Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København

II — 159

Duevej

Gersmann Poul, Stud. polit.. £ Gh.3027V 4 Meier Georg, Snedkerm. Håkansson A, Frøken £ Gh.3520Y 86 s Hansen Max Bogholder £ Gli.8910Y 1 Brodersen AM Afdelingschef 2 Riitzou L, Frue £ Gh. 1407Y 9 Erbak Marturin Prokurist £ Gli.8328 4 Jensen O, Vognmand £ G11.1407X 88 s Hansen Peter, Kørelærer £ Gh.46V Beer PF Radioingeniør £ Gh.l033x i Wismann L Malerm. £ Gh.l389y Wismann Kay, Stud. jur. £ Gh.l389y Kjeldsen S Landinsp. Fuldm. £ Gh.3347x 9 Abel OC Maskinfabr. £ Gb.9977 Rasmussen HC Afdelingschef £ G11.46X 4 Hansen W Slagterm. £ Gh.4679 Jæger Jul. Pianostemmer £ Gh.4385 90s Poulsen Cathrine, Fruo £ Gh.5081Y ! Olsen I, Frue £ Gh.5081U 9 Karbo Hilda Enkefrue .£ Oli.5081X 92s Sørensen Ilanne,Frue £ Gh.1838U « Brandt Tb., Frøken £ Gh.5081V Hansen H Ingeniør Cand. polyt. £ Gh.9693 Høil und 1 Erlandsen H, Statsbetj. £ Gh.lOSy 4 Madsen G Snedkerm. 104s Køblcr R Enkefrue £ Gh.3104Y 0 Sørensen Th. Skotejsfabr. £ G11.3104X Sørensen 1IG, Assist. u. Magist. £ G11.31I04X , Christensen Emma, Frøken £ Gh.3212x 2 Brogo I, Frue £ Gh.2000V a Jan niche Ellen Frue £ Gh.47x Bjarning Helga Enkefrue £ Gh.3212V 4 Jensen Frode, Former £ Gh.47u Rolido Henry, Assist. £Gh.8097 106.S Zacbrau VJ Gross. £ C.13976 1 Nordentoft I Frk. fh. Forstan­ derinde £ Gh.5378x 4 Nielsen Georg Konduktør £ Gh. 2000 y Borregaard M Kommunelærerinde £ Gh.5378y 108,110,112 (15p - E.245,000- G.40.100) (Ejendomsakts. Quarto) 108s Buhi Poul, Mejeriejer £ G11.3075V i Sørensen A, Frøken £ Gh.33»y Hansen M Rubardt, Fruo £ Oli.3325X 4 Rasmussen Louis, £ Gh.3500x Jensen Ida, Frue £ Gh.8241 Bt Tankmar Brødr. S & C Smedem. £ Gh.2356 Wismann L Malerm. £ Gh.l479.v Olsen G Liodorf Snedkerm. £ Gh.2485

