kraks vejviser 1963 handelskalender

K R A K S V E J V I S E R 1 9 6 3 194. ÅRGANG - KRAKS 101. ÅRGANG

Hans Holck 1726-1783

Thorvald Krak

Ove Krak 1862-1923

1830-1908

Vejviserens Vej siden 1770 1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren 1898 indtræder hans søn dr. Ove Krak i den daglige ledelse 1905 udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark 1923 afgår Ove Krak ved døden og overlader ved testamente Vejviseren og fo r­ lagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat 1963 udkom den 101. udgave af Vejviseren under navnet Krak

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

I

KRAKS HANDELSKALENDER FOR DANMARK EMNELISTE REAL-REGISTER FAG-REGISTER FIRMA-REGISTER UDLANDET t å l KRAKS LEGAT - NYTORV 17 - KØBENHAVN K ggjjgjl TELEFON (01)13 (C E n tra l) 308

K øbenhavns kommunes H OV EDG IS UOTEK læsesalen

Made with FlippingBook Annual report