Kraks Vejviser 1929 personregister

Ånde

INirson-Kcyisktt* for Kjøbenhavn Andersen Valdemar Gross. Frugtimp. Frm. Rømersg. 7 E | Cent. 4244 & By 907y - Viggo Gross. (P Andersen) Nyvej 7 IYJ $1 V 3344 - Vilh. Gross. Bredg. 25 D 3 D Cent. 12889 & 12S59 Postkonto 119 Bp. Logstorg. 234 ø] D 0 4213 - Vilh. Gross. Legetøj cn gros Ryesg. 3 |N] D N 2046 x - William Gross. Gefionspl. 53 0 D 0 6274 - Andersen & Vi lmann Gross. Kom- missionsforr. Hovedvagtsg.43 DCent.4841, 8391 & 9059 Stats D 174 Telegramadr. „Melkorn“ -Wm. An d e r s e n Gross. Rømersg. 9 3 J Cent. 5750 Postkonto 1067 Bp. Fie- deriksborgg. 21* 3 D By 711 y - & Vohtz Gross. Olieimp. Bryghusg. 1 3 D Gent. 10863 - C Guide i Generalst. Carstensg. 40 0 1 V 5966 x - P A Guide Overofficiant C N Petersens V. 3 7 ' m - August Guldsmedem. Pilestr. 66' 3 | By 795 y - II C Guldsmed Fælledv. 15s Hl D N 5169 - ,J C Guldsmedem. Vesterbrog. 80 (3 D Cent. 13944 - Poul Guldsmed (Juvelia) Reventlowsg. 20' 3 D V 4526 - Aage Gravgaard Gymnastiklærer Tegner Olassensg. 22' øl f'0 8 8 4 - ITerrmann Gymnastiklærer Knabstrupv. 59 Brli. - Karen Gymnastikla-rerinde I EOhlsens G. 8S0 - K K Gymnastiklærer Øverbyes Allé 26 Valby D Vb. 867 v - O Gørtlerm. Korsg. 43 LUD N 1668 y Bp. Godthaabsv. 512B - 1 Chr. Gortler & Metaldrejer Oehlenschlæ- gersg. 46 3 D V 6984 x Bp. Oehlenschlæ- gersg. 933 - Poul Gørtlerm. Klitmøllerv. 31‘ Vanl. - S V Hdlsl'uldm. Holsteinsg. 25sØDC761x - Aage Begge Hdlsgartner (Handelsgart­ neriet Hans Christian Andersen) Brøns­ høj v. 72 Brh. -A xel Hdlsgartner Bispebjerg Parkallé Bøllegaard Emdrup D Søb. 28 - Carl Hdlsgartner Brostykkev. 48 Hvidovre Valby D Hvidovre 3 - Carl Hdlsgartner Frm. Peter BangsV. 105 Vanl. D Damsø 33 - C F Hdlsgartner Rødovrev. Rødovre Valby D Rødovre 38 - GV HdlsgartnerNyHvidovrev.42Edvards- minde Hvidovre Valby D Hvidovre 26 - Gotfred Hdlsgartner Vej lands Allé 123 El - II MdlsgartnerBakkev.l8HolteDHolte613 - Il Hdlsgartner Hjortebjærsv. 171 Klpbg. å Hjortekjær 57 Hdlsgartner Vangedev. 61 Gjentofte ® Gjent. i 038 - Il Chr. Hdlsgartner Gammelmosev. 315 Bagsværd ®Bagsværd 67 - Jørgen Hdlsgartner Vangedev. 219 Søborg ® Søb.143 - OleHdlsgartnerHvissingev. Islev Husum D Islebro 42 - Otto Hdlsgartner Frederikssundsv. Husum ffi Bella 470 - Otto V Hdlsgartner Hjortekjærsv. 163 Klpbg. D Hjortekjær 53 - IJHdlsgartner Vangedev. 209 Søborg - Albert Hdlsrejsende Borups Allél822Brh. | Tg. 1558y - Axel Hdlsrejsende Colbjørnsensg.28‘ 3 D V 7730 - 0 Delt's Hdlsrejsende Njalsg.12' | ]|Am . 2058y - Frode Hdlsrejsende Hellerupv. 2' Hell. - Hans Hdlsrejsende Bandersg. 254 0 - J C Hdlsrejsende Bengtasv. 23 Hell. - Joachim Hdlsrejsende Kochsv. 23s 3 ■Jul. Bjørn Hdlsrejsende Artilleriv. 564 0 f Am. 2597 ■Max Hdlsrejsende Rosenv. Sideallé 92 0

