Kraks Vejviser 1929 personregister

Foto—Fran

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 765

Frandsen Chr. L F Gross. Vesterbrog. 41 A 2 El D V 7130 - H Gross. (Frandsen & Henriksen) Bu- strupg. 52 El - Hans Peter Gross. Kristian Zahrtmanns PI. 801E D Gh. 974y - & Henriksen Gross. Kjeldsgaardsv. 26 Valby D Vb. 2171 - I C Gross. (JFrandsen&Co.) SteenBlichers V .D Ø D Gh. 726 y - K Wolf Gross. Østerg. 17,19 0 D By 8801 Bp. Langøg.32 13 D Ryv.2146x - M E Gross. (Olie-Centralen) S-Fasanv. 10s 0 D Gh. 2040 - Aage Hdlsgartner Herlufsholmv. 20 Vanl. D Damsø 546 - C Hdlsgartner Strandv.193 Hell. D Hell. 487y Bp. Strandv. 132 A 4Hell. - Frandsen L C Hdlsgartner Kettev. Hvid­ ovre Valby D Hvidovre 52 - AxelHdlsrejsende Lyngbyv. 482 [jg D Ryv. 1465y - Ludvig Herreekviphdl. Frederikssundsv. 10E1 §T g. 686x Bp. Frederikssundsv.63El - Gordon Ingeniør u. Stadsing. Dir. L I Brandes Allé 93El § N 3984x - M Ingeniør Cand. polyt. S-Fasanv. 108 E D Gh. 2040 - & Meyer Ingeniører Alhambrav. 17 El D Cent. 8075 - H P Inspektør Jagtv. 213 gj) - F Isenkr. Fiolstr. 29 0 D By 1031 y - S W Kapt. i Flaaden Hareg. 35 0 D Palæ 1992 - J M Kasserer Bustrupg. 52El D V 731y - A Kommunelærerinde Hjelmsg. 71 13 - Anna Konfekturehdl. Jagtv. 131 El D Tg- 1898x Bp. Mimersg. 19s El - Jul. Kontorbestyrer ML. Rigsdagen Kri- stiansborg 0 - Harald Kontorchef Aagade 924(SD N2721x - K Kontrolør u. Rodeforv. Nørrebrog. 2223 El D Tg. 2225v - C Kulhdl. Hovedvagtsg. 44 0 D By5692y - Han s F r a n d s e n Kunsthdl. (Kunst­ salen) Nørreg. 2 0 Skinderg. 44 D Cent. 10530 Bp. Lemchesv. 22 Hell. f Hell. 675 - Kaj Kunsthdl. Lemchesv. 22 Hell. - Peter Købmand Høyensg. 18 lal - Helga Læge 1. Strandstr.241 0 - Johannes Læge Dr. med. 1. Strandstr. 241 Ø D Palæ 2016 - H Modehdl. N-Frihavnsg. 14 lal - Johs. Murerm. Sundevedsg. 282 El D Eva 205v - Carl Overbetj. i Statspol. DM.Frankrigsg. 5 Ø D Am. 3945 -N C Overmaskinmester R. Vardeg.l93|§] ® 0 3329u - H P Overretssagf. Vendersg. 2710 D By 6693 - K V Postassist. Humlebækg. 3S El - R A Postassist. Enghavepi. 104El D Eva 262v - M L Postkontrolør Aabenraa 333 0 D By 7415 - P M Prof. v.Polyt.Læreanst.R. FjordsAllé 103 El D N 2462y - Chr. Jul. Rentier Aakjærs Allé 36 Søborg D Søb. 362 - A fh. Restauratør Roarsv. 312EDGh.4578 - E Enkefrue Restauratrice Allég. 37 E D Cent. 5416 - Hans Skibsfører Silkeborgpl. 84Hl - H E Skibsfører Norasv. 37 Charlottl. ® Ordr. 1911 - P V Skibsfører R.Dronn.Elisabeths Allé2s 0 D Am. 5630 - Heinrich Skomagerm. Sølvg. 86 0 J By 302y - Brygle Skotøjsfabr. Herlufsholmv.19Vanl. f Damsø 614 & Co. Skotøj en gros Nørrebrog. 52 IH D Cent. 8119 Postkonto 1347 - F C Skrædderm. Norgesg. 1350 D Am. 6126x - Max Snedkerm. Østerbrog.2A (Pavilloner) m D Cent. 5657 Bp. Vardeg. 193 M $ 0 3329u

