Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1311

Forretningsnavn og Adresse Rasmussen Peder Lindeallé 28A £1 2402. . Rasmussen P M & C S-B.iulevard 71 £4856 Rasmussen Poul E Dronningsg. 10 £ 5452 Postkonto 8027........................................... Rasmussen R Godthaabsg. 65 £ 3792 . . Rasmussen R Frederiksg. 56 £ 4906. . . . Rasmussen R A Albanig. 46 £ 1179 . . . Rasmussen Rasmus Georgsg. 34 |) 4899. . Rasmussen R Kr. Ilannerupgaardsv. 44 £ 618......................................................... Rasmussen R Mst. Slotsv. 12 Jj 1773. . . Rasmussen R P Viktoriag. 12 £ 2951 . . . Rasmussen R P Vindeg. 88 £ 3054 . . . . Rasmussen R P Ø-Stationsv. 36 £ 4956. . Rasmussen Søren Nurreg. 85 £ 953 Post­ konto 6772................................................ Rasmussen Thorvald Kochsg. 18 £ 1811 . Rasmussen W st. Graabrodrestr. 713£1984 Rasmussen V, Akts. Vindeg. 53 J) 3375 & 1537 ...................................................... Ravens C Eftf.’s Blomstergartneri ved Jul. Larson Benediktsg. 46 £ 603................... Ravn H Odinsg. 15 £ 5462 ..................... Ravn M P Vesterbro 13 £ 1191.............. Ravnkilde P Vesterg. 59 £ 295 .............. Ravnløkke Niels Uronningensg. 20 £ 1971 Reenvig C J .Junggre<'nsv. 7 £ 5171 . . . REGNFRAKKE-FABRIKEN NORDEN, AKTS. Vindeg. 53 |l 1268 & 1947 Telegramadr. „Norden1*............................ Regnfrakke-Huset ved II N Hinke Kon- gensg. 63 £ 3047 Reinold Ebbe Landsretssagf. Vesterg. 2 | 19 & 5419 ............................................. Reklame-Centralen Filosoé'gangen 24 £ 4942 Remington Læsbøeg. 19 £ 2737 ............... Revcntlow Axel Ø-Stalionsv. 36 £ 1142. . Revisionskontoret i Odense Norreg.30 £14550 Riber Alex. 1‘, Hans Tausens G. 1 £i 332 Postkonto 5377 ........................................ Rieke Vilk. S-Boulcvard 164 £ 5316 . . . Riesgaard .J Chr. Nørreg. 81 £ 5175. . . . Ringe Damp-Korkvaref'abrik Kochsg. 12 | 3675 ...................................................... R itzaus bureaus filial £ 4 1 4 ,526 & 1590, Stats £l 10 Roe H Kongensg. 19 £ 2208 ................... Roe Jul. Nørreg. 23 £ 2394 ...................... Rolandsen M Dronningensg. 6 B £ 3982 . Roseuberg A C M E Vindeg. 42 £ 4154 Rosendal Johs. Uunderupv. 46 £ 1407. . . Rosengaard Alfr. Benediktsg. 20 £ 635 . . Rosengreen P C Skibhusv. 115 £ 4471 . . Rosthøj R Damhusv. 49 £ 3516................ Rotke Th. Daluinv. 13 '£ Dalum 120. . . . Rothmann N F Overg. 5 6 ........................ ROULUNDS FABRIKER, AKTS. £ 55, 3374 & 3674, Stats £ 4 kjøbenhavn £ Cent. 2686, Telegramadr.„Roulundsfabrik“ Postgiro-Konto Nr. 5366........................... Roulund P Nørreg. 46 £ 2118.................... Rudbeck’s N Blomsterhandel Overg. 28 £ 4874 & Privat 5486.............................. Rulf ved Vilh. Frederiksen Ovorstr. 7 £ 4449........................................................ Rylil & Hein Nederg. 48 £ 4498.............. Røpke J F W Baumgarteus Allé 2 £ 1089 SALT- OGCOKESVÆRKER, DEFYENSKE Havneg. 33 £ 450 Telegramadr. „Salto“ Sana, Dansk Fløde Export Jens Ben- zons G. 52 £ 2052, Stats £ 31 Tele­ gramadr. „Sana“ ....................................... Sandermann R Chr. Østervængct 1 £ 5015 Sattrup E Iljallesov. 125 £ 1732 .............. Saysette M P Nederg. 17 £ 3126............. Scheftmann Fr. Vesterg. 86 £ 304.............. Schjønning Alfr. Nørrevoldg. 13 £ 3464 . . Schmalfeldt R Nørreg. 26 £ 902.............. Schmidt Brødr. A &H, Frue Kirkestr. 5 £ 1367 & 1854 ............................................. Schmidt’s Chr. Eftf., Henrik Stærmose Munkeinøllestr. 3 £ 580 ......................... Schmidt L Adamsg. 32 £ 868 . . .............. I Schmidt L Falbe Læssaeg. 16 £ 1887. . . Schmidt Peter Kongensg. 1 £ 525 ........... I Schmidt Vilhelm Adamsg. 32 £ 868 . . . . Sehnakenburg Bradr. Kongensg. 69 £ 9 I (2 Lin) Postkonto 5386 ........................... Sclneiber & Carl Petersen jrs. Fabriker, I Akts. Nørreg. 81 £ 4474 ........................ Schrøder A Jensen Klareg. 23 £ 1573 . . I SCHRØDER JOHS. W Nørreg. 47v *) 121 j (2 Lin.).........................................>. . . . ' Schultz F Skibhusv. 33£ 2719Postkonto 5330 * Provins-Register—Forretninger