IV — 638

Andersen & Clausen, Akt,s. Cross. St LVder Str. 28 & 30 IS $ Cent. 2329 & 12329 - C T Gross. (Oversøisk Pelsvare-Irupoi t) 0-Sogade 108* 20 D 0 5306 - Dines Gross. st. Kongens". 81 S - Ed vin Gross. Colbjørnsense-. 172 S) DCent. 11014 - Einer Gross. (Udenlandsk Agenturforr.) Amagerfællcd v. 47s [s| - Einer Gross. Vesterbrog. 292[vi jg V84<>5 -E is Gross. (AndorsemVMaare) Frdbg Allé 9213 I V 1794 y - Eliot Gross. Kanslerg. 5S0 D 0 5350 - Emil Gross. Frm. St. Peder Str. 30 3 II Cent. 1359, 6070 & 4260 - Erhard Gross. Foderstofforr. V-Voldg. 115 3 | Cent. 3730,1317 & 1194 Bp. Strandv. 1874Hell. f Hell. 189y - Er i kAnde r s e n Gross.Yinagentur brasi­ liansk Konsul R. Grønningen P' 3 fl Cent. 7188 & 7189 Postkonto 20512Telegramadr. „Erikandersen“ Bp.Kristianiag. 1430 |10 5590 - Erik Gross.Katlvolmv.6 Vaiil-D Daniso31() - Evald Gross. (Brødr. Andersen & Co.) Rysensteensg. 14 3 D By 6544 - F Gross. Vesterbrog. 174 SS - Ferd. Gross. (Ferd. Andersen &Co.) Aiua- liev. 12 3 D V 3263 - Ferd. Ander sen & Co. Gross. GI* Torv 8 13 HfCent.1087 Stats$U29Telegram- adr. „Fandersen" - F FGross.Palæg..4 3 D Palæ 498 x - F W Gross. Grønneg. 1 IHDCent. 6742 Bp. Kastaniev. 11 3 D V 2145 - G Gross. Speditør Frm. N-Voldg. 62 El D Cent. 7889 - Georg Gross. Studiestr. 5 E J) Cent. 8638 Bp Vingaards Allé 18 Ueli. D Hell. 2109 - Georg & Co. Gross. Teknisk Maskinfor- retning Grønningen 1 !3 DCent. 6817 Tele- gramadr. „Pakning” - .El Gross. Vodroffsv. 3 A 13 $! Cent. 6113 - HAGross. Jeppes Allé 10s Él |1Tg.2307 y - Harry Gross. Amalicg. 3443 D Pake 2290 - Harry Gross. Frm. Amagert. 2.9 [R] D Cent. 8863 - H C Gross. (Andersen & Kruuse) Gull- fossg. I l2 [S] -H G Gross. (GeorgAndersen & Co.) St. Ja- - kobs G. 53 [øl D 0 5417 - H C Gioss. Manufaktnrhdl. Hovedvagts". 2 m | By 8665 - Herman Gross. (Nordisk Farvefabrik) Normasv. 10 Valby D Vb. 1160 - & Hermansen Gross. Vesterbrog. 56 A [VJ f Cent. 10431 - Hj. Gross. Ingemannsv. 22s 3 DN3730 - H J And ersen Gross. (Import-Kafl’ekom- pagniet)Kontor Hauserpl.12 (3 D Cent.158 Bp. Ry vangs Allé 2 S J} Ry v. 648 - Hjalmar Gross. Agenturforr. Cilyg.20 13 D Cent. 3380 & By 3340 Bp. Margrethev. 20 Hell. D Hell 2062 - PI N Gross. HerlufTrollesG.2323|By4254 - Holger Gross. R. (Ernst Lemvigh-Miiller & Co.) Øverodv. 20 Eydkolt HolteDHolte 316 - Holger C Gross. Bianco Lunos Allé 92 3 f Eva 505 O Gross. Chr. d. 9. G. 2:i 3 § By 3120 - J Gross. (Vindues-Montøren, Dansk Glas­ industri) Lyngbyv. 932 l i D 2268 - J Chr. Gross. (Paritz Gottschalk’s Eftf.) Rørholrasg. 7 A2 111 By 2059 y - J& Co. Gross. Fredericiag. 25 3 ® Cent. 58 & 4859 - Jens Gross. Agenturforr. Valkendorfsg. 3 3 D By 6029 - J H Gross. (Joh. Chr. Petersen & Søn) Strandv. 201'Hell. J) Hell. 93 - J J Gross. Høeghsmindev. 21 Gjéntofte | Hell. 187 - Julius Gross. (H Svendsen) Kathrinev. 14 Hell. D Hell. 1464 - Jørgen Gross. (E Meller’s Eftf.) Ves- selsg. 243 5173

