Kraks Vejviser 1935 personregister

Dreiager Harry Automobilreparator T.ol- landsv.43 A[i3 J Gh. 6121 Bp. Godthaabsv. 54* 33 - L Cyklehdl. Ærovej 2 33 J Gh. 1 - O Cyklehdl Holger Danskes V. 94 [P] J Gh. 5163 y - Chr.R Snedkerm. (Trævarefa br. Imbus) Godthaabsv. 56* 33 Jl Gh. 2467 Dreier P Blikkcnslagcrm. Gas- & Vandm. Sværteg. 3 E J B jr4178 Bp. P Knudsens G. 22 IY) Jl Sydhavn 100 Dreiøe Agnes Enkefrue Australicnsv. 33s El J Ryv. 3464x - Ellen Nielsen Enke e. Skibsf. Drcjog.41El J) Ryv. I(i41 v - Margrethe Frue Ved Skansen l 5 [s] - Paul Rej^einsp. Vognmandsmarken 242 El J) Ryv. 2591 Drejer [Se endv. Dreyer] - Stig A-elsen Cand.jur. Amagerbrog. 25[S] - Marie Enkefrue Bakkev. 9 Qf) - Marie Axelsen Enkefrue Amagerbrog.25ls] J) Am. 1817u - Jenny Frue Hulsømforr. Æblestien 2S (U J) Am. 5599y - Valborg Kommunel.ærerindc Bakkev. 9 (F Jl Gh. 1628y - Margrete Kunstmalerindc Bakkev. 9 IB J Gh. 1628y - L J Malerm. Hindeg. 53E J Palæ 1202u - A Axelsen Redaktør Cand. polit. Søtotten 6 Gjentofte Jl Gjent. 1386 - O C Urtekr. Bakkev. 9S (E Drejs LagoniKontoichef Edelsmindcv. 14 Brh. J Bella 1851 - Julius Restaurator Bronshøjgaardv. 13;! Brh. J Bella 1140v Drejø E Hølst Gross. V-Voldg. 9 A S E J Pa- læ.4061 Bp. Taasingeg. 22’El J Ryv.4431x - P H Smedem. Automobilreparator llyeser. 3 ( Ø J N 6517 & N 6597 Bp. Grenaag. 3S El J 0 2709 Drenck Cat 1Fabrikant Aaboulcvard 32 Hl J Cent. 10975 Bp.Knabstrupv. 26 Brh. Jl Bella 1117 Drengetøj Fabrikken ved Aage I S Morck Norrebrog. 10 (Ni Jl N 8356 Drengetøjs en gros Lageret, Akts., Amagei- lnoir. 4u (U Jl Am. 1589x Drengetøjslageret v Fru Alm a Andresen Kobmagerg. 28 E J By 2t09y Drensholt I I Kontorchef Manog. I 3 El J Ryv. 154x - H Kontorchef I E Ohlsens G. 61El J 0 2654v Drescher’s Autoværksted v. E rik Drescher Bernstordsv. 154 Hell. Jl Hell. 5163 - Fr. Fabrikant Frm. Fnghavev. 10 E J Eva 28 Rostkonto 27723 - Harald Fabrikant (Linotol-Kornpagniet) Vesterfælledv. 66 E J| Cent. 6154 - Herluf Fabrikant Mariev. 15 Vedbæk J Vedbæk 135 - Otto Fabrikant(Fr.Drescher)Uraniav.lO® ? ! V 2324 lolger Forretningsf. Paludan Mullers V.73 E j V 8266 - Frits Ingeniør Gyldenlundsv.121Charlottl- Ordr. 1284 strid Krue Kunstmalerinde Bredg. 25C E J Palæ 1463 - Bodil Enkefrue Maskinafskrivningsbur. Thorvaldsensv. 83 E J V 1236x - Oscar Tandlæge V-Voldg. 6 E J By 4035 ( 9 - 4 ) Dresing Isabella Enkefrue Klkollektriee Vognmandsmarken 52s El J Ryv. 2673 - Rigmor Frue Classensg. 293El J 0 2527V Dresler C Enkefrue Brammingeg. 103 El - Chr. N Gross. Strandboulevardcn 62* El J 0 4055 - E lla Frøken Lædervarehdl. Østerbroer- 86 El J 0 5854 Bp. Østerbrog. 144*® J 06484 Dresling Otto F Kontorchef i Finm. Cand.jur- Rosenfeldts Allé 12 GjentofteJGjent.l97‘ Dress ler Fritz Ingenior Emiliekildev. 56 Klpbg. J Ordr. 4269 Person-Register for København

