Kraks Vejviser 1935 personregister

Bruhn Helge Oberstløjtn. R. DM. MfæD. Kongeb det 11 Charlottl. $ Ordr. 2517 - L Obcrstlojtn. i Fodf. R. Norrebrog. 424 SO | N 7 3 x - GII Bartholin RepræsentantRialtov/iDIH) - Alfr. Skatteopkræver Sollerodv.14 Holte£1 Holte 235 - E F W Skibsforer Bengtasv. 2A1 Hell. Hell. G89y - Aage Skibsmægler Toldbodg.14 E $ Cent. 9131 & 11931 Bp.Stigaardsv.22 Hell. D Hell. 1751 - Hjalmar Skibsmægler st. Kongensg. 130E D Cent. 197 - K .1Skomaeer Beatev. 23Valby - 's Chr. SyanstaltLarsbjnrnsstr. 2GE 8 By 1534v - A Tapetserer & Dekorator Ordrupv. 12G Charlottl. D Ordr. 183 - M &Co. Trikotageforr. Tagensv. 25G E D Tg. 3747 y - Oscar Uiiekr. Dyrehavev. 4 Klpbg. 8 Ordr. 812 Bruhns Valborg Enke e. Tapetserer (Chr. Bruhns) 1. Strandstr. 20 É D Palæ 2034 - Heinrich Havearkitekt Anlægsgartner Asgaardsv. 4S IS £ Eva 151 - Chr. Tapetserer &DekoratorF’rra.l.Strand­ str. 20 E D Palæ 2034 - H H Tapetserer Kronprinsesseg. 50 E D Palæ 561 - K V Tapetserer MfDR. Bohmensg. 333 [S] - O Tomrerm. R.Gerdasg.G1Valby jj) VI). 58 de Bruijn J P .TGross. Agcnturforr. (’ollinsg. 33 [o] D 0 S Uil Brummer Carl Arkitekt MA.R. 1)M. Ved Stranden 1(5 E D Cent. 112(52 Bp. Dyreha­ vev. 32 Klpbg. jjl Ordr. 555 - Ingeborg Enke e. Ingenior II C Ørsteds V.181EJ V G488y - Benedicte Kunstmalerinde Dyrehavev. 32 Klpbg. D Ordr. 555 BrummerstedtOtto Fuldm. u. Magist. Valby Langg. 214Valby D Vb. 1512x - Kai Kaptajnlojtn.Godthaabsv. 121* [0 D 2121 - Vald. Læge Sortedamsdoss. 45 A1(Hl D N 2001 Brummerstedt-Alk Astrid Koncertsangerinde Kvæsthusg. 54E - Holger Koncertsanger Kvæsthusg. 54 ED Palæ 3784y Brummerstedt-HansenPForstanderGammel- mosev. 228 Stengaarden Lyngby D Bagsværd 25 - Arne Overassist. Vejlesøv. 55 Holte D Holte G20x Brun [Se endv. Bruhn, Bruun] - Dagmar Enke e. Kapt. Chrstholms Parkv. 2DKlpbg. f Ordr. 1702 - Margrethe Enke e.LægeTrondhjemsg.73® D 0 1452 - C A CFuldm.iUdenrigsm.R.Stockholmsg. 253 [øj D 0 2503x - Oscar C Ingenior Carl Johans G. 43[oj D 0 5738x - RKammerherreindeDyrehavev. 21 Klpbg. D Ordr. 1575 - Johanne Frue kgl.Kammersangerinde S-Fasanv. 572[0 D Gh. 5758u - Goise Froken fh. Konceitsangeiinde Skuespillerinde Monterg. 2 2 ' E - Erik Landsdommer R., A N Hansens All® 10 Hell. 8 Hell. 3883 - A LægeNytorv 3 E D Cent. 1326 (Tirsd., Torsd.&Lord.1-2) Bp.Bredg.25A3 E Cent. 11083 - G C Læge Ved Lindevangen 18s [ø JiGh. , 1829y - Olaf LægeBiilowsv.7 A1[ØDCent. 1787 - Thyra Sloth FrueLæge Biilowsv. 7 A'CØj! Cent. 1787 - Alice Froken Sekretær i Finm. Cand.polik Chrstholms Parkv. 20Klpbg. - Chr. Sckrctæi MB. Nærunig. 144iSJ - Eske Sekretær i Grønlands Styrelse Cand- jur. Dyrehavev. 2 Klpbg. - Carlo D Slagterm. Soborg Hovedg. 121. S®' j borg D Søb. 17(59 Person-Register for København

