Kraks Vejviser 1935 personregister

Ånde

Person-Register for København Andersen Frederik (Malerm. Bratskovv. 13‘ Vanl. ® Damso 1405 - Frode Malerm. Almev. 3 Hell. D Hell.2041 - G Malerm. Amager Landev. 170 Kastrup JPKastrup 349 - Georg Malerm. Trorodv.49 Trorod Vedbæk DTrorod 43 - Georg Malerm. Arkonag. 22E $}V347y - Harald Malerm. Rodovrev. 51Rodovre Vanl. - Il Ghr. Malerm. Ui'garnsg. 191[S] - Helge Malerm. Valdemarsg. 24 E j$ Eva 1225 - H Falkcnberg Malerm.IIansTavsensG.il1 S | | N 4909x - II Frankcnau Malerm. Ingolfs Allé OB3S JPAm. 2032 - H Mulvad Malerm. Tirsbækv. 15’ Vanl. $1 Damso 1501v - I P A Malerm. Havrev. 3SBrh. $BelIa878 - J O Malerm. (Georg Jensen &Andersen) Bronlunds Allé 4 Hell. | Hell. 4313 - John Malerm. vErtebjergv. GBrh. - Julius A Malerm. Bagsværd Hovedg. 39 Bagsværd Jp Bagsværd 289 - Knud Malerm. st. Kongensg. 833 E | Palæ 4018 - L Chr. Malerm. Rysensteensg. 16 E ft By 4671 Bp. Ny Carlsberg V. 262E - N A Malerm. Rycsg. 124B41 J Ø 200y - Niels Malerm. Skiltefabr. Gersonsv. 238 Hell. ®Hell. 3874 - Poul Malerm. Ingemannsv. 302E |N 262y - ’s Vilh. Enke & Son Malerm. Amerikav.2 E D V 81Oy - Edvin Manufakturhdl. Monterg. 12 E | By 2117y Bp. Th. Jensens Allé 27 Kastrup - Evald Manufakturhdl. Amagerbrog. l l l 4 - G Lundegaard Manufakturhdl. Lyngbyv. 235 Hell. ft Hcll. 3105 Bp. Varde" 25401 - Hans O Manufakturhdl. Valby Langg. 132s Valby ft Vb. 1809 - Holger (Manufakturhdl. Vognmandsmar­ ken 4A (Hl D Ryv. 3795 - LFroken Manufakturhdl. Norgesg. 313 S ft Am. 4037 - M Frue Manufakturhdl. Bavnehoj Allé 1 E ® V 2027 u - M Manufakturhdl. N-Farimagsg. 01 E $ Palæ 5573 - O Manufakturhdl. Ilolmbladsg. 92 S $ Am. 4959 Bp. Meklenborgg. 3SS - O & E Nielsen Manufakturhdl.Bentzonsv. 34 B IP Gh. 1778 u - Alexandra Vesti Maskinafskrivningsbu- reau Lundtofte". 84 S U Tg. 1769x - Chr. Maskinfabr. (Chr. Audcrsen &N Jen­ sen) Frithjofsv. 8 Lyngby JPBagsværd 92 - Chr. & Jensen Maskinfabr. Titang. 1 S $T g . 4240 & Tg. 4298 - Hartvig Maskinfabr. Svinget 19* (El ft Am. 6901 .43 Charlottl. AMaskinmestcr Ordrupv. Il Ordr. 1742 A K Maskinmester Niels Finsens Allé 80 Soborg ft Sob. 078 - Anders Johs. Maskinmester Strandboule­ varden 994Ol | 0 0667 -A V Maskinmester Kildevælds". 74- EE jp Ryv.1130x - E H Maskinmester Delling. 49 K J) Palæ 1890v - II Maskinmester Amalie Skrams Allé 13 Valby | Vb. 154Gx - H Maskinmester Fuglebakkev. 72 B - H Maskinmester Ø-Farimagsg. 2 0 II | By 4194 • - H B Maskinmester Humlebækg. 144(S) - Il C E Maskinmester i Flaadcn Røntoftev. 45 Soborg - ,1 Maskinmester Østerdalsg. 202(sj | Aro- 8024y - Kai Maskinmester Carl Bernhards V. 33B0 JP V 1935x ■OM Maskinmester Ved Vænget 73EUjp 0 3707v - P M Maskinmester Finlandsg. 322 (S) | Am. 432 v.

III — 790

AndersenTI E Kvartermester Mindev. (i Soborg - A Kobmand Asger RygsG.23E ft Eva 453 - A fh. KobmandRebekkav.!02IIell. 9)Hell. 1184y ^ - Aage Kobmand Cand phann. Fredensv. 42 Oharlottl.JlØrdr.OKi Bp.Holmegaardsv. 24 (’liarlottl. $ Ordr. 420 - Albert Kobmand Valby Langg. 1322Valby D Vb. 1954a - Au?, fh. Kobmand Strandv. 48 Hcll. jp Hell. 2721x - Carl Kobmand Baunegaardsv.34 Gjentofte $ Gjent. 1754 - Carl Kobmand Lyngby Hovedir. 78 Lyng­ by $ Lyngby 195 Bp. Lynyby Hovedg. 55 Lyngby - ’s Carl Eftf. ved IT. Irgens, Kobmandshdl. Jernbanev. 1 Lyngby $ Lyngby 99 - C Bruun Kobmand Rodovrev. 187 Rodovre Vanl. $ Rodovre 104 - Charles Kobmand Soborg Hovedg. 49 Soborg D Sob. 000 - C V Kobmand Lyngbyv. 327 Gjentofte $ Gjent. 1228 -D C Frokcn Kobmandsforr. Tingv. 05 [El Am. 1851 y Kobmand Ø-Farigmagsg. 03s El $ 0 3204 u - H Kobmand Vangodov. 01 Gjentofte ® Gjent. 1038 - Hj. Kobmand Brostykkev. 24 Hvidovre Valby JlHvidovre 118 - Johan Kobmand Amalie SkramsAllé 15 Valby $ Vb.556 - Jul. É Kobmand Strandboulevarden 442(01 | 0. 8241 - Knud Kobmand Ilisbjergv. 17 Hvidovro Valby |J Hvidovre 05 - Laurits Kobmand (Husum Brændselsfor­ syning) Møllebakken 22 Brh. J) Bella 528 - Morten Kobmand GI. Kongev. 130, 138 (S K V 4904 og Strandv. 399 Vedbæk Jp Ved- ba*.k 57 - N G Kobmand ((NewYork Press) Amager- brog. 44 A:! [si jp Am. 5545 - Oscar G Kobmand Mariendalsv. 652B - Peter Kobmand Saltværksv. 151 Kastrup U Kastrup 285 - Peter Købmand Strandv. 132 A Hell. J) Hell. 272 Ilell.3574 x & Priv. $Hell.3185x - Peter Kobmand Farvehdl. Frederikssundsv. 118 C Brh. ft Bella 1345 - Ragna Frøken Kobmandsforr. Agerskovv. 30 Rodovre Valby jp Rodovre 530 - S Kobmand Kongev.23 Holte J) Holte 022 - A C Korelierer Skvdebaneg. 463E $ V 1459 x - A Chr. Laboiatorieforst. Cand. polyt. Ilolmegaardsv. 41Charlottl. £) Ordr. 270 - Jens analytisk-kemisk Laboratorium Kul­ torvet 13 m ft Palæ 4321 Postkonto 3885 Bp. Guldbergsg. 82s (S) < - F Ladestation Blegdamsvej 2 EOKjN 7710 - A A Lagerchef Amagerbrog. 1213 (SI $ Am. 8008 - Axel Lagerchef Herman Tiiers PI. 42E $ N 3870 - H Hviid Lagerchef Frdbg. Bredeg. 15' (F) | Gh. 7980 - Sv. Aage Lagereksped. Nakskovv. 48' Valby | Vb. 2755 - K Lampeskærmefabr. TI C Ørsteds V. 29B GO ft V 8877 Postkonto 22520 Bp. Kilde- vældsg. 78s Ø - Georg Lampcskærmforr. Amagert. 10 Kl $ Cent. 9328 - Anton Landsretssagf. Lyngby Ilovedg. 19 Lyngby ® Lyngby 235 - Carl Lektor R. Vodroffsv. 3A2E JPV 1971y - Carl Chr. Lektor Jægersborg Allé 233 Charlottl. | Ordr. 3 m 89 - P ALektor Tagensv. 31' Hil $) N 7453 - Viggo Lektor Rebekkav. 51“Hell. ®Hcll. 3972x - Anders R Skaaning Linoleumsforhdl. Raadliusstr. 4 HQgi By 0503 Bp. Amager­ brog. 29 F 1(§] D Am. 4348 v

