Kraks vejviser1924 personregister

IV — 750

Person-Regisler for Kjøbenhavn

Hold-Holm

Hollmann Olga Frue Carl Johans G. l l s E fi 0 1860 Hollnagel Johannes Fuldm. i Generaldir. v. Statsb. Dr. Abildgaards Allé 1.42 3 fi N 1263x - Harald Vicetelegrafinsp. Østerbrog. 272H fi 0 3355 Hollnagel-Jensen Oluf C Genera1sekret«',r v. Postv.R.DM.JægersborgAllé252Cliarlottl. fi Ordr. 982 Hollnagel-Knudsen KG Fuldm. Guldbcrgsg. 23i HJ Holm Thomas Annoncebureau Niels Hem- mingsensg. 20 E fi Cent. 4034 & 4054 Bp. Strandv 210 Charlottl. fil Ordr. 288 - Hans Nobel Arkitekt Willemoesg. 521El - Helge Arkitekt Amager .Fadledv. 433ED |) Am. 2108x - H F Arkitekt Knabrostr. 13 E - Evald Assist. Middelgrundsv. 321HfiAm. 2557 y - J Auktionsholder Løngangsstr. 20 E § Cent. 8144 - Hans Automobill’orhdl. Frdbg. A llé44* 3 fi V 3357 - Otto Bagerm. Bagsværdv. 6 Lyngby § Lyngby 251 - P Bagerm. Fredcriksv.18 IH fi Gh. 1371 - A P Bankdirektør Gersonsv55s ITcll. - C P Bankdirektør Strandv. 1774Hell. fi Hell. 1755 [Barberer se Afd. VII Fag-Register] - Jørgen Befragtningsforr. Frihavnen Hovedv E l fil Cent. 51214 Bp. Under El­ mene l 4 EDfil Am. 3223 - Niels Billedhugger Bredg. 32Bb4E - Vald. BilledskærerMølleg.21 A |N] fi N 2914v - Charles Blikkenslagerm. Gas- &Vandm. Svanev. 2 E l fil Tg. 590 x - J C O Blikkenslagerm. (F. V. Bruselius & Co.) Strandboulevard 101s H - Joh. Blikkenslagerm. (C Th. Dreyer &Co.) N-Farimagsg. 391E fi By 3029 - C N V Bogholder Sarnosv. 301ED - Poul Brandinsp. Cand. polyt. Raadhusstr. 52 IS fi By 6485 - Marie Frøken Broderihdl. Baldersg. 59 UD f Tg. 905y ay Buntmager N-Frihavnsg. 13 As El fi 0 4255 - Oscar Buntmagerm. Nikolajpl.llE fiCent. 7140 Bp. Blekingeg. 22El fi Am. 15llx - Aage Cand. pharm. Fabrikant (J F Trier’s Medieinuds. & farm.-kem. Fabr.’s Eftf.) Forchhammer,sv. 1233 fi N 1582 - Axel Cand. polit. Carl Bernhards V 10s 3 fi V 5929x - F Cand. pharm. Katlirinev. 4 Iiell. fi Hell. 555 - .P Cigarhdl. Murerm. Aarhusg. 43 EJ fi 0 5905 - TI Rordam Cigar-& Vinlidl. Blaagaardsg. 22 ISOfi N 2184x Bp. Cl. Kongev. 10113 fi V 2302y - Valborg Dameskrædderinde Adelg. 111SE fi Palæ 2760y - Aug. Direktør- Rysensteensg. 18 O fi By 3165 - Axd DirektørSøvejen7Holte fiH oltel57 - Hans C Direktør Gross. SøbakkenllChar- lotl. fi Ordr. 364 - Philip MDirektør Fredcriksv. 323 fi Gh. 4228 - Theodor Direktør Ry vangs Allé 52 Hell. fi Hell. 162 - Anna Enkepastorinde Fred. d.6. Allé 7SIH - Cecilie« Enke o, Ekspeditionssekr. Fryden­ dalsv. 28 3 fi V 3353 - Elvira Enkee.Cross. Uraniav 5 3 f i V7831 -F M Enkefrue Lyngbyv. 308 Hell. - II Enkefrue Engtoftev. 62 3 fi V459x - Hilda Enkefrue Gl.Kongev.8013 fi V 548x - Laura Enkefrue Sofiev. 27Hcll.fiIIell.198 - L J II Enkefrue Stockholmsg. l()2Hl fi 01080y - Maria Enkefrue Falkonerallc 142 IH - Marie Enke e. Apoteker Lundsg. 41El fi 0 2720 x

