Kraks vejviser1924 personregister

Person-Register for Kjøbenhavfi

IV— 749

Hoff-Hold

l2 E J Palæ E J 0 3791 y 59 L)s m J & LE] - CEnkefrue IEOhlsens G. I2* - K. Enkefrue Sortcdamsdoss. 480ly - M C Frue Kronprinscnsv. 13 - Iiendrine Frøken FM. Ø-Søgade 1042 E J 0 1155x - Il P Fuldm. i Udenrigsm. Pileallé 1 E - Cathrine Konfektureh 1.Amagerbrog.109[S] - K S Konsulinde N-Søgade 45;) E - Cordula Lærerinde Jernbanev. 1 Lyngby I Lyngby 615 - Vald. Prokurist Strandv. 106 Kastrup J Kastrup 184 - A L V Sekretær i Overpræsidiet GI. Kon­ gev. 87112[V] - Oluf Speditør (A A Aspegrén’s Eftf.) N-Frihavnsg. 82s i | ( 4 1082x - Henrik Stiftsprovst Sognepræst v. Frdbg. Kirke R. 1)Al. Pileallél E f V3539 (10-11, Fred. 11-12 og 0-7) Hoffory Caroline Frøken Kontorbestyrerinde Svanemosegaardsv. 131E Hoffritz JH Kunstsmedem. Øst,org.6 Lyngby J Lyngby 300 Hofgaard Kailngenior Cand. polyt. Prinsesse Maries Alle 92 f f l |V 9393y Hofland C V Repræsentant Haderslevg. 254 [BJ J V 6593v Hofman [Se endv. Hoffmann] - Viggo Distrikts fuldm. Strandparksv. 21 Hell. f Hell. 697x - Svend Forvalter Rahbecks Allé 2 A3 E J V 9803 ■Erik Skuespiller V-Voldg. 1081BH - Olga Skuespillerinde V-Voldg. 1081BU - Holger Teaterdirektør V-Voldg. 1081 E | Cent. 12007 Hofman-Bang N O Cand. mag. Forstander f. Landbohøjskolens Forsøgslaborat.Rolig- hedsv. 251f f l | N 1377y - Th. Enkefrue Odinsv. 1;I E | V 5761x - E Frue V-Voldg. 964E | By 3536 - Axel Ingeniør Aladvigs Allé 71E JV304y - Hofman- Bang & Boutard Ingeniører Patentbureau N-Voldg. 15 B J Cent. 585 &8553 Grundlagt 1870 - Plngenior 11.(InternationaltBureau)Pileallé 25 E J Cent, 9234 - Ellen Froken Kunstmalerinde Rolighedsv. 251E | N 1377y - E Linierer Skinderg. 273E J By 6472 - T E L Organist Cand. phil. Alaglekildev. 132 |v| - Harriet, Translatrice Skinderg. 273 E Hofmann Emil Gross. L I Brandes Allé 7SE J N 3(547 ■J CRentier 0->Søgade 384 Hoffmann Erik A Pr.-Løj tn i Art. Baads- mandsstr. Artillerikas. [o] - Max Prokurist- Vintapperv. 3 Lyngby J Lyngby 641. ' Aug. Proprietær Valby Lanq-jY. 117 Valby - Sv. Repræsentant 0-Sogade 51 E Jpø liv - N VRitmester R. Jernbancv. 17 <’harlottl J Qnlr. 1454 - Christiane Sanglærerinde Kochsv. 13- E J V 7657 - (Jarl Skrædderm. Revontlowsg. 4S [B] Si Cent, (5183 - J P H Snedkerm. Godthaabs Allé 15 Brh. - Max Sukkervarefabr. Vesterfælled Mol- lev. 93 PØ| V 4885 - N Soby Trikotagehdl. GI. Kongev. 47 (S $ V 9215x Bp. N-Sideallé 34 IH] - M G l’h. Underdir. Oberstløjtn. R. DM. Sundv. 101Hell. J Ørehoj 2752x - Georg Urmager Kompagnistr. 324 B - Rudolf Urtekr. Solvg. 103 B |) By 362 Bp. Rorholmsg. I l 1B - ’s Th. O Eftf. V Thorberg Urtekr. Nørre- brog. 162 EO|1 Tg. 277 HofTmann-Canitz Korrespondent Bredg. 69Mb3 E | Palæ 1429y HoffmarKFrøkenModehdl.Aaboulevard 64[N] I N 2964x Hoffmeyer Vald. Automobilforhdl. V-Voldg. 103 m J Cent, 12846 - Anna Enkefrue Toldbodg. 1 2040v

