Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1173

Aarhus

Provins-Register—FoiTeininger

Forretningsnavn og Adresse Vonsild II J Klosterport 9 $ 2091........... Vorbeck Brodr. Guldsmcdg.*30 $ 480 . . . Vorbeck Johanne Veste>g. 3 fl 1851 . . . . Vor Frue Boghandel, Einar Skaarup Ryesg. 25 fl 6633,' Postkonto 9063 ..................... Wulff J O J (Muukeapotek) N-Allé 35$ 115 Vulkan, Fabrikken Vosterg. 21 $ 3413 . . Vulkaniseringsansl alten Novex, Aage Ny- gaard Christensen Anholtsg. 13 $ 6189. . Vulkano ved Glavind-Kristensen Chri- stiansg. 30 $ 3573 & 4541........................ Yde I Chr. Nørrebrog. 22 $ 1642 ............ Yde J V Bruunsg. 3 $ 1039....................... Yhr F W st. Torv 15 $ 2331................... Zachariasen 1* S Mejlg. 48 fl 6213........... Zacho E Jægergaardsg. 81 $ 3149.............. Zethner-Møller Sønderg. 1B $ 303 & 1108 Zeuner Jacob, Indeli. Axel Ilolle Vesterg. I 8 $ 97.........................................................j Zoologisk Fugle- & Akvariehandol Klo­ sterg. 58 $ 3293 ...................................... Zwiebler P Strandv. 12 $ 2059....................j Østergaard A Chr. & Son Mejlg. 52 $ 91, I 339 & 1103 Postkonto 7296 Telegram- j adr. „Østergaard“ ...................................... I Østergaard C C Frederiksg. 21 $ 3247 . . Østergades Hotel $ 448 & 3648 .............. Østjydsk By- og Landejendoms Kontor, Krusøc & Co. Blegdammen 5 $ 5875 . . Østjydsk Ejendoms-Bureau ved A C Stru­ be Knudrisg. 25 $ 3654 ......................... Østjydsk Korn- og Foderstofforretning, Akts. Havneg. 50 $ 4096 & 4097........... Østjydsk Krydderistøderi, M Franck, Niels Ebbesens V. 104 $ 5692 ......................... Østjydsk Olie Import ved Carl Nielsen Mørchsg. 11 $ 3109................................ Østjydsk Skotøjsfabrik ved J L Nørgaard Fiskerg. 33 $ 1021.................................. Østjydsk Smørexportforcning Mindeg. 8 $ 5157, Stats$75Telegramadr. „Lurbrand1 Se Havne- og Eksport Afsnit foran i 2.Bind. ØstjydskTilskærer Akademi ved Anna Jen­ sen Nørrebrog. 4 $ 3481 ........................ Østjydske Bryggerier, Akts. (Bryggeriet Ceres Kontor) Vesterbro 69 $ 5858, 5859 & 5860, Stats $ 7 Telegramadr. „Ceres“ øvlisen H Schleppegrellsg. 16 $ 3043. . .

Forretningsnavn og Adresse Tvilum’s Bogtrykkeri Sondorg. 7 f 69.1.1 & G912.............................................. Tychsen II Fredensg. 39 $ 317G................ Tømrermestrenes Damp- Save- og Høvle- værk, Akts. Hjortensg. 23 $ 646 & 2153 Tonnorsen Alb. Frederiks Alle 105 $.3657 Tønnersen’s Chr. Eftf. Mejlg. 28 $ 1385 Tønnersen Fr. Mejlg. 28 $ ' (873 . . . . . . Tøpholm M Studsg. 10 $1 32G8 . . . Tørring J Set. Clemens T. 11 f 1154 ! . ! Tørsleff Valdemar & Co. Kystv. 23 f 1004 & 2303............................................. .. . . . Udongnard Tli. Ole Rømers 0. 52 $1 3228 Uhrenfeldt M J & Søn Studsg. 45 $ 6157 Uldall-Jensen N Rosenkrantzg. 18 J) 107 Ulrich A J Mejlg. 3 $ 505 ......................... Unges Forlag, De, Sønderg. 9 |) 2500 . Wacher N H Havneg. 20 D 1665 .............. Wad .Tenny Jægergaardsg. 60 f GG80 . . . Wadt TI G Silkeborgv. 43 Postadr. Aaby- høj $ Aabyhøj 109................................... Valbak & Jensen Frederiksg. 78 fl 45G1 . Vandkuranstalten ved Aug. Ellenrieder Jæ­ gergaardsg. 146 $ 4932 ........................... Varebørsen ved Valdemar Nielsen Volden

Se Fagregistret under Billedskærere Klædeimp. og -Lagere Trikotagehdl. Boghandlere Apoteker (Prospektkort en gros, ( Papir en gros Vulkanisering Automobilreparation Tømrermestre Gartnere Modeforretninger Møbeludsalg Bagere Sagførere, Incasso ! Bogtrykkerier, Kontorart. lids., Tryksager, Bog­ handlere, Skolemateriel Fuglehandlere (Tarmrenserier, ( Art. f. Sæbefabr. .Cement,Mel engros, Salt- j raffinaderier og- imp., Ko- [ lonial engros, Sydfrugter I en gros, Horkram en gr., ' Kalle en gr., Imp. & Ag. Skomagere Hoteller Ejendomshandlere Ejendomshandlere Korn, Foderstoffer Dampstøderier, Krydderier

