Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Forretningsnavn og Adresse Freavlscentret Hunsballe, Akts. D 533. J’røjk Chr. f 544 ........................ Fugl P | 330 ..................................... Færch R f 36 & 586 Posikonto 7365 Gade Carl........................................... Gartneriet Virkelyst, Otto Ximdsoi’i J]’l32 & 618................................... ® (Håndelag C f 455 Gvandelag N f 380 ...................................J Gravengaard J ........................................... Gug-Kjeldsen P M | 9 9 . . . .* Gytkiær Jul. f 69...................................... Halm Ferd. | 8 ........................................ Haislund I M § 362................................ • Hansen Alfred f 363................................ Hansen Eduard.......................................... Hansen’s F L Maskinfabrik, Akts. f 82 . Hansen H C § 285 ................................... Hansen Jørgen D 5 0 ................................. Hansen N C | 117 & 617........................ Hansen 01uf 0 fl 264 ................................ Harth-Olsen Aug. (Svane Apotek) fl 350. . Helm P M f 113 Postkonto 8398 ........... IIestbe

V — 1239

Holstebro

Forretningsnavn og Adresse Jeppesen P Korsholm f 230..................... Jerubauebotellet § 116.............................. Jespersen J f 365 ................................... Jespersen’s NP Eftf.,Chr.Christensen f 136 Johansen N f 360 .................................... Josefsen P f 313...................................... Jubl Johannes S f 267......................................... J ørgen sen C f 251...................................... Jørgensen C Krarup f 574 ..................... Jørgensen Jens f 431................................

Se Fagregistret under Tømrermestre Hoteller Snedkere Købmænd Bogtrykkerier Købmænd Manul'aklurlidl. Konditorier Gartnere |Karteller en gr., Furage | en gr.

Se Fagregistret under Frø, Markfrø Gartnere Tømrermestre |Tobakker ogCigarer, Skraa- [ tobakker, Cigarfabrikker Skræddere Gartnere Tømrermestre [Isenkr. en gr. og Art. f. |Isenkr. Sadelmagere Skomagere Kaffe en gr., Inip. & Ag. Manufakturhdl. Automobilforbdl. Cykleudsalg Skomagere Maskinfabr., Motorer Skræddere Murermestre Manufakturhdl. Malermestre Apoteker Læderhandlore Købmænd Bryggerier Aviser, Bogtrykkerier Banker, Incasso Brodfabr., Møller Aviser, Bogtrykkerier Kreatur- og Kødeksport ((Særtryk af Ringkjøbing | Amts Avis) Klædefabrikker (Skomagere, Herreck* ipe- ( ringslidl. Hoteller Savværker (Jernstøberier, Maskinfabr., < Remskiver, Drivremme- ( imp. og -forbdl. Kaffe eu gr., Imp. & Ag. Badeanstalter Banker, Incasso Lervarer Margarinefabr. Maskinsnedkerier og Savv. [Farvehdl., KemiskoFabrik- ( ker Musikinstrumenter Møbel fabr. Sparekasser Orgel-Harmoniumsfabr. Æskefabr. Pianoforhdl.

j

.Kamstrup Laur........................................... Malermestre Kamstrup Viggo f .168............................. (Agentur- og Kommissions- 1 0 e { Jori-., Kolonial en gr. Kiosken Nørreport, A. Jeppesen fl 602. . . Kiosker Kirkegaard J P f 218............................... Maskinsnedkerier og Savv. Kjeldsen. Kjeld B f 354 ........................... Tømrermestre Kloster Hans f 316................................... Blikkenslagere Kloster J f 379 ....................................... Malermestre Knudsen’« C J Enke f) 21.4..................... Trikotagchdl. Knudsen lians f 93................................... Mannfakturbdl. Knudsen’s Hotel f 410............................ Hoteller Knudsen’s N Enke’s El'tf., Oluf Knudsen f 88............................................................ Isenkræmmere Knudsen V f 326 •................................... Modeforretninger Kocli Viggo f 70...................................... Købmænd Krabbe’s Hotel f 53.................................. Hoteller Kragb V f 2 3 ........................................ .. Købmænd Krogh A f 682 ........................................ Købmænd Kruse Anders f 135................................... Manufakturhdl,

