Kraks Vejviser 1935 personregister

Person-llegister for København Brun Eugrn Slagterm. Birkeg. 0 [Ni § N 57x Brun-Pedersen Laura. Kunstmalerinde Bor- gorg. 1344 D Palæ I834y - M Overlæge v. Militærhosp.R. Frederiks- borgg.7 K! | By 7540 (12-1, samt Mand. & Torsd. 0*/2-7*/a) BrunanderA Frue Borgmester Jensens Allé 92 i | 0 0581 Brunbech Georg Repræsentant Manøg. 520 4 Ryv. 1244u Brunberg Jobs. elektr. Install. Landskronag. 54 U | Ryv. 1431 Brunby Johannes Cand. pliarm. Nyvej 23(S |l V 0214 v Brunchmann V Agentur- & Kommissionsforr. Gross. Gothersg. 150 Kl § Cent. 10750 Bp. N-Søgade 9A4Kl J) By 4547 - Sven Arkii ekt Ordrupv. 100A2 Charlottl. 4 Ordin .338 Brunckhorst Else Sekretær Classensg. G52E1 Brund Peter Tæller i National!). Gyldenholms Alle .11 Gjentofte 4 Gjent. 357 Brundt Johan Afdelingschef Classensg.551® 4 0 7789 Brundt-PetersenPSnedkerm.Frederiksbergg. 63 Kl - Olga Sajbohdl. Frederikshergg. 03 B Brunes Jean, Akts., Gross. Radio en gros Finscnsv. 39 A tø $ Cent.2330 Postkonto 28230 - Jean Gross. P G Ramms Allé 274 [F] Brunhøj J Snedkerm. Lyngby Hovedg.84D Lyngby D Lyngby 939 Brunicardi RTerrasso-&Mosaikmester Ama­ ger Landev. 120 Kastrup fl Kastrup 028 Brunke Povl Toldassist. Holsteinsg. 2031@ Brunkow Anna Enke e. Skotøjsfabr. Bogøv. 82® | Gh. 3053x Brunnemann Chr. Bankrevisor Ribeg. 18aElli 0 918 x - M A Enke e. Overretssagf. Ryparken 201 m f Ryv. 3689y - C Frøken Kronprinscnsv. 312IE D Gh.4729 - Elisabeth Skolekøkkenlærerinde Kron- prinsensv. 312B Brunoe Alfr. fh. Maskinmester Strandboule­ varden 051IH Brunov OarlJohan Kunsthdl. Bredg. 471 Kl » Palæ 3013 i Brunshøj H P Kontorchef Fortunv. 80 Charlottl. - P C Postkontrolør Bregnev. 31 Gjentofte 1 Gjent. 875 Brunskov A M Lærerinde Stockholmsg. 72El I Brunsted Henry Forvalter Agerskovv. 63 Rødovre Valby Brunsø Aage Murerm. Silkeborg". 172 El f| 0 6485 i - HVMurerm. (HVBrunsø &Vald. Nielsen) Bernstorffsv. 8 Hell. 1 Hell. 3810 - H V & Vald. Nielsen Murerm. Havneg. 9 B 4 Cent. 1314 - L Murerm. KongOscarsG.5'ElDRyv.3020 - Alfr. Værkfører Morgenv. 6 Hell. i 1 Hell. 4531 Brunøe H Kommunelærer Smalleg. 541IB 4 Gh. 594 Brusch Erik Assist. Emil Slomanns V. 93Hl - Aage Fuldm. Adilsv. 103 IB I BruseJ S Købmand Kløckersv. 20 Gjentofte 4 Gjent. 302 Bpuselius [Se endv. Bruzelius] - Frederik Blikkenslagerm. Aarhusg. 32 El 4 0 1783x *V Blikkenslagerm. Gas- &Vandm. Aar- Khusg. 32 M f 0 1783x Brusen P Møbelforr. Smalleg. 27 0 4 Gh. • 8305 Brusendorff Ernst Afdelingschef Sophus BauditzV. 35 Charlottl. 4 Ordr. 2722 - Sigrid Frue Biblioteksassist.v. d. kgl.Bibl. Sophus BauditzV.35Charlottl.40rdr.2722 - PÅ Bygningskonstruktør Overskousv. 83 Valby *Ebba Enkefrue Engtoftev. 1 ' Ø I V 6328y - J Enke c. Lektor Maglcmosev.72Charlottl. f Hell. 5609x ana Forstanderinde Stormg. 63 B 4 by | 3900

