HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 33 orkestret. Der indledtes med en genoptagelse af Scalabri- nis „Artaserse“ med mellemspillet „Porsugnacco“. Se­ nere blev givet „Diomeda“ (musik: Scalabrini, tekstfor­ fatteren ubekendt) med intermezzoet „La finta dana“ (komponist og tekstforfatter ubekendt) og „Il re pa- store“ (forskellige unavngivne komponister, tekst Meta- stasio). Endvidere „L’innocenza difesa nell’ inganno“ (komponisten ubekendt, tekst: Domenico Lalli), der var en „chinesisk Historie, prydet med nye Decorationer og prægtige tatariske Klædedragter“. Som et middel til at trække publikum til huse brugte italienerne hyppigt at lade tilskuerpladsen „illuminere“.73 Dog uden større held. Besøget til forestillingerne var kun ringe. Indtæg­ terne derfor ligeså. Truppens personale var nu også mangelfuldt. Marian­ na Galeotti, en søster til Pellegrino Gaggiotti, tog sig af de for sopran komponerede helteroller. I øvrigt bestod personalet af Maria Venturini, Rosa Scarlatti, Jacobine Stolle og Giovanni Croze, der overtog tenorpartierne. Ja­ cobine Stolle skal have været fæl. Hun forsøgtes i nogle altpartier, men de forekommende arier sprang hun for det meste helt over. Til de forskellige intermezzi havde man som tidligere Grazia Melini og Pellegrino Gaggiotti. Efter et ophold i Lybæk og Hamborg kom Mingotti i december 1753 igen til København, og nu havde han den 30-årige Francesco Uttini og den 24 år gamle Giuseppe Sarti med som kapelmestre. Uttini, der ikke kunne måle sig med Sarti, forlod hurtigt byen og drog videre til Stockholm, hvor han blev hofkapelmester 1767 og ind­ lagde sig stor fortjeneste, bl. a. ved at skrive musikken til den første opera på svensk „Thetis och Pelée“, hvis tekst var forfattet af Johan YVellander (1773).74 Sarti lagde straks Københavns musikpublikum for sine fødder både som musikleder og som komponist, ja i så høj en grad, at man kaldte ham „Musikkens Tibul“.

Made with