Kraks Vejviser 1930 del 1

KRAK8

VEJVISER 1930 161. AARGANG • KRAK 68. AARGANG

1 . B I N D

F O R R A N M A R K

Kort og Planer • Real-Register. Gade- og Hus-Register • Person-Register. Provins-Register.

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17 K J Ø B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online