kraks vejviser 1940 handelskalender

Niel — Noke

VI — 2793

Firma-Register: A. København Nielsen Johannes, Hdl. Indeh. J Nielsen. Prok. : G Hansen (Frdbg.). Nielsen Johannes & Falck, Hdl. og Fabr. Indeh. SE Nielsen. Prok. • Arne Munch. Nielsen Johs. G & Co., Haandv. Indeh. JG Nielsen. Prok. : EM Hansen. Nielsen ’ s Johs. mekaniske Værksteder, Akts, i Likvidation. Likvidator ; Værkf. A Frederiksen, der tegner Frm. Nielsen Johs. & Søn,Haandv. Indeh. Joha. C Nielsen og PRK Nielsen. (Frdbg.). Nielsen &. Johannsen, Haandv. Indeh. KL Niel­ sen & A Johannsen. Nielsen JP, Kbhvn., Akts., Manufakturforr. Bestyrelse : Købmd. O Ronnow, Slagelse, og Købmd. ON Junker. Slagelse (Direktører) samt OAC Nielsen. Frm. tegnes af Direktø ­ rerne hver for sig, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 800,000 Kr. Nielsen ’ s Jul. Enke, Haandv. Indeh. A Bengts ­ son. Nielsen Julius, Hdl. Indeh. HAO Hansen. Nielsen Julius A Søn, Haandv. Indeh. GV Nielsen [Navneforandr, til Nielsen GV Strigel] og PDT Barfod. Nielsen ’ s Jul. Stevedoreforretning. Akts. Besty ­ relse: ................ .. - JP Nielsen (Formand og Forretnings- Detailhdl. BH Gorm Rasmussen og LHV Olsen. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. 25,000 Kr. Kai & Co., Assuranceagentur og Ildl. fører), Grogs, alene Aktk. Nielsen __ _ __ ____ Indeh. Kai C Nielsen. Nielsen Karl & Visby, ndl. Indeh. R Karl G Nielsen. Nielsen Kastrup, Brøchner-Larsen & Rafn, Haandv. Indeh. Chr. Kastrup Nielsen, Aa. S Brøchncr-Larsen og II Rafn, der i Foren, teg ­ ner Frm. Nielsen K Museth, Haandv. Indeh. KO Museth Nielsen. (Frdbg.). Nielsen Knud. Hdl. Indeh. KGA Nielsen. Nielsen ’ s Knud Eftfl. (Indeh. Th. Nielsen), Haandv. Indeh. T Nielsen. Nielsen Kr. & Søn, Haandv. Indeh. MP Niel ­ sen. (Frdbg.). Nielsen KW, Hdl. 'Indeh. KW Nielsen. Nielsen Lars & Søn, Haandv. Indeh. PLG Niel ­ sen. (Frdbg.). Nielsen Lars &, Søn, Haandv. Indeh. L Nielsen [er senere død] og PNL Nielsen. (Nordre Birk). Nielsen & Larsen, Haandv. Indeh. LP Larsen [er senere død]. • Nielsen L & Co., Haandv. Indeh. LCJ Madsen (Frdbg.). Nielsen LC Æ Søn, naandv. Indeh. HE Nielsen Nielsen ’ s L Damgaard Efterfølger, Haandv. In ­ deh. VPB Blomholt. Nielsen ’ s L Eftf., Haandv. Indeh. Fru MØ Nielsen. Prok. : RØ Nielsen. Nielsen & Lindvad, Hdl. Indeh. Charles Lindvad. Nielsen Louis. Ildi. Indeh. SLW Nielsen. Prok. : A Aastrøm. Nielsen Lucas, Hdl. Indeh. LFC Nielsen. Nielsen Ludvig, Hdl. Indeh. Johan Ludvig Niel ­ sen. Nielsen & Lydiche, Haandv. og Hdl. Indeh. AJ Simirielkjær. . ■ Nielsen M, Hdl. Indeh. Fru MAE Nielsen. Nielsen Martin, Ildi. Indeh. Fru DEC Nielsen. (Frdbg.). Nielsen Martin, Møbelfabrik. Indeh. Martin M Nielsen [er senere død]. Nielsen M & Co., Haandv. Indeh. M Nielsen og K Jensen. Nielsen MF, naandv. Indeh. Oda Nielsen. Nielsen ’ s Morten C Boghandel. Indeh. Morten C Nielsen. Nielsen NC Æ Co., Haandv. Indeh. NC Nielsen og JJ Wollesen. (Frdbg.). Nielsen ’ s N Fortinningsanstalt, Haandv. Indeh. Fru TE Nielsen og NOJA Alberg. Nielsen NC, Fabr. og Hdl. Indeh. NC Nielsen-, Prok. : II Willestofto og Oda A D.vring. Nielsen N Fr., Hdl. Indeh. N Fr. Nielsen og Otto Jensen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Niels, Auto