Se Fagregistret under Bogtrykkerier Blikkenslagere I Maskinsnedkerier, Savvær­ ker, Spundsefabr., Pak- kassef., Parketgulve, Fi­ skeriart., Kmballagefabr. Dekoratører, Flag Sadelmagere Tapetserere Sæbeudsalg Skomagere |Te en gr. Kolonial en gr., < Cacaopulver, Vanille, ( Chokolade, Ag. og en gr. Købmænd Cykleudsalg Købmænd Assuranceforr. Bogforlag I Maskinpakn., Maskinolier, Art. f. Magkinfabr., Driv­ remme, Motorolie, Metal­ ler, Kedelstensopløsn. Hjemmebagerier Bagere Skotøjsfabr. Vandkuranstalter

32 $ 6233 ................................................ Køkkenudstyrsforr. Weber & Sørensen Bosensg.2|! 1770&1525 (Annoncebureauer, Postkonto 8492 ........................................ \ Reklamebureauer Wedell Andreas Frederiksg. 46 $ 2666. . . Mejerirekvisitter WEHLE H J Kystv. 41 fl 74 &2674, Stats (Agentur- ogKommissionsf. $ 9 Telegramadr. „Wehle“ ......................| Korn, Foderstoffer Weiling & Søndergaard, Akts. Frederiksg. 75,77 $ 4456 & 4455 .............................. Cykler en gros Wellev E Tietgens PI. 1 $ 4169.............. Skomagere Wendelboe’s N II Eftf., II Bartels st. Torv 14 $ 1360 ................................................. Guldsmede JVeng V Set. Lucas Kirkepi. 6 fl 4460. . . Agentur-og Kommissionsf. Werling L' & Co., Akts. Frederiksg. 75,77 Te en gr. Vesterbro Kalk- & Mørtclværk Vesterbrog. 124 fl 440 ................................................. Kalkværker Vesterbro Trælasthandel, Akts. Vester­ brog. 102 f 25 & 2 6 .............................. Trælast- og Tømmerkdl. Westergaard A Skovvangsv. 222 fl 4690 Købmænd Vestergaard Anna Vosterg. 21 fl 6519 . . . Modeform Vestergaard & Co. Nørrebrog. 8 f 4371 &4372 ....................................................... Jern, Jerurør

Olieraff. og -imp. Skotøjsfabrikker Smøreksporterer

Tilskærerskoler

Vestergaard Hans Eriksen Sønderg. 30 $ 6254 ......................................................... Vestergades Barnevognsfabrik ved TI Chr. Hansen Vesterg. 30 fl 2035...................... Vestergades Farvehandel &Tapetlager ved R Rasmussen Vesterg. 42 f 1226 ......... Westphall E G Set. Clemensborg f 604 . . Westphall’s J Th. Eftf., Brødr. Ransby Bruunsg. 57 f 1513 & 5777..................... Wier P M Frederiksg. 17 f 1034 ........... Vietz Richard Faaborgg. 13 f 5528 . . . . Wilde Frank Overretssagf. st. Torv 1 f 1426, 4400 & 6100.................................... Wilde Vald. N-Allé 55 f 1090................... Wilhelmsen M, Dynkarken 10 f) 68. . . . Villadsen V Falstersg. 36 $ 1563.............. Willadsen Chr. Set. Pauls Kirkepi. 19 f 3778 .......................................................... Willesen Knud Mejlg. 52 f 784 .............. Willien N H Frederiks Allé 151 f 6357 Vinderslev M, Frederiks Allé 176 $1135. . Winge Sigfred &Arthur Christensen 1. Torv 6 $ 368 .............................. .................. Winsløw Fr. 1. Torv 1,3 $ 155 & 299, Stats $ 55 Telegramadr. „Winsløwu. . . Winther’s C CEftf. Mejlg. 48 $ 180& 6089 Wissing Christian J Skoleg. 25 $ 422. . . Wissing’s W Eftf., Akts. Frederiksg. 50 $ 707 Postkonto 7409............................ Withen Chr. NMindeg. 6 $ 330, 331 &4431 Witten J Chr. Aagade 5 $ 658 ................ Wodstrup P B Tordenskjoldsg. 90—92 $ 3272 ....................................................... Wolff Chr., Niels Juels G. 70 $ 5856 . . . Wolff D Knudrisg. 47 $ 5428................... Wolther Jacob Norsg. 29 $ 5899 .............. Wilson A Klosterg. 14 f 137 Windeløv H Rosensg. 36 f 227 & 3530 Postkonto 5223 .

Tømrermestre

Malermestre (Barnevogne, Fabr. & en \ gr. Tapethdl. Buntmagere { Isenkræmmere, Køkkenud­ styrsforr. Arkitekter Elektr. Lysinstall. Sagførere Bagere Maskinforhdl. Skomagere Købmænd Hatte, Ag.og en gros Skomagere Kobbervarefabr., Kobber­ smede, Bryggerimask. og Art. f. Bryggerier, Farveri­ art., Art. f. Spritfabr., Badeapp., Metalvarofabr., Fabr. Papir cn gros Købmænd Sagførere, Incasso Støbegods Papir en gros, Papirposer Træsko Læderhandlere (Tømrermestre, Maskin- ( snedkerier Giarmestre Agentur-og Kommissionsf. Giarmestre Blikkenslagere Skræddere

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind :Afdeling- VI Firma- og Aktioselskabs-Rogister for Danmark.

R U T E B IL - S TA T IO N E Æ o s e n s g a d e 2 8 S-5 l 55LTRL1HITLJ v S d d T e le fo n 4 9 4 9

<§>fespedition a f mindre Godsforsendelser. Garderobe. Sbfiosk. fåenjfin. O lie. Gummi.

Made with FlippingBook HTML5