kraks vejviser 1994 realregister

Forord

Kraks Vejviser bind 4 - Myndigheder og organi­ sationer -, indeholder oplysninger om ca. 20.000 offentlige og private institutioner inden for bl.a.: ♦ Statens og kommuner­ nes styre og admini­ stration ♦ Kommissioner, råd og udvalg ♦ Ambassader ♦ Biblioteker ♦ Kirker ♦ Museer ♦ Retsvæsen ♦ Skoler og højere lære­ anstalter ♦ Sygehuse ♦ Erhvervenes organisa­ tioner ♦ Handels-, håndværk, industriforeninger ♦ Faglige organisationer, foreninger og institutio­ ner

Redaktionen er afsluttet 6. januar 1994

I

3

Made with FlippingBook Annual report