Kraks Erhverv Indkøbsbog for dansk erhvervsliv 2005-06

o

INDKØBSBOG FOR DANSK ERHVERVSLIV

2005 2006

25.000 virksomheder 3.000 faggrupper 15.000 produkter Fagregister Firmaregister

▲ A ▲

KrakErhverv.dk

3D BANNERE UDSTILLINGER BILLBOARDS

KPiRFMHAVNT™ UHUSBIBLIOTEK ■fc rrJti Ebixa

SPORTSREKLAMER

ARTSIGN SKILTE & REKLAME

DIGITALPRODUKTION - ALTID PÅ NYESTE MASKINER I HØJESTE OPLØSNING

4 - 6 FARVE PRODUKTION AF:

PRODUKTIONSTEKNIK:

• DTP MAC/PC • SOLVENT PRINT

• BILLBOARDS • 3D BANNERE

• PIEZO PRINT

• UDSTILLINGSPLANCHER

• DYE SUBLIMATION PRINT • SPORTSREKLAMER • OPKLÆBNING/LAMINERING • BANNERE STOF/PVC/NET • SYSTEMTEKST/LOGO'S • GULVGRAFIK • SERIGRAFI • STANDIES • LIFTUDLEJNING • VOGNDEKORATIONER

ALLE FORMER FOR REKLAME UDFØRES PÅ ALLE MATERIALER TLF. 38 71 83 33 SKJULHØJ ALLÉ 32 DK-2720 VANLØSE www. a rtsign.dk

ERHVERV INDKØBSBOG FOR DANSK E HVER SLIV

25.000 virksomheder 3.000 faggrupper 15.000 produkter Fagregister Firmaregister

KRAK

KrakErhverv.dk

Kolofon

KRAK

Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21, 2830 Virum Telefon 45 95 65 00, Fax 45 95 65 65 krak@krak.dk , www.krak.dk

KrakErhverv 2005-2006

Kraks Forlag AS

Copyright ©: Satsleverandør:

DES A/S

Stibo Graphic A/S Chr. Hendriksen &

Trykning:

Indbinding: Søn A/S Ansvarlig udgiver: Adm. direktør Ove Leth-Sørensen Forsideillustration: Scandinavian Highlights ApS Danmarks Eksportråd Omslagsdesign: Grafiker Stig Langborg

Printed in Denmark 2005 ISBN 87 7225 864 0

241

TrykMfl

Kort, tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Krak. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, over ­ sættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgelse.

Medlem af:

European Association of Directory and Database Publishers

3

Vejledning

Alfabetiseringsregler

Kernen i dansk erhvervsliv

Alfabetet Firmaer ordnes bogstav-for-bogstav frem til ord ­ mellemrum. D.v.s., at firmaer med 'Jydsk' som første led samles foran firmaer, der starter med 'Jysk'. Endvidere samles firmaer uden ejefalds 's' foran firmaer med ejefalds 's'. Denne bogstav- for-bogstav regel gælder også 'ae', 'oe' og 'ue' uanset udtalen. 'Aa' sorteres dog som 'å', hvor det udtales på denne måde. U, å og 6 sorteres som y, æ og ø. Bogstaver med accent sorteres uden hensyn til denne. 'V'-er samles foran 'W'- er. Der ses bort fra tegn. Ordmellemrum Hvert ord i en virksomheds navn betragtes som en helhed for sig og sorteres ord-for-ord. Et ord ­ mellemrum regnes for et selvstændigt tegn og samles foran andre tegn ud fra princippet intet- kommer-før-noget. Ordet "og", "&", "+" og "-" behandles som ordmellemrum. Dette medfører f. eks., at 'Frugt- og Kartoffelcentralen' kommer før 'Frugtcentralen'. Initialer og enkeltstående bogstaver Drejer det sig om initialer i forbindelse med et personnavn bibeholdes mellemrummene f. eks. 'Ingeniørfirma A H Hansen' sorteres som 'Ingeniørfirma A H Hansen'. Enkeltstående bogstaver sorteres ellers som et sammenhæn ­ gende ord f.eks. 'A H Gulvservice' som 'AH Gulvservice'. Personnavne Personnavne sorteres med udgangspunkt i efter ­ navnet. F.eks. sorteres Niels Jørgen Jensen som: Jensen Niels Jørgen. Præfikser 'Den', 'Det', 'De' og tilsvarende udenlandske præfikser tages der ikke hensyn til i alfabeti ­ seringen. Tal Indledes et firmanavn med tal samles de under talordets stavemåde, f.eks. sorteres '4K Beton' som 'Fire K Beton'. Firmaer med ettal andetsteds i navnet sorteres for tallets vedkommende efter talværdien, altså 'Agentur 7' før 'Agentur 35'. Tal kommer før bogstaver, altså 'Agentur 7' før 'Agentur Andersen', Datoer i firmanavne vil være at finde i kronologisk orden (år, måned og dag). Forkortelser Gængse forkortelser sorteres, som om ordet var skrevet helt ud, f.eks. A/S = Aktieselskab, Aim. = Almindelig, Brd. og Brdr. = Brødrene, Eftf. = Efterfølger, GI. = Gammel, Mr. = Mister, Sdr. = Søndre, Set. og Skt. = Sankt, St. = Store, Sv. = Svend.

Firmaregisteret indeholder de samme 25.000 virksomheder som fagregisteret.

KrakErhverv - Indkøbsbog for dansk erhvervsliv er landsdækkende og indeholder oplysninger om 25.000 business to business virksomheder i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Bogen indeholder virksomheder inden for føl ­ gende erhvervssektorer: Fabrikation Engroshandel Bygge- og anlægsvirksomhed Finansiering

Firmaregisteret er opbygget alfabetisk efter fir ­ manavne. Hvert firma står, så vidt data er re­ gistreret i Kraks database, opført med:

Navn Adresse

Telefon nr. Telefaxnr. Mobiltlf.nr. E-mail

Forsikring Transport Servicevirksomhed Liberale erhverv

Web-adresse Antal ansatte Topledelse ISO-certificering(er) Afdelinger Spaltehenvisninger til virksomhedens fagoptagelser i Fagregisteret

Bogen indeholder to hovedregistre, hhv. et fagregister, der er opbygget alfabetisk efter fag ­ grupper og et firmaregister, der er opbygget alfabetisk efter firmanavne. Fagregisteret er opbygget alfabetisk efter fag ­ grupper, hvorunder de 25.000 virksomheder er registreret. Registeret indeholder ca. 3.000 fag ­ grupper, og en virksomhed kan godt være re­ gistreret under flere faggrupper.

og for en stor del af virksomhederne angives endvidere: Direktion Ledende medarbejdere Indeks til fagregisteret Bagest i bogen findes indekset, der indeholder en oversigt over samtlige faggrupper og pro ­ dukter. Produkterne stammer fra de enkelte virksomheders annoncetekster. Faggrupper står med fed skrift. Ud for faggruppen/produktet angives spalte ­ numre, der henviser til deres placering i fag ­ registeret. Oplysningerne er indhentet fra virksomhederne selv, enten ved et personligt besøg eller gen ­ nem vores årlige korrekturudsendelse.

Alle virksomheder står opført med: Navn By Telefonnummer

og for mange virksomheder angives desuden: Adresse Telefaxnummer E-mail Web-adresse Produktspecifikationer

Der angives ofte et bogstav for virksomhe ­ dernes funktionsområde:

Redaktion er afsluttet 1. marts 2005

F står for Fabrikation G står for Grossist S står for Service X står for at mindst 10% af virksomhedens omsætning går til Eksport

VIRK>D<

SM« TID • f* OVERBLIK

Dit visitkort?

c0( npa^

oo

k i+\V

Uanset, hvad der står på dit visitkort, kan Virk.dk hjælpe - spare tid og give overblik!

