kraks vejviser 1994 realregister

Kraks Vejviser 19941 Copyright © Kraks t t Satsleverandør: Dansk EDB Satscentrum A/S HighTech PrePress A/S Trykning: Nørhaven A/S Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S, Skive Omslagsdesign: Kjeld Brandt Printed in Denmark 1994 ISSN 0900-2243 ISBN (komplet) 87 7225 4858 Kort, tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om op­ havsret og må ikke efter- gøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, over­ sættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgning. (bd.1) 87 7225 4866 (bd.2) 87 7225 4874 (bd.3) 87 7225 4882 (bd.4) 87 7225 4890

Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21 2830 Virum Telefon 45 83 45 83 Telefax 45 83 1011

Medlem af

European Association of Directory Publishers and

Scandinavian Association of Directory Publishers

2

Made with FlippingBook Annual report