Odense

Se Fagregistret under { Farverier, Dekatører, Tøj rensningsanst. Linoleumsudsalg Fotografiske Art. 2 Bagere Modevarer en gros Sagførere Sagførere Skræddere Murermestre Bogtrykkerier (Losnings- & Lastningsen ( trepren. Købmænd Murermestre Frugt en gros

Forretningsnavn og Adresse Schurig E (C Elisen) Klareg. 38 £ 907 Schwartz-Sørensen Vesterg. 78 £ 267 . . . Schosler II Skibhusv. 107 £ 2324............. Schøsler Th. Skibhusv. 107 £ 2324 ........... Severin J P Pantheonsg. 5 £ 2860 & 3280 Sidney-Møller OOverretssagf. Kongensg. 58 £ 1291........................................................ Simonsen C F Vesterg. 72 £ 321.............. Simonsen H P Nørreg. 37 £ 1962 ........... Simonsen J L Lahn-ig. 34 £ 320 ........... Simonsen Johs. &Co.’s Bogtrykkeri Ø-Sta- tionsv. 5 £ 4448 ...................................... Simonsen & Møller Nørrebro 47 £ 36. . ’ Simonsen C oc Co. Nørrebro 77 £ 605. . . . Simonsen SChr., Oluf Bagers G. 26 £ 1169 Simonsen Th. Albanitorv 5 £ 3993 . . . . Singer Co. Symaskine Aktp. Kongensg. 21

Se Fagregistret under Gartnere

Skræddere Forklæder

Murermestre Malermestre Møllebyggere, Motorer Købmænd Tømrermestre Murermestre Murermestre Skræddere Læderhandlere Cykleudsalg Tømrermestre, Arkitekter Cykleudsalg (Elektr. Lysinstall., Sani- \ tære Aulæg Gartnere Elektr. Lysinstall. Snedkere Papir en gros Maskinsnedkerier og Savv. Elektr. Lysinstall. { Regnfrakker en gros, Au­ tomobildragter Sagførere Annoncebureauer ( Skriveinask., Skrivema­ skinetilbehør Købmænd Revisorer Agentur- ogKommissionsf. Tømrermestre Tobakker og Cigarer Knrkvarefabr. (Ringe) Assuranceforretninger Gartnere, Blomsterhdl. Gartnere Brændselsforr. Købmænd Købmænd Automobilreparation Drivremmefabr. ! Rebslagere,Drivremmeimp. og -forhdl. Blomsterhdl. Skomagere Agentur- og Kommissiongf. Sukkervareiabr. Fløde en gros, Mælkeeksp. Sadelmagere Tømrermestre Bagere { Købmænd, Kom, Foder­ stoffer Elektr. Lysinstall. Art. for Blomsterhdl. Murermestre Møbeludsalg Ejendomslull. og- mæglere Klædeimp. og -Lagere Skomagere Skomagere Drejere