l)orp—Dres

III — 904

Dorph Ole Redaktor Reklamckonsulent R y Kongensg. I l1® Jl Rala; 111 - Il C Ritmester Kmjkr. Sekretær i Krigsm. R. F r dbg. Bredeg. 18- i'F' J G I i. 506y - Magdalene Sproglærerinde Gammeltoftsg. 20:! 1K} Jl Palæ 4464x -1 Frue 'l’andlæge Ejgaardsv. 32 Charlott!. * Ordr. 2168 - Tolis. Tegner Ejgaardsv. 32 Charlottl. $ Ordr. 2168 Dorph-Petersen Knud Direktor for Statsfro- kontrollen R. D M . Thorvaldsensv. 57El J Cent. 2614 - Jo Frue Ordrupv 131* Charlottl. - Aagot & Kina Frokner Frederiksborgg. 343E J By 4120 - PFuldm. og Kasserer v. Danin. tekn. Hoj- sk. Cand.jur. Ingeborgv. 21 Charlottl. J Ordr. 4318 - ’sK Vinlag-er, Akts., HauserP1.32EJ|Cent. 3253 & 11848 Postkonto 4508 Dorrec Akts. Gersonsv. 7 Hell. J Cent. 9504 & 9505 Dorthea Mollen ljyngbyv. 414 Gjentofte J Gjent. 58 Dorvé Cai Danseinstruktør Gasva>rksv. 2° El Jl Eva341G Dose F RDirektor Ryvangs Allé 78 Ueli. Jl Hell. 2712 - Clir. Husejer Ahornsg. 13* [ Ø J N 4414y - L Slagterin. Yibev. 41 [N] Jl Tg. 5909 Doubledåy I I Frue Melchiors PI. 55El J 0 4841 v Douglas "Wiin Pressefotograf Finsensv. 46A3 33 J Gh.497x le Dous Carl Assist. v. Danm. tekn. Iløjsk. Cand. pharm. Aagade 116S ED - K a i Buntmager (P le Dous) Østerbrog. 392 ES Jl 0 3454y - PBuntmagerFrm .0sterg.il IS J Cent.4728 - Petra Enke e. Buntmager (P le Dous) Ser- ridslev v. 4S É1 Jl 0 21)91 - L Frue lngerslevsg. 1942El J V 0257 u Aage Fuldm. Sommerv. 17Charlottl. Jl Ordr. 799 Dracena v FruJohanncNielsen Blomsterforr. Mølle Allé 17 Valby Jl Vb. 2498 Drachmann A G Bibliotekar v. Univbibl. Cand. mag. Solgaarden 192E) Jl Ryv.2437y - ’s A Bogtrykkeri Ryesg. 22Hl - Bjørn Direktør f. L iv s-& Genforsikringss. DanaAktuar (tand. mag. Vingaards Allé 49 Hell. Jl hemmeligtNr. „ - Johs. Direktor Worsaaesv. 2G:|El JN16G3 - Otto Ingenior Johannev. 2 Charlottl. Jl Ordr. 3()74 - A B Prof. Dr. phil. M V S . K .D M . Bjerre- gaardsv. 5 Valby Jl Vb. 2400 - Povl Redaktør Cand. polit. M F . Carl Baggers Allé 1 Charlottl. Jl Ordr. 2987 - Guda Tandtekniker Godthaabsv. 61(H Jl Gh. 992x Drackenberg C fh. Adjunkt Holger Drach- manns V. 7 Lyngby Jl Lyngby 455 - V Blomsterhdl. Frdbg. A llé 51 E J! V 1587v - Chr. Bogholder Markmandsg. 23O - Johanne Enke e. Kapt. Nørrcbrog.261Hl Jl N 3468 Dragehjelm H C Kommunelærer Cand. phil. Arkonag. 15* El Dragerforeningen paa Kbhvns Hoved-& Gods- banegaard Vesterbrog. K bhvns Hovedbane- gaard E Jl Cent. 21G2 & 11439 Dragheim Aase Frue Tordenskjoldsg. 32*E J Palæ 4808 Dragkjær E rik Konfekturehdl. Norreg. 24 E S Cent. 13267 Bp. Somarksv. 18 Hell. ffi ell. 4976 Dragsbæk Aksel Forretningsf. N y Carlsberg V. 71 El Dragsdahl Karen Enke e. Skibsforer Havrev. 10 Brh. $ Bella 514 Dragsholm A K Enkefrue Cort Adelers G. 91 E J Palæ 3332u - Johs. Fuldm. Carl Johans G. l l s El J) 0 4088y - 's A K Eftf. v. Fruerne I Tversted & E Lysholm Smørrebrødsforr. Strandboule­ varden 70 El J 0 23G2u