25 (15bg) (Fru Jenny Rasmussen) Rasmusson H Fabrikant Rasmussen IIK Fabrikant 27 (15bb) ‘ Christensen O Skotøjshdl. 29 (15bi) •Teisen Hj. Tandlæge £ heml.Nr. 31 (15bk) ‘ Petersen Haagen Bog­ holder £ Gh.l353x Haagentoft Elith Assist. 33 (15bl) ‘ Dyppel Th. Ritmester £ Gh.3400U Dyppel AL fh. Direktør 35 (15bm) Andersen .T Schmidt Tandtekniker £ Gh.6603 •Andersen Eduard Murerm. 37 (15bn) •Balthazar-Clvristensen E Ekspedi- tionesekr. Cand. i.ur. £ Gh.9222 41 (15cs - E.41,500 - G.9.000) •Kaalund-Jørgensen FC Skolekon­ sulent £ Gh.7222 63 (15h,bc - E.515,000 - G.153,000) (Frdbg. Kommune) Duevejens Skole £ Gh.648 Lærerpers. £ Gh.8042 Jørgensen JC Skoleinsp. £Gh.4622 Nielsen S, Skolebetj. £ Gh.9377 65 (= Mariendalsv. 71-75) 8 Fuhr Axel Gross. £ Gh.2077 & Gh.9376 Hagbart li HA Gross. £ Gli .2077 & Gh.9376 Boldt Georg Husejer £ Gh.9986 t Blegvad Rh. Gross. £ Gh.7137 Langeskov-Pedcrsen J, Enkefrue £ Gli.5864 Hansen Rina Frk. Tandlæge £ Gh.7075 i Andersen K Prokurist | Gh.4692 Attrup Sigurd Prokurist £ Qh.6894 3 Thygesen V fli. Leklor £ Gh. 6994 Rasmussen SAA Kontorchef Cand, polit. £ Gh.2841 91 (15ai) ‘ Staropolski Jeanette, Frøken £ Gb.2237 93 (15as) ‘ Larsen HJT, Typograf Larsen Ellen Frk., Musiklærerinde £ Gh.2609 95 (15ak - E.53,000 - G.20,700) •Tønnesen 1* .Sagf. £ Gli.4179 Tønnesen MP Sagf. Cand. jur. 101 (15 al) ‘ Christensen Alfred Over­ faktor £ Gli.4514 103 (15;i;e - K. 36,000 - G. 8,600) •Sandnrff T Musiklierer £ Gh.9332 105 (15am - E.40,000 - G.8,200) Jensen M Hartung, Enkefrue £ Gh.6086 •Jensen Axel K, Mekaniker 111 (15ao - E.53,000 - G.17,000) •Christoffersen V Murerm. £ Gh.6279 113 (= Borups Allé 125) Ud e n N u mm e r Pedersen Chr., Hørkr. Oplagspi. £ Gh.2643 42-48 (15-1 - K. 455.200 - (,'. 64.500) (Ejendomsakts. Marienhøj) 42d Servais LL Inspektør —i Otto A Frue Konfekturehdl. £ Gh.6241 Hansen T Juul Kommunelærer fl Gli.2818 , Brodersøn J Gross. Brodersen M. Frue £ Gh.8534 a Andersen N Enko e. Kunsthd). £ Gh.4127 Holst Lily Cand. pharm. * Mikkelsen Jørgen Ingeniør Cand. ipolyt. £ Gil.6100 Jacobsen Kjeld Ingeniør Cand. polyt. £ Gh.6100 Seehuson SG Malerm. 44s Jensen Jobs., Tegnelærer £ Gh.l481x Eskesen AiE Enkefrue i Sørensen G Kommunelærerinde £ Gh.5920y Hanæn Anna, l'nio £Gh.3213Y a Estrup NP SeUrctaT Sandorff E, Bankassist. £ Gh.5718y a Høegholt HA Ingeniør Cand. po­ lyt. £ Gh.7638 « Bayer V Th. Arkitekt £ Gh.9063 Persson K A.utomobilroparatør £ GIi.2591 46s Sørensen Rigm., Frue £ Gh.5835y i Kristensen M Afdelingschef £ Gh.5835x Kristensen Margr., Dameskrædder- indc £ Gh.5835X Hustad G Frk., Assist. £ Gh.5631y a Petersen P, Bankassist. £ Gh.5715x Mayntz-Jochimscn A Frue £ Gh.8565 a Simonsen JP Gross. < Petersen Mogens Kommunelærer Tegner £ Gh.l626x 48s Larsson H , Formand £ Gh.6463

