Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1312

-Odense

Provins-Register—Forretninger

Svendsen Laurits Ejerslykkov. 7 § 723. . Svennevig Christian Nørrebro 91 § 38 . . Svinth Rudolf Vindeg. 24 f! 4772............ Sv>>p Gunnar Ruoskovv. 13 § 2406........... Sygekassen 1857 Vesterg. 11 |l 1857 . . . . Sygekassen Odense Ovcrg. 8 § 3480 Post- konto 7336................................................ Sygeplejebureauot Aktiv Allég. 22 15 § 401.3 Sæbelageret Vesterbro 7 $3703................ Sæbemagasinet Vesterg. 89 fl 5202........... Sækkeleje-Kompagniet, Akts. Sortebrødre­ torv 17,19 |j 3571, Stats £1 71 Postkonto 8671 ................ .......................................... Søderlund Frederik Kongensg. 18 J) 73G . Søegaard Carl A & Søn Kongensg. 7.1 § 3141 Postkonto 9034 ............................ Søgaard M P Ørstedsg. 26 f 1959 ........... Selves Forlag Engv. 55 § 3716................ Søndergaard Poul Vesterg. 67 $ 780&5580 Postkonto 7375 ........................................ Sørensen A Chr. Dookerslundsv. § 1679. . Sørensen Andr. Vesterg. 21 g 737 ........... Sørensen Carl Koehsg. 49 f) 4810........... Sørensen Carl Set. Knuds Kirkesti-. 11 f 2694 ............................................................ Sørensen Chr. Vesterg. 39 $ 2980 ........... Sørensen E A Læssøeg. 11 $ 2070........... Sørensen Enevold Vesterg. 1 J| 744 . . . . Sørensen Frederik st. Glasv. 19 $ 839 . . . . Sørensen Georg, Elmelund Enghave |) 1548 Sørensen Hans Sot. Knuds Kirkesti-. 6 | 3872 ...................................................... Sørensen Herman J Vesterbro 58 $ 4079 Sørensen J Nederg. 7 ................................. Sørensen K Ituggaardsv. 88 fl 214........... Sørensen M Absalonsg. 42 fl 1016........... Sørensen M. Vesterg. 28 fl 1116.............. Sørensen N Vesterbro 76 $ 2230.............. Sørenseu N Chr. Vindeg. 8 |j 4090........... Sørensen N M Frederiksg. 64................... Sørensen N P Vindeg. 8 0 ........................ Sorensen Ole&Co., Agricco, Akts. Kongensg. 61 f! 909 Postkonto 5389 ........................ Sørensen S II Nederg. 1 D 1546 ............. Sørensen Sophie I’apirhdl. Kongensg. 63 $ 3363 Sørensen S P Danmarksg. 49 fl 1190 . . . Taanning II Tolderlundsv. 13 fl 854. . . . Terkelsen Brødr. Iljergg. 40 g 4703........... Tlmil S Set. Jørgens G. 1 g 4917........... Theisen’s llotel Ø-Stationsv. 32 fl 693 & 2793, Slatsf) 21......................................... Thillerup C K Vesterg. 59 g 1741........... Thomsen Alfred S-Boulevard 130 g 4821 Thomsen Joh. Kongensg. 58 g 912.............. Thomsen J R S-Bøulevard 86 g 3691 . . . Thomsen Vagn Papirhdl. Vesterbro 3 g 3808 Thordahl Carl Danmarksg. 1 g 2024. . . . Tliornye S Læssøeg. 36 g 2132................. Thorsen Edv. st. Graabrodrcstr. 8 g 2087 Thorskov A Damliusv. 10 g 5261............. Thorstensen Vald. Vesterg. 63 g 600 . . . Tilrane Aage Damliusv. 56 g 3081 ........... Thratie Ferd., Jens Benzens G. 52 g 5499 & 3551 ....................................................... Thratie II, Hans Tausens G. 2 g 2906. . . Thrane Thomas S-Boulevard 158 g 3372 THRIGE THOMAS B Tolderlundsv. 3 g 273,1473 &2672, Stats g 2 Postkonto 5332 Telegramadr. „Tlirige1. Code: Bontleys . Toftdalil L Alexandrag. 9 g 4888............. Tolberg P A, Elmelund Enghave g 1620 Torpegaard Chr. Drouniugensg. 91 g 2256 le Tort Edv. Palnatokev. 31 g 5269 . . . . Touborg Josef Kronprinsensg. 38 g 3259 Tranberg S Filosofgangen 8 g 4816 Post­ konto 5357................................................. Triangel lce Machine Co., The, ved Tage Klint Pjentedamsg 21 g 172................... Trikotagelageret Spar ved Carl Nielsen Ovcrg.' 49 g 5230 .................................... Truolseguard A Vesterbro 60 g 5140 . . . Træskoi'abrikken „Fremad Ekspres1, J Ras­ mussen & Søn Nørreg. 51 g 566 Post­ konto 7575................................... Tuck Andr. Ruggaardsv. g 1208 Post­ konto 5392 ................................................ Tychsen Carl Klareg. 50 g 3195............. Tørring N, Akts. Vesterg. 13 g 222&4182 Postkonto7372Telegraniadr.„Cigartørring1 Tørring Vald. Kongensg. 13 g 2021. . . . Forretningsnavn og Adresse

