Kraks Vejviser 1935 personregister

Person-Register for København Ditlevsen Beate Konuminelærerinde Kans- lerg. 103 (ø] |) 07669 - Ditlev Kommunelærer Kanslerg. 103El 11 0 7669 - S Lagerchef Jernbane Allé 93 Vanl. D Da msø 783 - Dagmar Enkefrue Lotterikollektrice Amalieg. 22A2 E JJ Palæ 61Sv - A Mag.scient. Lyngbyv. 4232Gjentofte J Gjent. 989 - T H Mag. scient. Duntzfeldts Allé l 4Hell. D Hell. 1383 - F Oberstinde Blidahlund 31Charlottl. Il Hell. 5467x - Fin Organist Tjørnev. 30 Lyngby D Lyngby 1151 - A age Prokurist GI. Kongev. 1&7113 - L O Translatør Broganrdsv. 36 Gjentofte - F Vekselerer GI. Kongev. 156* B D Cent. 12845 Dittmann Svend Aage Direktør C F Richs V. 9 9D 1E H Gh. 9940 - Alfred Gross. Kompagnistr. 21 E DCent. 13242 Bp. Amagerbrog. IS " D Am. 6692 - ’s Halfdan Eftf., G Falk-Sørensen Gross. Chr. d. 9 G. 5 E D B y 4060 - Paula Frue Koncertsangerinde Dalgas Boulevard 61s E - R V fh. Telegrafbestyrer R. Dronn. Olgas V. 22E | Gh. 5368y Dittmer [Se endv. Dithmerj - V Fiøken Sorgenfrig. I l 1ISI - H ugo Lagerforv. Prinsesse MariesAllé7sB f V1426v Ditto System Løvstr. 9 E |J Cent. 8790 Ditz - D i t z &O l s e n Cykleh. Stormg.2 0 D C3249 - P H Oyklehdl. Løjtn. (Kbhvns Cykle- Magasin) Heklas A llé 6 É1 D Am. 978v - Kay Fabrikant (K ay Ditz & Co.) Heklas Allé 6S (S I Am. 978v - K ay & Co. Sportsmagasin V-Boulevard 31 W g< B y 8603 Ditzel Augusta Enke e. Revisor Holsteinsg. 224 m |! ø 1623 v - Otto FGross. Upsalag. 104Hl D 0 145x Diva v. M Erteschick Trikotage- & Manufak- turforr. Falkoner Allé 62 E |) N 4793v Divanfabr. Saxo v. P Petersen Bagerstr. 8 B 1 V 9472x Dixie v. A Clausen Skotøjsreparation Smalleg. 12 E | Gh. 6251 Djernis Marie Enke e.KøbmandÆgirsg.651®! - Henry Korrespondent Hellebækg 9 4 iH Djernov K a i Vinduespolerer A lltg. 23 E D Gh. I2 l0 v Djervig V Marmeladefabr. Kaprifoliev. 3 {sj $ Am. 958 Djur Osvald Disponent Fengersv. 161Valby Djurhuus Ole Direktør Hollænderv. 164 B - Ida Enkefrue A N Hansens A llt 291 Hell - J H O Forfatter Cand.jur.Bredg 76Hh.6E - Chr. Malerm. Lindegaardsv. 14 A Char­ lottl. D Ordr. 67 Djurshoit Henry Direktør Solsortv. l l l s E D -Gh, 8198 DJur8ø Thyge Bankbogholder Løjtn. Veras Allé 4‘ Vanl. - H H Ligningssekr. Hol'fmeyersv. 16 E D Damsø 2549 - A P SekretærBygholmv.121Vanl. Djørup Ingeborg Enke e. AmtslægeFred. d.6. Allé 9* ffl I Gh. 6825 - M Frøken Sortedamsdoss. 63 A 3 Hl ® N 222 v - M Ingeniør Cand. polyt. Solgaarden 103 Hl f Ryv. 2804 A Kommunelærerinde Stormg. 14D3 E | B y f 931 - F A Kriminaldommer i Nordre B irk R. Sortedamsdoss. 914Hl D 0 7491 - Johannes La ge Hauserg. I l 1 E D By 8812 (12V2-lV.f) - L Læge R. N-Voldg. 164 E D B y 3016 Postkonto 1711 D. K.-Kitler vpd Em il Larsen Julius Bioms G. 16 OS) |i Tg. 2666

