HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 37 og vist sin brugbarhed fik han 1762 fast ansættelse som teatermaler. Han vurderedes højt, og hans død i 1782 betød et stort tab for nationalscenen.82 I et brev, dateret 2. jun i 1757, fra Catharina von Pas- sow, Signes fremstillerinde, får man det tydelige indtryk, at disse operaforsøg blev modtaget med overordentlig stor interesse. Dog kun de allerfornemste besøgte „Ope­ raen“ her, hvor der var så begrænset plads, at det ikke var muligt, at hele „Adelstanden kunde faa den at se, langt mindre Borgerstanden“, men, bemærker hun se­ nere i brevet, nu „er den danske Opera nedlagt. Haver der nogen Lyst til at oprette den efter os igien, saa kan han see det er gjørligt i Sproget og ikke have nødig at trække Fremmede ind for den Sags Skyld“.83 En vurderingsforretning fra 175684 giver en beskrivelse af bryggerens gård. Det var en ret fornem grundmuret bygning, tre etager høj, med et „fremspring paa 3 fag, ziiret med en Fronte Spids over de 3 fag, samt et ge­ brokken Tagværk“. Forsiden var desuden prydet med en „Cordon Gesimbs af Bremmer Steen“. Til huset kom man gennem en bred port, hvorfra der var opgang til en „stoer forstuegang“. I denne var „anlagt en Comode Italiensk Trappe med ziirlig Beklædning forseet“. Væggene var beklædt med malet lærred. Der var mange værelser i huset. I 1. etagens stuer var der på væggene brystpanel og forskelligfarvet damask indfattet i rammer. Over dørene var der „Dørstøkker“, og såvel panelværket som dørene var forsynet med forgyldte lister. Omfattende stukkaturarbejder medvirkede yderligere til at frem­ hæve herskabeligheden. På 2. og 3. etage var udstyret mindre prunkfuldt. Her var vægbeklædningen enten brystpanel eller fodpanel og dertil voksdug. Lofterne havde kun „Gibs Dekke“. En enkelt af 2. etagens stuer kom dog udstyrsmæssigt op på siden af 1. etagens, blot var der på væggene „ziirlig“ malet lærred i stedet for

Made with