Virk.dk er et samarbejde mellem Krak og Staten

Adressering og kuvertering

Abonnementsservice

5

BUANCO SYSTEM A/S Trunderupvej 12, 5683 Haarby Tlf. 64 73 14 07, Fax 64 73 16 61 E-mail: buanco@buanco.dk Web: www.buanco.dk

SCAN AGENTUR Gejlåvej 12, 6340 Kruså Tlf. 74 67 00 50, Fax 74 67 00 35

Abonnementsservice (Udenlandske tidsskrifter og bøger) Rhodos International Tidsskrifthandel A/S, København K ................................................................................ 32 54 30 60 Swets Information Services A/S, København 0... 39 15 79 15 Weilbach Iver C & Co. A/S, København K ........... 33 13 59 27

G- 5 Aut. vejbomme i aluminium Skydeportautomatik Drejeportautomatik Garageportautomatik Adgangskontrolsystemer

F

Buanco udvikler og producerer CARD8: Et modulop ­ bygget sikkerheds- og registreringssystem til Ad ­ gangskontrol, TyveriAlarm, TidsRegistrering, Udlåns- Styring, KantineSystem mm.

Accelerometre

Scan-Tech Sikkerhedssystemer A/S, Århus C, G

UANCO

86 18 96 00 6613 99 66 36 77 24 77

Scantron A/S, Odense C, G ... Siedle Danmark, Hvidovre, G

NTT, Nordisk Transducer Teknik ApS, Hadsund, C ................................................................................ 98 5814 44

DAN-TIME APS

SIEMENS A/S

Smedebakken 14, 8600 Silkeborg Tlf. 70 20 56 55, Fax 86 80 56 44

Borupvang 3, 2750 Ballerup Tlf. 44 77 44 77, Fax 44 77 44 88

Actuatorer Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

5

E-mail: salg@dan-time.dk Web: www.dan-time.dk Se annonce i spalte 1408

E-mail: post@siemens.dk Web: www.siemens.dk

FG

TAC A/S, Herlev, G .................................... ....... 44 8812 12 Tidens Låse ApS, Vanløse, S ................................ 38 79 79 79 TMH Teknik ApS, Allerød, F ................................ 48 17 06 68 Total Alarm A/S, København K, G ....................... 33 12 40 20 TriVision ApS, Odense M, G ......................... 63 15 47 00 TTS A/S, Technical Traffic Solution A/S, Odense C, F- G

AVN Elektronik A-S, Silkeborg, G ....................... 70 20 04 11 BJ-Gear A/S, Tiist, F- G X ..................................... 87 40 80 80 Dansk Ventil & Fitting ApS. Fredensborg, G ......70 10 16 00 Gearcentralen A/S / Micmotor A/S, Sønderborg, G ................................................................................ 74 42 18 64 KLINGER Danmark as, Vallensbæk, G ............... 43 64 66 11 KSB A/S, Farum, G .............................................. 70 21 1717 Lenze A/S, Brøndby, G ......................................... 46 96 66 66 LINAK A/S, Nordborg, FX .................................... 73 15 15 15

Danec Electric A/S, Odense C, F ......................... 66 11 70 40 A/S Dansk Hustelefon Selskab, Hvidovre, G ...... 36 86 96 00 Dansk Tidskontrol A/S, Hvidovre, G ...................36 77 38 22 Digana - Taximat A/S, Fjenneslev, F X 57 80 86 80

DKC Vordingborgvej 415, Dalby 4690 Haslev Tlf. 56 63 35 11, Fax 56 63 36 11 E-mail: info@dkcadgang.dk Web: www.dkcadgang.dk

63 13 40 90 86 61 44 22 98 48 86 33 70 22 02 20 75 53 70 59

Unitek A/S, Viborg, F .................................. Vendsyssel Data A/S, Ålbæk, G .................. VINCENTZ Kommunikation A/S, Søborg, G Vive Kolding ApS, Kolding, G .....................

LINAK Danmark A/S Mønstedsvej 9, 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 36 11, Fax 86 82 90 51 E-mail: linak@linak-silkeborg.dk

G

Bomme og pullerter Parkeringssystemer Billet- og betalingsautomater DTS LÅSE & ALARM A/S, Birkerød, G-S .... el-alarm ApS, Hørsholm, G ....................... El-Dam ApS, Jægerspris, S ........................ El Service, Århus V, F ................................. Elektas El-Installationer A/S, Lynge, G ....... Eltime A/S, Slangerup, G-X ...................... ESMI A/S, Ballerup, F ................................ EuroPark A/S, Vejle, S ................................ Falck Securitas A/S, Albertslund, G ........... Freund Elektronik A/S, Odense NV, F-G ... GE Interlogix Danmark A/S, Taastrup, F- G Gunnebo Protection A/S, Varde, F ............ Hansen Boris El A/S, Taastrup, F ................ Herlev Låseservice A/S, Herlev, G ............ Hl SEC International A/S, Herlev, F-X ....... Honeywell A/S, Søborg, G ......................... i4 Installationer A/S, Farum, F ................... Industrikomfort Service ApS, Ballerup, F S

Adressering og kuvertering Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

Web: www.linak.dk

AT Postservice ApS, Frederikssund ...................... 47 38 33 66 Bech Distribution A/S, Hedehusene ..................... 46 55 01 55 Bording A/S, Odder .............................................. 70 11 5011 BVK ved Hans Knudsen Instituttet, København NV

45 81 81 81 45 86 6616 47 53 19 38 86 10 66 55 48 16 38 00 47 38 03 03 60 18 3718 70 23 13 31 43 86 50 00 66 16 24 14 43 52 90 05 75 22 50 00 43 99 02 34 44 84 39 69 44 50 78 00 39 55 55 55 44 34 24 00 44 65 83 33

38 32 02 30 44 92 34 34

Capella Danmark A/S, Herlev. DANASTAR APS

ACTUATOR TEKNOLOGI

Svanemøllevej 70, 2900 Hellerup Tlf. 39 61 18 04, Fax 39 61 23 98 E-mail: danastar@danastar.dk Web: www.danastar.dk

Specialist i elektrisk bevægelse • Mange styreenheder • Lineære og roterende bevægelser ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 • BEKENDTG. 923 LINAK WE IMPROVE YOUR LIFE Lumex A/S, Handels- og Ingeniørfirma, Frederikshavn, F ................................................................................ 98 43 02 44 Ol Electric A/S, Mårslet, F- GX ......................... 87 37 64 00 Okin Danmark A/S, Søndersø, G .......................64 89 28 05 RS Components A/S, København NV, G ............ 38 16 99 00 Tyco Valves and Controls Denmark A/S, Hillerød, G ................................................................................ 70 22 65 11