Andersen - L a r s A n d e r s e n & S ø n litogr. Etabi. Gothersg. lul [Kl ft By 0734 - ’s Emil Enke v. Skjold Andersen Losnings- &Lastningsforr. Strandg.l Kl JpCent.11501 - II P Læderhdl. Godthaabsv. 223 B ft Gh. 1322 - Karl Læderhdl. (II J Hansen’s Eftf. Karl Andersen &Kaj Koed) Sigurdsg. 12;![S - A Lædervarefabr. Somlervigv. 50 Vanl. - J Lædervarefabr. Frejasg. i l 1[X] - Jobs. Lædervarehdl. Frederikssundsv. 159 LN]£l Bella 1935 - Å Læge st. Kongensg. 30, 38 Kl jp Cent. 9058 (Onsd. 1-2) Bp. Strandv. 103 Skods­ borg jp Skodsb. 195 - A Falkcnberg Læge Soborg Hovedg. 9GS Soborg jj Søb. 1185 (2-3, Mand. & Torsd. till. 5-ti). - A P (Norskov Læge Philip Schous V. 19'[0 D Gh. 2019 - Bent Læge Rcservchege Egernv. 49s B D Gh G()'<7 - Borghild Læge Gardes Allé 35Hcll. ® Hell. 5179 x - Else Marie Ortved Læge Jernbane Allé 84s Vanl. - E Verner L;ege Borups Allé 1781 IH $1 Tg. 5338 (2—3 Mand. till.G—7) - II C Læge Tagensv. 503IN] ® Tg. 2975y - II P Læge GI. Kongev. 702E ft V 9373y - Jobs. V Læge Reservekirurg Dr. med. (N-Fasanv. 51 IB Jp Cent. 1912 - M Siggaard LægeDr. med. (Nytorv 3 E $} Cent. 13020 (1-2) Bp.Ryesg. 17S[NJ |)(N501G - Oluf Læge Borthigsg. 104[o] ft Ryv. 2932y - P V Læge Toldbodv. 184Kl J) Palæ 1952 - Torben Læge Harald sg. 30;l [N] $ Tg. 5904 y - Troels Thuno Læge Dr.med.IIoslegaardsv. 33 Ueli. D l leil. 4281 - VFogh Læge Amicisv.lS'E | V4473(2-3) - W Thune Læge Rcservchege Dr. med. Torveg. 352Kl D Am. 3510 - Arnold Lauer Cand. phil. Vagtclv. 38 B ft Gh.0933 - Erik Lærer Caml. theohJoakim LarsensV. 274B ft Gh. 1130x - Ingeb. Lærerinde Aaboulevard 543LSI $ N 4529 y - Karen Lærerinde Vesterbro". 953E ft V 7780 - Magda Froken Lærerinde Svanemollev. 1102Ilell. ft Ilell. 4704 - C O Boggild Mag. art. Estérsv. 122nell. ® Hell. 2554 x - Harry Mag. art. Rebekkav. 302Hell. D Hell. 3984y - Poul Mag.art.Sekrctær Markv. 11 B 3488x - Vald. Mag. scient.Skindorg. 31K j$ By 7181 Bp. Vodroilsv. 2 A1E - A Malerm. Gronncg. 13 K | By 3812 Bp. TJtterslev Torv 25 [N] - A Malerm. Svanemosegaardsv,5S$N5593 - A Bendt Malerm.Solitudev.5A4iN) JJIN5174 -Adolf Malerm. Godthaabsv. 342 B $ Damso 2180 - Albert&H Chr.Malerm.Holmbladsg.802® D Am. 3058 -A M Malerm. Holger DanskesV. 31‘ E H Gh. 328Gx - Anders Malerm. Jyllandsv.5B ®Gh.3493x - Andr. Malerm. Ved Stationen 13 Kastrup ®Kastrup 87 - Carl Malerm. Ny Vesterg.9Bb‘1K ®By997x - Carl Malerm.Stefansg. 413iHl | | Tg. 1041v - Chr. Malerm. Cæciliav. 20 Valby Jp Vb. 2491 x - Chr. Malerm. Mellemvangen 38 Brh. $ Bella 370 - Eduard Malerm. (Vilh. Anderscn’s Enke &Son) VanløseAllé 14A1Vanl. |G h . 5470x - E K Malerm. Klokkemagcrv. 11 |N) H Tg. 9G4x Bp. Graahynkov. 30s Brh. - Emil Malerm. Mimersg.43SI |Tg.'4704 - F O Malerm. Godthaabsv. 30* B

Made with FlippingBook HTML5