HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 79 rok-Facade, der um iskendeligt minder om Arp Schnit- gers, Carstens store Læremesters, Arbejder paa dette Omraade, pryder den gamle akademiske Kirke den Dag i Dag, men selve Værket, dets klingende Indre, er for længst gaaet tabt. Trinitatis-Orglets rent musikalske Egenskaber kender vi saaledes ikke, men et Ekko af dem stiger frem for os, idet vi betragter Carstens’ egen Fortegnelse over de 39 klingende Stemmer, hvoraf det var sammensat, dets Disposition. Denne saa i Kontrak­ tens Ordlyd ud som følger: Hoved værk : 1. Principal 16’. — 2. Qvindadena 16’.— 3. W eitpfeiffe 8’. — 4. Octave 4’. — 5.Spitz Floyte4’. — 6. Nassat 3 ’ (2% ’). — 7. Rauschpfeiffe 2 f. — 8. Oc­ tave 2’. — 9. Mixtur 4— 5— 6 f. — 10. Cimbel 3 f . — 11. Dulcian 16’. — 12. Vox humana 8’. Br ys t værk : 1. Block F loyte 8’. — 2. Floyte 4’. — 3. Oc­ tave 2’. — 4. Cedecima 1’. — 5. Sieffloyte 1%’ ( l y s ’) - — 6. Scharff 3 f. — 7. Krumhorn 8’. Ove rværk: 1. Octave 8’. — 2. Gedact 8’. —3. Salecinal 8’. — 4. Octave 4’. — 5. Octave 2’. — 6.Sesquialtera2 f. — 7. Scharff 4 f. — 8. Tromet 8’. Peda l : 1. Principal 16’. — 2. Subbas 16’. — 3. Rohr- quint 12’ (10% ’). —^ 4. Octave 8’. — 5. Octave 4’. — 6: Rauschpfeiffe 2 f . — 7. Nachthorn 2’. — 8. Mixtur 6 f. — 9. Posaune 16’. — 10. Tromet 8’. — 11. Tromet 4’. — 12. Cornetti 2’. Til Værket hørte Tremulant og Cymbelstjerne; Kla- vererne talte 49 Tangenter og gik til c3, og Pedalet havde 27 Tangenter fra c til d1. Leveringstiden blev ikke over­ holdt og kunde vel ikke overholdes, fordi Kirkens Fuld

Made with