Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København

II — 13B

Berglumve]

2 (531) ‘ Møller Otto Gross. £ Damsø 1299 4 (532) (Alekanikcr HJ Iløjerstøv) Kolvig-Raim S Disponent £ Damsø 2342 12 (537,568) ‘ Faurscbou H Ross Re­ præsentant £ Damsø 1738 14 (538,569 - E.38,000 - G.3,700) -■Rose P, Murer ‘ Fischer Kay Fabrikant £ Damsø 1194 16 (539,570) ‘ Nielsen Poul. Bank- assist. £ Damsø 2060 Børglnmvej, Vanl. Fra Bangsbo Pi. til Aalekistev. (se donnes og Jernbane Allé’s Skitser) 1 (778) ‘ Petersen Mads Afdelings­ bestyrer £ Damsø 1017 5 (776 - E.36,000 - G.4,800) ‘ Sørensen NP Cigarfabr. Købmand £ Damsø 606 Bentzon S Købmand £ Damsø 500 15 (716) (Skibsfører N Larsen) 19A.B (907- 15.135,000 - 0 . 7,900) (= Tirsbækv. 9) (Gross. HP Christensen) As Sørensen M Juni Frue. Køb- mandsforr. £ Damsø 2029 i Olsen A, Vicevært £ Damsø 1563X i Hansen Carl Chr. Cand. pharm. Bs Hansen ,Tørg„ Rnlleforr. £ Damsø 2106 Sørensen S, Bager £ Damsø 937 1 Fredskov Aa. Jensen Arkitekt , Roseko Th. Kasserer 21A.B (= Jernbane AUé 76) Bs Engqvist Anna Fruo Damøfrisør­ inde £ Damsø 1166 2 Ydergang AM, Tclcfønistinde |) Damsø 1571 23 (= Jernbano Allé 77) ' k Krydsfiner-Importen s Oorneliussen C Urmairer i Wieilorquist P Aremlnrff Prokurist £ Damsø 2724X a Hagenbæk Elinor Fuglchdl. 27 (= Bratskovv. 15) Haastriip-Jcnson N & H fh. Kom- inunelinder £ Damsø 1240 Sveidahl P Jensen Murerm. £ D am sø 687 •Wikstrøin E Redaktør £ Damsø 875 31 (920) ‘ Lund C Prokurist £ Damsø 2992 35 (= Kathoimv. 5) 37 (353) ‘ Andersen Osvald Gross. £ Damsø 1369 39 (355) ‘ Pantmann H Maskinme­ ster £ Damsø 15 41 (467) ‘ Vojlø Olga Trikotage- & Børneudstyrsforr. £Damsø424 Bock GCW Repræsentant i Htmgaard HK Kommunelærer 43 (1062 - E.65,000 - G.11,400) (= Herlufsholinsv. 24) (Gross. II Sclmabel) Petersen Anders Gross. & Petersen AC Akts. Gross. fl Damsøl584 s Herlufsholm Mejeri & Kolonialmng. v. S Parfelt, £ Damsø 18 i Johansen F Manufakturhdl. £ Damsø 2033 2 (= Bangsbo Pi. 57) 10 (752) ‘ Jørgensen G, Assist. 12 (753) ‘ Kludt MH sen. Tapetserer & Dekoratør £ Damsø 1861 14 (739) ‘ Hansen CL, Politibetj. £ Damsø 809 18 (738) s ‘ Jensen A Sejr Murerm. £ Damsø 462 i Rasmussen RC fh. Musikdir. £ Damsø 3253 Winckler Af Fruo Parfumehdl. , 22A,B (2856 - E.179,400 - G.14,300) (= Tirsbækv. 11) (Akts. Katrinedal) As Larsen Ax„ Alusiker £ Damsø 2170 1 Thesen Alfred Gross. Bs Lykketoft Axel Tapcthdl. £ . Damsø 3053 2 Alelby© G, Bogholder S Damsø 2222 24A.B (= Jernbane Allé 78,80) Ai Jensen Poul, Aføgnmand £ Damsø 666 » Reffs KE Frøken £ Damsø 1614 B< Stiirup Nora Tandtekniker £ Damsø 2204V 20 (= Jernbane Allé 79) 40 (= Støvrinsrv. 8) 44 (335) ‘ Zwicky Victor fh. Postme­ ster & Zwicky Ararja Revisor £ Damsø 599 Schmidt Villi. Direktør £ Damsø 1061

