Kraks vejviser 1927 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1927 158. AARGANG • KRAK 65. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K t Eksport-Kalender. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17, K JØ B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308-

1

Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook - Online catalogs