III _ 847

Brun—Bruu

Brusendorff E M Professorinde Mag. art. Amagerfælledv. 20’ s i 4 Am.5997y Brusgaard N Andersen Bogliolder GI. Kongev. 119 A1IB Bruski&Boris Ingeniør Cand. polyt. Kastelsv. 271El 4 0 9129. Brusvang R Fuldm. Halfdansg. 292 s' Bruun [Se endv. Bruhn, Brun] - Th. E Adjunkt Cand. phil.'H C ØrstedsV. 10s B 4 V 1022v _ - Rasmusst n Administrationschef Cand. polit Strandv. 1820 4 Ryv. 2329 - H Chr.AnlægsgartnerN-Farimagsg.804IKl 4 By 4916 - J C F Arkitekt Forhaabningsh. Allé l l s B - Aug. Assist. Dr. Abildgaards Allé 143B 4 N2198y - C A Assist. Madv:gs Allé 10' B 4 Eva 1538 - Einar fh. Bancingenior Grundtvigsv. 8 A 4 B - C F Blikkenslagerm. Jens Munks G. 5SEl - A P Bogbinder Rosengaarden 5 2 B 4 By 27G7x - Victor Bogbinderm. Protokolfabr. Rosen­ gaarden 5 2 Kl 4 by 2707 x Bp. H 0 Ander­ sens G. 3 B 4 B - Laura E Bogholdersko Godsbaneg. 292B - Niels Bogholder Valby Langg. 681 Valby 4 Vb. llGOy - E Bogtrykker (E Bruun & Oo.) N-Sogade33 3 B 4 By 4100 - E & Co. Bogtrykkere’Rantzausg. 02 ®1 4 Cent. 12502 & 3685 - Poul Bogtrykker N-Søgade 33 3 B 4 by 4100 - J Frøken Børnehavelærerinde Liljev. 2 Gjentofte 4 Gjent. 1108 - Chr. J Børstenbinderm. Pile Allé 6 IB - Rudolf Børstenbinder Nørretofte Allé 28 Valby 4 Vb. 999 - E O Cand. jur. Peter Vedels G G 2 [S] - Erik Cand. mag. Hartmannsv. 10 Hell. -Henry Cand. mag. Ved Kløvermarken 7 2 [s] 4 Am. 4971 y - Palle ('and. jur. Hcslegaardsv. 9 Hell. 4 Hell. 1300 -Carl Cigarhdl. (Cigar-, Vin- &Kioskforr. Saga) Leifsg. 8 SÉD - C R Cigarkassef'abr. Valby Langg. 89 Valby - ’sHolger Cykle- &Antomobilfabrik Slotsg. • 3 (Hl 4 Cent. 4177 Postkonto 1004 - Eskild Direktor Dalgas Boulevard 684 00 4 Gh. 9860 - Frantz Direktør Rentemesterv. 84' S] - Kr.DirekterSassv.10Gjentofte4Gjent.592 - N P fh. Direktør R. Grønningen 173Kl 4 Cent. 11210 - Otto J Direktør Kongensv. 25 [B4Gh.2732 - RA Direktør Thorvaldsensv. 162B 4N765 - H C S fh. Dommer R. DM. Højsgaards Allé 26 Hell. |) Søb. 1626 - Chr. Ejendomshdl. Amagerfælledv. 5 8 [g] 4 Am. 1790 - & Hansen elektr. Install. Fælledv. 14 ED4 Cent. 10388 Postkonto 26897 - A Enkefrue Svanholmsv. 4a E | V 27v - B Enkefrue Holsteinsg. 10 4 E140 217v - Caroline Enkefrue Sortedamsg. 192(SI - Caroline Enke e. Hovedbogholder A L Drewsens V. 9* (øl 4 0 056 - Ella Enke e. Murerm. Strandboulevarden 35 3 El - Ida Enke e. Fabrikant (Holger Bruun’s Cykle- &Automobilfabrik) Villa Kirauo Dragør Fristrand Dragør 4 Dragør 92 - Inga Enke e. Fabrikant Vennemindev. 4 3 El 4 Ryv. 496x - Jenny Enke e. Sagfører Henrik Ibsens V. 5 3 B 4 V 1225y - Marie Enkefrue Classensg. 65 2 E1401943v - S J Enke e. Kommissionær Oehlenschlæ- gersg. 252B 4 V 5871v - Tony Enke e. Gross. Toldbodv. 144B 4 Cent. 3641 - Valborg Enke e. Kapt. Aurehøjv. 3 2 Hell. 4 Hell. 1793x - Louis Fabrikant Christen Bergs Allé 7 Valby f Vb. 483

