Kraks Vejviser 1935 personregister

Andersen Vilhelm Maskinmester u. Magist. V-Voldg. 822[V] - V S ps. MaskinofficiantWillemoesg. 854 Hl D 0 3800y - &Gjerlang’s Maskinsnedkeri Kildebakke- gaards Allé 150 Soborg Jj) Søb. 1760 - LAn d e r s e n ’sMa s k i n s n e d k e r i Guld- borgv. 22 fFj |) Cent. 1316 & Uh. 2686 - S Å Maskinsnedkeri Vangedcv. 15 Gjen­ tofte D Gjent. 630 - & Kirkegaard Maskinværkst. Sornmer- stedg. 26 S) D V 6971 v - [Massorer se Afd. VII Fag-Register] : AV Materialist (St. Stefans Material- & Farvehdl.)C F RichsV. 101B2E DGh.6044 - Hans Material- & Farvehdl. Berustorffsv. 782Hell. | Hell. 3750 - Robert Materialist (Robert Andevsen&Co.) Ingeborgv. 23A Charlottl. D Ordr. 3976 - H F Mejeriejer Blegdamsv.84s [g)Jl0 2661 - Kai Mejeriejer P G Ramms Allé 66s E D Gh. 7530 & Gh. 9180 - Albert Mekaniker N-Farimagsg. 33A1B - E Schou Mekaniker Espevangen 12 Søborg $ Sob. 1528 - Max Mekaniker N-Fasanv. 210 El 5! Tg. 3009 Bp. Svanev. 8 El J) Tg. 82 - Oscar Mekaniker Lyngbyv. 370 Gjentofte - Th. Mekaniker (Th. Andersen & Nielsen) N-Fasanv. 132 [F) | Gh. 2417 - Th. &Nielsen Mekanikere Aaboulevard 23® ®N 5788 - V Mekaniker Blegdamsv. 1042HD 08427x - .TP Melhdl. Sølvg. 100 ID1 |1 By 6351 - P Mel- & Grynhdl. Kronborgg. 15 El DTg 1315 - J P Mester v. Orlogsv. Kronprinsesseg. 94* El D Palæ 782x - I Metalvarefabr. Kildevældsg. 692 [H - S &Th. Valentiner Metalvarefabr. Dron- ningensg. 48 Kl D Åm. 8801 - S Middagskøkken Vesterbrog. 20° 13 ® Eva 2970 - Th. Middagskøkken Sorgenfrig. 4S El D Tg. 2945 - Lars Mineralvandsfabr. Strøbyv. 39 Hvidovre Valby - C Frue Modehdl. Vesterbrog. 100 A1 3 - Elna Frue Modehdl. Rasmus Rasks V. I3 Valby - Georgia E Modeforr. Bredg. 47 E D Pa^æ 4769 - Ingeborg Modehdl. Glommensg. I l 4 H D Am. 5461u - Kiss Frue Modehdl. GI. Kongev. 84 3 D Eva 3813 - Mary Modehdl.Weysesg. 9E3 ffRyv.llOGv - Nora Modehdl. Strandv. 88 Hell. D Hell. 2692 Bp. Elmeg. 231El - Adolf Modelsnedker Ahorns'g. 15 Bl D N 6708 Bp. Sønderjyllands Allé l i 3Hl ® Damsø 917 - L F &K Modelsnedkere Stefansg. 7 EUD Tg. 5012 - A & E Murerra. Sallingv. 4 El D Gh. 9299 - Alr'r.Murerm.Gl. Kongev.47A13 ff V9015x - A P Murerm. Polargoniev. 20 Valby D 3b. 3224 - - AV Murerm., Kloakmester Landskronag. 33 ES DCent. 14859 Bp. Margrethev. 23 B Hell. J Hell. 3679 - Axel Murerm. Bentv.onsv. 212E DGh.9647 - B Murerm. Nandrupsv. 43El D Gh. 2937 - CMurerm.(L Larsen&CAndersen) Mylius Erichsens Allé24 Ilell D Hell. 1360 - Carl Murerm. Sundholmsv. 54s [s] D Åm. 6978 - C ,TMurerm. Sorgenfrig. I l 4E D Tg.5801 - Dines Murerm. Blegerstr. 4 Dragør - E Murerm. N-Fasanv. 68'Eff Gh.492y - Eduard Murerm. Duev. 35 El - Ejnar Torp Murerm. Dalstrøget 9 Søborg fSøb. 1109 - Emil Murerm. Havdrupv. 62s Brh. 8 Bella 1276 - Frede Murerm. Langelandsv. 194 El D Gh. 339y - Frederik Murerm. S-Boulevard 131s 3 • G CMurerm. Godthaabsv. 94 [ f ] DGh.4427 P erson -R eg ister for København

III — 791

Å nd e

Andersen HC Murerm. Rundforbiv. 166 Nærum Jt Nærum 158 - H Vesterlin Murerm. Fælledv. 14E1 El D N 5551 - Johannes Murerm. (N Martin Andersen & Sen) S-Fasanv. 14s El D Cent. 11275 - J P Murerm. Lindebugten l 2Valby - J P M Murerm. Vandrev. 7 Hell. J Hell. 4734 - Karl Murerm. (Eng.KulImport) Jellingeg. 84i | 0 5289 - Knut Murerm. Maagev.161El D Tg. 3820 - L Murerm. Tryggevældev. 78 Brh. D Damsø 1817 - L Murerm. Toftekærsv. 10 Gjentofte D Gjent. 2030 - Laur.Chr. Murerm.Plantagev.36Gjentofte Gjent. 1226 P Murerm. Eckersbergsg. 3 H - Marius Murerm. I C Lembrechts Allé 9 Hvidovre Valby ®Hvidovre 194 - Niels Murerm. Vindrucv. 5 E ffTg. 5394 - N Konrad Murerm. Jagtv. 333El D Tg. 2868y - N Martin & Søn Murerm. S-Fasanv. 14 E Cent. 11275 P Murerm. R.Aagade 982Hl DCent.5329 - P H Murerm. Dyblandsvangen 20 Brh. D Bella 419 - P L Murerm. Jakob Dannefærds V. 61 3 DCent. 10114 - R Murerm. Direhsv. 9H D Am. 166 - S K Murerm. Bregnerødg. 1A1El - Sofus Murerm. Skjulhøj Alle 10s Vanl. - S V Murerm. Rosonurns Allé 5313 ®N 8290 - A Musikdir. Godthaabsv.l8A E D Gh. 914y - PMusikdir.Tagensv.292 [N] 6085 - Axel Musikhdl. Strandv. 138 A3Hell. D Hell. 809 - D E Musiklærerinde Esroms?. 52 El - Valborg Ingemann Frue Musiklærerinde Chr. d. 2. PI. 4SHD Am. 2791 - Gustav Møbelagentur &en grosNakskovv. 212Valby D Vb. 926y - Knud Møbelagentur Lange-Mullers G. 162 m D Ryv. 2838 - Peter Møbelarkitekt Bredahlsv. 15' Valby D Vb. 3213u - A Møbe-lhdl. Dannebrogsg. 28 3 DV5009x - Gustav Møbelhdl.Blegdamsv. 32 HIDCent. 5528 Bp. Sølleredg. 40' El D Tg. 2776x - L Møbelhdl. Krystalg. 5 IH D By 2037 v - Peter Oluf Møbelhdl. Adelg. 78SBD Palæ 3953 Bp. Randersg. 57l ES - PS Møbelhdl Lyngby Hovedg.20ALyngby - Rasmus M beltidl.Næstvedg,10HDj02297 - William Møbelhdl. Vinkelv. 2 3 |IN 7031 - Hans L Møbelsnedker Bagsværdv. 31 Lyngby D Lyngby 1152 - E Frue Naadlcri Florsg. 7® | N 486ty - O A Oberstinae Strandhoule varden 1493E3 -A H Oberstløjtn. R. DM. Lyøv. 72E - Tage Oberstlø:tn. i Hærens Flyvetropper Ordrupv. 169s Charlottl D Ordr. 3471y - O L K Officiant. Kørelærer Østerbrog. Gardehusarkas. H D O 2721x - Frida Frøken Operasangerinde Blegdamsv. 682(øl D N 559 x - Wm. Optiker St. Hans G. 4S El - Alfred Organist Pianostemmer Præste- gaards Allé 12 Brh. D Bella 60 - Hakon Organist Frcdcrikkev. l 2Hell. ®Hell. 5352 - J O Organist Nyelandsv. 92El - L Frøken Organist Frøbels Allé 8'2E D Gh. 6723 - Marie Frøken Organist Skovalléen41 Bag­ sværd ff Bagsværd 326 - P Frøken OrganistindeSvanemosegaardsv. 18 3 ®N 2478x - Bjørn H Orlogskapt.R.Amagerfælledv. 274 H D Am. 5975 - Adi-lheid Frøken Ostehdl. Valby Langg. 209Valby f Vb. 992 Bp.Nystedv .29'Valby - Axel Os'elull. Værnedamsv. 9 3 DV 7451 Bp. St. Thomas Allé 933 D V3004 - Carl Ostehdl. Grønlunds Allé 29 Rødovre Vanl.

