kraks vejviser 1939 handelsvejviser

KRAK S

VEJVISER 1939 170. AARGANG . KRAK 77. AARGANG

2. BIND KRAK 3 HANDELSKALENDER FOR DANMARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

\

UDGIVER: KRAK« LEGAT\ NYTORV 17 KØBENHAVN TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook Online newsletter