Larsen’s Carl El’tf. ved Aage Petersen f 322 & 374 ............................................. Larsen L Simmelkjær f 403 ................... Larsen Vald. f 609 ................................... Lauridsen Milter f 675............................. Lauritsen Julius f 259 .............................. Lauritzcn N K f 448................................ Laursen A f) 191........................................ Laursen J P (Det gamle Apotek) f 43 . . Laursen L TU. f 592................................. Leonhardt E f 94........................... . . . . Licht Brodrene f 277 .............................. Lillelund Viggo f 507 .............................. Lind M P f 580........................................ Lind O........................................................ Lindberg A f 262 ................................. Lindebjerg J C................... •................... Ludvigsen M Papirhdl. f 292 Lund Axel f 243 ..................................... Lundgaard Ivar f 465, Stats f 7 ........... Lynggaard A M J) 356 ..............................

(Agentnrforr., Kolonial j en gros, Sydfrugter en gr. Murermostre Købmænd 1soloring Møbeludsalg Urmagere Ejendomslidl. og -mæglere Apoteker Murermestre Glarmostre Malermestre Købmænd Sadelmagere Guldsmede Gartnere Malermestre Trikotagchdl. Kreatur- og Kødeksport Konfckturefabr.

Madsen II f 1 1 8 ...................................... Gartnere Madsen P Moller f 188............................Elektr. Lysinstallation Madsen-Østorbye J f 547 ........................ Skomagero Magasin du Nord ved Svend Aage Steen- 8trup f 138 & 139................................... Manufakturhdl. Markussen P fl 83............................. .. . Smede Meilsøe A f 636 ........................................ Guldsmede Melgaard Eduard fl 186........................... Isenkræmmere Melgaard V f 556 ..................................... Urmagere Mikkelsen Clemen f 64........................... Gartnere Mineralvandsfabrikken Skjold, Carl Jensen f 195......................................................... Mineralvande Missionshotellet f 125.............................. Hoteller Modeforretningen Chic ved A Krogsgaard Modeforretninger Mogensen Fr. f 15 . ................................. Blikkenslagere Mogensen Severin V f 320 ...................... Vognfabr. og -forbdl. Møller-Kristiansen J fl58& 458............... Kobmænd

Aviser Stenhuggerier Svineslagterier Drejere Vognfabr. og -forbdl. Trikotagelull.

Læderlull. (Agentur-ogKommissionsf., ( Huder og Skiml

Nedergaard Chr. f 6 5 ............................. Nielsen A I) f 2 2 .................................... Nielsen C f 376 ........................................ Nielsen Carl f 111............................. . . . Nielsen E f 341..................................... ■ Nielsen F Jul. f 331................................ Nielsen Jacob f 17 9 ................................ Nielsen Jens Sønderland f 487................ Nielsen M Kjær........................................ Nielsen Mouritz f 29................................ Nielsen Poul f 382 Postkonto 5827 . . . • Nielsen Rasmus f 413.............................. Nikolaisen Jens Kr. f 144........................ Noea Vald. § 166..................................... Nordby M P Madsen f 332 ...................... Nordestgaard Anton f 2 5 ........................ Nyborg K f 687 ........................................ Nygaard I P f 208 ................................... Nygaard P f 676........................................

Urmagere Kobmænd Blikkenslagere Skræddere Skræddere

Cykleudsalg Malermestre (Agentur- og Kommissions- \ forr. Herreekviperingshdl. Malermestre { Støbegods, Urivrcmmoimp. og -forbdl. Urmagere Maskinsnedkerier og Savv. Isenkræmmere Murermestre Elektr. Lysinstall. Farvehdl., Tapethdl.

Hoteller Hoteller Rebslagere Ostefabr. og Oste en gros Købmænd Bagere Mannfakturbdl. Ostefabr. og Oste en gros Skræddere

Murermestre Buntmagere Støbegods

Olesen Ole fl 423........................................ Murermestre Ottesen Emil f 17 ...................................... Boghandlere l Ottow Conrad........................................... .. Bødkere

(Elektr. Lysinstall., Art. f. < Install., Elektr. Belys- \ ningsart.

Made with FlippingBook HTML5