Murermestre Skibsprovianteringsforr. Guldsmedo Se Fagrogistret under

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Ullorlund M P S-Boulevard 83 fl 5435 . . Automobilreparatiou Ulrich Marc. Sønderg. 34 $ 1693 ............. Købmænd Ulsted’s A Chr. Eftf. ved Brødr. Byrum Vesterg. 1 fl 235 ...................................... Ilerreekviperingslull. Waidtlow P Vesterbro 10 fl 4997 ........... Bagere Valonlin-Rasmusscn M Dalumv. 28 fl Da­ lum 360 ................................................... Urmagere Valeur & Sofeldt Lalmsg. 56 fl 377 . . . . Gartnere Valler C M Hunderupv. 29 fl 2361 . . . . Entroprenører Vaskemidlet Svarta Katten Vesterg. 42 (Vaske- og Reugørings- D 3191......................................................( midler Vaskeriet Dania Dronningcnsg. 40 fl 1709 Vaskerier Weber Carl Nørrebro 9 § 864 ................ Protokollej-, Wedel-Larsen L Hunderupv.28 fl 396 &391, (Mæglere, Foderstoffer, Stats fl 7 ............. .....................................( Korn Wedell-AndersenP AHunderupv. 32 $ 1790 Mel en gros Weimann Joh. Vesterg. 6 § 292 Post- (SfcndbeWædning Autome- knnt.n .6349 ) bildragter,Læder og Skind u .................................................(e n gros

Købinænd Sygekasser

Sygekasser SygcplejeliuiTaurr

Sæbeudsalg Sæbeudsalg

Sække Manufakturlidl. Rcvisorer Købmænd Bogforlag Bogtrykkerier Gartnere Skræddere Købmænd Skræddere Skræddere Tømrermestre Kcmditorier Kobmæiid

Weimann’s Skindhandel ved M C Johann Weimann Kastaniev. 5 fl 2092 Postkonto 5309 ............................. ‘............................ VEJLE STØBEGODS UDSALG, C MHess’ Fabrikker, Akts. Nørreg. 56 fl 1382. . . Wendclboe Paul Nørrebro 87 fi .146 Post­ konto 8538 ................................................ Wendelboe Tb. Nørreg. 31 ,§ 317 Postkonto 5336 ........................................................... Wennevold’s Yoghurt Laboratorium Læs­ søeg. 68 fl 2005........................................ Wentrup Chr. Vesterg. 56 fl 774 ........... Wormuth Laur. Hunderupv. 41 f) 4627. . Werner C J Skibhusv. 33 ft 4483 ........... Vesterbros Jernstøberi og Maskinfabrik ved A Birn st. Glasv. 1 fl 3149..................... Vesterbros Tapet- & Malervareforretning Vesterbro 2 fl 565 Westergaard Rolf Thorsg. 25 f) 3964 . . . VESTERGADES JERNUDSALG Vesterg. 72 $ 440 (tre Linier), Stats $ 59 Tele- gramadr. „Staa)bjælker“ ......................... Westerled K Rasmussen Kastaniev.59 f}1295 Vett & Wessel’s Udsalg Vesterg. 37 $ 71 Wichmann A Vesterbro 61 fl 339............. Videbæk J Absalonsg. 10 fl 4317........... Wieding Fr. von Vesterg. 92 fl 2179. . . . Wiegardt Aug. Danmarksg. 59 fl 2777. . . Wilkens U, Bangs Boder I fl 2922........... Willadscn Erik V Klareg. 7 fl 5218. . . . Wil lunisen II Vesterg. 41 fl 1697 ........... Vin-Centralen ved J S Jolinsen U-Stationsv. 2 fl 4468 ...................1............................... Winkelhorn O Assuraneeforr. Vesterg. 33 $ 1306 Winther J Staalstr. 3 f) 2428................... WINTHER-KROG G Paaskestr. 7 fl 1233 Viran Alfred Georgsg. 41 fl 5532 ........... Wirring Otliar Finsens Allé 40 fl 2411. . Wittenborg Alex Kongensg. 3lA f 4399. . WITTENBORG’s ALEX.FABRIKElt,AKTS. Tolderlundsv. $ 3111 (2 Lin.) Telegram- adr. „Wittenborg1 eller „Activ“ ............. Voldsgaard II Provstog. 4 $ 2431 ........... Wolthors P, Anton Nielsen’s Eftf. Lange­ linie 3 § 150 Postkonto 5370 ................. Worm J C Fabersg. 1 § 4829................ '. Vos P J de Skibhusv. 95 $ 2441 ............. Vulkaniseringsanstalten Gloire Albanitorv5 f 3733 ...................................................... VulkaniseringsanstaltenVulcanus, Chr.Poul- sen Kongensg. 31 A fl 3308 ................... Wædele JMaskin- &mek. Værksted Vester­ bro 19 H2584

