Kraks vejviser1924 personregister

Hjor-Hoff

IV — 748

Person-Register for Kjøbenhavn

Hjorth I F Gross. (F Hjorth & Co.) For- aarsv. 42 Charlottl. £ Ordr. 153(5 - Anna B Enkefrue Husejer N-Frihavnsg. 141 m - N S M Ingeniør, Cand. polyt., Femte Juni Bl 8’ 11 - A Inspektrice Strandv.21 A2i l £ Cent.7006 - Niels Kommunelærer Esromg. 32S[L| £Tg. 1032x - Georg Kontorchef Cand. phil. Yed Ama­ gerport 94 SU Am. 1745x - IJuban fh. Lærer Blaagaardsg. 442 [S] - Knud Malerm. Blaagaardsg. 442 [S] £ N 2096y - P D Murerm. Blaagaardsg. 442E£N209(iy - Thomas R Murerm. Absalonsg. 3H2C [B] - Einar Over faktor Vesterbrog. 131 E | 7 5!'94 v - OlafOverretssagf.R.Skinderg. 21E DCcut. 4827 & 13227 Bp.Edv. Falcks G.31EffiBy 79(50 - Ejnar Brokurist Kanslerg. 42i | 0 4714x - Robert Prokurist Foraarsv. 42 Charlottl. £ Ordr. 153(5 - J B C Redaktør Revcntlowsg. 302 E £ Y 9977 - Richard Hansen RepræsentantEnglandsv. 364 [s] £ Am. 42(59y - H B Hansen Skibsforer Øresundsg.SG'E - H Skomagerm. Fredericiag. 46 E £ Balæ 615 x - Fr. Skotøjshdl. Ringstedg. 4 M £ 0 2967x - H Snedkerm. Smedeg. 18 El £ N 1483 x Bp. Blaagaardsg. 402Kl - Gudrun Frøken Translatrice Anders I-Ien- rikscns G. I2 E £ Am. 2028. - MartinUrtekr.0-Farimagsg.31 IU|101746x Bp. Ø-Farimagsg. 183 E - Vald. Urtekr. Revalsg. l s ® | Cent. 8599 - Emi l Hj orth & S øn n er Violinbyggere Frederiksbergg. 12 E U Cent. 3989 Grundlagt 1789 - Knud Violinbygger (Emil Hjorth&Sønner) Biilowsv. 1213 £ V 3519 - Otto Violinbygger (Emil Hjorth &Sønner) Blatanv. 19 3 J V 7507 - B Vognmand Blekingeg.32IM]£Cent.l4360 Hjorth-Clausen Chr. Forfatter Redaktør Holsteinsg. I2 | | 0 5072 Hjorth-Hansen Valdemar Bagerm. Helgo- - A Hjort h- Ha n 8 e nIntendant statsautori-* 13 seretRevisor st.Kongensg.33EUCent.7295 Bp. Rosenv.Allé 14 E U 0 3737 Hjorth-Nielsen H Postkontrolør Sekretær i Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Bersonalhistorie Nybrog. 323 E £ By 6742 Hjorthfelt P Hjorth Skomagerm.Vesterbrog. 131 3 £ V 681 y Bp. Amerikav. 42 IS Hjortholm B Frisørinde Amicisv. 23s 13 - B E Ingeniør Amicisv. 23s 3 - Carl Overassist. Fjords A llél3’3£N1238y Hjortlund S R Dyrlæge Egilsg. 9 E - M Kommunelærer Valby Langg.103Valby |JVb.(>28 Hjortshøj S II Forretningsf. GI. Kongev. 101 B4 3 - Hans Gross. Carstensg. 1 3 | V 9.133y Hjortsø A P Ingeniør Hovgaardsg. 84 E U 0 3048v - Chr. Skibsprovianteringslull. (TTavnegades Skibsproviantering) Tot veg. 54 E Hjortø Knud Forfatter Joakim LarsensV.62E - G Kassekontrolapparatforr. Værnedamsv. 152 3 U V 4345 Hjul [Se endv. Juel, Juhl, Juul] - Rasmus Bogholder Vintapperv. 6 Lyngby f Lyngby 410 -M H Købmand Lyngby Hovedg.38 Lyng­ by £ Lyngby 425 - Julius II Snedkerm. Møbelhdl. st. Kon- gensg. 35A E U Balæ 1 x Hjuler Klliot Arkitekt C F Richs V. 73 E U Gh. 40(59 - Elliot& Carl Køhier Arkitekter Frede- riksg. 12 E U Cent. 12000 - Li A Hørkr. en gros Brolæggerstr. 14 E ® Cent. 8940 &11176 landsg. 15 E U Cent. 2376 - F Husejer Langøg. l s E

