Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

II — 200

Hus-Register for København

Frederiksberggade K n g o l-e ii K.'ii'I P a p iiiid l. £ (.'.14033 , K n g c lse ii P A Land-rets.-,-igf. £ I ('.14033 | 17 (11 - E.270,000 - (5.225,000) (Fabrikant. P Nielsen) :: C.ihs .1 l'i iiiia l kelnll. ,5 l!y.5794X j s Moller E Broderihdl. £■ Pal:•• 2588 j • Maison Leja v. R Knudsen Kjole- | niair Damckonfcktionshdl £ By.8634 j I'ørsU-rling P Bunltnagerm. £ By.3490 m>, Knudsen It Frøken 19 (12 - E.345,000 - G.310,000) cSnrotti KW Konfekturefabr. X By.2259x Thomsen P Blnmstorhdl. S By.2013.v K,i ‘ Rjering Knud Bandagist £ C.4119 Bjcring Svend Gross. £ By.20131’ , Dansk Knanindustri Akts. ft By.2013V •: Budtz PM &■ Co. Akis. Gross. £ C.13114 Egodo-Lassen Stig, Gross. Direktør S C.13114 Srhnuhoo Ta'_re (•ru--, ft ( .13114 A Pala- 6060 Jørgensen’.- Karin- BureauMaskin- af-krivningsliur. ft! C.3245 . Baitzersen Kaj Fotograf Militær- fotograf ft By .8403 21 (13-15.1,200.000 -G.785.000) (= Mikkelbryggorsg. 1) (Akts. Reinholdt W Jorck) s Record Gratnniofoner A. Plader v. A Bavn Petersen ft. Palæ 4636 Duns K PAI A Cu., Ta ppeforr. 1? Palæ 2097 i Hvid Sylvester Annoneebur ft ★ (.7016 B< klamr Ibin aiu t. 7. ★ ('.7016 Fortovsreklamcn Provinsblad-Centralen I! C.14012 > Foersom Gustav A Co. Akts. Gross. £ C.916 & C.10916 .Madsen Kllv Frk. Tandkego Dr. med. dent. ft By.6884 i ile lomrli 15, Gro--. £ Paln- 3040 Krion v. de longh A Carl-eii Par­ fumer A Manufaktur en gros å Pala-3040 Jørgensen U<> llandskefabr. ft liv. 6545 23 (14 - 15.1,300.000 - G.1,040,000) (= Mikkelbryggorsg. 2,4,6) s van lianen Keinli. Ilagerfrm. ft C. 1264 A C .12644 Bottgcr Poul Urmager ft By.6441 T h.vge-en’s l'Vrd.KHf. v. PVK ragli G ulilsm eileforr. ft lly.2224 .Tason, Uædervareiids. £ 0.9820 i Lutz-Wennorborg II Fodlægo ft By.8061 Tunghøres Kun-dstoppc- & Lappe- central, ft Pala-5760 Willimi.-en || l-’rpken ft Pala-5760 Bruun E Gross. Gcncralagentur foi Gensidig Dansk Livsforsikrings- foren. Fremtiden og Agentur for A.-'iiram e-Coniip. Ilaltiea A. Bruun A Irving Assiiraneeforr. ft By.4780 Aplly.8101 j Diedrichsen 15 Fruo Maskinafskriv- ningshur. £ C.14735 Andersen Aa Beviser ft lly.3825 Grafisk Nodetryk v. I! Grind-ded £ ll.v.3825 Telofon-Bensnings-Anstaltcn Akts. £ C.14735 Longo Leth & Co. Gross. ft C.8512 Nielsen A jun. Gross. ft Pala- 5376 Pressco Presselmr., £ Pala- 5870 Nokti v. Arnor Nielsen jun. i *van lianen ],eo Mac Bagcrm. £ Palæ 2914 Wegner L Tegner £ Palæ 4042 25 (15 - 15.1,550,000- (5.880,000) (Akts. „Blomsten” ) s Kinografen Akts. ft C.7626 Nordisk Films Kompagni Akis ft -*-C.7606 & C.5978 Windsor Bar & Jørgensen Hans Vinstue £ C.12414 Skotojsmagasinet Metropol Akis. £ C.4350 Kromann Th. Korifekturehdl., Fil. £ B.v.5197\- r Kbhvns nve Bankier-Institut Akts. £ C.12960 Dansk Reklame-Bureau ft C.989 & C.9989 F a t Stinniiii-rii 10.10 (l u t a i h r r o - I iik : IV / u n io r/ c rf/ . 0 K ft C ..'1.5/2 Giilenberglms Reklamebar., Afd. f. Filins-Teatcrreklame £ C.9S9 A C.9989 i- Madsen Oli o Grn-s. Frm. £ -*- C.4578 A C.156 Warner Bros. First National Film Akts. Filmsudlejiiing £ ★ C.14958