Bruun La urids ForfatterCand.polit.Biilowsv. 30A2B | N 3933 - Ka.y& V Hjorth-Degenkolv Forretnings­ mæglere Rolighedsv. 8 B | N 5554 - Betzy Frue Strandv. 110 D3Ilell. 4 Hell. 1876x - Helene FrueRosenv.Sideal]é9'E]4 0 3301. - Ingeborg Frue Ellinorsv. 13 Charlottl. 4 Ordr. 1924 - Jørga Frue Amalieg. 26:’ Kl 4 Palæ 736v - Magda Frue Hobrog. 22El 4 G 3127v - Marie Frue Strandboulev. 355El 4 07384 - Thyra Frue Forchhammersv. 282B 4 N 361ly - M & I & E Frøkner Aabnulcvard 254B - N E Frøken Fiolst r. 243B 4 by 1390 u - A M Fuldm. i Finm. Toftegaards PI. 10 4 Valby - Alida Frue Fuldm. v . K T A S., II C An­ dersens G. 3B4B 4 by 5391x - Camillo Fuldm. i Privatb.Classensg. 574El - Kaj Burman Fuldm. i Finm. Cand. jur. Svinget 13r’ i*i 4 Am. 1392y - Asgar R Rosenkrantz Gas- & Vandm. Fruev. 20 Søborg 4 Søb. 178 - Chr.Graver v. St. Matthæus K. Jerichausg.. 802B 4 Eva 2090 - Alfr. Gross. Vinhdl. Vesterbrog. 184 B 4 V 7131 Bp. Valby Langg. 1414Valby 4 ' Vb. 1388x - Carl J Gross. AVesteud 3 B 4 Cent. 8518 Bp. Hammerensg. 4:iKJ 4 Palæ 1975 - E Gross. Assurandør Kapt. Frederiks- bergg. 23B | By 4780 &By 8101 Bp. Sølvg* 844B 4 by 2838y - Emil Gross. Strandg. 28 B 4 Am. 7985 - Hans Gross. Læssøesg. 5S (K) 4 Cent-14592 - Johs. J&Co.’sEftf.Gross.Klædeimp. Kob- magerg. 11 B 4 Cent. 8369 Postkonto 3706 - Jørgen & Co. Gross. Peder Skrams G. 20 B 4 Cent. 14429 Postkonto 20122 - Otto Gross. (Jørgen Bruun & Co.) Dam­ stien 32 Vanl. 4 Damsø 2540 - B Guldsmed Strandv.l45s Hell.4 Hell.774x - Arthur Hdlsrejsende Gudrunsv. 12 Char­ lottl. 4 Ordr. 2891 - J Kjellerup Havariekspert S-Fasanv. 973 Valby 4 Vb. 1257 - Tonny Frue Hulsømforr. Fakseg. 5 El 4 G 1577y Bp. Skarog. I3El - HH Højesteretssagf. R. Bredg.38B 4Cent. 11 & 5210 (9Vo— 31 / 0 ) Bp. V-Voldg. 109* B J Cent. 11044" age Ingeniør Ellinorsv. 33 Charlottl. ffi Ordr. 2582 - Aage Ingeniør Cand. polyt. Taarbæk Strandv. 229 Springforbi 4 Bell. 124 - E Bnrman Ingeniør Colbjørnsensg. 12* B 4 V 7574 & V 5416v - Ejler Ingeniør Nordborgg. 54El - E V Ingeniør elektr. Install. (Bruun &Han­ sen) Elmeg. 34 IS 4 ^ l879y - H Ingeniør Cand. polyt. N Jespersens V. 104[F] 4 Gh. 7823 - Harald Ingeniør Livjægerg. 415El - Henning R Ingeniør Cand. polyt. Glænøg. 244El 4 Ryv. 3773 - H H Ingeniør R. Lemchesv.15 Hell. 4 Hell. 328 - Otto Ingeniør elektr. Install. Blytsv. 11 IB 4 Gh. 1593 - P Ingeniør Svanevænget 12s El 4 Ryv. 600 - S Ingeniør Frederiksborg g. 444B 4 Paf* 5036 - Bruun & S ø r e n s e n Ingeniører Niels Juels G. 15 B 4 CeiitT5036 Telegramadr. „Teknik* Se Fag-Registret u. Varmé- og Ventilationsapparater samt Sanitære Anlæg - Thorkel Ingeniør DragørFristrand Dragør 4 Dragør 54 - Emil kgl.Kapelmusikus N-Farimagsg. 544E J ) By 614 y • H G K Kapt. R. Classensg. 574El 4 G 1272x ■N K Klkollektrice Nyelandsv. 43200 ■J Kommandørinde Gothersg. 1412B 4 By 2922x

Made with FlippingBook HTML5