Læder og Skind en gros (Kakkelovne, Støbegods, | Bygningsart. Agentur- ogKommissiousf. (Kemiske Fabl-., Sæbefabr. < Toiletartikler, Parfumer ( en gros, Vaskepulver (Laboratorier, bakteriolo- \ giske Boghandlere Skomagere Gartnere Jernstøberier Jern Murermestre Manufakturbdl. Ostelabr. og Oste en gros Ingeniører Piauoforliandlere Maskinfabr. Smede Trikotagelidl. Met.alvarefabr.

Gartnere Snedkere Købmænd Metalstoberier Købmænd Manufakturlidl. Sagførere Cykleudsalg Dørgreb Bagere Borstenbindere Landbrugsmask. (Kblivn.) Købmænd

Automobilkørsel 1 Lynafledere Malermestre Blikkenslagere Hoteller Bogtrykkerier

Konditorier Vinhandlere Købmænd Urmagere Malermestre Malermestre Automater

Køhmænd Købmænd Herrelingeri en gros [Agentur- og Kommissions- [ lbrr. Sukkervarefabrikker Kurvemagere Købmænd { Tapcthandlere, Liuolcumsuds- Gartnere Malermestre Bagere Skomagere .Dynamoer, Elektr. Kraft- I anlæg, Elektromotorer, I Elevatorer, Hejseappara- | ter, Maskinfabr., Taljer, I Ventilatorer, Pumper, ' Transportanl., Kraner Ejendomshdl. og -mæglere Gartnere Bagere Tobakker og Cigarer

'Blikcmballagefabr., Blik- I varer, Art. f. Konscrves- | i'abr., Art. f. Mælkekon- ( denseringsfabr. Kontorinventar Korn Arkitekter

Fiskehandlere Vulkanisering Vulkanisering

Zacliariasseu H A Nederg. 1 $ 5539. . . . Arkitekter Zebitz Carl G Vesterg. 74 $ 5850 ........... Legetøjsudsalg Ziehrer Otto, Ø-Stationsv. 40 $ 4100 &4214 Postkonto 7824 ........................................ Elektr. Lysinstail. Zinglersen Carl Kongensg. 6 $ 2028. . . . Guldsmede Ørkild J II Kongensg. 13 fl 76................. Assuranceforretninger Ørvad Svend Hunderupv. 68 fl 637 ........... Købmænd Østbjerg Otto Klareg.14 f| 4665 ................ Snedkere Østergaard A Allég. 54fl 4843 .................. Købmænd Østergaard J C Kongensg. 69 fl 4969 . . . Trikotagekdl. Østifternes Assuranceforretning Vesterg. 52 $ 2530........................................................ Assuranceforretninger Østlund J L & Søn Norrevænget 15, 17 §2114....................................................... Entreprenører

Købmænd Sagførere Ismaskiner Trikotagehdl. Købmænd

iTræskofabrikker, Art. for ) Træskolabr. { Møbelfabrikker, Gramnio- pliouer o. a. Talemask. { Klude en gros, Uld, Imp. & Eksp. { Tobakker og Cigarer, Ci­ garfabrikker, Ag. og Imp. Elektr. Lysinstail.,

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Made with FlippingBook HTML5