6 (2985) Fransing Erik Restauratør £ Rolla 827 8 (2984) s Jensen III’ Skotojsrep S Bella 655 Byvangen, Brh. Fra Hovedvangen (se dennes Skitse) til Bytinget Hvor intet andet er anført, er Ejeren Stats- og Kommunefnnkt. Bygge- foren., Havebyen Præstevangen 3 (1180) i Jensen II. Kedelpasser 8 Uedlal327 11 (3025) 9 Larsen. B. Serveringsdame £ Bella 1320 15 (3023) s Fosdal H.T. Formand v. KTAS. £ Bella 1051Y 17 (3022) Grim E Dre.ierm. 19 (3021) s Jensen M Frk.. Ekspedi­ trice |>Bella 844 4 (3006) Stepliensen Poulinc Enke­ frue £ Bella 970 12 (3002) s Andersen LJA, Salgskusk £ Bolla 1059 14 (3001) Rasmussen Karen AI Frk., Telcfonistindc S Bella 2405 16 (3000) s Nielsen Kr.. Markmand £ Bella 1807 Bækkeskovvej, Brh. Fra Godthnabsv. (so dennes Skitse) til F.ienneslevv. 3 (2613) ‘ Christensen G Bogholder 8 Damsø 2396 5 (2600) (fh . K o b m a n d N N ielsen s Dodsbo) N ielsen J K M K o m m u n e læ ro rin d e £ Damsø 886 N ielsen E B F rk . F osln s.sist. £ D a m so 886 N ielsen A , T e le g r a fist D D a m so 886 7 (2614) (F ru G erd a Ila n b e r g ) Ila n h c r g E d v . F a b r ik a n t £ D a m sø 2339 In v e n ta r- & S k iltc fa b r. A llia n ce £ Dams« 2339 11 (2016) ‘ Larsen p Husejer £ D a m so 2887 13 (2601) ‘ N ie lsen J u l.P Entreiprenør Stevcdoreforr. £ Damsø 1188 19 (2618) (Fru luger Engkilde) E n g k ild e O T T r a fik a ssist. 1' D a m sø 3071 21 (2619) ‘ C h risten sen W In g e n iø r | D arnsø 858 27 (2622) ‘ Jensen CG Centralvarme- install. 8 Damsø 2276 31 (2624) (Mælkeriarb. VD Vogel- sang) 35 (2626) ‘ Irlind Rich., £ T)ainsø2853 41 (2663) ‘ Christiansen NP Brand­ chauffør fi Bella 2041 43 (2664) ‘ Larsen E Stukkaturfa.br. & Brønshøj Stilkfabrik § Bolla 660 47 (2789) ‘ Petersen Axel. Barber A Frisør 8 Bella 1496 55 (2766) ‘ Jensen F Højlund, Assist. 8 Bella 957 63 (2798) ‘ Christensen O, Frøken £ Bella 1603 65 (2767 - E. 36,000 - G. 4,400) (Formand J Jensen) 67 (2808) ‘ Knudsen. K, Partikulier 69 (2809) ‘ Espersen CN Redaktør 8 Bella 612 Dansk Ilandelsblad,£ Bella 612 71 (2810) (Mejeriejer E og Fru K Jensen) ‘ Jensen E Mejerejer £ Bella 1145 75 (28331 ‘ Christensen IM Cigarfabr. £ Bella 881 77 (2881) ‘ Hansen Sv., Tilskærer £ Bella 2111 79 (2880) (Assist. IX) Jensen) 1 Liitzhøft K Driftsingeniør £ Bella 306 87 (2876) ‘ Petersen Chr. Musiker 8 Bella 1944 89 (2875) ‘ Hansen CE. Assist. £ Bella 993 91 (2874) ‘ Pedersen E Palm Fabri­ kant £ Bella 1110 95 (2872) ‘ A n dersen A C y k lelu ll. A n d ersen It K o m m u n elæ rerin d e 2 (1362) (Sagfører Wm. Hansen) Andersen E, Frøken £ Damsø 2864 8 (1360) ‘ Nielsen Johannes UrmageT Nielsen P Urmager 8 (1358,1359) 8 ‘ Nielsen EM Hildebrandt Kommu­ nelærerinde £ Damsø 108 Nielsen P Ingeniør £ Damsø 108 i Hildebrandt J Enkefrue 10 (1357) *Bahr HF,. Tilskærer Jacobsen V, Værkstedsassist. £ Damsø 830 16 (1354) ‘ SørensenKO,Lygtetænder

22 (1351) ‘ Tfoffmann Erik. Frugthdl- Hoffmann EA, Frue £ Damsø 1389 30 Jørgensen Anion Borstonbindor 34 (2838) ‘ Christensen C. Assist. £ Damsø 2634 38 (2724 - E. 37.000 - G. 3,500) (Tømrer CH Jensen) Da.m IP, Vaskeriejer 8 Bella 2352 Hansen M Købmand £ Bella 294 44 (2726) *Yoss Erik Tngenior Cand. polyt. £ Bella 2132 46 (2727) T,nml E Frue Ingeniør Cand. polyl. A ‘ Lund Kai W Arkitekt £ Bella. 381 48 (2728) Mlallv Axel Ingeniør 50 (2729) ‘ Johansen E Kemigraf £Bclial783 56 (2732) ‘ Larsen CM, Murerarbejds­ mand 60 (2757) ‘ Oeislcr Af Enkefrue £ Bella. 1143 68 (2744) (-- Snimerupv. 4) s ‘ Petersen Tb. Urtokr. £ Bella 1507 72 (2746) ‘ Jensen N. Viktualiehdl. 76 (2748) (Rejsesøkr. Af Pedersen) 82 (2751) (Cigarhdl. D Hansen) s Lorentzen K Skotojsfabr. i Bardrup Anna &■ AJ Broderihdl. 86 (2834) (Skomager H .Tensen) s Petersen CAV Fpldm. £ Bella 2057 90 (2903) ‘ Madsen I Overbetj. £ Bella 1769 92 (2902) ‘ Poulsen K. Sadelmager Aførfensen TI T'rlokr. £ Bella 2392 94 (2901) s ‘ Andersen PE, Musiklæ­ rer £ Bella 1796 1 («» Alexandrav. 12) liera. v. H Gross Alelalva.rcfabr. £ Tg. 6230 3 (6ey ■ E. 60,000 - G. 7,000) (Snedkerm. IIV Christoffersen) 5 (6ez) (Hørkr. Christian Olsen) 2 (= Aloxandrav. 10) Bøgehøj, Hell. Fra Tuborgv. (se dennes Skitse) til Ellemosov. (ikke gennemført) 5 Sørensen Carl Husojer £ Holl.3744 Restrup Olo Forlagssekr. £ Hell. 5777 7 Jensen C'has. Skomagcrm. 9 Grundejerforen. Havsgaarden & Jensen HP Koefoed, Formand £ Hell.781 15 Kronhotm L Ekspeditionasekr. £ Hell. 4738 17 Holgerscn A Enkefrue £ Hcll.4079 23 Hansen Harald, Rensemester £ Hell.2731 25 Otterstrøm Tli. Ingeniør £ Hcll.5425 Madsen JK Cand. pharm. £ Hell.3010 Fjelstrups Tandpasta Frm., £ Hell.3010 27 Christensen M Urtckr. Biem CE Cand. mag. 29 Heide JL. Kommunelærer £ Søb.1165 35 Durban A, £ Søb. 1785 37 Lund N Fabrikant £ Søb.1761 4 Johansen Emil Skomagerm. £ Hell.3687 8 Jørgensen Rosa Jordemoder £ Hcll.948 Jørgensen Else AI.arie. Koncertsan­ gerinde £ Hell.948 14 Bertel-Hanscn Johs. Produktions­ chef £ Hel1.3037 18 Randsø J Mester 20 Schultz Aage Politibetj. £ Hell.2698y Møller A Skibsmægler |JIell.2698X 22 Hansen LP Læderhdl. en gros £ Hell.2089 24 Sørensen Ilarry Gross. Sørensen G' Frue, Korset agentur £ llell. 2730 32 Søegrcn AV Instrumentmager Manometerfabr. £ Hell.871 36 Andersen HJ Vognmand £ Hell .477 Kristensen J Enkefrue £ Hell.477 38 Andersen IIJ Vognmand, Stald og Garage £ Ryv.302 42 Tjelleeen Th. Skotøjshdl. £ Søb.582 44 Johansson Carl Buntmagerm. £ Søb.953 48 Sørensen IE, Husejer £ Søb.1132 52 Tersløv OPJT Moster £ Søb.906 54 Afadsen JJ Snedkerm. £ Søb.887 Bødkervej [N] Fra Aloxandrav.

Bøgevej, Hell. Fra Tranegaardsv. (se dennes Skitse) til Vinganrds Allé 3 Hauberg Niels Arkitekt f Hell.3804 5 Holten Knud Fabrikant £ Hell.77 7 Dyhre-Poulsen P Ingeniør Cand. polyt. £ IIcll.2658 9 Bnndesen Helge V Direktør Kapt. £ Hell.3850 13 Prcmer Aage Kontorchof £ Hell.2574 15 Ilcind'orn C Skibsfører £ Hell .5105 17 Lorenzen Petor Læge Dr. med. & Loronzen Gustav Direktør £ Hell.2313 2 Permin Carl Overlæge Dr. med. £ IIell.1594 4 Nilsson R Kontorchef £Hell.4340 6 Dohlholm BJ Enkefrue £ llell.3451 Dehlholm B Ingeniør Cand. ipolyt. £ Hell.3451 8 Hjort Emil Gross. £ Hell.345 10 Graner Jakob Fiildm. £ llell.202 Bøhmensgade [S] Fra Geislersg. til Polensg. (Skitse Jlolmbladsg.) Ikke gennemført endnu. 5 (= Pommernsg. 13) s Laucsen K, Ismejeri £ Am.4163x 7 (43bc,be,bf) (Enkefru Jacobsen) 9 (= Woltersg. 9) 11 (17 ak) (= L.vliækg. 8A,B,10) (Arkitekt K Thomasen) a Straarup S Frk., Sygepl. £ Am. 6659X 25 (= Lyneborgg. 5-15) 31,33 (= Badensg. 45,47 og Holm­ bladsg. 64,66,70) 31 1 Niolsen SA fh. Skibsfører £ Am.6336x 33i Sørensen PA Fabrikant s Brulins KV Tapotserer 41 (= Ilngarnsg. 10-16) 43 (= Ungarnsg. 9,11) a Jonsson A Arkivar £ Am.8199Y 45 ( = Østrigsg. 10,12) s Aggerholm P, Ismejeri £Am.7156Y , ‘ Hansen R, Husejer £ Am.l684y » Hansen Hedevig, Frøken £ Am.3584x * Poulsen Th. Musiker £ Am.l684x 47 (= Østrigsg. 11,13) a Jensen AlE, Vicevært £Am.9772X 49 (~ Polensg. 10) (Entreprenør C Bitsch) 6,8 (43at •E. 74,000 - G. 19,200) (Husejer O Jensen Dybvig) 10A.B (43ap - E. 85,000 - G. 20,800) (= Pommernsg. 15) A> ‘ Rasmussen S, Enkefrue £ Am.919x 12 (43az - E. 130,000 - G. 20,500) (= Woltersg. 16) (Drejermestrene T og Ferd.Kriiger) i Frederiksen FFA, Maskinpasser £ Am.l747v 14,16 (17ad - E. 180,000 - G. 18,300) (= Lybækg. 12) (Husejer J Andersen) 14t Cederstrand Mario Forstander­ inde 16s Høst Gocrg, Dotailhdl. £ Am.l536x 40 (= Ungarnsg. 18-24) U d e n N u m m e r Petersen Chr., Marketender 1 Ha- vcselsk. Alexandra £ Tg.1625 Bøllemosegaardsvej dl Fra Lersøparkv. til Søgaardsparkv. Ud o n N u m r e Jørgensen A, Marketender i Have­ foren. Øbro £ Ryv.3033 NilsonJ, Skrædder Havef. Venners- lyst £ Ryv.2031 Ny Fredens Ly, Haveselskab £ Ryv.1452 Pilevangen, Haveforon. £ Ryv.2021 Fra Hyltebjorg Allé til Haldagerv. 5 (517) (Fru A Christensen og Fru E Koed) 7 (516) ‘ Dragsholt Ed. Kommune­ lærer 9 (515) ‘ Olsen Edv. F Malerm. £ Damsø 2282 13 (513) (Enkefrji Bengta Joonsen) Bøllegaardsvej | n ) Fra Tacensv. Bønnelandsvej, Vanl. (Gammelt lokalt. Afarknavn)

Made with FlippingBook Ebook Creator