Bror—Brun

III — 846

Brorsen N Fuldm. Frederiksborgv. 144- [Nj D Tg. 4021x - Jobs. Kunstforlag Østcrbrog. 54D El - Fr. Kobmand Duntzfeldts Allé 33 Hell. 8 Ueli. 2105 - AChr. Maskininsp. Hardangerg. 2SEl 910 3430 - A Chr. & II Overgaard Maskininspektorer Fredericiag.33E D Cent. 4503 & 7303 Telegramadr. „Survey“ - Alice Frue Restauratrice Willemoesg. 75s m $ ø 4 7 Brorson ,'Jnvgcn Befragter Bredg. 07 A;! E - HEnkepastorindekrsthvns T. 0* E ||Ani. 4792v - Marie Enkefrue Kronprinsensg. 23 E D By 2740 y & By 4991 - Paula EnkefrueAmalieg.263E JlPalæloGo - Harald C Forretningsf. Bredg. 07A3 E 8 Palæ 2(578 - Nic. Kommunelærer Culdbergsg. 242 [SI H N 4000 y - SentaLæge Amalieg. 203E D Palæ 4505 - S L L:rge Thorvaldsensv. 22* EJ $ N 5808 (2-3, Torsd. 0-7) Postkonto 4448 - Chr. F Overretssagf. Skinderg. 38 E $ Cent. 3412(9-3) d ter April Flyttedag Skin­ derg. 23 Bp. Gronningenl72E JJiPalæ 2411 - Viktor Sekretær i Landbrugsm. Cand. jur • Slagelseg. 243[0] Brorson-Christensen FI Inspektor u. Banktil­ synet Svinget 103 IR] $ Am. 5714 Brorson Nielsen N Kunsthdl. Norrebrog.il ISI DNG676 Brorsons Kirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Ilegister Brorstrøm O II Kommunelærer Ilessensg. G34 [s] Brosted C Direktor for Kraks Legat Viggo Rothes V. 12 Charlott 1. $ Hell.'3628 Brostrøm Carl Christian Direktor Bianco Lunos Allé O2[2 - Ida Enke e. Gioss. Blytsv. 81[ø $ Gli. 1255v - F Gross. Sovejen 39 Holte D Holte 200 - Jens Gross. Blytsv. 81[Kl DGh.l255v Broust A Cand. phann. Cottagov. 14 Hell. J) Hell. 3205 - Oda Frue Fodpleje Falkoner Allé GO1(ø D N 8078 Brovang Ernst Kioskejer GI. Jernbanev. 3S Valby | Vb. 3200 - Kristine Frue Maskinafskrivningsbur. Kjeldsgaardsv. 27 B 2 Valby D Vb. 1207 Brown [Seendv. Braun] - Wm . Bankkasserer Skovshovedv. 35 Char- lottl. X' Ordr. 2708 - Wm . de Nully Befragter Carolinev. 30 Hell. H Hell. 000 - W Cyklehdl. Hvidovreg.olHvidovreValby D Hvidovre 34 - P jun. Direktor Aurikelv. 8S Valby -H arriet de Nuliy Enke e. Redaktor Ordrupv. 83B2Charlottl. $1 Ordr. 4l07x - P jun. & Co. Gross. Amalieg.49 E D Cent. 270 - P do Nully jun. Gross. (P. Brown jun. & Co.) Jægersborg A llé 45 Charlottl. - Pe te r de N u l l y B r o wn Gross.K.DM. D i­ rektør f. Dampskibsselsk. „Norden1 Damp- skibsrederi og Dampskibsagentur Amalieg. 4 9 E $)Cent.451 TeIegramadr.„Nordbrown“ Stiftet 1871 Bp. Ilambros A llé 3 Hell. - Rosa Sproglærerinde Collinsg. 91! | 0 3011x Brownstad J Husejer Asminderodg. 4 ' 1 | Tg. 094 v Brozek S Hattemager Amagerbrog. 124 (S Bruce JZ kgl.KapelmusikusR.Korsg.(i03[H]D N 7384 - Anna Julie Organist Giiffenfeldtsg. 11A2 jSl p N 4921x Bruch A P Direktor Ingenior Hvilev.17 Hell. D Hell. 4728 Brudzewsky Brodr. Skra*dderm. Gothersg. 17 E f By 6706 - Herman Skrædderm. Sortedamsdoss.791®) Brugsforeningen for Brede og Omegn Brede Lyngby $ Lyngby 299 & Lyngby 099