.Iprgeasen C Overlæ ge £ liv.6744 27 (16,62B - 15.790.000 - G.448,000) (Arkitekt II og Direktor .1 Irankeli s Metropole v. Fru Karen nansen Blomsterforr. ft C.1947 Mon plaisir v. Harry L Petersen Konditori £ Pala- 3385 i- Ildlinier A Restaurator (liden Bar) £ C.13554 Fyldepenne-Centralen £ By.2990 : Salam ander H andsker Akis. ft C .10287 Il'ccseh <) Kjendom shdl. £ * C . 10913 » Nathnnsnn Kai Gross. £ C.4191 Vekselkontoret, £ C.4191 23 (17.G0.61..62A - 15.1,400.000 - G.l,000,000) (= Raadhuspl. 55) (Akts. Raadhuspl. 55 og Frodoriks- bergg. 29) Nielsen NC Cigaruds. £ C.4367 2 G GanmieMorv 24 1 Andersen P Agent nrforr. £• By .3264 Boderker AF llof-llattefahr. Frm. £ Pala- 1032 Continental Bodega Conip. Akts. Dir. Chr. Thomas, Detail-Ud9. £ By.7608 Deniant AV Gross. £ C.1564 A. C.14564 Hirsclisprung AM A Sønner Cigar­ uds. £ C.7165 Landbrugslottcriot £ C.7186 Liljcherg Ltidv. Gross. £ C.11644 A C.11663 Mathiesen Erik Gross. Diroktør £ C.15175 Potorson Cornelius Gross. & Poter­ sen Cornelius A Co. Gross. £ •*. C.9653 Tiirck AV Fotograf £ By.7073 6 (35 - 15. 340.000 - G. 298,000) n Rasmussen’« Ferd. Kftf. v. J Th. Jonson Cigarbdl. £ I?y.l248y Klam Akts., Strompehdl. £ Pala: 5316 Parfumeri La Rriso £ B.v.6503 i Hedomann l-’r. Assurandør £ C.13348 A I’ahe 4303 MIafnia Forenede Danske Livsfor­ sikrings-Akts., £ 0.13348 Varnild .1 C m --. £ Pala: 2298 i liertheisen Jobs. .Husejer ft Pilla: 5962 .i Bruudt-Pctersen P Sncdkcrm. llrimill-Petersen Olga Sa-hehdl. Styre J Frue Pugb M, Enkefrue £ By 2926x . Dahl Alvild lirfahr., Va:rkst. £ By.2926y Selimi 11 l-'rk. Bngholderskc £ By .29261: 8 (= Gammeltorv 22) Cito v. Evald Arker Sports-AJagt­ rekvisitforr. £ By.6677 30 1(34’ - E .470,000 - G. 284,000) (Akts. „Justa” ) •■ H aas ( >A-A Damefris. ft l’ahe- 5004 i Norsk Turistbureau ved L Chr. Iiilerfvsen ft C.8946 A I*nlæ 5563 i Malver Aksel Lægo Tandlægo £ By.8719 i Gerling Axel Veksoleror £ C.4044 & C.11544 London Kjil- A Koksimporikom- p a g n i A k ts . £ ★ (.'.13571 A 13276 . Heise CF Sølvsmed £ Palæ 5719 12 (33 - 15.365,000 - G.365,000) (Violinbyggcrno Otto E & Knud Hjorth) B rydegaard II, Kostymetegncr Da­ m eskræ dder £ Palæ 2455 Ilall’s C Eftf. P Lassen Blom- sterh. £ C.2980 Iljorth Emil & Sønnor Violin- byggoro £ C.3989 Emil Hjorth&Sønner Uiolinbyggere. Kirchert VL Frugthdl. £ By.4239 Lilsi Modes v. L Sivortsen £ Bv 3633 Linguatihone Inslilut A/S ft 0.13182 A.B.O. Skolen for Tegning Akts., ft 0.13182 Petersen A Damefrisørindo £ C.2157 14 (32 - E. 200,000 - G. 194,000) fAkts. Matr. Nr. 32) Axelscn A & Co. Vekselerere £ -* -('.3 4 1 3 A C .635 Bison l,a d e r v a r e liill. ft B.v. 5798 Kehlet Iteimert Fotograf, Fil. A Stella Nova, £ B.v. 7154 Kbhvii-' Planlage-t-l.-k.ib A kl-, Thygcsen C llerreekviphdl. £ Pala: 5757