Reparationen, Haandv. In ­ deh. NJ Nielsen. Nielsen Niels P & Sønner, Haandv. Indeh. Niels P Nielsen, der tegner Frm., VA Nielsen cg ITV Nielsen. Nielsen CGE Nielsen sen. Nielsen _ _ ___ __ Nielsen ’ s Olaf Vinhandel (II Skovbys Eftf.), Akts. Bestyrelse: Fuldm. W Nielsen (Formand), Repr. ()A Larsen og Overassist. M Munch Han ­ sen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Nielson's Oluf Glashandel. Indeh. LN Oluf Niel­ sen. Nielsen OP, Hdl. Indeh. CC Nielsen. Nielsen OTF, Ilaandv. Indeh. Fru AM Nielsen. Nielsen Otto, Hdl. Indeh. Otto A Nielsen. Prok. : JRA Rasmussen. Nielsen OV, Vigdalsbrudet i Norge, Haandv. ’ Indeh. OV Nielsen. Nielsen Ove, Hdl. Indoh. Ovo J Nielsen. NJ & Co. ’ s Eftf., Industridrift. Indeh. Rasmussen. NP, Ingeniørforretning. Indeh. NP Niel- NP A Søn, Hdl. Indeh. NP Nielsen og OEC Nielsen, begge af Rødovre. (Søndre Birk). I Nielsen O. Ildl. Indeh. OG Nielsen. Prok. : OE Nielsen og PO Nielsen. (Nordre Birk).

Nigeria ved A Hald, Fabr. Indeh. A Hald. (Søn ­ dre Birk), Nikato ved S Lejstrup, Hdl. Indeh. SCU Lej- strup. Nilco H Nielsen. TTdl. Tndeh. Holger Niel=en. Nilsson Arvid, ndl. Tndeh. OA Nilsson. Prok.: S Elsass og II Nilsson. Nilsson Einar & Co., Hdl. Indeh. Einar Nilsson og Einer Llndeberg. Nilsson Fischer & .Tensen, ndl. Indeh. JB Fi ­ scher Nilsson Nilsson Gustaf der to i Foren, tegner Frm. Nim Wilh., naandv. Indeh. Fru AR Nim. Prok.: nC Nim. Nimb A under Likvidation, Akts. Likvidatort Frk. AM Nimb, der tegner Frm. Nimb Holger & Aage. Hdl. Indeh. AageNimb- og HT Nimb. Nimb PD. Hdl. Tndeh. PD Nimb. Nippon Kaisha Limited, Akts. Hdl. Bestyrelse : Sagf. JLPS Bolling, Fru AK Hoppe og Dir. FE Hoppe (Direktør). Frm. tegnes af en Di ­ rektør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 55.000 Kr. Niro Atomizer, Akts., Fabr. af og ndl. med Ma ­ skiner og Fabriksanlæg m. m. Bestyrelse : Fuldm. NIT Brorsen (Forretningsfører), Ing. .TE Nyrop og Landsretssagf. KS Oppcnhejm, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JE Nyrop og NII Brorsen i Foren, eller K.TS Jensen og GPB Lisdorf i Foren, eller hver af vie to sidstn. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr. Nissen ’ s Annoncebnreau Akts. Bestyrelse : Tand ­ læge Aa. AE Carlsen, Prokurist LAC Nielsen og Prokurist KLC Nordlunde, ' ‘ " tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Nissen C Jagd, Haandv. Indeh. Prok. : C liigmann-Jensen. Nissen EnC, Ildl. Indeh. EHC Nielsen. Nissen Erik C. ndl. Tndeh. Erik C Nissen. Prok. : Gerda Jensen og Erling W Nissen. Nissen Ernst. Fabr. Tndeh. EP Bendixen. Nissen EVA & Co., naandv. Tndeh. EVA Nissen. Prok.: Fru E Nissen og EH Knauerhase i Foren. Nissen ’ s Fabrikker, Akts., Fabr. og Hdl. Be ­ styrelse: Fabr. V ney (Formand og Direktør), Fabr. AW Hey og Fuldm. EF Hey. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden alene. Aktk. 30,000 Kr. Nissen & Grønbech. Hdl. Indeh. P Grønbech. Prok. 2_ Aa. Grønbech. _ Nissen Ohrt Nissen sen. og VC Nissen. Niva-Konfektion, Akte., Fabr. af og Hdl. med Damekonfektion. Bestyrelse: Landsretssagf. KS Oppenhejm (Formand), Overretssagf. M Oppen- hejm og Købmd. M Friedmann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden alene. Direktør: M Friedmann, der har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Nivel la, Akts., Fabr. af Strømper og dermed . besl. Art. Bestyrelse: Gross: nj Drucker (For ­ mand), Gross. PM Budtz (Direktør) og Over ­ retssagf. Aa. W Jacoby. Frm. tegnes af For ­ manden eller af Direktøren. Aktk. 70,000 Kr. . Nizzet ved A Hedelund, Hdl. Indeh. Fik. AMS Hedelund. (Frdbg.). Njal, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse : Over ­ retssagf. OM Bing, Banksekr. S Clausen og Overretssagf. LC Bing, der to i Foren tegner Frm. Direktion: Akts. ChrBthvns Oplagsplad ­ ser. Aktk. 200,000 Kr. Noack G, Hdl. Indeh. A Jacobsen og E Madsen. t , — æ Wognsbeck og II og EA Jensen. & Co., Akts, under Likvidation. Sagf. ALF Hennings, Gross. HC Overretssagf HA Bach Nielsen der to i Foren. C Jagd Nissen. Nissen og Chr. Knud, ndl. og Industridrift Indoh. EG Nissen. Ohrt & Co., ndl. Indeh. EG Ohrt Nis- Thomas, Hdl. Indeh. TE Nissen. Viggo & Co., Hdl. Indeh. V Nissen. Wilhelm N, Haandv. Indeh. GV Nissen Prok. : Edith Gotha, Noack, to i Foren. Noack Gustav, Hdl. Indeh. Gustav Noack. Nobel E, Fabr. og Hdl. Indeh. EF Nobel og IIS Nobel. Noblesse, Specialmagasin i Handsker ved Axel E Madsen. Indeh. AE Madsen. , Noch L, Haandv. Indeh. Fru KSM Noch og CFL Bøtteher. m Nodesti. Aktieselskabet, Ildl. og Fabr. m - T m - Bestyrelse : Dir. II Wettergreen Oslo, Ing- P Hansen og Overretssagf. CJF Sven. Direk ­ tion : Dir. APS Johansen. Frm. tegnes af to- Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 25,000 Kr. N ’ odor ved Svend Petersen, Hdl. Indeh. Svend Aa. Petersen. Noiseless, Akts., Agenturforr. og Hdl. m. Skrive ­ mask. Bestyrelse -. Dir. IIP Kristoffcrsen, Me ­ kaniker OA Jensen og Mekaniker RMC Esbcn- s°n. Direktion : CA Jensen og IIP Kristoffer- sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktørerne hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Noka ved Arnor Nielsen, Hdl. Indeh. Arnor LH Nielsen. Nokela ved Alex. Amann, Fabr. Indeh. Alex O R Amann. Likvidatorer : Andersen og ........................................ , Nissen Nissen Nissen . . _____ _ . ____ y

Nielsen ’ s PA Bogtrykkeri. Indeh. Fru NAF Aggebø-Nielsen. Nielsen PA & Co.s Eftf., Hdl. Indeh. P As ­ bjørn. Nielsen P Æ Co. i Forpagtning ved E Boven- schulte, Ildl. Indeh. Ellen Bovenschulte. Nielsen Pcdor & Co.. Haandv. Indeh. Fru KIIT Nielsen. Prok. : JP Nielsen. Nielsen ’ s PF Efterfølgere, Akts., Fabr. af og ndl. med Trikotage m. m. Bestyrelse : Dir. ET Nørgaard (Direktør), Frk. JE Nørgaard, Kapt. MP Nørgaard, Viborg, og Overretssagf. AE Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : ET Nørgaard i Foren, med enten Emmy K Sørensen eller med Ellen D Christensen. Aktk. 1 Mill. Kr. Nielsen Poul, Hdl. Indeh. P Nielsen. Prok. : Fru M Nielsen. Nielsen Poul & Co. ’ s Korn-. Foderstof- & Gød ­ ningsforretning, Akts. Bestyrelse : Købmd. Chr. E Jacobsen (Forretningsfører), Ekspedient CJ Sidenius og Trafikinsp. OE Tiemroth. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25.000 Kr. Nielsen Poul K, Hdl. Indoh. Poul K Nielsen. Nielsen P Th. & Søn, Haandv. Indeh. P Th. Nielsen og P Aa. H Nielsen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Nielsen & Qvist, Spedition. Indeh. EJS Nielsen og EC Qvist. Nielsen Ragna Wraae, Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru R.TW Andersen (Formand), Bogholder NH Andersen og Assist. P Brunckmann. Frm. teg ­ nes af Formanden alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 8500 Kr. Nielsen & Rievera, Hdl. Indeh. V Rievers og NR Bay. Nielsen Robert, Hdl. Indeh. RV Nielsen. Prok. : Fru HA Nielsen. Nielsen ’ s Robert Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse : Fabr. NP Nielsen (Formand), Ing. Robert A Nielsen (Direktør) og Frk. ACN Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør alene. Aktk. 50,000 Kr. Nielsen Romanus & Søn, Ilaandv. Indeh. BE Nielsen. Nielsen ’ s Rudolf Bageri. Indeh. Fru AM Niel ­ sen, der tegner Frm., og ORA Børgosen. Nielsen & Smith, Hdl. Indeh. F Nielsen og KEJ Smith. Nielsens SP Stenhuggeri, Haandv. Indeh. Enke ­ fru EKN Nielsen. Nielsen Steen & Andersen. Haandv. Indeh. Steen BH Nielsen og F Andersen. Nielsen Sv. & J Olsen, Ilaandv. Indeh. Johs. V Olsen, deT tegner Frm., og Fru MM Nielsen. (Søndre Birk). Nielsen ’ s Søren Maskinfabrik Akts. Bestyrelse : Fabr. IIAI Johannesen (Formand og Forret ­ ningsfører), Fru GK Rosenørn Johannesen og Værkf. IIKV Hansen. Frm. tegnes af to Bo styrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 30,000 Kr. Nielsen Th., Ildl. Indeh. Th. Nielsen. Prok..: KO Nielsen. (Nordre Birk). Nielsen Thor Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru ABC Nielsen, Fru BC Boetius og Landsretssagf. VB Vincentz Lindhardt, der i Foren, tegner Frm. Prok. : PT Nielsen. Aktk. 15,000 Kr. Nielsen Toke, Ildl. Indeh. Toke Nielsen. Nielsen TT, Hdl. Indeh. TT Nielsen. Prok. : P Helner. Nielsen & Ulbrichsen, Haandv. Indeh. J Nied- sen. Nielsen Vald., Haandv. Indeh Vald. LH Niel- i sen. Nielsen Vald., Vognsmedie, Bygningsbeslag & eloktrisko Artikler. Indeh. V Nielsen. (Frdbg.). Nielsen Vald. & Søn, Ilaandv. Indeh. L Vald. A . Nielsen. Nielsen ’ s Valdemar Metalvarefabrik. Indeh. JPV Nielsen [er senere død]. Prok.: TC Nielsen. Nielsen Victor, Akts., Ildl. I teist y rer : G EG Giild- ner, der tegner Frm. Aktk. 27,000 Kr. Nielsen Aigg° Møller & Axel Preben Sørensen, ildl. Indeh. Viggo Møller Nielsen og Axel Pre ­ ben Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Vilhelm & V Holm, Ildl. Indeh. N\ Nielsen og AV Holm, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Ølgaard & Grønlund Petersen, Haandv. Indeh. C Ølgaard Nielsen og E Grønlund Pe ­ tersen. der i Foren, tegner Frm. Nielsen-Kaas CF, Akts., Skrædderivirksomhed.Be ­ styrelse : Sknvdderm. CF Nielsen-Kaas (Direk ­ tør), Snekkersten, Fru AMC Nielsen-Kaas, Snekkersten, og Vognmd. P Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Niels Ileminingsensgades Smørtorretning, Akts. Bestyrelse: Gross. PO Dannevang (Formand), der tegner Frm., Forretningsf. s Dannevang og Forretningsf. SO Dannevang. Aktk. 20,000 Kr Nielsinfabrikken ved JJ Poulsen. Indeh. JJ Poul- Ntelskov Fr NjT Akts., Hdl., Fabr. m. m- Besty ­ relse • Ing- MK Andersen, Forv. JCP An ­ dersen og Skibsbefragter NJ Nielskov (Direk ­ tor) der to i Foren, tegner Frm. Prok. : NJ Nielskov. Aktk. 10,000 Kr. Frm. Prok. : Pil Nielson.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker