Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 716

Chri

Christiansen P V Sadelmagerm. Mølle Allé 14 Valby ff Vb. 375y - Vilh. Sagfører Skinderg.31 E ff Cent. 4263 &4283 (10-3) Bp. Gersonsv. 55* Hell. ff Hell. 3360 - Gundcr Frue Sekretær i Kv.Arbejderforb. Kærsangerv. 13* Brh. ff Tg. 2(397 - Jørgen Sekretær i Hdlsmin. Cand. jur. Søndermarksv. 2 Valby - Alfred Seminarieforst. Dronningensv. l l s E ff Gh. 4736 - L P Skibsforer Odenseg. 64® ff 0 1704x - Rud Skibsfører Islands Brygge 384El ff Am. 1682v - J Skibsinspektør Strandboulevard 624 M ff 0 746 - Holger Skibsmægler N-Søgade 873E ff By 4016 - II Skibsreder Østerled 32 fri ff Ryv. 3032x - Chr. Skomagerm. Strandv. 145 Hell. - H C Skomagerm. Aarhusg. 14 ESff 01438x - K Skomagerm. Viborgg. 13 ® ff 0 2472y - O L Skomagerm. Graabrødret. 9 E ff By 2979 x - Sarias Skomagerm. N-Fasanv. 132 Bs E ff Gh.881x - Søren Skomagerm. Danasv. 31 A |V) - Anders Ski æddcrm. Aabenraa 5E ff By 1619x - Brodr. O & E Skrædderm. Vinkelv. 31 (vj ff N 7224 - E Skrædderm. (Brdr. O & E Christiansen) Vinkelv. 31s 3 - II Skrædderm. Klosterstr. 143 E ff By 1157x - ’s II Fll'tf., Robert Pehrsson Skrædderm. st. Kongensg. 103E ff Palæ 379 - J Skrædderm. Stationsv. Vedbæk ff Ved­ bæk 45 & Priv. ff Vedbæk 203 - L Skrædderm. Klkollektor Molle Allé 4 Valby - L Skrædderm. Struenseg. 484El ff N4654y - Oskar Skrædderm. (Brødr.O&E Christian­ sen) Vinkelv. 31s 3 - Knud Skuespiller Falkonerallé 38* E ff N 292 - Rasmus Skuespiller V -Voldg. 9643 ff hemmeligt Nr. - J Slagterm. Strandboulevard 151 [ri] ff 0 1225y - Julius Slagterm. Ravnsborgg. 19 El ff N U17u Bp. Westcnd 3* 3 ff V 6197y - Brødr. Johs. & G E Smedem. Soborghus Allé 21 Soborg ff Sob. 779 - C F Smedem. Lindegaardsv. 36 Charlottl. - Chr. Smedem. Gas-&Vandm. (PC MChri­ stiansen & P Andersen) Arnesv. 5 Brh; - Chr. P Smedem. Ravnsb. Tværg. 54 El - M P Smedem. (Udsen & Christiansen) Borgerg. 732E - P Smedem. Danmarksg. 1523 ff V 3789 - P C M & P Andersen Smedem. Gas- & Vandm. Arnesv. 5 Brh. ff Bella 28 - P II Smedem. (Christiansen & Co.) Hol- steinsg. 622® - R E Smedem. Prinsosseg. 243E - A Snedkerm. (Byens Modelfabrik & Ma­ skinsnedkeri) Bcrgthorasg. 7;! El - Charles Snedkerm. Sankelmarksg. 18Bb>3 ff V 981x Bp. Dybbolsg. 522 3 ff V 5915v - Chr. Snedkerm. (Frm. Chr. Christiansen) Grenaag. 1621® ff 0 4593y - Chr. Snedkerm. Ahlmanns Allé 4 llcll. ff Hell. 1436x Bp. Ahlmanns Allé 11KHell. - Chr. Snedkerm. Frm. J M Thieles V. 3 3 ff N 399 - ,1 Snedkerm. Islandsg. 38 [s] Bp. Norman­ dig. 72 [S] -Jens Peter Snedkerm. (Chrsthvns Model- & Bygningssnedkeri) Dronningens?. 462E ff Am. 5987y - K Snedkerm. Enigheds Allé 1 Brh. - Ludv. Snedkerm. Aakjærs Allé 22 Soborg - Liitzhøft Snedkerm. Rygaarus Allé 5 Hell. ff Hell. 1882 - O Ertmann Snedkerin. Forchbammersv.il 3 ff V 908 x og Lykkesh. Allé 33 C 3 ff V 4401 - R P Snedkerm. Øresundsg. 18 (ø) ff 0 4867y Bp. GI. Kalkbrænderiv. 343É1