III - 903

Ditl—Dorp

D. K. M. (Dansk K lam pe-& Maatte-Industri). Akts. Biilovsv. 34 IV) D N 6315 & N 6316 Postkonto 27234 Dobbelmann Louis, Akts., Tobaksfabr. Gerdasg. 7, 9 Valby J) Vb. 3393 Dobel O lga Enke e. SkibsrederUpsalag.l22Hl D O 2612y - N C MobelfabrJKbhvns Kontormøbel­ fabrik) Dronn. Tværg. 381E $) Palæ 2163 Doberck Knud Afdelingschef Ved Grænsen 74 E |0 Damsø 645 - E W Bankkasserer Allég. 15AS E $j) Gh. 687v - EmilieEnkefrue Strandg. 22 A 3 E D Am. 8741 v - U lla Enkefrue Mariendalsv. 28s E D G h. 1708x - Iwan Gross. Manufaktur en gros Studiestr. 5 E D B y 4953 Bp Skjulhøj Allé l 3Vanl. D Damsø 2467x - F W & Søn’s Eftf., C Amundin Kunstsme- dem. l.Strandstr. 22 E DCent. 5677 Dobler L Chef f. Skiftekont u. Kbhvns Byret .Danas PI. 12° B D B v a 3095 Doctermann & Olsen elektr. Install. Yrsav. 12 E f Gh. 7081 - Paul elektr Install. (Doctermann & Olsen) Frdbg. Bredeg. 2 B 2 E D Gh. 5343v - B Urmager GI. Kongev. 86 A B D V5738x Dodt T Korrespondent UnderElm enell4 ODD Am. 2089y Dohlmann Helen Frøken Billedhuggerinde Paludan Mullers V. 74 B | V 1190 x - F C Gross. Bornholmsg. B H | Cent. 9057 Bp. Skjoldhøj AUél Charlottl. DOrdr.1277 - PKunstm aler Engtoftev. 14 B | V 8168 Dohimeier Henry Malerm. Væverg. 6“ IH D N 1174y Dohm E lla Enke c. Gross. N-Fasanv. 199* IH r rg. 1200 H Giarm. Klosterstr. 21 E D By 1548 Bp. Pilestr 632 E - Heinrich Kunstmaler Tegner Frdbg. Allé 54 ® | V 55S3 y - CCjun. Æskefabr. Pilestr.632E DBy2226x Dohn Grethe Fiue Lange-Mullers G. 192Hl f Ryv. 189x nud Wichmann Fuldm. u. Mag. Cand. polit. Islands Brygge 192 [sj - W illiam Slagterm. Ryesg. 5 IH D N 5204 Dohse E Søminemester Duev. 102' E D Gh. 1401x Dokken Ivar Konsulent Gustav Johannsens V. 17 E D Damsø 1691 Dr. Benedictsen's Fodhvilere ved Hans Ziir- sen Badstuestr. 20 E D Cent.l3()44& 14099 Dolin Alex R( præsentant Nyrnbergg. 302 [s] Oolleris Christian fh. Fabrikmester Engsvin- get27s IH D Bella 1923v - Georg Murerm. Brigadegaarden l l s is] D Am. 5798 - Frede Axel Overassist. Gaunøv. 71Brh. Dollerup Lovisa Enkefrue Anemonev. 23 Gjentofte D Gjent. 254 Dolling C ForgylderFabrikantTstedg. 119 B D Cent. 6987 Bp. Tulliusg. 41 B - Henry Rammefabr. Falkoner Allé 56 E D N 6562 Bp. L I Brandes Allé 144 B Dollmeier Carl Motorcykleforhdl. Fred. d. 7 G. 8 A IH D N 5492 Dolmer K A bogholder Hallandsg. 225OD - Marie Kommunelærerinde Høyrups Allé 54 Hell. D Hell. 2521 Dombernowsky H Fiskehdl. Pilestr. 61 E D Cent. 7996 Bp. Ægirsg. 762 (H - A V fh. Postbud formand D M . N-Fasanv. 130 B 1E Dominia, Akts., V-Voldg. 8 f f l| Cent. 3767 Domin i on B e l t i n g C o , The, og Han s W i n t h e r 8 G a r v e r i e r , A k t s , Blegdamsv. 4 IH D Cent. 9610,9620 & 9630 Postkonto 39<;3 Domino Herrelingeriforr. Valby Langg. 108 Valby D V b 3074y Domkirken Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Register Domstole se Emnelisten paa gule Blade foran i 2. Bind

