HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser

19

Christoph Willibald Gluck. Maleri af J. S. Duplessis 1775. Kunsthistorisches Museum, Wien. U dstillet i København på Statens Museum for Kunst 18. december 1948—31. marts 1949 („Kunstskatte fra W ien“ ). Gluck benyttede. Hvad dette i øvrigt angår, var det i alt væsentligt sammensat på samme vis som i den foregående sæson.43 Ingen drømte om, at Gluck senere skulle kom­ me til at indskrive sit navn i musikhistorien som en

Made with