Christiansen Rasmus Redaktør Schleppe- grellsg. 6 * 1 | N 7003 - Valdemar Redaktør Cand. jur. R. Vo- droffsv. 17 A 2 IS D V 743y - H Farstrup Regnskabsf. Finlandsg.243O - A Repræsentant Sjællandsg. 314IS D N 4020u - A Repræsentant IIillrrødg.158 Brh. ff Gh. 4758 - Andreas Repræsentant Overbyes Allé 27 Valby - Anton RepræsentantJagtv.74El|)Gh.l385 - Anton Repræsentant Chr.RichardtsV.833 - Axel Repræsentant Koldingg. 152® ff 0 4915y - Braun Repræsentant Valby Langg. 1143 Valby ff Vb. 1045y - Carl F P Repræsentant StorkebakkenlSE ff Bella 72 - Chr. Repræsentant Bentzonsv. l l s E - Chr. Repræsentant Markv. 3 Brh. - C P Repræsentant Fensmarkg. 463 IH - E Brcndekilde Repræsentant Gunlogsg. 253 [s] - Frederik Repræsentant Carl Langes V. 47s Valby - H Juul RepræsentantTrekronerg.84Valby - IPM Reprøsentant Asminderødg. 18s El ff Tg. 2616y - H Viggo Repræsentant Ætnav. 6* (s] - Johs. Repræsentant st. Kongensg. 742 E Palæ 1874v aj Repræsentant Vermundsg. 102frjj - K E Repræsentant Tordenskjoldsg. 28* E - L Repræsentant Vodroffs Tværg. 12 E | V G140v - M Repræsentant Kongedybs A llé3 E - M C Repræsentant Balderspl. I4El ffi Tg. 2043 - O J Repræsentant Zolas Allé 4 Søborg ff Søb. 442 - T Repræsentant Dosseringen 22s El - Victor Repræsentant Herluf Trolles G.192 E ff By 223v - A Restauratrice Frederikssundsv. 70 [Lj ff Tg. 3968 - Aksel RestauratørNygaardsv. 37s fr3 ffi Ryv. 2851 ■A P Restauratør Bergtborasg. 7S [s] - Aug. Restaurator Blegdamsv. 80 |0]ffCent. 9769 - Carl V Restaurator Holger Danskes V. 85 E | Gh. 1936x - Charles Restauratør Vandkunsten 5 E ff Cent. 8191 - Chr. RestauratørWestern! 4 3 ff Cent. 869 Bp. Reventlowsg. 184IS ff V 8735 - C PRestaurator N-Voldg. 23 E ff By 6084 - C R Restaura torØsterbrog. 52 ® ff Cent. 5517 Bp. Østerbrog. 56 D 1[0] - F Restauratør Callisensv.6Hell. ff Hell.244 - H Restaurator Prins .Jørgens G .14B El ff Cent. 7921 - .1 C Restaurator Kronprinsesseg. 46 E 'ff Cent. 9903 - L Frue Restauratrice Cumberlandsg. 13* [S] ff Am. 2977y - M Restauratrice 1. Kirkestr.l E ff Cent. 13887 Bp. N-Farimagsg. 9 A 4E - Marie fh. Restauratrice Nørrebrog. 94 El ff N 903x - N l'h. Restauratør Saxog. 62EJ - P Restauratør st. Kongensg. 70 E ff Cent. 9481 & Priv. ff Palæ 1757x - S Restaurator Nyhavn 65 E ff Cent. 113(35 Bp. Ved Krsthvns Vold l 2 E - Axel .1Revisor Kong Georgs V. 582E ff Gh. 4892 - C Revisor Cand. jur. Hollænderdybet 164 EJ ff Am. 4159 - O C V Revisor Hyskenstr. 52E ff Cent. 7382 Bp.Amagerfælledv.23s[slffAm, 4962x - C ,4 RogeriejerHambrosg.23E] ff Byl399x - JRøi'vævsfabrJR Christiansen’sRørvævs- fabrik) Vibev. 11 E - ’sRRørvævsfabrikVibev.ll E ffCent.10235 Postkonto 20847 - Marinus Sadelmag« rm. (Kbhvns Automo­ bil-Sadelmageri) St. Jørgens Allé 2 13 ff V 8143

Christiansen C C Murerm. Jægersborgg. 85El Tg. 3596x 0 Murerm. Søvejen 9 Holte ff Holte 552 - Chr. Murerm. Norgesg. 311[S] £1Am.5402x - HM Murerm. Kongev. 54 Holte - Johs. Murerm. Griinersv. 11 Holte £1Hol­ te 87 - Lars Murerm. Højmosev.23s Emdrup ff Søb. 410 - M C Murerm. Nakskovv.70 A 1Valby - E MusikerStraiKlboulevardl01s® Jl.02483 - Hedvig Musiklærerinde Torveg. 211E - C Møbelhdl. St. Hans G. 21 1E - L Mobellull. N-Farimagsg.50Eff By3971 - V Møbelhdl. Ealkonerallé 30 [S £1N 103G - Chr. Organist Pianist N-Vold g. 214E ff By 352(5 - H Lund Organist Classensg. 00s M ff 0 1940v - R, Akts., Ostehdl. Smyrnav.2(S]|lAm.4830 - Jul. Overassist. u. Magist. Østerbrog. 1544 El | 0 10 - L J Overbaadsmand DM. Vildandeg. 6 E - Aage Overingeniør Brannorsv. 4 Char- lottl. | Ordr. 1101 - Hellmuth Overmekaniker Hiels Ebbesens V . l l 1 3 ff v 1488v - Jens Overpakmester S-Allé 33 Valby - L P Overpakmester Langclandsv. 5:! El ff Gh. 1698x - A Bohn Overretssagf. V-Voldg. 10 3 D Cent. 5400 (10 - 3) Bp. Krystalg. 191IS ff By 1213x - Christian Papir-&Musikhdl. Blaagaardsg. 27 [NO ff N 1047y - P C h r i s t i a n s e n P a p i r v a r e f a - b r i k , A k t s . , Julius Bioms G. 20 El J) Cent. 1(337,1087, 681 & 8507 - Katy Parfuinehdl. GI. Kongev. 125 E | V 7684 - C Pianostemmer Ægirsg. 60s El ff Tg.468x - R ,TN Pianostemmer Løgstørg. 35s M ff 0 3155y - Emilie Plissé forr.Helgesensg.9'El ffN909x - A L Postassist. