Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

Nykjobing F,

V

1281

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Buxbom II P II £ 552 .............................. Børch I Hansen |J GI................................. Børch V Hansen £735 .............................. Centralhotellet £161.................................. Centraltrykkeriet, Chr. Pontoppidan og H Y Rasmussen, Akts. £ 586 & 581. . . CHRISTENSEN ALFRED & CO., AKTS. I! 626 & 945 Postkonto 6415................ • Christensen Carl |1 1065 ........................... Christensen Chr. £ 748.............................. Christensen Chr. J £ 921y........................ Christensén Evald £ 360........................... Christensen N £ 529................................. Christensen Peder £ 251.......................... Christiansen Gunnar £ 610 .................... Christiansen Jakob f) 41 4 ................ Christiansen J P | 846 ............................. Christoffersen H Chr. £ 677 ...................... Christoffersen Johan £ 1 0 ......................... Christoffersen L, Sundby L £ 832........... Christoffersen’s T CEftf. ved Torben Møller Clausen Wohtmann £ 576......................... Corfitzen V £ 243 & 698........................... Crome & Goldschmidt’s Udsalg ved A E Hansen £ 145.......................................... Cyklebørsen, Peter Olsen £ 900 ..............

Se Fagregistret under Købmænd Købmænd Købmænd Hoteller Bogtrykkerier (Kul, Kulimportører, Salt- ! raffinaderier og -importø- ( rer, Briketter Herreekviperingshdl. Maskinsnedkerier og Savv.

Damgaard Ejner D 951.............................. Købmænd DAMPMØLLEN I NYKJØBINGp. F., AKTS. £ 143, 643 & 777, Stats $ 7 Telograinadr. iDampmøller, Foderstoffer, „Dampmøllen1 Grundlagt 1857 ..............( Mel en gros Dansk Andels Ægexport D 3 1 ................ Æg (Kblivn.) Dansk Landbo Forsyning ved C J Knulit- sen J) 346 ................................................ Tagpapforhdl. Dansk Madras Co. Spiralen, Akts. § 107 & (Feltsenge, Madrasser,Bam- 619 Postkonto 7944 ................................I busmobler DANSKE CIGAR-&TOBAKSFABRIKKER, DE, AKTS. Afd. E Nobel | 195, 390 & (Tobakker og Cigarer 694, Stats £11 Postkonto 7480 Grundl. 1835 ( (Kblivn.) (Mejerirekvisitter og -art. ( (Kblivn.)

Købmænd Købmænd Urmagere Manufakturhdl. Urmagere Skomagere Tømrermestre Købmænd

Danske Mejeriers Fællesindkøb, De, § 705 Danske Mejeriforeningers Mælke-Export,De, £1 848 ........................................................ Doden A von § 910................................... Dichmann J £ 895...................................... Ditlevsen H £ 209 & 944 ......................... Due Georg £ 372 Postkonto 9847 ........... Dyrhauge Valerius £ 181........................... Ejegod Mølle, E Petersen £ 886 ............. Ejlersen Otto P II £ 5 1 5 ........................ Engelsk Beklædningsmagasin, Det gule Hus v. V Scharff-Olsen £ 492........................ Engelsk-russisk Yulkaniseringsanstalt ved A Christensen £ 911......................... .

Mælk,kondenseret(Kbhvn.) Agentur- og Kommissionsf. Malermestre Sagførere, Incasso Konditorier { Malermestre, Farvehand­ lere, Tapetliandlere Møller Murermestre Herreekviperingshdl. Yulkanisering

Gartnere, Blomsterhdl. Yognfabr. og -forhdl. Smede Møbeludsalg Gartnere, Blomsterhdl. Manufakturhdl. Cykleudsalg

81

81

Made with FlippingBook HTML5