Frankeringsmaskiner Falsemaskiner Brevåbnere Brevvægte Kuverteringsmaskiner

F R A M A ■ SMART MAILING DANASTAR*

Ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S, Randers, F- G .... 86 42 56 00 Instrumeter A/S, Nærum, F ................................ 45 50 58 10 Interflex Tidssystemer A/S, Vedbæk, G ............. 45 66 11 88 ISHØJ A/S Den Danske Trådvarefabrik, Ishøj, F- G ............................................................................... 43 73 22 33 Jansson Alarm A/S, Vejle, G ................................ 79 42 01 00 Jespersen H & Søn A/S, Hirtshals, F ................... 98 94 22 11 Jørgensen Engros A/S, Videbæk, G .................... 9717 55 99 KIBO SYSTEM AS, Kibæk, F X ........................... 70 10 70 77 Kyhlensø A/S, Hvidovre, S .................................. 36 34 45 00 Levorsen & Jørgensen A/S, Hirtshals, F ............. 98 94 10 11 Lindpro a/s, Glostrup, S ..................................... 70 10 16 17 Linnemann A/S, Fredericia, G ............................. 75 94 17 17 Lund & Erichsen A/S, Herning, F ........................ 96 26 44 44 Mark Information Danmark A/S, Kgs. Lyngby, F- G ............................................................................... 46 90 00 00 Mark Product A/S, Kgs. Lyngby, F-G-X ............ 45 88 65 14 A/S Megatrade Beslag, Herlev, G ....................... 44 91 67 00 Monacor Danmark A/S, Farum, G ..................... 44 34 90 00 Mortensen J.H. El ApS, Horsens, F .................... 75 64 14 44 Odense Låseservice A/S, Odense C, G ............. 66 12 68 15 Odense Traadvarefabrik A/S, Årslev, F .............. 66 15 15 15 Olesen & Jensen A/S, Esbjerg 0, G .................... 75 14 22 55 Omega Security Service ApS., Silkeborg, S ....... 86 81 55 61 PL-Tronic A/S, Fjenneslev, F ............................... 57 86 66 66 Pro-teck Sikkerhedssystemer, Ballerup, F ......... 70 20 67 11 Ruko A/S, Herlev, F- GX .................................... 44 54 44 54 Sanderum El-Service/Dan Group Alarm, Odense SV, G ............................................................................... 66 17 28 90

38 89 88 00 35 36 33 16 9614 33 33 97 56 85 88 46 59 00 99 43 3010 00 44 66 11 22

DanMail A/S, Rødovre ..................................... Detail Reklame A/S, Frederiksberg C .............. Dipak A/S, Skive ............................................... Dyeremose Bogbind & kuvertering, Spøttrup. Encore Kuvert A/S, Hedehusene ...................... Express Fulfilment Services A/S, Taastrup ...... Formula A/S, Måløv ......................................... HANDICAPPEDES KUVERTERINGSBUREAU APS Walgerholm 16-18, 3500 Værløse Tlf. 44 97 44 75, Fax 44 66 03 98 E-mail: handi@handikuvertering.dk Web: www.handikuvertering.dk

Adgangskontrolanlæg Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

Agerkilde A/S, Viborg, F- S ................................... 86 61 25 11 Alarm System A/S, Glostrup, G ......................... 43 24 56 00 ALARMGÅRDEN A/S, Horsens, G-S ................... 70 22 43 44 BC Låseteknik A/S, Odense NØ, F ...................... 66 10 82 19 Bjerring & Hansen A/S, Aabenraa, G .................. 74 62 19 59 BUANCO SYSTEM A/S se ann. næste spalte Carl F a-s, Ballerup, G .......................................... 36 18 03 03 Comax Electronic A/S, Herlev, F .......................... 35 81 14 50

Hovedstadens Kuverterings Bureau a-s, Skovlunde ................................................................................ 44 53 01 35 IRS - International Mailing House, Glostrup, X .. 70 10 29 19 Kommunal Aarbog, Vedbæk ................................. 47 17 91 41 Lettershop Mailservice A/S, Hvidovre ................... 36 86 33 33

96 44 45 00 36 30 81 44 48 24 64 34

MAILMAK ApS, Pandrup ............... PFD-Pak ApS, Valby ...................... Plania Distribution ApS, Helsinge

SCAN AGENTUR se ann. næste spalte

1

2 F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10% 3

Advokater

Adressering og kuvertering

6

S POST DANMARK

Adressevask DPS Data ApS, Charlottenlund .............................. 43 64 75 22 KOB, København K ................................................ 33 11 12 00 POST DANMARK Tietgensgade 37,1566 København V Tlf. 80 20 70 30 www.postdanmark.dk

KRAKS FORLAG AS Virumgårdsvej 21,2830 Virum Tlf. 45 95 65 00, Fax 45 95 65 65 E-mail: krak@krak.dk www.krak.dk

Tietgensgade 37,1566 København V

Tlf. 80 20 70 30 www.postdanmark.dk S-Mail A/S, Aalborg SV ....................... 96 34 69 05 Scani A/S, Rødovre ................................................ 36 70 90 88 Servicegruppen 4N A/S, Tjæreborg ...................... 75 17 10 00 Vivild a/s, Allingåbro, X ....................................... 87 86 71 00

Krak tø

Adresseringsmaskiner Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

Advokater (H) = møderet for allé retter.

A2 Kontorcenter A/S, Frederikshavn, G ............. 98 43 88 22 Pitney Bowes Danmark A/S, Albertslund, G ...... 70 22 12 23 RD Data A/S, Odense S, f • G ............................... 66 19 19 75

(L) = møderet for landsret og underret. Alle advokater har møderet for underret. Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

Adressesalg Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

Accura Advokataktieselskab, Hellerup ............... 39 45 39 50 Administrationsselskabet J. Bach ApS, København V ............................................................................... 33 14 14 33 Administrationsselskabet Roel ApS, Brønshøj .... 38 60 80 80 Advis Advokater, København K ........................... 33 76 75 75 Advodan Advokater Esbjerg A/S, Esbjerg ............ 75 45 34 02 Advodan Hillerød Advokataktieselskab, Hillerød ............................................................................... 48 26 08 75 Advodan Horsens l/S, Horsens ........................... 75 62 16 44 Advodan l/S, Korsør .............................................. 58 37 11 80 ADVODANs sekretariat se omstående helsidesann. Advohus, Haderslev ............................................. 74 52 62 33 Advokat Lars Borring ApS, Kgs. Lyngby .............. 45 88 00 83 Advokataktieselskabet Bang-Olsen & Partnere, Nyborg ............................................................................... 65 31 12 14 Advokataktieselskabet Elmsted, Kolding ............ 76 30 89 99 Advokataktieselskabet Flemming Høgdahl, Aalborg .............. ................................................................ 9810 28 00 Advokataktieselskabet KIRK LARSEN & ASCANIUS, Esbjerg ............................................................................... 70 22 66 60 Advokataktieselskabet Knudsen & Partnere, Svendborg ............. ................................................................. 62 21 24 64 Advokataktieselskabet Kaalund & Partnere, Silkeborg ............................................................................... 87 22 80 80 Advokataktieselskabet Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Norregaard, Silkeborg ..................... 86 82 04 55 Advokataktieselskabet Thorninger, Ringkøbing .. 97 32 38 11 Advokatanpartsselskabet Hans Keld Andersen, Odense C ............................................................................... 6612 43 44 Advokatanpartsselskabet Jens Graven Nielsen & Søren Kokkenborg, Ølgod .............................................. 75 24 46 00 Advokatanpartsselskabet Krarup & Lindhardt, Odense M ............................................................................. . ’ . 66 11 95 97 Advokatanpartsselskabet Leif Max Hansen, Aabenraa ............................................................................... 73 33 31 00 Advokatanpartsselskabet Peter Sindberg, Bjerringbro ............................................................................... 86 68 30 00 Advokaterne, Frederiksberg C ............................... 33 32 26 26 Advokaterne, Århus C ............................................ 86 13 88 33 Advokaterne Adelgade 83, Skanderborg .............. 86 52 07 77 Advokaterne Algade 43 A/S, Roskilde ................... 46 35 15 15 Advokaterne Amagertorv 11, København K ........ 33 12 60 40 Advokaterne Amaliegade No 42, København K... 33 11 33 99 Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften, Hjørring ............................................................................... 98 92 2911 Advokaterne Arup & Hvidt, København K .......... 33 13 85 80 Advokaterne Bojesen & Byskov ApS, Kgs. Lyngby ................................................................................ 45 87 73 24 Advokaterne Bryggergade ApS, Hjørring ............98 92 53 66 Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv ApS, Greve ................................................................................ 43 90 50 80 Advokaterne Foldschack og Forchham mer, København K ................................................................................ 33 . 44 55 66 Advokaterne Funch & Harre, Fredericia ............. 75 . 92 54 00 Advokaterne Gilleleje Centret, Advokatanpartsselskab, Gilleleje ...................................................................48 30 31 00 Advokaterne Grønnegade, Nykøbing M .............. 97 72 1 4 66 Advokaterne Haderslewej 13 A, Advokatanpartsselskab, Aabenraa .......................... 74 63 08 00 Advokaterne Hartz & Davidsen l/S, Frederiksværk ................................................................................ 47 72 00 32 Advokaterne Haumann - Østergaard - Fastrup, Thisted ................................. 97 . 92 00 66 Advokaterne i Bødkergården, Helsinge ................48 79 44 88 Advokaterne i Domhusgaarden, Odense C ........ 66 12 43 44 Advokaterne i Jyllandsgården A/S, Århus C ......... 86 12 23 66 Advokaterne i Ny Vestergade 1, København K.... 33 15 80 00 Advokaterne i Nørregade l/S, Grenaa ................... 86 32 24 00 Advokaterne l/S Hovedvagtsgade 8, København K ................................................................................ 33 15 52 00 Advokaterne la Cour & Henriksson ApS, Hvidovre ................................................................................ 36 49 38 88

BAS - Byggeriets Adresse Service, Glostrup ........43 43 29 00 Det Centrale Virksomhedsregister, CVR, København V ................................................................................33 30 77 00 D&B (Dun & Bradstreet Danmark A/S), Søborg.. 36 73 80 00 DanMail A/S, Rødovre ...........................................38 89 88 00 IDG DIRECT, Valby ............................................... 77 30 01 63 KOB, København K ................................................ 33 11 12 00 Kommunal Aarbog, Vedbæk ................................. 47 17 91 41 KRAKS FORLAG AS se ann. næste spalte POST DANMARK Tietgensgade 37,1566 København V Tlf. 80 20 70 30 www.postdanmark.dk

Servicegruppen 4N A/S, Tjæreborg ...................... 75 17 10 00 TDC A/S, København K .......................................... 80 80 80 80

KrakData - nyttig information KrakBasisData Adgang til mere end 550.000 dan ­ ske virksomheders navn, adresse, branche, kontaktoplysninger m.m. KrakFirmaData Adgang til mere end 550.000 dan ­ ske virksomheders stamdata, branche, økonomiske nøgletal, direktion og bestyrelse. KrakMarkedsData Adgang til mere end 550.000 dan ­ ske virksomheders stamdata, nøg ­ letal m.m. med mulighed for seg ­ mentering og analyse af informa ­ tioner. Desuden mulighed for at gemme egne noter. Analysefanen Nyhed! Med analysefønen kan du analysere din kundeplatform, salgs- og markedsføringsindsats, potentielle emner m.m

Direct Marketing til 500.000 virksomheder KrakData produkterne giver hurtig og nem information om danske virksomheder. Til segmentering, emnegenerering og leverandørsøgning.

Ring på 4595 6500 og få flere oplysninger

4

6

5 Få endnu flere informationer på www.krak.dk

Advokater

Advokater

7

et netværk til forskel W ADVODAN

ADVODAN er Danmarks største advokatforretning med flere end 50 lokale kontorer. ADVODAN.dk

Albertslund: ADVODAN Bytorvet 31 2620 Albertslund

Hobro: ADVODAN Markedsgade 18 9500 Hobro

Maribo: ADVODAN C.E. Christiansens Vej 2 4930 Maribo Telefon 54 78 00 88 Telefax 54 78 44 32 Nakskov: ADVODAN Søndergade 22, 1. 4900 Nakskov Telefon 54 92 08 22 Telefax 54 92 16 15 Nykøbing Sj:

Skælskør: ADVODAN Vestergade 1 4230 Skælskør

Videbæk: ADVODAN Bredgade 2 6920 Videbæk

Telefon 43 62 80 20 Telefax 43 62 11 75 Aulum: ADVODAN Danmarksgade 3 7490 Aulum Telefon 97 47 32 34 Telefax 97 13 25 81 Brørup: ADVODAN Jernbanegade 2 6650 Brørup Telefon 75 38 15 77 Telefax 75 38 30 77 Esbjerg: ADVODAN Frodesgade 70 6700 Esbjerg Telefon 75 45 34 00 Telefax 70 10 10 29 Frederiksværk: ADVODAN Godthåbsvej 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 72 00 32 Telefax 47 77 00 75 Fåborg: ADVODAN Østergade 14 A 5600 Fåborg Telefon 62 61 04 65 Telefax 62 61 04 24 Glostrup: ADVODAN Glostrup Torv 8-10 2600 Glostrup Telefon 43 96 25 80 Telefax 43 43 00 72

Telefon 96 57 00 20 Telefax 96 57 00 18 Holbæk: ADVODAN Havnepladsen 6 4300 Holbæk Telefon 59 43 44 45 Telefax 59 43 01 12 Horsens: ADVODAN Telefon 75 62 16 44 Telefax 75 62 17 44 Hundested: ADVODAN Nørregade 29 3390 Hundested Telefon 47 98 00 66 Telefax 47 77 00 75 Hurup: ADVODAN Bredgade 86 7760 Hurup Thy Telefon 97 95 18 33 Telefax 97 95 30 71 Hvide Sande: Telefon 97 31 14 57 Telefax 97 32 28 06 Jyderup: ADVODAN Nyvej 14 4450 Jyderup Telefon 59 27 72 76 Telefax 59 27 67 77 Rædersgade 4 8700 Horsens ADVODAN • Metheasvej 1 6960 Hvide Sande Telefon 86'88 24 00 Telefax 86 88 37 17 Korsør: ADVODAN Casper Brands Plads 3 4220 Korsør Telefon 57 86 46 00 Telefax 58 37 11 80 Køge: ADVODAN Torvet 19 4600 Køge Telefon 56 65 00 40 Telefax 56 63 10 40 Lyngby ADVODAN Toftebæksvej 2 2800 Lyngby Telefon 45 88 05 55 Telefax 45 88 51 81 Kjellerup: ADVODAN Vestergade 1A 8620 Kjellerup

Telefon 57 86 46 00 Telefax 58 19 08 33 Slagelse ADVODAN Jernbanegade 7, 1. 4200 Slagelse Telefon 57 86 46 00 Telefax 58 50 03 77 Sorø: Telefon 57 86 46 00 Telefax 57 83 32 66 Store Heddinge: ADVODAN Trianglen 4660 Store Heddinge Telefon 56 50 29 00 Telefax 56 50 40 61 Svendborg: ADVODAN Krøyers Pakhus Telefon 62 21 21 24 Telefax 62 22 09 66 Sønderborg: ADVODAN Telefon 74 42 64 65 Telefax 74 42 64 40 Thisted: ADVODAN Frederiksgade 14 7700 Thisted Telefon 97 92 28 88 Telefax 97 92 59 75 Tønder: ADVODAN ADVODAN Storgade 1 2 4180 Sorø Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg

Telefon 97 17 34 66 Telefax 97 32 28 06

Vildbjerg: ADVODAN Kirkegade 1 7480 Vildbjerg

Telefon 97 13 21 11 Telefax 97 13 25 81 Vojens: ADVODAN Rådhuscentret 21 6500 Vojens Telefon 74 54 21 56 Telefax 74 59 05 24 Vordingborg: ADVODAN Københavnsvej 28 4760 Vordingborg Telefon 55 34 00 44 Telefax 55 34 06 44 Ærøskøbing: ADVODAN Gyden 6 5970 Ærøskøbing Telefon 62 52 22 99 Telefax 62 52 22 05 Aalborg: ADVODAN Mølleå 1 9000 Aalborg Telefon 96 31 33 00 Telefax 98 13 10 50

ADVODAN Algade 48

4500 Nykøbing Sj. Telefon 59 91 00 43 Telefax 59 96 15 68

Næstved: ADVODAN Nygade 9 4700 Næstved

Telefon 55 75 85 00 Telefax 55 75 85 01 Odense: ADVODAN Filosofgangen 18 5100 Odense C Telefon 66 11 00 04 Telefax 66 11 78 44 Ringkøbing: ADVODAN Havnepladsen 1 1 6950 Ringkøbing Telefon 97 32 01 00 Telefax 97 32 28 06

Roskilde: ADVODAN Edvard Nielsen & Partnere Algade 1, 1 4000 Roskilde

Telefon 46 35 40 17 Telefax 46 35 13 55

Grindsted: ADVODAN

Roskilde: ADVODAN Skomagergade 1 4000 Roskilde

Borgergade 1 8 7200 Grindsted

Vestergade 14 6270 Tønder

Telefon 75 32 22 33 Telefax 75 32 07 67 Haderslev: ADVODAN Nørregade 23-25 6100 Haderslev Telefon 74 52 62 33 Telefax 74 52 67 71

Telefon 46 35 16 60 Telefax 46 32 08 85 Rødding: ADVODAN InnovationsHus Syd Telefon 74 84 15 16 Telefax 74 84 29 83 Rønne: ADVODAN St. Torv 2 3700 Rønne Telefon 56 95 08 68 Telefax 56 95 82 01 Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding

Telefon 74 72 10 10 Telefax 74 72 59 31

Taastrup: ADVODAN Køgevej 72 2630 Taastrup

Telefon 43 99 80 44 Telefax 43 99 70 44 Ulfborg: ADVODAN Skolegade, Thorsminde 6990 Ulfborg Telefax 97 32 28 06 Vejen: ADVODAN Torvegade 16 6600 Vejen Telefon 75 36 00 66 Telefax 75 36 52 66 \

Helsingør: ADVODAN

Strandgade 51 3000 Helsingør

Telefon 49 21 21 21 Telefax 49 21 58 30 Hillerød: ADVODAN Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon 48 24 60 95 Telefax 48 25 36 00

Silkeborg: ADVODAN

Søndergade 2B 8600 Silkeborg

Telefon 86 82 04 55 Telefax 86 81 60 30

ADVODANs sekretariat ■ Jernbanegade 75-77 ■ 5500 Middelfart • Telefon 70 26 01 10 ■ www.advodan.dk

8 9 F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

7

Advokater

Advokater

8

Advokatfirmaet Funch & Nielsen, Nykøbing M... 97 72 00 01 Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen, København K ................................................................................ 33 14 70 70 Advokatfirmaet Gert Hallig, København N ......... 35 39 35 66 Advokatfirmaet Gottschau & West, Svendborg... 62 21 00 00 Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse, Randers ......89 12 30 30 Advokatfirmaet Gullitz & Henningsen, Århus C.. 86 12 30 33 Advokatfirmaet Hans Mogensen A/S, Aalborg .... 98 12 23 22 Advokatfirmaet Helbing A/S, Odense C ................66 12 51 12 Advokatfirmaet Henning Bollerup-Jensen, Århus C ............................................................................... 8613 42 33 Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere l/S, Aalborg ...............................................................................98 13 33 00 Advokatfirmaet Henrik Skaarup, Brønderslev .... 98 82 55 44 Advokatfirmaet Hessner, Frederiksværk ............ 47 72 41 21 Advokatfirmaet Husted-Andersen, Klampenborg .................................... i' .......................................... 39 96 26 00 Advokatfirmaet Ib Østergaard Nielsen, Nykøbing M .................................... 97 72 54 55 Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, Viby J ........ 86 11 40 00 Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, Bogense... 64 81 11 71 Advokatfirmaet Jens Rye Andersen Jesper Viholm's Eftf., Aalborg .................................................................. 981616 00 Advokatfirmaet Jensbo, Århus C ......................... 87 32 44 44 Advokatfirmaet Jesper Bach ApS, København V.. 33 14 14 33 Advokatfirmaet Jesper Laage Kjeldsen, Rudkøbing ................................................................................ 62 51 29 00 Advokatfirmaet John Jantzen ApS, Smørum ........ 44 65 01 01 Advokatfirmaet Jon Palle Buhl, Advokataktieselskab, København K .......................................................... 33 48 00 00 Advokatfirmaet Jost Jensen & Thomasen A/S, Glostrup ................................................................................ 43 . 62 80 20 Advokatfirmaet Juncker & Dahl-Nielsen, Vejle ... 75 82 99 11 Advokatfirmaet Juul-Larsen l/S, Århus C .............. 86 19 48 00 Advokatfirmaet Jørgen Schouby & Bjarne Frøberg, Århus C ............................................................ 86 12 1311 Advokatfirmaet K Gabelgaard ApS, Hjørring ....... 98 92 92 11 Advokatfirmaet Karen Marie Hansen og Anders C Hansen, Tønder ......................................................................... 74 72 3900 Advokatfirmaet Kleberg, Lund & Partnere, Århus C ................................................................................86 12 50 00 Advokatfirmaet Korpela-Andersen, Virum ........... 45 95 00 30 Advokatfirmaet Kragbak, Aalborg ............................... 96 31 8800 Advokatfirmaet Lars Erik Knudsen ApS, Frederiksberg ................................................................................ 38 38 08 .30 Advokatfirmaet Lars Pedersen A/S, Grenaa .......... 86 32 14 33 Advokatfirmaet Lars Urup Johansen, Næstved ... 55 72 0 6 20 Advokatfirmaet Leif Jørgensen, Faaborg .................... 62 61 1645 Advokatfirmaet Lokdam l/S, Århus C ......................... 86 12 44 00 Advokatfirmaet Lokdam, Kjellund & Partnere, Århus C ................................................................ . ’ . ................... 86 12 44 00 Advokatfirmaet Lou & Partnere, Randers............. 87 12 34 56 Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S, København 0 ................................................................................ 35 26 96 99 Advokatfirmaet Mogens Jepsen, Ringkøbing ...... 97 32 01 00 Advokatfirmaet Mogens Olesen ApS ( H), Aalborg ............................................................................... 9812 16 66 Advokatfirmaet Niels Lindberg og Kaj Nørby Advokatanpartsselskab, Hobro ............................. 98 52 03 33 Advokatfirmaet Nørreslet & Toft Erichsen, Præstø ................................................................................ 55 . 9910 90 Advokatfirmaet Ole Bjørn Christensen og Henning Lyhne, Kolding ........................... ... ....................................... 75 50 47 77 Advokatfirmaet Ole Horn, Frederikshavn ........... 98 42 34 11 Advokatfirmaet Ole Jørgensen og Claus Olsen, Svendborg ................................................................................ 62 21 22 42 Advokatfirmaet Ole Olsen, København V ........... 33 93 15 18 Advokatfirmaet Ole Steen Christensen l/S, Hadsten ............................. .'. ............ 87 62 10 90 Advokatfirmaet Olhoff & Ussing l/S, Hellerup .... 39 61 13 31 Advokatfirmaet Paul Johansen, Videbæk ............ 97.17 22 44 Advokatfirmaet Piesner, København 0 ................. 33 12 11 33 Advokatfirmaet Poul Schmith, København K ...... 33 15 20 10 Advokatfirmaet Ret&Råd Sydkysten A/S, Greve .. 70 20 70 83 Advokatfirmaet Roar, Roskilde .............................. 46 36 22 44 Advokatfirmaet Rolf Dane, Svendborg ................. 62 21 01 61 Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere, Kolding ......................................................................... 75 52 08 22 Advokatfirmaet Skovbo Colding Pedersen, Viborg ............................................................................... 86 62 06 00 Advokatfirmaet Steffen Lauge Pedersen, København K .......................................................... .................... 33 23 1010 Advokatfirmaet Steffensen Horstmann & Partnere., Viborg ............................................................................... 872701 10 ADVOKATFIRMAET Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18,1220 København K Tlf. 33 15 84 45, Fax 33 13 79 20 E-mail: advokat@giodesenadvokat.dk Web: www.giodesenadvokat.dk