Dragsholt Ed. KommunelærerBonnelandsv. 7 Vanl. - Johs. Maalerkontrolor Maagev. 6S 33 Dragsted Emma Enke e. Solvarefabr. Nordre Allé 3 Valby - M Frue Mariendalsv. 32C233 Jl Gh. 6057 - J, Akts., Gross. Admiralg. 19 E J By6219 Postkonto 21640 - J G ross. Cand. pharm. Østerbrog. 154* El J 0 5202 - A D r a g s t e d , A k t s . , kgl. Ilof-Juveléi &ilol-Guldsmed Bredg. 17 E J Cent. 5576 & 14676 Postkonto 581 Telegramadr. „Juvcldragstcd“ Værksted for Guld og Juveler Bredg. 19 E J| Palæ 3054 Frm. er grundlagt 1854 Direktør Aaere Dragsted Privatbp. C V E Knuths V. 4 Hell. J Hell. 1905 - Aage Juveler Cand. phil. C V E Knuths V. 4 Hell. $ Hell. 1905 - Einar Juvelér Bredg. 17'* E J By8938 - Frants Overretssagf. Graabrodret. 16 E J Cent.8122 Postkonto 3072 Bp. Gothcrs- g . l 0 7 ' E J Palæ 4008 - Axel Solvvarefabr. Nordre Allé 3 Valby - Axel, Akts.. Solvvarefabr. Gothcrsg. 14 H E J Palæ 1819 Postkonto 25838 - E D r a g s t e d ’s S ø l v v a r e f a b r i k Hol- bergsg. 20 [KJ Jl Cent. 7194 Postkonto 2056 Einar Dragsted Privatbp. Bredg. 173 E Jl B y 8938 Dragvig Axel Direktor Dybbolsg. 122E JlEva 3201 DragørGas-,Vand-&Elektricitetsværk,Akts., Stationsv. Dragor Jl Dragor 25 - Kiosk ved P E Poulsen Kongevejen 4 Dragor J Dragør 146 Draiby E Arkitekt Islands Brygge 25:’1E] J) Am. 3843y Draminsky Ellen Cand. mag. & pharm. K a - stclsv. 12 A 2 El - Otto Dr. phil. Ib.Direktor R.DM .Kastelsv. 102E1 J 0 6600 - Anna Froken N-Farimagsg. 192 Kl f B y 2109v Froken Rebekkav. 361 Hell. - Paul Ingenior Cand.polyt.Strandv.108Ilh .1 IIc ll. Jl Hell. 1208 - Per Ingenior Cand. polyt. Kastelsv. 82 Ei Dramming K Forretningsbestyrer Østerdalsg. 8 S (Hl J Am 3430v Drasbek N B Gross. Vesterbrog. 883E J E v a 2974 - A G Skibsforer Præstøg. 5 A 3El Jl 0 1490y Draskau K W Ekspeditionssekr.i Finm.Cand. jur. Gothcrsg. 135* E Jl B y 5679v - Emma Frue Konto) fuldm. iFinm.Gothers- g. 135* E - M S FPostassist. Luganov. 81El - Vilhelm Postmester Stationsv. Holte J Holte 391 Drastrup Axel Bankkasserer Johnstrups Allé 23(S - K DircktørRaadhusv. 17sCharlottl. JlOrdr. 3904 - Nora Enkefrue Johnstrups Allé 23|v] Jl N 1609y - A M Kommunelærer Svanemosegaardsv. 2 A E - Emma Overs 3 ’geplejerske Sortedamsdoss. 65C1El - K Reklamebureau Vesterport CS Jl Cent. 1005 Postkonto 1271 Drechsel Bodil Frue Frederiksg. 21 E JCcnt. 10187 & 10188 - Anna Kommandorinde Strandboulevarden 603 El J 0 9373 Drechsler Curt Gross. Papir en gros Bleg- damsv. 28-32 [S J Cent. 14409 Bp. Øster­ brog. 412 El Jl 0 500u Dreeszen A M Frue Volundsg. 19* Hl Drefeld A Bogtrykker PederSkrams G. 20 E |) B y 6371 Bp. Langøg. 171E lJ R y v . 3789x Dreher Arthur Juvelér Klosterstr.23 E J B y 8511 Bp. St. Kjeldsg. 83* El J Ryv. 3l92y Drehmann H A Arkitekt Jernbane Allé 823 Vanl.

Made with FlippingBook HTML5