| Petterson Karl & Frodo V SchiøU I Damefrisører £ By.8118 16 (284 - vurd. tn. 43 til E. 2.540,000- G. 1,136,700) (= Vesterg. 9) Exrhnngi- Tolegraph Co Lid ft By.6805 Fox-Film Akts. A Frandsen n . Direktør £ C.6433 A 0.12233 •Metnipoltratrøt Akts. £ C.5393 Mælkeriet v. Fru Eli Andersen £ C.13405 Rosenborg Andr. & Co. Fabrikan­ ter £ By 6346 22 (28 - K. 953,000 - C . 885,700) (= Kattcsund 4) (Akts. La-dorvarcfabr. Alligator) Illum AC Akts., Udstillingslokale Kbhvns Knivmagasin v. Alb. Jør­ gensen £ Palæ 4810 Malm Jl Frue Konfekturelnll. £ B. V.426Y Christianson Th. & I Guldsmodo- forr. £ By.3611 24 (27 - E. 1,800,000- G.920.200) (= Vesterg. 23,25) (Enkefru Dagmar Trolle) 8 Krystal Magasinet Frcderikaborgg. 24 v. Jørgen Petersen £-*-0.595 Mikado Akts. Spooialforr. f. oricn- talsko Varer £ Ry.3064 • American Lunch Akts. Mælkeri & Konditori flC.12560 i Strand William Gross. Frm. Ma­ nufaktur <-n gro- £ ★ < .12948 i Trollo P Akts. Damekonfektion* forr. £ C.3625 A C.4886AC.14456 26 (26 - E. 530,000 - G. 370,600) (Enkefru Dagmar Trolle) s Krogh & Dald’s Eftf. Silkevarc- lager £ C.6971 T h a lliitz c r G e r h a r d Gross £ C.6677 , Nordisk Flag- A Fam-falirik ft C. 9752 Dansk Flagr.-ibr. C C.9752 > Morvillo II Vekselerer Bankier £ ■*•( '.8986 A ( .1976 Interpart Akts. ft C.1975 Dansk Skadedyr A--uraiici: Akts. ft C.15945 Dansk Iiiras.-ay-Forsikrings-Akts. ft C.15945 Dansk Skadcdyr-.S-rvice A kis. £ Pala- 5270 i Servais Carl L Ingeniør £ C.1476 J.arxn Frits C m --. Slm nipcr en gros £ C.12392 28 (25 - E. 1,150.000 - G. 868,700) Akts, M atr. Nr. 25 Vcsier Kvarter) - Lexa Bar v. Axel Dragvig £ C.7485 Messen Hilligsoo Køedt A Co., Udstillingslokale Parfiimcrio Sliira Akts. £ By.8322 Sæbclnisev, £ By.8322 , Pil OP Ma-.tkeri £ C.7309 j Allx-ck CE & Søn’s Eftf, Gross. £ C.1809 A C.1819 rtutensrlion P Ovorretssagf. fl C.1809 a Vedel A Sørensen Direktør £ ~ Palæ 3546 Frico Akts. Kiolefabr. £ C.10771 i.Bb.s Rasmussen Peter Restauratør A Vegetarisk Restaurant £ C.7827 Vegetarisk Restaurant C. 7827. Uha Jotes Akts. £ C.U497 30 (24 - E. 380,000 - G. 204,000) (Arkitekt II og Direktør .1 Fnen- kel) s Kbhvns Broderimagasin v. Emma Liliegrcen £ 11.V.2478V Emo Ilcrrclingcrihdl. ft l!y.2478x c Elastika Sygepli-jeførr. ft B.v.3834 i Petersen Hjalmar La-gu £ By.3761 i Neesgaard II Fabrikant. 32 (23 - E. 280,000 - G. 206,500) (Gross. Philip nansen) Fischer M Konfokturchdl. £ By.7775 Forenedo Dekoratører £ Palæ 5228 Rasmussen Chr. & Co. Skræddorm. £ By.3037 AVenglioIt Carl S Damefrisør £ Palæ 1740 34 (22 - E. 360,000- G. 264,200) (Firm. Ililligsøe, Køedt A Co.) Clausen Emil Fotograf £ C.8050 Les trois v. P Honoré A C Hen­ riksen A .1 DuiHint Barber A Frisørsalon £ B.v.5196V 36 (21 - E.550,000 - G.467,200) (Ililligsøe, Køedt A Co.) Abramowitz .S .Skrædderne £ Pala- 5694 Almdal C Gross. £ C.5003 & By.3565 G loria-Film \1<1s. £-*-0.7307 Hector Skotøjs-etablissement £ ★ C.8248