i Schilling D, Frue £ Gii.6635 Schilling R Telegrafist a Jørgensen V Bogholder £ Gh.9019 Gjerløv Frode Kommunelærer £ Gh.l803V a Larsen Kart Assurandør Redaktør £ G‘li.5133Y « Hansen K Repræsentant £ Gh.5715y Ringsted Svend Kommunelærer £ Gh.8587 50-56 (15ec - E.440,000 - G.54,600) (Ejendomsakts. Marienhøj) 50s Carstensen FH Fuldm. Hansen P, Vognmand £ Gh.2528 i Borg Helge Disponent £ Gh.361Y Dystrup J Enkepastorinde £ Gh.5449y Kistrup A Enkefrue fl Gh.5449y i Jørgensen PL Kommunelærer Cand. mag. £ Oh. 5768v Biering Jørgen Urtekr. £ Gh.9513 Biering HGB Assist. v. Post- og Telegrafv. £ Gh.9513 Biering G Journalist £ Gh.9513 s Jensen E, Værkfører £ Gh.5791x Johansen A Stæhr Disponent £ Gb.2836 4 Hansen V Repræsent. £ Gh.4231 Nielsen Ml Brundbjerg, Fruo £ heml.Nr. Pedersen O Afdelingschef 52s Kuld Aage Inspektør £ Gh.6581 Nielsen, KL Tømrerm. £ Gb.6950 i Eckardt-Møller Gudrun Frøken £ G11.5133X Ussing M Enkefrue £ Gh.2055 i Schwenscn K Konstruktør £ Gh.429x Abeil EK Frue £ Gh.540Cx 3 Klcpscli Karl Kommunelærer Christensen E Bjørn Ingeniør Cand. polyt. £ Gh.9293 Christensen Clara Bjørn, Massøse £ Gh.9293 4 Larsen EF Fabrikant £ Gh.7384 Eriksen Johanne Kommlinde Andersen EMK Kommunelinde £ Gh.9446 54 1 Heide-Jørgensen II Læge £ Gh.8398 Raabyemagle K,Enkefrue £ Gh.4705 9 Ulrich Aase, Bogholder £ Gh.5631v Pontoppidan J Enkepastorinde £ Gh.5920x • Kruuse P Ingeniør Cand. polyt. Nielsen Otto, Karetmager £ Gh.5835U 4 Binzer Dagmar v. Frue £ Gli.2416 Binzer Felix v. Politifuldm. Cand. jur. flGh.2416 Pedersen JP,Kontorist. £ Gh.l803Y 56s Blume C Enkefrue £ Gh.361x Hoverby HJ Malerm. £ Gh.9212 i Kobl T Frue £ Gh.5836Y i Christensen SE Prokurist £ Gh.9844 Muller CJ Manufakturhdl. 9 Barteis Inger Enkefrue £ Gh.361V Hansen E, Bankassist £Gh.39|47X 4 Lundtorp Ove. Assist. i Post- og Telegrafv. £ Oh.5681U 58,60 (15ed - E. 540,000 • G.44,900) (= Mariendalsv. 65.67) (Ejendomsakts. Marienhøj) 58s Jørgensen E Postkontrolør Christensen Jørri Frue, »Servitrice £ Gh.5449V > Østorgaard C J Repræsentant Ottesen M Enkefrue £ Gh.8974U i Hansen JP Entreprenør £Gh.6l99 Olsen Gerda, Kasscrerske £ G‘h. 5768Y Olsen VA, Montor £ Gh.5768Y a Petersen ARestauratør £ Gh.5788X Kallcsøe Agnete Cand. pharm. £ Gh.5133V 4 Elving AG Gross. £ Gli.5402V 60s Beckett. Th. Politiadvokat £ Gh.9320 Nielsen V Organist £ Gh.429Y 1 Mackeprang A Urtekr. Rasmussen Drewes O Journalist £ Gh.l481y 2 Prener Otto Forretningsf. Thomsen Karla, Frue £ Gh.l626y Flensborg EK, Musiker £ Gh.4571 g Caspereen Chr. Assurandør ps.Gym- nastiklærer £ Gh.9201 Micliaelscn ECF fh. Stationsforsi. £ Gh.8425 4 Westerbcrg A, Pianist £ Gh.9381 Muller Kaj Dyrlæge £ Gh.9732 84-92 (151 - E.375,000 - G.45,300) (Ejendomsakts. Uno) 84« Pedersen L Tapeteererm. £ Gh.3027y Madsen Charlotte Frue £ Gh.7189 9 Wenning D Frk.. Kontroltelefonist- inde £ Gh.3520V

46 (16bd - E. 45,000 - 0 . 10,100) (Fru AM Hansen) Hansen IB Frue 48 (16ba - E. 50,000 - G. 10,700) •Jacobsen Laur. Manufakturhdl. | GI).2704 50 (16al) •Sørensen L Fabrikant £Gh.9228 52 (16ai,17k) ‘ Pedersen H Komm- lærer Insp. £ Gh.973Y Ussing M Enkefrue 54 (16l)f) •Folkonberg Svend Fabr. £ Gh.1024 56 (16nh - E. 35,000 - G. 10,200) •Schwcitzer E Galvanoplastikcr £ Gh.2523 60 (16aa - E. 42,000 - G. 12.400) •Nielsen Ludvig F Tømrerm. £ Oh.633 Nielsen IKE Frk. Kontorchef 62 (16ab) (Fru Elisabeth Jensen) 66 (16ad • E. 40,000 - G. 11,600) (Fru Else Andrjcsson) Andrjesson M isl. Købmand £ Gh.6917 68 (16y) (Viktualiehdl. A Hansen) Glud SP J Kriminalassist. £ Gh.6058 70 (16ae - E.38.000 - G.10,500) (Fru Elisabeth Larsen) Larsen & Nielsen Ingeniør- & En- treprenørforr. Akts. £ C.13231 Larsen RA Ingeniør Cand. polyt. £ Gh.7780 72 (16 fm - E.40,000 - G.10,600) •Nielsen Axel Ingeniør Cand.polyt. | Gb.7636 74 (16af - E. 38,000 - G. 10,600) •Nielsen II Chr. Tømrerm. £Gh.774 Madsen Robert Malerm. 76 (161 - E. 65,000 - G. 12,400) 8 ‘Jacobsen II Gross. £ Oh.2197 Jacobsen Herman Prokurist lThaarup Harriet Enkefrue £ Gh. 20 x 78 (16ex - E. 72,000 - G. 17,200) •Borgmann Henning Læge £ Gli.2058 80 (= Ronips Allé 135) b Klindt-Jensen A Ingeniør £ Gli.5523x Petersen Franciska Frue £ Uh.2934 >Jørgensen Axel Cand. pharm. £ Gh.3107v Schou Pouline Frue £ Gh.5557y « Trolle-Cliristonsen Viggo Bank­ prokurist £ Gh.2713 Fischer M Frue Koncertsangerinde , £ Gh.9404 Olesen Olga Bogholderske » Eriksen Kr. bogtrykker Bohn Agnes Enkefrue £Gh.2440 * Bunch-Olescn N Købmand Dahl A Polilinssist. £ Gh.7238 Dnblinvej (D Fra Irlandsv. 13 (1374) »Kamper A Sundheds­ politibelj. £ Am.9278 8 (1400) ‘ Grouleff C, Maler £Am.2168 18 (1405) (Kedelpasser IT Hansen) Aladdin Vinducspoleringskomp £ Am.5953 Tølløse L, Giarm. £ Am.5953 20 (1406) (Overmontør Vald. Nielsen) K,s Nielsen E, Ismejeri £ Am.9893 24 (1408) ‘ Kaniløv EJ, Polilibetj. £ Am.8673 26 (1409) •Hansen Rob. V fhJsenkr. £ Am.6038 38 (1416) (Købmand N Nicolaisen) Wolstrup-Petersen Chr. Mekaniker £ Am.9058 Duevej ® Fra Godthaahsv. til Borups Allé (so disses Skitser) 3 (15eø) Lund AM Købmand •Arhoff Chr. Skuespiller £ Gh.7808 5 (15cæ) •Lund Henrik Inspektør £ Oh.3378x 7 (15cz) ‘ Rasmussen Laura, Enkefrue £ Gh.4003 9 (15cy) ‘ Regesen GE Disponent 11 (15ox) ‘ Mortensen OC fh. Skibsf. £ Gh.3592y 13 (15cv) ‘ Petersen Olivia, Enke­ frue £ Gh.3592x 15 (15cu) *0m Ella Frk. Sekretær £ Gh.910v 17 (15et) •Lundby K Gross. £ heml.Nr. Lundby & Schiønning Akts. Cigaragentnr 21 (15he) Nielsen E Kommunelærer £ Gb.4195 •Nielsen NP, Hørkr. £Gh.4195 Nielsen Johannes Kommunelærer *3 (15bf) ‘ Kastbcrg K Kommune­ lærer £ Gh.2279

Made with FlippingBook Ebook Creator