HOlbøll Karén Magrethe Bibliotekar Hol- steinsg. 33E - Ellen Elisabeth Bornehavebestyrerinde Holsteinsg. 3:i 0 J 0 2247v - V Departementschef i Kirkemin. R. DM. I E Obisens G. 7‘ E J10 30I9 - HjalmarDirektor,Firma Brandforsikrings­ centralen Vimnielsk.iftet 42 B E .lorcks Passage D Cent. 4255Bp.Ehlcrsv. 18 Ilell. | IIell. 1018x - Alogensingeniør Cand. jmlyt, Bredg. 192E - K J A Kommunebærer Oand. phil, V - Voldg. T- E |p By 2279y - Kai Kontorchef Annasv. 22 Hell. D IIell.9 - S A Læge Dronn. Olgas V. 55’ (El J) Gh. 3297y - Olaf Murerin. Direktør R. Bredg. 192 E Cent. 3512 - A R Oberstløjtn. i Fodf. Kursusbestyrer R. DM. Peder Skrams G. 24 B Bp. Øster- brog. 964E | 0 2922 (5-7) - Einar PostmesterR.Stationsv.l'Charlottl. - E A7Tegner I) AI. Kublausg. 14 1§ Holch Georgi' Gross. V-Boulevard 47 E Jl Cent. 14030 - ’s Svend Eftf. Gross. Agent,urforr. Niels Juels G. 7 m | Cent, 13599 & 13600 - E N Lektor Cand. tbool. Sagasv. 81E Holck Margrethe Baronessc(Alaison Margue­ rite) Tordenskjoldsg. 253 E - Povl Cand. jur. Sekretær Frederiksborgg. 204 E f By'5300 y - Augusta Enke e. Borgmester Birkbolmsv.3 Holte | Holte 372 - Carlo Forretningsf. Rudolph Berghs G. 39 M $ St, 1084y - Harald Fuldm. i Statsmin. Oand. jur. Birkholmsv 10 Holte $ Holte 143 - Knud Gross. Vesterbrog. 924 E l $ V 832x - Knut Gross. Vinhdl. P L) Lovs Alle 1 E § Tg. 441 - Poul Ingeniør Cand. polyt. Strandv. 46 A Hell. Jl Cent. 50507 - Alfred Inkassator Ilaabets Allé 38 Brh. - MJustitsraadindc Østerbreg.963E J 03196 - K H Kapt. i Fodf. R. Ø-Farimagsg. 912E u 0 3101 - O F v. Kapt. R. DAI, st. Kongensg. 682 B - Preben Kapt. i Soet,.Sortedamsdoss. 232IH1 Jl N 378 - Marie KommunelærerindeVodroffsv. 21A.3 E J V 6263y - O T Komtesse Alynstersv. 33E - Polly Komtesse Alynstersv. 33 E - S Komtesse Alynstersv. 33E - Alfr. fh. Kontorchef R. L)M. Alartensens Allé 102E - A7iggo Korrespondent Prinsesse Charlottes G. 47« (SJf N 2686x - Ebba Modehdl. Dronn.Tværg.22E JPalæ 1545 y _ . - Knud v. Overassist. u. Alagist. Cand. phil. Nabolos 34 E - S N Overlærer Ivalkbrænderiv 10 E J 0 2945v - Al Schaldemose Postassist. Allég. 17s E - K Provstinde Allég. 17s E J Gh. 141y - Victor Revisor Lundekrogen 7 Hell. J Ørehoj 2552 - Alfred & Co. Spedition og Toldklarering Ny Toldbodg 11E J Cent. 14912 - Alfred Speditør (Alfred Holck & Co.) Nørrobrog. 20' [El J N 4184x Holck-Clausen Scwerin Gross. Borgerbo 74 E J Am. I880x Holckenhus Blomsterforr., Carl M Sørensen V-Voldg. 90 E J By 5516y Holdgaard Jensllui-mand AIL. Rigsdagen E Holdorf Harry KontorchefGodthaabsv. 482E J Gh. 1528x Holdt Axel W Agenturforr. Aaboulevard l i 4 E J N 5870 - Ellen Enkefrue Brogaardsv. 22 Gjentofte J Gjent, 587 HoldtgrefeC H Gross,(Provision Import, Co.) Jens Kofods G. 23 E J Pala^ 1406 Holdthusen Georg Assist. Oifert Fischers G 64 E - Hugo Bankassist. Oifert Fischers G. 64 E