Advokaterne Lund-Sørensen & Maarup, Hurup Thy ................................................................................ 97 951722 Advokaterne Németh & Sigetty A/S, København K ............................................................................... 33 13 33 44 Advokaterne Nielsen & Thorstholm, Skjern ......... 97 35 08 88 Advokaterne Prag, Østergaard & Plum, Sønderborg ............................................................................... 74 43 43 63 Advokaterne på Torvet Sæby ApS, Sæby ............ 98 46 44 00 Advokaterne Ret&Råd Vest, Thyholm .................. 97 87 15 66 Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C ............. 86 13 06 00 Advokaterne Stampe, Haume & Hasselriis, København K ................................................................................ 33 . 15 1532 Advokaterne Steen Eriksen & Poul Rasmussen, Århus C ................................................................................86 13 01 44 Advokaterne W. Bohn-Willeberg Jørgen Lindeberg Anpartsselsk., København 0 ................................ 39 20 78 97 Advokaterne Østergade 55, København K .......... 33131511 Advokaterne Aaboulevarden 11 -13 l/S, Århus C . 86 12 19 99 Advokaternes Serviceselskab A/S, København K. 33 96 97 98 Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Århus C . 89 31 90 00 Advokatfirma Alsia Advokater, Sønderborg ........ 74 42 25 36 Advokatfirma Christian Harlang, København K... 33 12 20 62 Advokatfirma DLA Nordic A/S, København K ...... 77 30 40 50 Advokatfirma E Ejlersen, K Kvist og Ole A Petersen, Viborg ............................................................................... 86 61 28 00 Advokatfirma HJ. Beier & J. Anker Hansen, København N ...............................................................................35 39 55 66 Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen A/S, København K .........................................................33 11 93 13 Advokatfirma J. P. Galmond & Co., København V ............................................................................... 3313 45 30 Advokatfirma Jensen/Hemmingsen/Rehl, Silkeborg ............................................................................... 87 22 80 80 Advokatfirma Jerry Osbak, København K ............ 33 14 42 00 Advokatfirma Kragh & Marcussen, Nykøbing F .. 54 85 33 99 Advokatfirma Levin & Ravnild, København K ...... 32 83 07 00 Advokatfirma Nyborg & Rørdam, København K.. 33 12 45 40 Advokatfirma Peter Rud, København K ................ 33 15 93 15 Advokatfirma Poul Meldgaard, Århus C ............. 86 18 21 11 Advokatfirma Tommy V. Christiansen, Åbyhøj ... 70 11 08 00 Advokatfirma Veggerby & Maglegaard A/S, Langeskov ...............................................................................65 3810 02 Advokatfirmaet Advodan Nordvestjylland, Hurup Thy ............................................................................... 97 95 30 71 ADVOKATFIRMAET ADVONORD, Brønderslev . 96 45 06 66 Advokatfirmaet ADVONORD FJERRITSLEV, Fjerritslev ............................................................................... 98 21 13 77 Advokatfirmaet Advonord-Nørresundby, Nørresundby ............................................................................... 9819 38 00 Advokatfirmaet Alexander Tychsen, Rødding .... 74 84 15 30 Advokatfirmaet Allan B Møller & Asger Toft, Lemvig ............................................................................... 97 82 13 00 Advokatfirmaet Anders Hvass, København V ..... 33 14 39 49 Advokatfirmaet Arnoldus A/S, Rønne .................. 56 95 10 85 Advokatfirmaet Asbjørn Hansen, Dronninglund ApS, Dronninglund ....................................... ................ 98 84 15 11 Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal, Nykøbing F ...............................................................................54 85 30 88 Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm, Aalborg ............................................................................... 9812 28 00 Advokatfirmaet Baruah & Partnere, Kolding ....... 75 52 44 44 Advokatfirmaet Beck & Partnere, Vejle ................ 75 72 41 00 Advokatfirmaet Becker og Hede, Randers .......... 86 42 26 33 Advokatfirmaet Bindslev & Pedersen, Aars .........98 62 40 00 Advokatfirmaet Birgit M Lemvigh ApS, København K ................................................................................ 3312 03 00 Advokatfirmaet Birgit Thomsen, Padborg ........... 74 67 26 40 Advokatfirmaet Bjørst, København V ................... 33 12 30 45 Advokatfirmaet Boel A/S, Aalborg ....................... 99 33 70 00 Advokatfirmaet Borch og Petersen, Svendborg... 62 21 01 01 Advokatfirmaet Brandt & Lauritzen, København K ............................................................................... 70 27 88.99 Advokatfirmaet Brask Thomsen, Århus C ........... 87 31 08 00 Advokatfirmaet Brath & Sesler Advokatanpartsselskabet, Ebeltoft .................................................................. 70 27 84 84 ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN se ann. næste spalte Advokatfirmaet Buch & Boje, Haderslev .............. 74 53 52 51 Advokatfirmaet Børge Nielsen, Aalborg ............... 98 12 98 00 Advokatfirmaet C Bisgaard Larsen og Ole Maare, Odense C ............................................................................... 6611 80 00 Advokatfirmaet C E Jensen, København V .......... 33 33 82 82 ADVOKATFIRMAET DAHL, KOCH & BOLL A/S se ann. næste spalte Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Herning A/S, Herning ............................................................................... 96 26 40 00 Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll l/S, Viborg, Viborg ............................................................................... 872711 00 Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boli, Aalborg A/S, Aalborg ............................................................................... 46 92 92 00 Advokatfirmaet Deleuran, Frederiksberg ............38 88 11 11 Advokatfirmaet Drachmann, Nykøbing F ...........54 84 50 90

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4, Postboks 180, 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 64 44, Fax 87 20 64 40 •

E-mail: br@brockstedt.dk Web: www.brockstedt.dk

Sten Christensen (H) Troels Homeman (H) A. Holst Nielsen (H) Tage E. Svendsen (H) Bjarne Weihrauch (H)

Henrik Lyhne (H) Torben Krath (H) Jens Fuglesang Christensen (L)

Erik Balle (H) Ole Krabbe (H) Søren Schulz (L)

ADVOKATFIRMAET DAHL, KOCH & BOLL A/S

AALBORG VINGÅRDSGADE 22

9100 AALBORG TLF.98 13 1 3 00 FAX 98 13 96 77 E-MAIL: AAL@DKBLAW.dk

ESBJERG KONGENSGADE 70 6700 ESBJERG

TLF. 75 45 46 00 FAX 75 13 83 14 E-MAIL: ESB@DKBLAW.dk

HERNING KAJ MUNKS VEJ 4

7400 HERNING TLF. 96 2640 00 FAX 96 26 40 01 E-MAIL: HER@DKBLAW.dk

VIBORG GRAVENE 2 8800 VIBORG

TLF. 87 27 11 00 FAX 86 60 37 00 E-MAIL: VIB@DKBLAW.dk

- altid lige i nærheden

Advokatfirmaet E Vinther Andersen (H) & Bente Yde Nissen, ÅrhusC ................................................................... 86197611 Advokatfirmaet Espersen ApS, Frederikshavn .... 98 43 34 11 Advokatfirmaet Fink, Greve-Thomsen & Underbjerg, Aabenraa ................................................................ 74 62 15 16 Advokatfirmaet Fisch-Thomsen & Partnere, København K ............................................................................... 33 1 2 72 30 Advokatfirmaet Flink, Halling-Overgaard & Partnere, Århus C ............................................................................. 8613 50 00

