Kraks Vejviser 1929 personregister

Ånde

IV — 687

Andersen I P Forretningsf. Tjøruev. 30 Lyngby f Lyngby 733 - J M V Forretningsf. Ø-Farimagsg. 2040 - L P Forretningsf. f. Sygek. Activ Bro- hergsg. O2B £1Am. 6003 - N K Forretningsf. Baunegaardsv. 19 Gjentofte f Gjent. 899 - P M Forretningsf. Husumg. 74D | Tg. 2583 v - Poul Forretningsf. Bernstorffsv. 79 Hell. - S N Forretningsf. Rømersg. 9B3B - T J Forretningsf. Godthaabsv. 61 B2dl - AKForstanderinde KronprinsesseSofies V. 14s E D Gh. 1337x - Anna Frøken Forstanderinde v. K T A S . Arrcsøg. 133[N] J) N 1313x - Elna Forstanderinde v. K T A S. Sofiev. 263 S p 941x - Mary Forstanderinde v. K T AS. Kom- pagnistr. 53 B f By 52 v - Chr. Forvalter Nordborgg. 510 f 0 5139 - Gustav Forvalter Ragnhild g. 24‘ gu f Tg. 3460-(fra 1. Febr. f Ryv. 3460) - H Forvalter DM. V-Boulevard 6 LY! J By 4038 - Jul. Forvalter Formand Ægirsg. 704(L] f Tg. 3042 x - Rud.O ForvaltorGunløgsg.l'ls] D Am.787v - Valdemar Forvalter Helgesv. 82E - A B M Fotograf Ainicisv. 233IS - Alfred Fotograf Gothersg. 1524B |1By 5707y - Bo Fotograf(Foto-Colorit) Magnoleav. 28 Valby f Vb. 1766 -Eva Fotograf Jernbane Allé 972 Vank f Damsø 637 - Johs. Fotograf Tegner GI. K alkbræn­ d eri. 60i EJ | ø 5861 - Rob. Fragtmand Nærumg. 35 Nærum jp Nærum 147 - Betty Frisørindo (Frisørsalonen Mascot) Randersg. 3423 - PI Buch Frisørinde(RosaAndersen)Østerg. 212B - Mary Frue Frisørinde Frederiksberger. 10 B f By 4081 Bp. Gothersg. 109s B | By 3685 - Rosa Frisørsalon Frm.Østerg. 21 B fCent. 6965 - [Frisørinder se Afd. V il Fag-Register] - A Frue Prinsesse Maries Allé 5SES f V 540 x - Alvilda Frue Borups Allé 1882 Brh. f Tg. 3983 - Anna FrueNansensg. 453B f By 5639x - Augusta Frue Lyngbyv. 41l s Gentofte f Gjent. 264 - Bertha Frue Sundv. 8SH ell.f Ueli. 1875 x - E Frue Dalgas Boulevard48* E fGh.6316 - E Frølich Frue Svend TrøstsV. 12s 13 $ V 1695 v - Ellen G Frue GrutsAHé2I Hell. f Hell. 1365 - Harriet Frue Adolph Steens Allé 8‘ E | N 1056x - HarrietFrue Vesterbrog. 110A s E - Il G FrueForaarsv.44Charlottl.fOrdr.1433 - II ulda Frue Humlebækg. 232 (L| f Tg. 2254 - Ingeborg Frue Venncmindev. I l 2 Éi I] Ryv. 2100y - Inger Frue Nybrog. 263B f Cent. 5127 - .Jensine Frue Korsg. 6()'|N] f N 617(i - KammaFrue S-Fasanv. 97- Valby - MargretheFrui'Bredg.25 D 'B D Palæ 495 - M Holst Frue Bianco Lunos Allé 311b.3E | V9086x - Maria Frue St. Hans G. 43(1 f N 5793 - Olga Frge Toldbodv. 44B § Palæ 277y - Olga Frue Western! 122E J V 6770,y - Paula Frue Hollænderdybet 31s m f Am. 2712y - Ranja Frue Rygaards Allé 3 Hell. J) Hell. 3057 y - A Andersen Frugthdl. en grosFrm.Inde­ haver Carl EggeVendersg. 3 & 5 B J) Cent. 7064 & 5064 Postkonto 3676 Telegråmadr. »Frugtimportøren “ Person-Register for Kjøbenhavn