Holm Minona Enke c. Direktør St. Knuds V, 23 B13 fi V 6620x - Thora Enke e. Overretssagf. Badstuestr. 17:! m fi By. 1317v - C Etatsraadinde Frdbg.AlléJT'E JJV3357 - A TI Fabrikant Ahornsg. 8 B4 IS] fi N 5107 - Carl fh. Fabrikant- Kastelsv. 253 El fiCent. 11911 - CS AVeilbach Fabrikant Holsteinsg.19El fi 0 4347 x - E II Fabrikant Kildevaddsg. 57 &j) - Einar Fabrikant Jacobsens Allé 8 A Hell. fi Hell. 1359 - Joban Fabrikant (Leerbeck &IIolm’s kem. Fabr.) Kalvebod Brygge 24HDfiB y 6877 - Peder J Fabr kant GI. Kjøge Landev. Valby fi Vb. 1539 - Svend Aage P'abrikant Norrebrog. 152 A 1 El fi Tg. 1400 - V A Weilbach Fabrikant Noirebrog. 215B El fi Tg. 2069 Bp. Grenaag. I4 El - G O V Fabrikdirektor Nygaardsv.23 tiS - Anders W Forfatter Skjoldsg. 44 El - Carl Forretningsf. Christiansv. 7 Hell. ® HeU. 250 - L S Forstanderinde Holsteinsg. 32BEl fi 0 610v - Petra Forstanderinde Dosseringen 182 El fi N 1428u - Rosa Fotograf Vedbæk fi Vedbæk 150 - Dora Frue Tjornegaardsv. 20 Gjentofte fi Gjeut 72 - Ellen Frue Trondlrjemsg. 7SEl - Agnes Frøken Henrik Ibsens V. 213 - B Frøken Eredh. Kan. 63El fi By 906x - Bartholine Frøken Amager Fælledv .312[c] fi Am. 1349 - E Frøken Holsteinsg. 312El fi 0 2619x - E &R Frøkner Stockholmsg. 492 El fi 0 2604x - Frederikke Frøken Forhaabningsh. Allé 22 3 fi V 407v - Karla Frøken Svinget 184 El fi Am. 2244 - S O Frøken Maglekildev. 22 3 fi V281v - Valborg Frøken Kronprinsesseg. 321E fi Palæ 1032y - H C V Fuldm. Heinesg. 52 El - N C F Fuldm. Smaalandsg. 43 (U - O Fuldm. i Kllotteriet Madvigs Allé 313 fi V 1222 - S V Frøken Fuldm. i K T A S Vesterbrog. 2 C4 E fiB y 113x - Svend Fuldm. u.Magist.Abildgaardsg.21El - V Thygesen Fuldm. Skaaneg. 71 (S) fi Am. 2849 y - Oluf Gas- &Vandm. Vester fadledv. 6 3 fi V 6963x Bp. Odins Tværg. 51El - Chr. Generalkonsul Direktør R. Stock­ holmsg. 332El fi 0 2256 - C F Generalmajor K.DM.Rosenv. A llél43 El fi 0 4226 - Aage Gross. (Holm&Ralir) Stoltcnbergsg. 33 El fi By 3803 - Adolf Gross. Løjtn. Anker Heegaards G.23 E fiCent.2075 - C A Gross. Ved Glyptoteket 61E - Christian Gross.Ravnsborgg.5°(HlfiN3418v og Gothersg.189 Kl fi By 1469 x - ChristianGross. Løjtn.MF.R. (JacobHolm & Sønner) GI. Torv 141 H fi By 6061 - C J Hol m Gross. Frm. st. Kongensg. 40 E fi Cent. 7881, 7882 &7883 Stats fi 17 Tele- grainadr. „Avanti“ - Einar fh. Gross st. Kongensg. 931E fi Cent. 13904 - FA Gross. (C J Holm) Østerbrog. 4S El fi Cent. 9465 for Sommeren Rungsted fi Rungsted 119 - Hans Gross. Direktør Chr. d. 9. G. 23 E fi By 4521 - Hans Chr. Gross. Kalvebod Brygge 2 A E fi Cent. 548 & 1927 Bp. GI. Vartovs V. 18 Hell. Jil St. 800 - Jacob H o l m&Se nner HandelshusGross. Strandg.4 El fiCent, 1611,11611 & 8557 Grundlagt 1794 - J H Gross. (C JHo]m)Amagerbrog. 1972ED fi Am. 2362