Andersen J Chr. Ostehdl.Frm. V immelskaftet 41 m D Cent. 1345 & 14345 - John OstehusGuuløgsg. 35 [s] ff Am.3917 - Martin Ostehdl. Ingerslevsg. 11643 ff V 6077u - ’s M Ostehus, Akts., Nørrebrog. 157 E ffi Tg. 355 ly - A C Overassist. v. Frdbg. Birk Ved Græn­ sen 19 E D Damsø 333 - C V Overassist. u.Magist. Ved Kløvermar­ ken O3HD Am. 846lv - E Overassist. v. KTAS. Viadukt Allé 4 Hell. D Hell. 2212 - E Hagen Overassist. i Post- og Telegrafv. Melchiors PI. 54El D 0 3415v' - Einar Overassist. Flidsagerv. 6 Valby - Else Overassist. Colbjørnsensg. 161 3 | V 7x - F HOverassist.i Post-og Telegrafv.Frdbg Bredeg. 93 [Fj |l Gh. 678y - II O Overassist. Joakim Larsens V. 292E D Gh. 1381u - K A Overassist. v. Statsb. Dannevirkeg. 2713 - K West Overassist. Danmarksg. 81 3 - M K A Frøken Overassist. i Kbhvns Skattedir. Mandalsg. 34@1D G. 7882 -N O Overassist. u. Magist. Højbro PI. 214 B - O C L Overassist. i Toldv. Weimarg. I 2H - Poul Overassist. u. Magist. Langøg. 10s ESD Ryv. 696x - Solie Frue Overassist. i Post- og Tele­ grafv. Hvidkildev. 63 E D Tg. 5407 - T E Overassist. i Toldv. Jomsborgv. 273 Hell. - A C Overbetj. Ved Grænsen 33 E D Damsø 833 - Anders Peter Overbetj. Nansensg.141B D By 6375 - C C J Overbetj. Fuglsang Allé 90 Brh. D Bella. 930 - Chr. Overbetj. Dortheav. 89 Bl D Tg. 3763 - J L fh. Overbetj. DM. GI. Jernbanev. 222 Valby D Vb. 2186 - Vilh. Overbetj. Selveje Allé 4 Valby DVb. 222 - Soph. Overfaktor Tjornegaardsv. 13 Gjen­ tofte D Gjent- 767 - Elna Overforstanderinde v. KTAS. Steen- winkelsv.630 | N 8110 - A Pries Overinsp. Ved Kløvermarken l 1H D Am. 4324x - B Møller Overlærer N J Fjords Allé 202 3 D N 2937y - Valdemar Overlærer Foraarsv. 9Charlottl. D Ordr. 2073 - E Vitus OvermontørChristiansraindevJ’H - Chr. Overpakmester Langelandsv. I l 4E - N Overpakmester Tonnesv. 40 iS) D A m .973 - O Overportør MF.MB. Glentev. 543El D Tg. 467 - A C Overpostbud Ole Suhrs G. 143B - J C Overpostbud Falstersv. 104E D Gh. 7159 - SørenOverpostpakmesterSjællandsg.l62El - S Overretssagf. Reventlowsg. 121B D Cent. 9535(10-3) - CFOvertelegrafist Bangsbov. 481Vanl. D Damsø 28l)6 - Robert Vald.Ovnbygger Musvaagev. 6 Hl D Tg. 584 - P Ovnsætter Østerbrog. 57 Lægeforen. Bol. F 27 IHD O 3850 - HE Pantelaaner Istedg.112 E | V 230 y Bp. Saxhøjv. 26 Valby D Damsø 2036 - Johannes Papirhdl. Strandboulevardon 704 m - Oda Frøken Papirhdl. (H C. Ilvi sorn’s Eftf.) Stefansg. 352E - Poul Papirhdl. Kronborgg. 16sEDTg.5350 - Richard Papir-&Boghdl.Frederikssundsv. 9 E DTg.469y^ Bp. Degnemose Allé 76Brh - Thorvald Papirhdl. Sæbefabr. Jagtv. 69 E ®Tg. 821 Bp.Mimersg. 1071E - Viggo Papirhdl. Højbro PI. 21 B D Cent. 12203 Bp. Olfert Fischers G. 41El - Georg Paraplyforr. Møgeltønderg. 233

Made with FlippingBook HTML5