Andersen Wilhelm Galanterihdl. Tromme­ salens Pass. 72,74 E J By 8249 - A P Gartner Jeriohausg. 35 (N) - PI C Gartner Valhojs Allé Rødovre Valby f Rødovre 66 ens Gartner Hvidovreg. 46 Hvidovre Valby fl Hvidovre 60 - J P Gartner Rolfsv. 34 1 | Gh. 3662 x - Knud Gartner Emiliekildev. 1 Klpbg. - Vilh. Gartner Christoffers Allé 153 Bud- dinge f Bagsværd 73 - F Gas- & Vandrn. (P Steiner & Co.) Flens- borgg. 25° E - A Schinncrup Generalkonsul R. Hov- marksv. 17 Charlottl. f Ordr. 1762 - A Giarm. Pileallé 2 Holte f Holte 362 -A xel Giarm. (Wald. St-allknecht’s Eftf.) st. Strandstr. 10 B f Cent. 3862 - Chr. Giarm. Blegdamsv. 58 0 f N 358 - Chr. Giarm. ( P Lodberg’s Eftf.) Sotoften 19 Gjentofte f Gjent. 8 - G A Giarm. (G A Andersen & Co.) Ture- sensg. 101E - G A & Co. Giarm. st. Kongensg. 44 B f Palæ 2332 - Georg Glarm.Fredericiag.4] B f Palæ 2809 - IIP Giarm. Humlehaven 33 Valby - M Frue Glarmesterforr. Webersg. 3Ki | By 666y - M C Giarm. Skydebaneg. 11 S - P Glarm.Valby Langg. 88CValbyf Vb.370 - RM Glann. Colbjørnsensg.35Ef V 9872 Bp. Tietgensg. 68° E - S Graverv.HolmensKirkcKrsthvnsVoIdg. 34B f Am. 5775 - A Gross. (Jacob & Co.) Kristianiag. 63 0 f Cent. 12344 - Abraham Gross. (Importkompagniet An­ dersen&Co.) Sønderjyllands Allé21s Vank - A C Gross. (G. Matthissen & Co.) Magle­ kildev. 171E f Eva 36.lv - A C Gross (Skandinavisk Olie-Forr.) Bek­ kasinv. 16 Hell. f Hell. 2890 - A Chr. Gross. Tehdl. Knabrostr. 5 B ® Cent. 8623 - Adol f Gross. Tordenskjoldsg. 232B ® By 8707 - A H Gross. Frm.Citvg. 20 B f Cent. 12925 & 12926 - A Krog Gross. Børglumv. 39 Vank - A n d e r s e n & A l b e c k Gross. N-Fari- magsg. 39s B f Cent. 6115 & 13596 - AlfredGross.Agenturforr.Frederiksbergg. 25 B f Cent. 11311 Bp. GI. Kongev. 272E « V 4375 lfred Gross. Fuglebakkev. 714E f C.9525 - Alfred& Søn Gross. Tagpapforhdl. Strandv. 32A m f Cent. 11201 - Andreas & Olsen Gross. Farverg. 2 B f Cent. 2445 Postkonto 4524 - Anker Gross. Agenturforr. Svanholmsv. 3S E | V 8835- - A P Gross. Jernhdl. Isafjordsg. 23 [s] - Axel Gross. Olgasv.22 Vedbadr f Ved­ bæk 161 - Bernhard. Gross. (Medicinal Depot.) Stu- (liestr.81E f By 5504 u - C Gross. (Schmidt & Andersen) Kjobma- gerg. 592B - CarlGross.(Engelsk KulImport)Jellingeg. 84 i f 0 5289 - Carl Gross. Vesterg. 17 B f Cent. 15856 Postkonto 2779 Bp. Byglandsg. 83 [S] - Carl C O Gross. Jagtv. 63s E - Carl R Gross. Agenturforr. Frm. Nyhavn 51s B f Cent, 396 - Carl V Gross. Agenturforr. Stampesg. 28E f Cent. 1105 - Chr. Gross. Pernillev. 22 E f Tg. 2852 - Chr.I fh. Gross.R. Bianco Lunos Allé 5SE f V 9292y - & Christensen, Akts.,Gross. Rømersg. 1 B S Cent. 14877 - ’s Chr. P Eftf., Akts. Gross. Foderstofforr. Nybrog. 8 B f By 3090 - Chr. T M Gross. Trepkasg. 920 - Chr. V Gross. Ingeniør St. Gjertruds Str.5 B f Cent.7820&13520 Postkontol220 Bp. Dronn. OlgasV. 53E f Gh. 1860x