Hjuler AKontorchef Cand. polit.& jur. Norgesg. 24r’ E Hjaelm Loiuse Frøken Strandboulevard 116E £ 0 4506 - Aage Rodemester Stsrandboulcvard 116 E - Vald. A Urtekr. Valby Langg. 73 Valby £ Vb. 302 Hjælmhof E E T Br.-Lojtn. i Fodf. Serrids- levv. 1()2 i | 0 2346y - H F Skrædderm. Amagerbrog. 67’[S]£ Am. 610yog st. Regneg. 2 E £ By747y Hjaelpeforeninger se Emnelisten paadegule Blade u. Foreninger B Hjælpekorpset Kalvebod Bastion E U Am. (5437 (12-1) se Afd. II Real-Register HjøllundAnders Andersen Skrædderm.Vester­ brog. 194 3 UV712 Bp. Frcderiksv. 163 El U Gh. 3289y Hjørlund G M Kommunelærer Breidablik Allé 7 Hl HjørngaardC Ligningssekr.Nyelandsv.244El I Gh. 3499y Hobert P J F Postkontrolør Nørrebrog.311El u N 952 Hooolth Henrik TandlægeKronprinsensg.132 E U Cent. 13140 (10-4) Hochheim E Hdlsrejsende Bentzonsv. 33 El U Gh. 3044x Hockauf GeorgBianostemmer Dronningensv. 23 E U Gh. 823 HoeckMH Gross.(Kultorv.« FarvehdlJDronn. Louises V. 6 Charlottl. $ Ilell. 125 - J A Gross. Vesterbrog. 283 [B] U V 2658x -N C Gross. V-Boulevard 10 IS £ Cent. 3719 Bp. V-Voldg. 110’E U By 1880x - K E Prokurist Dronn. Louises V. (5 Charlottl. U Hell. 125 Hoelgaard Chr. Gross. Blaagaardsg. 29A, B E | Cent. 2082 - A J ournalist Prins Jørgens G. 14B3 Kl I) N 2392 v Hof-Apoteket st. Kongensg. 25E UCcnt.1168 Hofdam Harry Skomagerm. Slotsg. 25 Kl U N 312y - Henry Aage Skomagerm. Trekronerg. 1 Valby | Vb. 769y HotTO Afdelingsingeniør v. Vej- &Kloakv. Vcndersg. 26:! E U By- 6676 - Carl Beregner Bellmannsg. 34:! Dj USt 3P0 - AxelBogtrykkerKompagnistr. 25E£Cent. 2316 - Alfred Cand. polyt. (Dansk Elektro Kul­ industri) Bredg. 452 E £ Cent. 4329 - E M Etatsr. Læge R.DM. Sølvg. 841E |) Cent. 2007 - Chr. Formand f. Fængsclsfunkt. Org. S- Boulevard 963 S - Inger Frøken Bredg. 452 E U Cent. 4329 - Birger Fuldm. Cand. jur. Translatør Krsthvns T . l i U Cent. 11677 - Aage Gross. Manufakturhdl. Skoubog. 4 E 1 By 8302 - Alfred Gross. Bredg. 452 E £ Cent. 4329 - Richard Gross. (Frm. Richard Hoff) Øster- brog. 1383 m U 0 1917 - Richard Gross. Frm. st.Regneg. 5IÉ3£Cent. 5277 - A 0 Kapt. R. Østerbrog.444 1 UØ 1343v - Rigmor Kommunelærerinde UnderElmene l 2 m U Am.2074x - V J Kommunelærer Snorresg. 13 ® | Am. 1165 x - Gunnar Kontorchef i Privatb. Sigridsv. 12 Hell. U Hell. 841 - Holger Korpslægc Konsultation i Øjen­ sygdomme Nørrcg. 312 E UBy433x(4-5) Bp. Vodroffsv. 374 3 - TroelsLandsdommerR. LyngbyHovedg.95 Lyngby J Lyngby 270 - Alvilda Harbou Læge MB. Solvg. 84’E u Cent.2007 (1-2 undt. Lord.) - William fh. Malerm. Baggesensg. 10s El - H O M Oberstløjtn. R. DM. Rigensg. 211 E £ Palæ 1121x - V O H-G Oberstløjtn. i Rytt. R. DM. Adolphsensg. 18* E3 £ St. 1640y - H M Pastor emer. Carl Bernhards V .13'3 - Christian Tegner Kongedybet 12s E U Am. 1568u