Andersen Kai Gross.(AFKryger &Co.’sEftf.) Vrsasv. 174 E - Kaj Gross.(Andersen&lIermansen)Strand­ boulevard 135s løj D 0 267x - Kay Gross. Marskcnsg. 24 0 D C 2477 x - K G Gross. (Viefor Binder & Co.) Aure­ lio jv. 10 Hell. | Ueli. 1508 - K U Gross. (Kemikalien) Guldborgv. 64 B - K M Gross. (KMAndersen&Co ) Dronn. Dagmars Allé 181Valby - K AI & Co. Gross. Agenturforr. Læderstr. 17 m I Cent. 11585 - Knud Gross. (Oli vius Lorentzen ’s Eftf.) Ingeborgv. 8 Charlottl. - Kr. Gross. Grund t.vigsv. 11 [vj D0ent.91 28 & Eva 878 Bp. Adolph Steens Allé 10s [V] D N 705.3 Postkonto 3274 - & Kruuse Gross. Yendersg. 9 3 J By 4720 - L Gross. (Kemikalien) Mathildev. 4' B D Gh. 1213 y - Laurids Gross. Agenturforr. Herluf Trolles G. 23' E | Cent,14164 - Lauritz Gross. 1Jipkesg. 20* 0 - Lauritz Gross. (Frm. Lauritz Andersen) st. Kongensg. 702Kl $ Palæ 24-3v Lauritz Gross. Frm. Pilestr. 19-25 3 DCent. 8171 - Lauritz & Co. Gross.Cort Adelers G. 10 3 D Cent. 1501 - L E Gross. Gersonsv. 7 Hell. D Cent. 9502 Bp. Clirstholms Parkv. 26 Klpbg. D Ordr. 1038 - L FGross.Mamifakturhdl.Gothersg. 91 3 D By 4422 Bp.Upsalag. 430 - ’sLY Eftf., Akts.,Gross. Larslejsst.r.13 D Cent. 7461 - Ander sen&Maar eGr os s. Vimmolskaf- tet 42A !K|D Cen” l2532 - Michael Gross. (Andersen & Nielsen) Njalsg. 732 M D Am. 3774 y - M O Gross.Godthaabsv.209 Brli. D Gh.4889 - M. Stier Gross. Herrekonfektion Ny Kon­ gensg. IS2S D By 6318 - Niels Gross. Ahlefeldtsg. 16 3 D Cent. 14868 Bp. Onsgaavdsv.39 IIcll.D Hell.1532 - ÆNielsen Gross. Agenturforr. Studiestr. 5 3 DCent.15845 &By8445 Postkonto3460 - N O Emanuel Gross. Agenturforr. Læsso- esg. 9' |N|D N 2012 Post konto 652 - Olaf Gross. (AIfr.Andersen&Søn) Strandv. 32 A ® - Olaf Gross. Løj tn. Studiestr. 34 3 DCent. 13220 & 2244 Bp. Danasv. (Vodroffspl.) 253 (S D V 3753 - Oluf Gross. Bredg. 69A4 3 - Oscar D Gross. Agenturforr. Evaldsg. 124 IN] D N 3081 - Osvald Gross. (Osvald Andersen & F Wagner) Borglumv. 37 Vanl. D Damsø 1369 - Osvald & F Wagner Gross. Fedevarer en gros Syndergaardsg. 2 3 D By 7688 - Otto Gross. Rømersg. 72 3 Jj By 7635 - Peter Gross. (Brødr. Andersen & Co.) Lundsg. 102É D Cent. 10432 - Rasmus Gross. Kong Georgs V. 37 E ® Gh. 1717 - Rasmus Rastrup Gross. Markmandsg. 3(s] D Cent,8516 Bp.Nordlandsg. 43HJ - R C Gross. Smalleg. 42' E | Gh. 2793 - S Gro.-s. Thorvaldsensv. 9' lVj D N 1209 v - S B Gross. Genuav. 18' [3 - Seneca Gross. (Fabrikken Adhaesium) Strandparksv. 26s Ueli. D Hell. 1006 - Sigurd Gross.Modehdl.Amagerbrog. 7723 - Sven Aage Gross. Agenturforr. Solvg. 30' 3 D Cent. 6025 Bp. Classensg.2920 D 0 3547x - Svend A Gross. Mimevsg. 544El D Tg_. 544 - Tec. Gross. st. Kongensg. 77 3 D Palæ 1446y Bp. Trepkasg. 17 0 - Th. Gross. Maria Kirkepi. 64 [Vj D V 2691 v - Th. Gross. Gustav Adolfs G. 10‘ 10] - Th Gross. Amalie Skrams Allé 16 Valby D Yb. 1691 x - Th. Hjorth Gross. Strandparksv. 9 Hell. D Hell. 2378 - Vabl. Gross. Herrelingeri Løngangsstr. 16 3 DBy 8302 Bp. Ringstedg.430 1) 0 4863y

Made with FlippingBook Ebook Creator