Andersen Anders Frugt- & Blomsterhdl. Lyngbyv. 58 IS f Ryv. 1107 Bp. Kongedy­ bet 22 l | A m . 3109 - Jens Frugt- & Gronthdk st. Kongensg. 30 B | Cent. 3103 - N Frugthdl. Hdlsgartner Fredensv. 50 Charlottl. J) Ordr. 774 - Søren Frugthdl. (Frugtforr. Langeland) Griffenfeldtsg. 10K(S - VFrøkenFrugtforr.V-Voldg.14 E f C. 3515 - [Frugt- & Grønthdl. se Afd. V II Fag- Register] - Anna Frøken Maglekildev. 12s E D V 1281 x - Astrid J Frøken Stakkesund 44 g f Ryv. 2655v - Gerda Frøken Rebekkav. 441Hell. f Hell. 641x - 1 Frøken Frederiksgaards Allé 7 Brh. f Gh. 4146 - Ingeborg Frøken Trepkasg. l s 10 - Karen Frøken Stockholmsg. 340 | 0 1931 x - Laura Frøken Nøjsomhedsv. 42 0 H 0 2458 x - i! arie Frøken Ø-Sogade 363 B - Mathilde Frøken Cl. Kongev. 924 E $ V 5189 y - Olga Bech Frøken Ark onag. 23E - S J Frøken Hallinsg. 25 i l | 0 2141 v - Sophie.Frøken Christiånsmindcv. 2S|E|f Ryv. 1768 x - Aage V Fuldm. u. Magist. Snorresg. 43(§] - A Bruhn Fuldm. P Sabroes G.213 E f Sydhavn 235 y - Ad. Fuldm. Frihedsv. 2SE |) Gh. 3238 y - Aug. Fuldm.Enghavev.2082E fSydhavn 189y - Carl Fuldm.i Statsanst. S-Boulevard944E f V1392u - Chr. Fuldm. Humlebækg. 494[bl - OM Fuldm. Carl Plougs V. 34E f V8721 - Ejnar Fuldm. i Generalpostdir. Overretssf. V-Allé 4 Valby f Vb. 948 - E II Fuldm. i Sparek. Jeppes Allé 5‘ E D Tg. 2141x - G V A Fuldm. v. Statsb. Koldingg. 214 0 1 f Ø2145y - Hans Omann Fuldm. Molbechsv. C4Valby. - H C Fuldm. St. Thomas Allé l 3E - H C Fuldm. Strandv. 923Hell. g Hell.1251 - PI F E Fuldm. i Marinemin. Ingerslevsg. 134s E f V 5427 v - J Aug. Fuldm. Forhaabningsh. Allé 354E | V 637lx - Kai Fuldm. Lyngby v.46S 13 f Ryv. 1815x - K G Fuldm. L I Brandes Allé 134E - Ludvig Fuldm. Puggaardsg. 7SE f By 269v - Ludvig Fuldm. Væverg. 61(Hl - Michael Fuldm. Godthaabsv. 511 E $ Gh. 4875 - N II Fuldm. i Østift. Kreditf. I F Ohl- sens G. 1430 f 0 5719 - N J O Fuldm. i Depart. f. Told- og For- brugsafg. Amagerfælled v. 41r>(S) - N O A Fuldm. v. Statsb. Hellorupv. 63 Hell. g Hell. 1102 y - O H P'uldm. Polcnsg. 492 (s) f Am. 4826x - Otto Fuldm. Peter Bangs V. 55s E ® Gh. 6405 - Otto Fuldm. Skovgaardsg. 5 @ | 0 2116y - Robert Fuldm. Forhaabningsh. Allé 151E | V 889 v - S Fuldm. Svinget 154 [s] - Steen Fuldm. GI. Kongev. 136 138 11h.1E J1 V2036y - Svend O Fuldm. i Landbrugsmin. GI .Jern- banev.l4Valby |]Vb. 266 y - Viggo Fuldm. i Landmandsb.Rosenv. Allé 83 i | 0 1446x - J W Furagehdl. Lyngbyv. 430 Gjentofte f Gjent. 894 - Hjalmar Fyrværker Rosenborgg. 9 B I By 3581 - JCFæsteforr.AaboulevardSE f Cent.5418 & 6932 - I & Waklgren Frøkener FødcklinikKorsg. 124[H!fK J205y - H C FørstelærerML. Postadr.RigsdagenB

Made with FlippingBook Ebook Creator