HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 3 6 Småstykker indien, og på denne rejse døde han, og et uroligt liv var dermed endt.2 3. Et tidsbillede. L ille juleaftensdag, d. 23. december 1696, var der stærk færdsel til og fra København, dengang kun en lille by bag voldene. Fra morgenstunden var Lars Pedersen og hans hustru kørt ind, hver paa sin slæde; sagtens har de haft sæd at sælge og sku lle så have varer med hjem . Lars havde en af Vartovs gårde i fæste i Brønshøj. Fra samme by var også Peder Christensen, der havde fæstet en af Kronens gårde. På dennes slæde, der var forspændt med et par sorte heste, befandt sig en tredje Brønshøj-mand, Peder Zachariasen, som havde fået lov at gøre turen med. På hjemrejsen — ved middagstid — da de var ved acciseboden uden for Københavns Nørreport, kørte et par mand fra Sandbjerg, Peder Larsen og Frans Madsen, i vejen for dem. Peder Christensen bad nu, om de ville holde til side, så han kunne komme frem, men de kørte stift frem til møllen ved Ravnsborg. Ved Blegdamsvejen, der går til V ibenshus, holdt Peder Larsen til siden og ville ad den vej, derved kom han så nær ind på Brønshøj- mandens slæde, at denne skubbedes helt ud ved grøften og var ved at ende i den. Det skal du få skam for, råbte Peder Christensen og stod af slæden. Han gik hen til Peder Larsens slæde og slog ham i hovedet med den højre bagkæp, så Peder Larsen stod og svingede lidt, hvorpå han faldt til jorden. Nu kom hans byfælle, Frans, til, og Frans og Peder Christensen fik hinanden i håret, så Peder kom i knæ. Imidlertid havde den slagne rejst sig og gik hen til de1to kamphaner. Da kom den anden Brønshøj-mand, Lars Pedersen, til fra sin slæde, som holdt tæt ved broen; Lars havde et stykke træ i hånden og slog det med kraft i hovedet på Peder Larsen, så denne for anden gang styrtede om ved sin slæde. Blodet flød straks ud på jorden, og man har kunnet se det endnu 14 dage efter, fortalte et af vidnerne. Så kørte Peder Christensen, og Lars Pedersen kom bagefter. Imid­ lertid løb Frans efter dem og gav Lars nogle slag med 2 ) Tingbog for Københavns Amts Birk.

Made with