Fotorama, Akts., Aarhus-Kjøbenhavn Vim- melskaftet 4710 fra April Flyttedag Ny­ gade 3 1 1 Cent. 93 & 94 Telegramadr. „Løvefilms“ Fougstedts Pelsvarelager ved Peter Winther Vimmelskaftet 42 ØDCent.6755 FougtMasrnus Skrædderm. Borgerg. 76 0 D Palæ 266x Bp. Brønshøjholms Allé 22 Brh. D Bella 310 Foverskov Elna Kommunelærerinde Ny Carlsbergv. 132El - Th. E Restauratør Ø-Søgade 36 0 H By 3136 Bp. Ø-Voldg. 202 0 Fox George Sproglærer H C Andersens G. 3B50 By 6128y ■Fox NormalKronprinsensg.20DOent.4315 Fox Maule Camilla Enke e. Ingeniør Vælde- gaardsv. Brødrehøj Gjentoftc J Gjent.282 - T Pr.-Løjtn. i Livg. Kmjkr. Yendersg. 273 0 D By 6308 Fraas H Fuldm. JohnstrupsAllé?1B JN622v - J B Kommunelærer Rahbeks Allé 261El D V 118 v - Y ih. Overlærer R. Fortunv. 39 Charlottl. Fraenckel [Se endv. Fraenkel, Frænckel, ^Frænkel] - Oscar Bogtrykker Stoltenbergsg. I3El D By 3721 - Os car F r a enc k e l & Co., Akts., Bog­ trykkeri Nyhavn 31 F 0 D Cent. 5869 Faktoren D Palæ 2099 - ’s Eftf. Tapetudsalg Ilovedvagtsg. 6 0 D Cent. 1670 & 1866 Fraenkel Arnold Dr. phil.MF.R. DM. MfDR. Mariendalsv. 644H D hemmeligt Nr. - G Ingeniør Toftebæksv. 42 Lyngby Fragt- & Speditionsfirmaet Bien ved Oluf Christian Nielsen GI. Kongev. GI. Bane- gaard El J Cent. 11134 Fragtcentralen ved HPetersen&MJWillings- høj Dyrkøb 7 0 J Cent. 11889 - ved L S Larsen Studiestr. 65 El D Cent. 10690 Fragtmændenes Central Graabrødret.15 0 D Cent. 7703, 5270 & 5271 Frahm Axel Ingeniør Almev. OHell. ffl Hell. 2932 Frahm-Hansen P Disponent Ilovedvagtsg. 64 0 Frakkehuset, Akts., Herreekviphdl. Grønneg. 13 0 D By 5117x FrammerValdemar Restauratør Ryesg. 103 C“ i | 0 6616 Francis B O Enkefrue (fh. CFRiedel’s Eftf.) Hollænderdybet 221[S] D Am. 6770 - Emil Læge Østerbrog.841ED $ 0 202(12-1) - GordonMurerm. Vesterbrog. 1123 | S | V 4289 - Henry Murerm. A LDrewsens V.123 M D 0 5517 - J G Smedem. Mønterg. 223 0 DBy6760 Franck [Se endv. Frank] - C W Adjunkt Kochsv. 313El - Harald Assist. Havneg. 13B10 - JeanWfh. Bankdirektør Amagerbrog.734 m | Am. 3726 - Aage Bankfuldm. Jacobys Allé 144El DY” 6207v - Carl Dampskibseksped. Gross. (Franck & Tobiesen) Nyhavn 4510 D Palæ 909 - Franck &T o b i e s e n Dampskibseksped. Speditører Bornholmsg. 1 0 J) Cent.55,75, 5554 & 5574 og Frihavnskontoret Banekaj D Cent. 1724 Telegramadr. „Tobifra" - Elise Enke c. Fabrikør Stengaards Allé4 Lyngby J) Lyngby 180 - Ernmeli Enke e. Generalintendant Høstv. 4Charlottl. | Ordr. 1086 - Marie Enkefrue Pileallé 19C2E J Y 2954u - K Forretningsf. A F Beyers V. 121Brh. f Gh. 4452 - AJ Gross. (H Kauffmann & Co.) Aaboule- vard 394E1 D N 5657 - Christopher Gross. Raadhuspl. 2 El D^ent. 8642 Bp. Amagerbrog. 491i§] D Am. 6842 - Ernst Gross. V-Voldg. 102 El ffi By 4109 Bp. Frederikkev. 14l Hell. D Hell. 3349 - Georg Gross. Kastrupvænge 2 Kastrup ® Kastrup 206

