Kraks Erhverv Indkøbsbog for dansk erhvervsliv 2005-06

12

1

Schluter Johan Advokatfirma, København 0 ....... 33 63 96 50 Seedorff Sven Brouer , Advokatanpartsselskab, Aabenraa ............................................................................... 73 12 11 00 Sejersen Lene (L), København K .......................... 33 13 18 11 SES Advokatfirma, København K ......................... 70 20 89 20 Skelbæk-Pedersen Per (H), København K ........... 33 15 93 15 Skov Bent & Partnere Advokataktieselskab, Vejle ............................................................................... 76 40 70 00 Stener Hans Henrik, Holte .................................... 45 41 45 03 Svejgaard - Galst Advokater, København K ......... 33 63 74 00 Sørensen Hans Peter (L), Skanderborg ................. 86 51 07 00 Therkildsen Morten Boas, Skanderborg .............. 86 51 07 00 Thylstrup Asger (H), advokat, København K .......33 12 79 13 Thyregod & Schaumburg, København K .............. 33 36 05 60 Thyssen Advokat-Aktieselskab, Haderslev .......... 74 52 10 11 Thyssen, Skovbo & Forsberg, Vejle ..................... 75 72 55 00 Trolle Advokatfirma, Middelfart .......................... 70 15 15 32 Trolle Advokatfirma, Vejle ................................... 70 15 15 32 Tærø Nielsen & Hulgaard Advokater, Kolding .... 76 34 48 00 Ultima Advokater A/S, Hillerød ............................. 48 20 74 00 Valdal Advokatfirma Vandborg Morten W (H), København K ............. 33 12 38 80 Vang Peter & Bjarne Olesen, Rønne .................... 56 93 07 70 Viltoft - Ellebjerg - Støchkel Advokataktieselskab, Glostrup ...............................................................................43 96 06 40 Viltoft & Høberg-Petersen Advokataktieselskab, København K ............................................................................. 33 14 93 00 Voldgiftsnævnet For Bygge og Anlægsvirksomhed, København V .......................................................... 33 13 37 00 Wagner Morten L (H), Viborg .............................. 86 62 48 11 Wahlin Magnusson Qvist Stanbrook, København K .............................................................................. 33 12 45 22 Westergaard & Alstrøm, Advokatfirma, København K ............................................................................... 3313 47 00 Zehngraff Irene (H), København K ...................... 33 12 25 50 Aabybro Advokatfirmaet ADVONORD,, Aabybro ...............................................................................98 24 18 77 Øster Allé 33, 2100 København 0 Tlf. 35 38 50 00, Fax 35 38 68 00 valdal@valdallaw.dk www.valdal.com Se tillige Ejendomsadministration og Inkasso

A _________ 4

SCHENCK VÆGT- & MASKINFABRIK APS Vadstrupvej 61, 2880 Bagsværd Tlf. 44 98 22 55, Fax 44 98 05 22 E-mail: svm@svm.schenck.net

Affald

Se • Affaldsbehandlingsanlæg • Affaldsbehandlingsanlæg, know-how og nøglefærdi ­ ge løsninger • Affaldsbeholdere og -stativer

G- S

Afbalanceringsudstyr Stationært og transportabelt vibrationsmåleudstyr Vibrationsalarmer DATTERSELSKAB AF ©SCHENCK Afbrydere, omskiftere og switches Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte A.J. Elektronik og Data ApS, Hillerød, F ............. 48 26 34 87 B&H el-artikler A/S, Frederikshavn, F G ............ 98 42 20 55 Bennike & Wander A/S, Greve, G ....................... 43 90 80 00 Comadan Produktion A/S, Randers, F X ............ 86 44 76 22 Deltron Conelec A/S, Brøndby, G ....................... 43 43 43 42 DKI Dansk Komponent Import A/S, Holte, G .... 45 41 05 00 Eaton Holec A/S, Vejle, F X ................................ 76 40 54 00 Eklow Electronics A/S, Ballerup, G ...................... 46 90 80 00 Gavazzi Carlo Handel A/S, Hadsten, F ............... 89 60 61 00 Gavazzi Carlo Industri A/S, Hadsten, F .............. 86 98 15 30 Grene Industri-service A/S, Center Grenå, Grenaa, G ............................................................................... 86 32 00 88 Grene Industri-service A/S, Center Herning, Herning, G ............................................................................... 9712 22 55 Grene Industri-service A/S, Center Middelfart, Middelfart, G ........................................................................... 64 41 07 01 Grene Industri-service A/S, Center Ringe, Ringe, G ...............................................................................63 62 15 27 Grene Industri-service A/S, Center Ålborg, Aalborg SØ, G ...............................................................................96 3310 90 Grene Industri-service A/S, Center Århus, Brabrand, G ............................................................................... 7015 35 00 Gycom Danmark A/S, Køge, G ............................56 26 66 35 Hans Buch A/S, Albertslund, G ............................ 43 68 50 00

• Affaldscontainere • Affaldsenergianlæg

• Affaldskværne • Affaldspressere • Affaldstræ

• Destruktionsanstalter for animalsk affald • Farligt affald, Behandling og bortskaffelse af • Flydende affald, Bortskaffelse af • Plastaffald, Behandling og bortskaffelse af • Rense- og sorteringsmaskiner