£ 1220 .................................................... Symaskineuds. (Kbhvn.) SKANDINAVISKGUMMI-COMPAGNI,AKTS. fGummivarefabrikker, Ruggaards Landev. 40 £ 237 (Statstelef.) < Regnfrakker, Cykleringe, Telegramadr.„Gummicompagniet“, Odense ( Automobilringe Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni Vesterg. 72 £ 470 & 5270........................ Kaffe cn gr., Imp. og Ag. Skandinavisk 01ie-Forrotning, ViktorLunds- gaard Biilowsv. 13 £ 4021 ...................... Olieraff. og -imp. Skiflard N V-StaLonsv. 67 £ 85 Post­ konto 8615.............................................. Kobniæml Skodsboll Chr. P Hunderupv. 46 £ 2487 Malermestre Skou K Lang Vesterbro 83 £ 4855 . . . Barnevognsfabr. Skou R II st. Glasv. 11 £ 4593 ............. Skræddere Skovgaard Vald. Fisketorvet 9 £ 297&3108 Manufakturlidl. Skovsted R A Vesterg. 40 £ 2451 . . . i . Skomagere Skytte’s N Savværk Adamsg. 25 £ 517 . . Savværker, Maskinsnedk. SlÆTSBRYGGEmiST Nprreg. 46 1 281 ^ ...................................................... ( rater, Isværkor og Isoplag Smith&Co..Isenkram en gros, Akts.Klosterv. (r , 2 £ 406 & 1406 Postkonto 8722 ..............{isenkram en gros SMITH & CO., AKTS. Nørreg. 75 £ 1446, l^Ubehø™ MotoreywSilliil (3 Lim), Stats £ 61 Postkonto 7762 Tele- gramadr. „Snuihco.«................................ ( mob,lforhdi. Smith-Jensen Troels Kastaniev. 64 £ 2916 Frugt en gros Sodafabrikkerne, Akts. Nørrebro 47 £ 36. Sodafabrikker Sommer Leonbardi V-Stationsv. 26 £ 3380 Billedskærere Spare- og Laanekassen for Uaandværkore i Odense Nørreg. 53 £ 1381................... Sparekasser Spetzler Carl Kongensg 25 £ 590 ............Læderhandlore Standard Mønsterforretning ved Ernst A Frederiksen Vesterg. 58 £ 2300.............. Mønstre Staun Otto Overretssagf. Vesterg. 76 £487 & 3987 ...................................................... Sagførere Steensen’s HMargarinefabrik’s, Akts. Filial Fisketorvet 9 £ 718................................. Margarine en gros Steffensen Frits Vesterg. 2 £ 1428........... Sagførere Steffensen HJ Valdemarsg. 12£4231. . . . Tømrermestre Steffensen J P S-Boulevard 204 £ 760 . . Pianoti ansport Steffensen K Overg. 27 £ 1385 ................ Skræddere Stegmann Astrid Vesterbro 21 £ 4166. . . Sæbeudsalg Stenstrup og Odense Teglværkers Kontorer (Teglværker, Tagstensfabr., Albanitorv 8 £ 687 .................................( Bygningsart. Stenstrnp-Jensen T Vindeg. 48 £ 4576 . . Papir en gros, Papirposer (TobakkerogCigarer,Skraa- Stokkebye Erik Overg. 20 £ 109.............. < tobakker, Oigarfabr., Raa- ( tobakker, Te en gros Storjohann B Lund S-Boulevard 184 £3116 ^Ko-^g^vinehaar168**’ Storm Chr. Læssoeg.82 £ 1422............. • Murermestre Storm Heini Frederiksg. 38 £ 1378 .. . . • Købmand Storm N F Overg. 34 £ 3249................... Fiskehandlere Storm P ti Langelinie 69 £ 1491.......... Murermestre Storm Rudolph Vesterbro 25 £ 3849 . . . Fiskehandlere Strate F V Vesterg. 80 £ 445 .................... Isenkram en gros Strøjer Oluf Overg. 46 £ 4432 .................Snedkere, Møbelfabr. Strøm Poul Vesterg. 42 £ 3017................. Sagførere Strøinpehuset ved Ditlev Petersen Albani­ torv 8 £ 3221........................................... Trikotagehdl. Stærmose Brodr. Norreg. 86 £ 2520 Post- . konto 5356................................................. Krydderier, Lakfernis, n o ooe (Snedkere, Møbeluds., Stærmose Frederik Gravene 8 £ 896 . . < stolefabrikker Stærmose M H Vindeg. 41 £ 1059 . . . . Skilte, Malermestre SIIIlR’s ASSURANCEFORRETNING Ve­ sterg. 89 £ 4690 ..................................... Assuranceforr. Sukkerkogenet Odense Vesterbro 122 £ 184 (De danske Sukkerfabr.) Sukkervarefabrikken Fouix ved V Slot Thor.-g. 43 £ 620 & 2897........................ Sukkervarefabr. Sukkervareiabr. Odin, A Larsen Allég. 45 £ 3169 Postkonto 7427 ............................ Sukkervarefabrikkor Sukkervarefabr. Royal V-Stationsv.54 £ 228 Sukkervarefabrikker Surel Jean P Vesterg. 41 £ 1645 .............. Guldsmede Svane Niels Nørreg. 47 £ 4084................. Købmænd Svendsen Albert Vesterg. 75 £1113&2413 Fiskehandlere Svendsen A T, Muukevænget 2 £ 1706. . Murermestre Svendsen Ernst Klingenbcrg 11 £ 4038. . Murermestre Svendsen Jenny Albanig. 9 £ 4497. . . . . Boghandlere

Manufakturlidl. Skotoj en gros Benzindepotor

Sæbeudsalg Skomagere IKorn, Foderstoffer, Hønse- ( foder Agentur-ogKommissionsf.

I

Made with FlippingBook HTML5