Holdthusen Charles Forvalter Olfert Fischers Gr. 64 E fi Palæ 126x Holfelt P Prokurist Pr.-Lojtn. Odenseg. O1H fi 0 4276v Holgaard LCMejeriejor Rycsg.97,991!]fiCent. 8067 Holger Danskes kemiske Fabrikker ved Ja­ cob Hansen Vejleg. 4 U | Cent. 10108 Holgers Holger Tandkege JNørreg. 262OS fi Py 0344 Holgersen MartinAutomobilrcparatørllolger Drachmanns V.O [H - Brdr. Fabrikanter Lyngby v. 285 Ueli. - W A Fabrikant Frederi ksborgg. 34 A4Kl - J lo lg e r F o to g ra f .’Ju lin s B lo n is C . 13' H2 - C Fuldm. Peter Bangs V. 594 (S fl Oh. 3335y - Sophus Kontorbestyrer v. Assistcnsh. N- Farimagsg. 10s E fil By 1911v - A Malerm. Elmeg. 6A2 [N] fi N 4138x - Ove Manufakturhdl. Vesterbrog. 48:tHl fi V 4089 - AV Maskinmester Norrebrog. 1611El - Andreas Overretssagf. Ekspeditionssekr.v. KbhvnsSporv. Livj a'gerallé264@18)02642 - H P Politibetj. Abildgaardsg. 16 E) - J K Repræsentant Strandv. 1472Hell. J) Hell. 1289x - J CRestauratør Ryesg. 103 C El D Cent. 9435 - C F Sadelmagerm. Codsbancg. 14 E Bp. Oehlenschlægersg. 562 1 | V 5986x - P Skoniagerm. Ileisesg. 19 IS f] St. 318x - P Ho l g e r s e n & Sen Skomagerm.,H A Clausen ’s og Ludv. Jensens Eftf. Special­ forretning for haandsyet Fodtøj st. Strandstr. 3 IB fi Palæ 1007 Aabent 9—5 Grundlagt 1845 -H A Beyer Urmager (L Beyer Holgersen & Søn) Jerichausg. 612 13 - L Beyer & Søn Urmagere Colbjørnsensg. 17 E | V 2637 Holkved Øve Frugt &Grønthdl. Amagerbrog. 226s ID fi Am. 4374 Holland CharlesEKorrespondent Pu ggaardsg. 83E fiB y5069x Holland ved Einer Larvig Ostehdl. Smalleg. 24 B m fiGh. 1088y Holland-Møller SW Landinspektør Dalgas Boulevard 1232IH fi Gh. 3786x - L Revisor i Landbrugsm. Virginiav. 21E Hollandsk-Indisk Handelskompagni ved H Hedebye st. Kongensg. 75 A Kl D Cent. 12444 - Kaffehus vod Hans Peter Jensen Frede- riksbergg. 28 E $ Cent. 14028 Hollandske Cigarlager, Det, CMMadsenHol- steinsg. 50 É) fi) Cent. 9161 - Import Co., Det, vedMiinninghoff Jaegers- borg-Allé 35 Charlott! Hollatz M Professorinde Vandkunsten 6 E | By 2287x Hollender E Trikotagehdl. Strandboulevard 71El | 0 1527x Hollentved Jens Tandtage Viede\veltxg.202 E lf i 0 4351u HollerH A Bogholder Jernbanev.22Charlotti* fi ørdr. 986 - R Bogholder Bjørnsons Allé 11 Søborg - G Kontorchef i Udenrm. R. Johnstrups l 1Allé ® | N 5160 - Fritz Prokurist Jagtv. o l4 E fi Tg. 378 Holieriis Holger Forretningsf. Under Elmene 73 E Holleris Alfred Hdlsgartner Dronninggaards Allé 38 Holte fi Holte 7 11 Hollesen A Fotograf Gothersg. 213 El fi By 2486y - J Cross. Hindeg.32 E fi Palæ 876 - Vilh. Gross. Tornebuskeg. 7 EfiCent.3519 Bp. Norrebrog. 573 [N] fi N 2267 y - E L kem. Fabr. Prinsesse Maries Allé333 $ Cent, 14304 ogSkoleg. 3 ValbyJVb854x - Cay Kontorchef Amager Fælledv. 41r’ E fi Am. 2451x - Peter Repræsentant, Wildcrsg. 461E Holleuffer M Enkefrue Falkonerallé 774 EHfil Gh. 504x

Made with FlippingBook - Online catalogs