Domus ved Marie Fuhrmann Husgernings- kontor Sølvg. 95 E D Cent. 6619 Domus medica Amalieg. 5 E D Cent. 3452 & 3652 se Afd. V Real-Rogister Donde Israel Afdelingsmester N-Frihavnsg. 8 ;i Hl - E Blikkenslagerm. Kapelv. 53 IH D N 8500 Mp. Struenseg. 173EJ ji N 4711y - E li Kapelmester S-Fasanv. 652 [sj ® Gh- 7-181 - B Skrædderm. Rungsted PI. 141 0§] D T g 2657 y - BernhardSkrædderm. Njalsg. 28B2(sj D Am, i 296u Dondo Plantage Akts. st. Kongensg. 77 E § Cent. 7873 & 7874 Donnér S H Direktor Peter Bangs V. 762 E D Gh. 2100 Donovan Edvin Vognmand Korsg. 35Bb IH Dons - R D o n s a n a l y t i s k , k e m i s k o g b ak­ t e r i o l o g i s k L a b o r a t o r i u m Fryden- dalav.4 B D Cent. 4067 Postkonto 125 - Niels bankfuldm. st. Mølle V. 54 (HD -A-m* SOOly - Elisabeth Frøken M I & A. Valkendorfsg. 203 E - O Frøken Kongeledet 5 Charlottl. - V Frøken Kochsv. 132 B - P M Fuldm. i Nationalb.Maglekildev.l04B I V 8323 - K P M Gross. Smoreksp. Løngangstr. 24 m D Gent. 8241 &8261 Postkonto 351 Bp. Vesterbrog. 107 A 4f f l | V 8129 - Poul Gross. H alls A llé 1 A 2I! D | V 3508 - Poul & Co., Akts., Gross. Østerg. 17,19 E D Cent. 11951 & 11952 Postkonto 540 - Rudolph Laboratorieforst. Cand. pharm. Frydendalsv. 4 B - A Rentier Hørsholmsg. 8‘2El ® Tg.l063v - E C L Undernotar Cand. jur. R. Thorvald- sensv. 274B D V 4605 Doose C Kontorchef Grøntoften 6 Søborg D Sob.1396 Dorch Henrik Hattefabr.Frm.0sterg.61 E D B y 3614 - S FabriciusHattefabrikantf Henrik Dorch) I E Ohlsens G. 124 Hl D 0 2-5u - J H K Læge Serridslevv. 8‘ Hl D 0 5261 fl-2, Fred. till. 6-7) - P F A F Tømmerhdl. Rosenlunds AU é94 Vanl. Doreng Oscar Ingeniør (Mctor-Service) N y Toldbog. 37A 5' E Dormer Oil Co.v.OJensenEbbedalVesterbrog. 40lB D C e n t.lll9 0 Postkonto30380 Dornonville de laCour F Bankkasserer Aaga- de 1044 (H - Henri fh.Direktør Forstander f.d. off.Vejn. i Frihavnen Amager Boulevard 1292 IH D Am. 2539 v - P E Direktør deConineksV.8HolteDHolte 560 - Bettina Enkefrue Ø-Segade 323 E D B y 382v - Henrikgine Enke e. Proprietær Svej- f aardsv. 24 H ell D Hell. 292 i Frue Aagade 1U44 IH D ^ 4800 v - Janus Isenkr. ToftegaardsAllé 14 Valby ® Vb. 309 Bp. Marielystv. I 1E D Damsø 1117 - MagdaleneKommandørinde Enighedsv. 21 Charlottl. D Ordr. 105 - L U Oberst K .D M . Broholms Allé 14* Charlottl. D Ordr. 3165x - J C A Ritmester R.Bernstorffsv.165 Char­ lottl. D Ordr. 4083 - Etta Sekretær Maglekildev. I 3B Dorofejeff A Ingeniør Annasv. 42 Hell. Dorph Carla Fiue N-Voldg.24 E - A M Frøken Willemoesg. 26® Hl D 2689 x - Ebba Frøken Strandhoulevarder 53Hl ® 0 312 - G Klkollektrice G odthaabsv. 1332E D hemmeligt Nr. - Bertha Kunstmalerinde Soldalen 3 Hl 1 R y v. 2223

Made with FlippingBook HTML5