FranckHannibal Gross.N-Farimagsg.65’ 0 D By 6765 - Vald. Gross. (Vald. Franck & Co.) Overg. o. V. 9830 - Vald.&Co. Gross. Drivremmeimp. Overg. o. V. 98 Ø D Am. 5995 - C Kontorchef Fuglegaardsv. 35 Gjentofte D Gjent. 297 - Niels Schlichting Malerm. Gunløgsg. 35s m D Am. 4197 - Otto Manufakturhdl. Valby Langg. 81 Valby D Vb. 242y - Dagmar J E Prokurist Raadhusv.46 Char­ lottl. - H F Repræsentant H C Ørsteds V. 29A4E1 D V2941x - Tage Repræsentant Frederiksdalsv. 150 Lyngby - Holger Restauratør Valdemarsg. 23El D V 9749 - F W ih. Smedem. Ravnsborgg. 15 A4 IH - ’s W F Eftf., O A Petersen, Smeden!. Gas- & Vandm. Vimmelskaftet 36 0 D By 1079 - H A Snedkerm. Niels Hemmingsens G .80 - AM ps. Stabsserg. Gymnastiklærer DM. Falkonerallé 1121E | N 1063y - Ernst Tandlæge Finsensv. 79’ IHD Gh. 63l2v - Olivia Trikotagehdl.(Trikotage- &Linned- mag. Marts) Istedg. 171El D V 3759 - SofusViceskoledirektør Falkonerallé 114B IH D N 3087x - Georg Yinhdl.Tordenskjoldsg.120 DCent. 9126 Bp. Reykjaviksg. I 10 J)Am. 671y Franck-Holm Skrædderm. (Kbhvns Beklæd­ nings-Akademi) Turesensg.33 0 Francke [Se endv. Franke] - Max Blikkenslager Gas- & Yandm. Helgo- landsg. 17KEl D "V9491y «•Wilh. Frisør Ny Østerg. 7 0 - Emil Ingeniør Borthigsg. 13 [5] D Ryv. 705y - Oscar Konfekturehdl. Nørrebrog. 148 El D Tg. 704v Bp. Havrev. 8 Brh. D Bella356 - D Repræsentant Vibekeg. I l 1Hl - Arna Værkmester Grønnemose Allé 108 Søborg - Aug. E Værkmester Obdams Allé 18 0 D Am. 971x Frandsen [Se endv. Frandzen, Frantzen, Franzen] - Ernst Adjunkt Dr. phil. N-Fasanv. 45* 0 D Gh. 5335y - V Afdelingschef Skjoldsg. 44 El D O 7608 - Kjeld Apoteker Gothersg. 3510 D Cent. 7917 - Frode Bagerm. Enghavev. 244 [S D Syd­ havn 28 - Christian Bogholder Skaaneg. 74GD - H P Bogholder Valhøjv. 3 Valby D Vb. 1103 x - A R Cigarfabr. Krusemynteg. 24 0 Bp. Borgerg. 4130 - Aage Cyklehdl. Amager Boulevard 133 [S) Am. 904 Cyklehdl. Aaboulevard 50 0 D E 3540 - Harry Direktør Rahbeks Allé 2 B2 El ® Eva 1216 - Aage Ejendomshdl. Taffelbays Allé 14 Hell. « Hell. 2012 & Hell. 2112 - Anna Enkepastorinde Norasv. 9 Charlottl. D Ordr. 2349 - Augusta Enkefrue Hjelmsg. 71IS D Ryv. 434u - C A Enkefrue Fiolstr. 242 0 D By 7028 - Thomine Enkefrue Ordrupv. 13 Char­ lottl. | Ordr. 2707 - Actoni Fabrikant Vinterv. 1 Charlottl. D Ordr. 1640 - F V Fabrikant (TBaagøe’sEftf.)Colbjørn- sensg. 141El D V 5165x - Sophie Frue Formand f. Bryggeriarb. Fag­ forening De kvindelige Valdemarsg. 562El - Marie Frøken St. Jørgens Allé 104El J V 8731 - JP Gartner Aalekistev.47Vanl.DOamsø74 Postkonto 1998 - Carl Gross. Agenturforr. Strandg. 21 0 § Am. 6753

Made with FlippingBook Ebook Creator