Hotf-HansenLFrøken Ordrupv. 962Charlottl. U Ordr. 1037 - H P Rektor N-Søgade 331E U By 63x Hoffenblad Wald. Skomagerm. (Den forgyldte Støvle) Borgerg. 431E U Palæ 552 - Vilh. J Skomagerm. Øst,erbrog.88 U | 0 1094x Bp. Kirsteinsg. 94E Hoffensberg Rt EtatsraadindeN-Voldg.91E Hoffensbergske Etabi., Det, Akts., Bogtryk- keriKronprinsesseg.28 E UCent.4019&4020 Hoffgaard Marius Fotograf Toldbodv. 2 H | Palæ 1427 - E Gross. Ingeniør st. Kongensg. 81 E U Cent. 4209 Bp. Østbaneg. 173 É1 U Cent. 10878 - Oscar Gross. (Borg &Hoffgaard) Sundv. 43 Hell. J Ørehøj 2631x - S Prokurist Ny vej 10H33 U ^ 3595 - Fritz Vekselerer (Ivar Levy & Co.) Kastelsv. 271EDU É) 476 Hoffland J M J Skrædderm. Rødkildev. 68 Brh. U Gh. 4097 Hoffman A Friis Bankkasserer S-Fasanv. 96* Valby U Vb. 1086y - P W Kontrolør v. Statsb. Gjentofteg. 2 Gjentofte U Gjent. 263 Hoffmann [Se endv. Holfman, Hofman] -Wi lh. F&Co. Agenturforr. Gross. Ven- dersg. 28 E £ Cent. 10145 &9681 - E Bagerm. Classensg. 11 LI | 0 2427y - H Bankassist. Thurovej 73 El - S L Bogtrykker Willemoesg. 482 E U C 1963y - Johs.LMCand. pbil.Fabrikant(Johs.Hoff- mann & Søn) IIC ØrstedsV.7A 3 £V2240 - KaiCand.jur.Fuldm.iEinm. ForfatterFre- deriksdalsv. Granly Lyngby U Lyngby 74 - C J Cigarfabr. Gross. Vesselsg. 22 E U Cent. 2133 Bp. Dosseringen 323E - A D Enkefrue (P Hoffmann) Frederiks- borgg. 232 E U By 2383 y - EliseEnkel'rue S-Fasanv.l4> E £ Gh.1221 - G Enkefrue Antouig. 93 E £ By 6202 - Eline Frue Forfatterinde Fredcriksdalsv. Granly Lynglty £ Lyngby 74 - Knud Forretningsbestyrer Gvysgaards Allé 7 Brh. - 1 C Froken Engtol'tev. 313 - Maria Frøken I-I C Ørsteds V. 48 A2 3 £ N 2193y - U Oxholm Fuldm. u. Telegrafdir. Allég. 314 E £ Gh. 1053 - C J Gross. (P Hoffmann) Frederiksborgg. 232 E - Einar Gross. Tordenskjoldsg. 13 E £Cent, 12835 Bp. Svanholmsv. 162 3 £ V 5515y - P Gross. Frm. Rømersg.24 E U Cent.2038 - Johannes Herreekviphdl. Elmeg. 15 E U N 802 v - Karl Herreekviphdl. Grønneg. 1 E U By 3176 Bp. Norrebrog. 583 E £ N 976 - Aage Ingeniør Castbergsv. 1(5Valby £ Vh. 87(3 - Henri Ingeniør Cand. polyt. Rørholmsg. 163 E U By 1788y - Johan Ingeniør Cand. polyt. Amalicv. 7 3 £ V 3834 - A C J Inspdktør Svancmosegaardsv. 5' 3 - OTh.LInspektørv.Holm.Kirkeg.R.Øster- brog. 15 M U Cent. 2050 - A F mus. Instrumentmager Skinderg. 49 E Bp. Skinderg. 401 E - C Kapt. Kontorchel'Heibcrgs Allé22Vanl. - Chr. Kommunelærer Blegdamsv. 704 ID £ N 2131v - S Kontrolør v. Statsb. Kochsv. 258 3 £ V 242y - F V E Lektor Cand. mag. Wicdeweltsg. 20 [HU 0 39 lix - Emilie Lærerinde v. GI. Bakkehus N-Farimagsg. 624 E £ By 553x - A Malerm. Danmarksg. 14’ 3 £ V 658y - Victor Malerm. Vinkelv. 3143 £ N 1917 - Lilli Operasangerinde Herluf Trollcs G. 64 E £ By 205v - Herm. l’araplyfabr. (Jobs. IIo ffmann&Søn) Uraniav. 6 3 £V2050 - Johs. & Son Paraplyfabr. Kjøbmagerg. 48 E £ Cent. 1389

Made with FlippingBook - Online catalogs