Affald, bortskaffelse af Se • Farligt affald, Behandling og bortskaffelse af • Flydende affald, Bortskaffelse af

Affaldsbehandlingsanlæg Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

Acta Recycling A/S, Odense S, F X ..................... 63 17 61 00 Atlas Incinerators A/S, Vordingborg, F X .......... 55 34 66 55 Dansk Olie Genbrug A/S, Kalundborg, S .......... 59 56 56 44 DOPPSTADT DANMARK A/S

Lundagervej 30, 8723 Løsning Tlf. 76 74 85 85, Fax 76 74 85 86 E-mail: info@doppstadt.dk Web: www.doppstadt.dk

G ~

Aerosoler Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte

WE CARE

AEROPAKA/S Aldumvej 1, 8722 Hedensted Tlf. 75 89 23 55, Fax 75 89 07 01

Honeywell A/S Strandvejen 70, 2900 Hellerup Tlf. 39 55 55 55, Fax 39 55 55 51 E-mail: kunde.service@honeywell.com Web: www.honeywell.dk Se annonce i spalte 206

Miljø- og specialmaskiner • Behandling • Blanding • Dosering • Knusning • Kompostering • Milevending • Neddeling • Sigtning • Sortering • Sønderdeling • Transport af organisk affald og råstoffer DSV Anlæg, Teknik & Miljø A/S, Hedehusene, G ................................................................................43 52 32 91 Envac Danmark A/S, København S, F- G ........... 70 25 18 85 Envikraft A-S, Birkerød, F X ................................ 45 82 61 61 EUROmilling A/S, Tølløse, GX .......................... 59 19 40 80 FMT AS, Hillerød, F ............................................. 48 17 17 75 Gen-Tek l/S, Esbjerg, S ........................................ 75 45 06 44 H.E.W. A/S, Søndersø, G X ................................ 64 89 19 85 H.J.Hansen Elektromiljø A/S, Vejle, F ................. 75 83 37 00 Iss Park- og Landskabsservice, København NV, F- G ............................................................................... 4615 20 84 Løgtved Fyldplads ApS, Svebølle, S ...................59 29 45 23 M&J INDUSTRIES A/S Vejlevej 5, 8700 Horsens Tlf. 76 26 64 00, Fax 76 26 64 01 F S X E-mail: sales@mj-as.com AFFALDSKVÆRNE, -NEDDELERE, -KNUSERE OG SHREDDERE TIL: LOSSEPLADSER. FORBRÆNDINGSANLÆG SAMT RECYCLINGS-. GENANVENDELSES- OG SORTERINGSANLÆG

F

G

E-mail: salg@aeropak.dk Web: www.aeropak.dk

A.H. International A/S, Kolding, GX ................ 75 50 11 00 Clarén Kemi A/S, Hadsund, F- G ......................... 96 53 53 77 Dansoll, Holeby, F X ........................................... 54 60 61 80 Fire Eater A/S, Hillerød, GX .............................. 70 22 27 69 ITW Chemical Products Scandinavia ApS, Silkeborg, F ................................................................................ 86 82 64 44 NorDen Olje A/S, Hadsund, f ■ G ....................... 98 57 11 88 RS Components A/S, København NV, G ............ 38 16 99 00 Scanspray A/S

H.V. Electronic A/S, Esbjerg V, F ........................ 75 15 77 88 ICS A/S Industriens problemløser, Odense SV, G ............................................................................... 661710 74 LK as, Ballerup, F ................................................ 44 20 70 00 MEC A/S, Ballerup, F X ...................................... 44 97 33 66 mikkelsen electronics as, Farum, G X .............. 44 34 03 00 RS Components A/S, København NV, G ............ 38 16 99 00 SelcoA/S, Roskilde, F X ..................................... 70 26 11 22 SIEMENS A/S Borupvang 3, 2750 Ballerup Tlf. 44 77 44 77, Fax 44 77 44 88 5

Stamholmen 193 C, 2650 Hvidovre Tlf. 36 49 14 51, Fax 36 49 19 63 E-mail: scanspray@scanspray.com Web: www.scanspray.com

F X

E-mail: post@siemens.dk Web: www.siemens.dk

Wurth Danmark A/S, Kolding, G ....................... 79 32 32 32

StromagAB - Danmark, Kalundborg, G ............. 47 38 11 99 Thiim C A/S, Herlev, GX ................................... 44 85 80 00 Toptronic A/S, Humlebæk, G ................ 49 19 25 00 Unelco A/S, Holbæk, G ........................................ 36 49 42 49 VST Elektronik A/S, Brovst, F ....... i .......................98 23 38 00

Afbalanceringsmaskiner og -instrumenter Fortrinsvis virksomheder med mindst 6 ansatte Elektro-Motor, Elektromekanisk Etablissement ApS, Rødovre, F ............................................................. 36 7011 66 Løwener V. A/S, Glostrup, G ............................... 43 20 03 00 SCHENCK VÆGT- & MASKINFABRIK APS se ann. næste spalte Wurth Danmark A/S, Kolding, G ....................... 79 32 32 32

Masterroll A/S, Herning, FX ............................... 86 92 1 0 93 Micodan AS, Støvring, F-X .................................. 98 37 27 00

KRAKS VEJVISER

udsendes til alle danske virksomheder med over 5 ansatte

24

22

23

Få endnu flere informationer på www.krak.dk

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online