Dalil Eli Vekselerer Bankier £ C.7748 Einerscn ICI Ingeniør ft C.14973 Klo Damefrisørsalon ft Ry.772x Iljorth A Damofrisonnde £ By.772x lløy Bernhard Gross. £ By.4172 ■løm cii-.-n W illi., Cigaruds. ft ('.5651 Nielsen P A Co. Ilandskeforr. £ By.840.v Rasmussen Marius Gross. Veksele- n-r l'rm. ft C.5291 Schmidt Claudius Barlier £ By.2538x Skamlinavi-k l.atex Guiiimigiih fa­ brik Akts. ft C.10787 a B.v.35(4 Winther Lauritz Kaffchdl. £ C.15968 A ( 1.6841 38 (20 - K. 700,000 -C . 420.000) (Ingeniør I.A Danini) Cori-na-Biiinllart Akt-, ft ( .4466 A. By .4312 Ringlund Ilj. Instmmontmagcr £ By.4710 CarN-n W .Damefrisør £ Pala: 3262 llanst-n 11\' Re.-laiirntor (Arabisk Kaffesalon Mokka i ft ( .10866 A By.7366 Krist » ii -<-n Alihnann, Grammofon- va-rkst. £ Pala: 5491Y Petersen Anders Sagfører £ Palæ 4092 YcirmoUø Klisab. Frue. Systue ft Pala-5491X 40 (= Raadhuspl. 45,47 og Vesterg. 35.37) Hansen nC Cigarbdl. £ C.14276 Parfiimcrio Bristol v. K Christo- pliorson £ C.9355 A By .4985 Bristol Parfumerie. Frederiksberg Have OS (Frdbg. Slot, Apistemplot, dot kine­ siske Hus, Kavalorbygningerno og lndg. til Haven v. Frdbg. Rutiddei er fredet i Klasse A) S c li w e i z e r li n s e t Irgcns-Møllcr JV Overgartnor £ Gh.l080x F a s a ii g a a r d e n (Fredet i Klasse B) Høg-lu,. Olav l.age 5 Ch.!255 Høgsbro F Tandlage £ Ch.l2,i5 Johnsen Ingeborg Fik. La-rcrindo K o n d i t o r i e t Josty’s Konditori £ C.8928 A C.9068 .1urgonscn SM Kunstmaler Direk­ tør £ C.9068 Frederiksberg Runddel M For Enden af Frdbg. Allé (se denne.3 Skitse) 1 Det kgl. danske Haveselskab ft Gli.889 Hansen Carl Johan Overgartner Kgl. dansko Haveselskabs Tosalon A Nieis'-n K K l-rue, Restaura- trico £ GU.4336 3A Carlsen Allr.. Ilavein-p. lns|K-ktoratet for De kgl. Haver S Cli. 48 (10-12) 31! Norholm A Revisor ft Ch.9-105 ■ 30 Bagger Hansen, Gartnerformand Frederiksberg Slot IFI Se Rix-kihlev. 26 Uakajgaardcn ug 28Frill)g Slot Frederiksborggade IS (Skitse næste Side) 1 (135,136.1281! - 1.240,000- G. 600,000) (= Kultorvet 17) (IM Goldschmidls Arvinger) Aquarock Akts. Gross. £ C.9042 Atolicr Alfa v. Marius Pindborg Lyskopioringsanst £ B.V.3514A By.7237 Goldsclimidt j n Gross. Garveriart. £ C.2225 Hoindorff H Fabrikant Fyldepen- nefalir. £ By. 2597X Hertz Fr. Gross. ft * C. 13252 Kultorvet« Apotek (Aage Schæffi-r) £ C.3050 A Palæ 3050 Kultorvots Jlælkcri Akts. £ C.10082 Landsehiiliz' O Piaimfabr \lds. S C.13701 Larsen II Grosa. Kaffe cn gros Sncdkcrm. £ C.4900 Miiller F Rnghiiiilcnn. £ l!,\ .5959 Saba Fixlløj £(.'.4391 Schou Alb. jun. Fotograf £ C. 4945 . Tom’s Fabrikker, Chokoladouds. S By.3287 B Basler Iirandforsikringe-Setek. £ C.257 A C.15257 Gottschalcli Wm. Gross Frm. S C.257 A C.15257

Made with FlippingBook Ebook Creator