STEN PRESFELDT se ann. næstflg. spalte

Advokatfirmaet Stohn & Partnere, København K. 33 15 55 55 Advokatfirmaet Svend O Hansen, Kalundborg ... 59 51 31 10

12

11 Få endnu flere informationer på www.krak.dk

10

Advokater

Advokater

9

Bøgh Andersen & Henriksen, Århus C ................. 86 12 86 00 Centura advokater, Holbæk .................................59 43 73 00 Christensen Claus, Idestrup .................................39 18 20 10 CIS Danmark A/S, Albertslund ............................ 77 30 14 00 Clemens Advokater A/S, Århus C ......................... 87 32 12 50 Codanhus, Svendborg ........................................... 62 21 00 21 Compass Advokatfirma l/S, Aabenraa ................ 73 33 31 00 Dania Advokater A/S, København K ..................... 33 17 99 00 DELACOUR Advokatfirma, Århus C .................... 70 11 11 22 Dinesen Lars (H), København K ............................ 33 15 30 00 Direkte Advokatfirma A/S, København K ............ 70 10 51 05 DK Advokaterne, Skanderborg ............................. 86 52 06 33 DRACHMANN ADVOKATER l/S, Helsingør ........ 49 21 01 80 Dyrberg Birte, Hjørring .......................................... 98 90 09 77 Ebdrup Steffen (H), Århus C ................................. 89 31 00 00 Egemar, Clausen & Gertz, København K ............ 33 12 37 36 Ellebye Advokatfirma, Odense C .......................... 66 12 03 03 Elmer & Partnere Advokater A/S, København K .. 33 67 67 67 Elvang & Partnere Advokatfirma, København K .. 33 75 76 77 Elverdam Anders, Fakse ......................................... 56 71 30 25 Engel & Nielsen - Advokater, København K ........ 33 15 17 86 Erichsen Kield-Gustav (H), København K ........... 33 15 01 02 Eversheds, København K .............. 33 75 05 05 Fabricius Ulla, København K... ............................. 33 15 15 32 Feldung Bent-Ove (H), København K .................. 33 12 60 40 Fjelsted & Partners - Advokater A/S, København V, X ............................................................................... 3313 99 99 77 30 04 00 Flagstad Advokaterne, Vedbæk ........................... FOCUS ADVOKATER l/S Fisketorvet 3, 5000 Odense C, Postboks 906, 5100 Odense C

Henriksen Preben Bang, Advokatanpartsselskab, Aalborg ................................................................................98 12 28 00 Henriksen Torben (H), København 0 .................. 39 29 65 66

ADVOKATFIRMAET STEN PRESFELDT H C Andersens Boulevard 11,1. 1553 København V Tlf. 33 14 14 33, Fax 33 14 14 32 E-mail: sp@advokathca.dk Web: www.advokathca.dk

HJEJLE, GERSTED & MOGENSEN, ADVOKATKONTOR

Amagertorv 24,1160 København K Tlf. 33 13 42 62, Fax 33 11 12 50 E-mail: HGMLAW@HGMLAW.dk Web: www.HGMLAW.dk

Ejendomshandel, hurtig og effektiv køberrådgivning i forbindelse med køb af r ast ejendom. Civile retssager. Arvesager, testamente, dødsboer. Familieret, ægtepagter, skilsmissesager, bodeling. Inkasso. Fast ejendom, retssager, private retsforhold (familie, arv, dødsbo) inkasso, leje/andel Advokatfirmaet Svendsen, Ringsted ..................... 57 61 31 32 Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen, Hornslet... 86 99 44 44 Advokatfirmaet Søren Larsen l/S, Slagelse ..........58 52 02 41 Advokatfirmaet Søren Olesen, Bogense ...............64 81 16 66 Advokatfirmaet Ternstrøm, Hedehusene ............ 46 56 00 65 Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Esbjerg ............................................................................... 79 12 54 55 Advokatfirmaet Torben Haldrup, Løgstør ...........98 67 12 55 Advokatfirmaet Ulrik Møller, Værløse ..................44 48 11 00 Advokatfirmaet Vagn Blindkilde & Ove R Jensen, København K .......................................... 33 11 63 64 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen, Fredericia 75 93 11 00 Advokatfirmaet von Haller, København 0 ........... 72 . 24 12 12 Advokatfirmaet Wilhelm Malling & Co., 3900 Nuuk ......................................................................... 00 . 299 32 34 00 Advokatfirmaet Zacher og Andersen, Grenaa .... 86 32 12 77 AdvokatForum, Advokataktieselskabet Wittenkamp, Fastrup, Hartoft & Kristensen, Ikast .......... ; ............... : ....... 9715 22 33 Advokatgruppen Silkeborg, Silkeborg .................. 86 82 56 00 Advokatgruppen Århus I Horsens, Århus C ........ 70 10 13 30 Advokatgården l/S, Aabenraa ............................... 74 62 10 65 Advokathuset, Hillerød ..........................................48 26 23 00 Advokathuset, Køge ............................................... 56 65 26 16 Advokathuset A/S, Skive ........................................ 97 52 27 22' Advokathuset Eegholm A/S, Herning ................... 97 12 66 00 Advokathuset Odder, Odder ................................ 87 80 12 66 Advokathuset - Slagelse, Slagelse ......................... 58 52 05 10 Advokatkontoret Anet Blidt ApS, København 0.. 35 26 56 73 Advokatkontoret C H Futtrup ApS, Sakskøbing... 54 70 53 16 Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine, København K ............... 3313 69 20 Advokatkontoret i Juelsminde, Juelsminde ......... 75 69 43 11 Advokatkontoret l/S, København K ....................... 33 91 10 00 Advokatskrivstovan, 100 Tdrshavn ............... 00 298 31 11 45 ADVONORD, Frederikshavn ................................ 98 42 23 55 Andersen Bill, Århus C ............................................ 86 12 02 77 Andersen Henrik Hauge, København K ................. 33 14 9300 Andersen Henrik Steen (H), København K ............ 33 15 01 02 * Andersen Holger Bo, Hellerup .............................. 39 46 35 35 Andersen Jacob Steen, København K ..................... 3315 01 02 Andersen & Thoregaard, Frederikssund ............... 47 36 00 20 ANDERSEN TORBEN HEDING ADVOKAT ANPARTSSELSKAB, København K .......................... 33 13 85 80 Andersen Ulf (H), København K ............................ 33 15 48 00 Arnen Advokatfirma, Esbjerg ............................... 75 18 18 00 Arnfred Advokatanpartsselskab, København K ... 33 30 86 86 L'Art ApS, Aalborg .................................................. 98 16 57 17 Arup & Hvidt, København K, X ............................ 33 13 85 80 Bang & Partnere Advokatfirma og Advokatselskab, Helsingør ................................................................ 49 21 77 77 Bang& Regnarsen, København K ........................ 33 15 15 32 BECH-BRUUN DRAGSTED Langelinie Allé 35 ............ Tlf. 72 27 00 00 2100 København 0 .......... Fax 72 27 00 27 Frue Kirkeplads 4 ............. Tlf. 89 31 00 00 8100 Århus C .................... Fax 89 31 01 01 E-mail: info@bechbruundragsted.com Web: www.bechbruundragsted.com Bender.dk , Advokatfirmaet, Skanderborg ........... 70 27 27 42 Berg Claus, København K ...................................... 33 14 93 00 Bierfelt Uffe (H), København V ........................... 33 12 30 00 Biil Henning, København K .................................... 33 14 93 00 Boligadvokaterne.dk , Viby J .................................. 86 11 40 00 Bonde Kim (H), København K .............................. 33 15 93 15 Bonnesen & Tverskov Advokatfirma, Odense M 63 141414 Borregaard J J og Niels Pedersen, Nibe ................. 98 35 15 77 Borum, Thomsen & Partnere, København K ....... 70 22 77 05 Boulaw 8 ApS, Aalborg ......................................... 98 10 13 60 Bruhn-Petersen F, København K ......................... 33 12 37 77 Bruun Jonas Advokatfirma, København K ...........33 47 88 00

