Kraks Vejviser 1935 personregister

M 75

er ogsaa VEJVISER FOR ISLAND Der findes i Bind II

— paa røde Blade — et Afsnit omfat­ tende ba a d e Forretninger og Privat­ personer samt Oplysninger om admi­ nistrative Forhold. Forretningerne til­ lige i et fyldigt Fag-Register.

KRAK SVEJV I SER er iøvrigtVejviserpaamang­ foldige andre Omraader.

Gennemser man Indholdsfortegnel­ serne for de to Bind — de findes først i begge Bind — vil man faa et Overblik over, hvad der findes. Ved at studere Emnelisten — paa gule Blade foran i 2det Bind — vil man hurtigt opdage, at der er flere Oplys­ ninger, end man paa Forhaand troede.

tf

Made with