Kraks Vejviser Provins Register 1939

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register — VII: Fag-Register - VIII: Island - IX: Udlandet Export Directory of Denmark

1. Bind indeholder: Afd. I: Kort og Planer — II: Gade-og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV : Provins-Register

Afdeling IV

Provins-Register

A. Forretninger Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen saml andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bgs Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Korsør, Nakskov, Nyborg, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Skive, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus ’ s og Odense ’ s Vedkommende, med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Beg ister for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Priuat-Adresser 19,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. Ill, Person-Register for København]. C. Større Gaarde Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side. I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes:

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online