Héf'mårih' Padl Skuespiller GI. Kongev. 72;,E Hofmarskallatet Kontor: Chr.VIII Palæ paa Amalf nborg [Kl ,4 Cent, 3628 (10-4) se Afd. I l Real-Registor Hofne C I Gross. Halls Allé 3* E | V 4830 Hoften Dirkvan Disponent Frdbg. Allé 19 A:i E Hoftorn H Thorvald Skotojshdl. Ryesg. 75|N] J N 2563y Bp. Bangertsg. 7S |N| Hofvander Carl Skomagerm. Peder Skrams G. 7 W' E Hogrefe F Enke o.Direktør Fredh.Kan.204E jj) By 1520y - C E Vekselerer Bankier Bredg. 12 E J Cent. 11875,11355&5716 Bp. st.Kongensg. 883 E J Palæ 1757 Hohenhaus Franz Skotojsfabr. Langelandsv. 33 E Hohlenberg's Carl Bogtrykkeri, Akts., Niels Juels G. l l Mb4E J Cent. 1836 - J E Forfatter Kunstmaler Valbygaardsv. 481Valby J Vb. 961y - Lizzy Musildærerinde Upsalag. 225 E JØ 2722v Hohnbom Emilie Cigarfabr. 1. Kongensg. 32! E Hohwy KGDirektor Kanslerg. 6SE J03225y - Axel Overret ssagf. V-Voldg. 101 (Hl JCent. 6663 Bp. Martonsens Allé KP E J V 7(502 HoieltHenryForpagter st,Mrgieby J."VIgI.219 Holar, Akts., Fiskeriselskab Holbergsg. 15E |,i Cent, 12880 Holbech Bernh. Cigarhdl. (Holbecb & Co.) H C Øi-steds V. 48B E - & Co. Cigarhdl. II C Ørsteds V. 48 B E J) N 1079 - Agnes Enkefrue Stockholmsg. 252 1 |] 0 lU27y - AI Enkelrue Strandv. 170 Cbarlottl. J Ordrup 2206 - J O Lektor Cand. mag. Struenseg. I2 ISO$ N 389v - O Porcelænshdl. Klosterstr. 22 E J By 1292y - Jens Sekretær i Finm. Drogdensv. Dragør |D Dragor 239 - J P H o l b e c h ’ s E ftf. Trikotagehdl. Østerg. (i(), 62 E |) Cent. 13835 Omst. til samtlige Afd. Indehaver Ernst Gjerulff Bp. A F Ibsens V.4HeIl. JHell.1056 For­ retningen grundlagt 1825 Holbeck Emma Enkefrue Dr. Abildgaards Allé 142 E | N 1263v - H M Korsethdlske GI. Strand 32 E - Minna Pianistinde N-Søgade 373 W>By 2937x Holbek S B Cand. thcol. Redaktør Tietgensg. 721IB J Cent. 13045 - Alarie Generalinde Frydendalsv. 22 E |} V 1238y - Carl Gross. A1SH. (Carl Holbek & Oo.) Getionsg. I2 E J 0 6351 - Carl &Co. Gross. V-Boulevard 42 Gø D Cent. 9811 & 14786 - G & Co. Gross. Vesterbrog. 94 BHJ Cent. 14879 - V Oberst R. DA1. Forchhammersv. 26s E | N1926x - C H Prokurist Dybbolsg. 1.71BH - A J Ritmestei Rahbeks Allé 324[N] ®V 1725x Holberg Erik Assurandør Vesterbrog. 674 E - Mathilde Enkefrue Prinsesse Maries Allé 124 E I V 3169 - K C Schall Forfatter st. Kongensg. 1 B - K K II Fængselsinsp. M f DR. Krstbvns T . l A i - A Winding SkuespillerindcHallsAllé 33E f V 7272 Holboe E G JKommunelærer Jagtv. 1373 E Holbæk Valdemar Musiker Pianostemmer Egilsg. 232 E D Am. 2283y - Svend A Prokurist Frdbg. Allé 533 E JDV 8733 - Frithiof Repræsentant Bakkegaards Allé 32 B U V 9087x HolbækkerFr.Blikkenslagerm.Gas-&Vandm. Strandv.181 IIell.J)H ell.226x Bp. C VE Knuths V. 26 Hell. § Hell. 16B

S i n S y g e - o g U l y k k i e s f o r s . t e g n e r m a n i N o r d i s k U l y k k e s f o r s .

Made with FlippingBook - Online catalogs