Brugsforeningen for Iljortekjærog Omegn Hjortekjærv. 194 Klpbg. $1 Hjortekjær 20 - Valby Vænge Vigerslev Allé 135 Valby $ Vb. 1874y Bruhn [Se endv. Brun, Bruun] - Vagn Afdelingsbestyrer i Sparek. Jægers­ borg Allé G2Charlottl. Jjl Ordr. 1507 - Birger Afdelingschef RosenornsAIléA?1 1 - M Frøken Afdelingschef Ordrupv. 754 Charlottl. j|l Ordr. 4373 - K Antikvarboghdl. Norrebrog. 01 1 IS) - S Arkitekt Longangstr. 37 E #Cent.9308 & By 7377 Bp. A F Beyers V. 0S [0 - G fh. Artillerimester inspektor Overg. o. V. 78s E J>Am. 5l09y - Franko fh. Asylbestyrerinde Niels Ebbe- sens V. 9 3 EJ V 0008 x - Otto Automobilforhdl. Prinsesseg. 71B*E D Am. 2457y - J Ncergaard Bankassist. Bernhard Bangs Allé 22' [0 f Gh. (1008 - B r u h n&B a a s t r u p . A k t s . , Bankier- lorr. Vekselerere Østerg. 53 E $ Cent. 13828 & 14828 Stats $ 220 Postkonto 340 Telegramadr. „Brubaas" - Joh. Befragtnings- & Kommissionsforr. Havneg. I l 1E f) Cent. 4053 & By 4340 Bp. V-Boulevard 482El - Axel A Bogholder Mansasv. 4 Valby - Frits Bogholder Estersv. 43s Ilell. - Dora Frue Danselærerinde Nokkeroscv. G E D Søb. 111 - Asger Direktor Cand. jur. R. Ehlersv. 12 Hell. f Hell. 1872 - C Direktor Stiandv. 1874Hell. DHcll.3755 - Chr. Direktor Dr. phil. Skovmarken 2 Ka­ strup D Kastrup 115 - K Direktor Æblestien 22[RI - Elisabeth Enke e. Ritmester Lyngby Ho- vedg. 37 Lyngby $ Lyngby 329 - K Jessen Enkefrue Uosenv. Allé 22s [ø] D 0 4173y - Nanna Enke e. Kontorchef Forchham- mersv. I l 2 [9 | V 5020x - Ragnhild Enke e. Gross. Valdemarsg. 17* IS JOEva 583 - W Enkefrue Nakskovv. 117 Valby - HFarvehdl. Gross. st. Kongensg. 93 E D Cent. 10083 & Palæ 4000 Bp. Gothersg. 1313E f Palæ 3153 - Rose Frue Forfatterinde St. AnnæG.24D‘ E D Am. 7449x - A Forretningsf. Overregissor Nokkerosev. ( i i D S o b .lll - Elisabeth Frue H C Ørsteds V. 442El D N 2544 - II Froken Lindevangs Allé 53 [0 - A Gross. Norrebrog. 01' 1 | N 2701 - August Gross. (Bruhn &Madsen) Sam­ funds Allé 7 [0 D Gh. 2138 - Christian Gross. Longangstr.39EDCcnt. 10444 &14484 Bp. Schlegels Allé 02 IS D Eva 415 - Ernst Gross. Aaboulcvard l i 2IS $ N 7158 - Hermann Gross. Western! 7J(S D Eval662 - & Lehrmann, Akts., Gross. Valdemarsg.17 IS J) Cent. 2005 &10105 Postkonto 3430 - &Madsen Gross. Sæber en gros St. Nikolaj V. 5D Lø | N 740(5 ' . - S v. Husejer st. Kongensg. GI1E D 508u - Arne IngeniorCand.poIyt. Bernstorifsv.78s Hell. D Hell. 4293 - Erik Ingenior II Schneekloths V. 23s [0 - Ernst ingenior Frisersv. 242 Charlottl. - Otto Ingeniør (W EJensen& Søn) Sophus BauditzV. 44 Charlottl. D Ordr. 3095 - K H J Kapt. iFodf.Kmjkr. Østeibrog.31 M D 0 1488v - Anna Dorthea Alnæs Koncertsangerinde Gothersg.1313 E - Georg Kontorchef i National!). Lyngby Hovedg. 2 FrieboeshvileLyngby D Lyngby 308 - CVilh. Manufakturhdl.Jægersborgg. 38IH) 8 Tg. 2919 Bp. Sneppev. 94 IS1 - Jens Murorm. Ilojlandsvangen 38s Brh. - V Musiklærerinde Carolinev. 11 Hell. D Hell. 625

Made with FlippingBook HTML5