HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 39 fisk e“ (oversat af Lars Knudsen) optoges på Det kon­ gelige Teaters repertoire i 1795.86 Tilbage til Mingottis besøg i København 1753— 54, det fem te i rækken. Personalet, han havde med denne gang, var meget talrigt. Foruden de to kapelmestre, Sarti og Uttini, var en balletmester, Giovanni Bertalotti, og en tea­ tertekniker ved navn Mittermaier knyttet til selskabet. Af de sanglige kræfter var Giovanni Croze og Marianna Ga- leotti hovedstaden bekendt fra det sidste besøg. Som pri­ madonna medvirkede Prudenza Sani Grandi. Til perso­ nalet hørte endvidere Elena Fabris, Giovanbattista Sa- luzzi, Giuseppe Ricciorelli (kaldet „Il Romanino“, også Beppino della Mammana)87 og Domenico Scogli. Dertil et balletensemble, som inklusive balletmesteren Bertalotti og danseren Pierre Laurent, der tidligere havde tilhørt den franske skuespillertrup på Charlottenborg, bestod af 12 personer. I anledning af en særlig opvartning på kongens fødselsdag den 31. marts 1754 modtog Riccio­ relli 60 dukater. Sæsonen varede fra 6. december 1753 til slutningen af marts 1754 og støttedes af kongen med et tilskud på 10.000 rdlr. Operaopførelserne fandt atter sted på teatret på Kongens Nytorv, for hvis benyttelse dog nu måtte be­ tales en leje på ialt 312 rdlr. Af de fremførte musik­ værker er bevaret tekstbøgerne til „Olimpiade“ (musik: Uttini, tekst: Metastasio) og „Il Vologeso“ (musik: Sarti, tekst: Apostolo Zeno). Desuden menes en opera ved navn „Ezio“ at have været opført, velsagtens med tekst af Metastasio, hvis libretto „Ezio“ var såre hyppigt be­ nyttet af det 18. århundredes komponister. Ikke færre end 23 har sat musik til denne tekst, heriblandt Gluck, hvis opera havde sin første opførelse i Prag 1750.8S På de danske aktører var de italienske operaopførelser stadig en torn i øjet. I komediehuset på Kongens Nytorv

Made with