• HENRIK WEDELL-WEDELLSBORG ------------------ ADVOKAT

• OLUF ENGELI ___________________________ ADVOKAT

• KARSTEN HAVKROG PEDERSEN ----------------- ADVOKAT

• TORBEN BYSKOV PETERSEN ------------------------ ADVOKAT

• TOVEH.DAHI ---------------------------------------------- ADVOKAT

• CHRISTIAN SCHOW MADSEN ---------------------- ADVOKAT

• MORTEN STADII ________________________ ADVOKAT

• SØREN LEHMANN NIELSEN ------------------------ ADVOKAT

• ROBIN PHILIP ---------------------------------------------- ADVOKAT

• JAN STEEN HANSEN _____________________ ADVOKAT

HJEJLE, GERSTED & MOGENSEN 33 13 42 62 Hjerrild & Bisgaard Advokataktieselskabet, Ribe ............................................................................... 75 41 12 11 Hjortshøj Kjeld, København K ...............................33 14 40 00 Hjulmand & Kaptain Advokatfirma, Aalborg ....... 70 15 10 00 Holm & Schmidt Advokatfirma, København K.... 33 14 37 00 Holmblad Henrik (H), København K .................. 33 11 65 11 Holstgaard S.E. L. Krogh, Brønshøj ...................... 38 60 44 44 Homann Arne (H), København K ......................... 33 15 01 02 Homann Gunnar (H), København K ..................... 33 15 01 02 Horneman Troels, Silkeborg ................................. 87 20 64 44 Hvidt Adam, København K .................................... 33 13 85 80 Høberg-Petersen Bjørn, København K .................. 33 14 93 00 INTER-LEX Advokater, Århus C .............................. 87 34 34 34 Jacobsen HALFDAN ApS, Aabenraa .................... 74 62 47 25 Jacobsen Jørgen & Anders Boelskifte Advokatfirmaet, Frederiksberg ......................................................... 38 16 06 16 Jantzen John (H), Smørum .................................... 44 65 01 01 Jenstrup Søren (H), København K ......................... 33 15 48 00 Jepsen Jeppe L Advokatfirmaet ApS, Skive .......... 97 52 20 00 Jepsen Palle A, Lemvig ........................................... 97 82 14 11 Jessen H Rønnow E Balle Kristensen Ole Kildeby, Frederikshavn ......................................................... 98 42 91 11 Johnsen Bjarne, København K ...............................33 13 12 35 Johnsen Jon, Thisted .............................................. 97 91 15 55 Jonquiéres & Jensen Advokater, København K.... 33 13 10 05 Jordan & Løgstrup Advokater, København V .......33 25 54 00 Judica Advokaterne, Sønderborg .......................... 73 12 11 00 Judica Advokaterne Haderslev l/S, Haderslev .... 74 52 52 00 Juul Jakob, København K .......................... 33 14 93 00 Jørgensen August Advokater, Hillerød ..................48 24 79 20 Jørgensen J Skaadstrup, Odense C ....................... 66 12 37 01 Kahlke Niels (H), København K .............................33 12 25 50 Kielberg Advokater A/S, Odense M ...................... 63 13 44 44 Kinch Svend, Nakskov ........................................... 54 92 00 73 Kirstein Carsten ApS, København K ..................... 33 12 22 33 Kjems, Advokatfirma A/S, Gråsten ...................... 74 65 11 40 Knudsen Henning Storm & H Bo Andersen, Hellerup ................................................................................ 39 46 35 35 Knudsen Smith Advokatfirmaet A/S, Struer .........97 85 33 33 KOCH I CHRISTENSEN, Advokatfirma se ann. næstflg. spalte Kopp Advokatfirma, København K ....................... 33 12 18 12 KRARUP advokater l/S, Odense M ........................ 63 14 15 54 Krasnik & Partnere, København K .......................... 33 18 18 00 Kromann Reumert, København 0 ......................... 70 12 12 11 Kromann Reumert, Århus C ...................................70 12 12 11 KØNIG HOMANN ERICHSEN ADVOKATFIRMA, København K .............................................................................. 3315 01 02 Ladefoged Advokatfirmaet, Ringsted ...................57 67 03 44 Ladegaard, Rasmussen & partnere l/S, Horsens . 79 25 30 00 Lademann John (H), København K ...................... 33 14 51 00 Landsretssagfører C Heiberg Sørensen, Helsingør ApS, Snekkersten ..........................................................49 22 04 33 Larsen Asger, Advokatanpartsselskab, København K ............................................................................... 3315 92 15 LARSEN K E BRODERSEN ADVOKATERNE INTERESSENTSKAB, Middelfart ........................... 64 41 00 99

Tlf. 63 14 20 20, Fax 63 14 20 30 E-mail: mail@focus-advokater.dk Web: www.focus-advokater.dk FOCUS

ADVOKATER

Én juridisk partner til virksomhedens skiftende behov. FOCUS Advokater er en af Danmarks større advokatvirksomheder. Vores mere end 30 specialiserede jurister dækker hele spek ­ tret inden for erhvervsjura og tilbyder dig målrettet og personlig sparring i enhver situation.

Hamburg: Dånische Advokaten

An der Aister 71 20099 Hamburg

Tlf. +49 40 24 91 92 Fax +49 40 24 04 09 E-mail: mail@daenische-advokaten.de

Forum Advokater. Advokataktieselskab, Roskilde ................................................................................ 46 38 03 20 FREDERICIA ADVOKATERNE, Fredericia ............ 75 92 28 00 Futtrup Carl-Henning (H), Sakskøbing .................54 70 68 00 Gjedde-Nielsen Michael, København K ................ 33 14 93 00 GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD H C Andersens Boulevard 12,1553 København V Tlf. 33 41 41 41, Fax 33 41 41 33

E-mail: gfk@gfklaw.dk Web: www.gfklaw.dk

Corrissen Federspiel Kierkegaard er et af landets største - både nationalt og internationalt arbejdende advokatfirmaer og beskæftiger godt 250 personer.

Gram Erhardt Advokat ApS, København V .......... 33 15 15 63 Gregersen, Ølholm, Harms, Glostrup .................. 43 96 07 75 Grønlund Jan (H), København V ........................... 33 15 85 10 Guldbrandt J & Stig Haack Pedersen, Ringe ........ 62 62 10 48 Gyes & Oehlenschlæger Advokatfirma, Frederiksberg ................................................................................ 38 38 08 30 Hansen Enver E M (H), København K ................... 33 48 00 00 Hansen K Dalsgaard, Brovst ................................. 98 23 12 88 Harder Per (H), København K ............................... 33 48 00 00 H.C.L Advokatanpartsselskab, Hjørring ............... 98 92 08 33 Hedin Advokataktieselskab, Vordingborg ........... 55 34 00 44 Hellmann Steen, København K .............................. 33 14 93 00

14 F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10% 15

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online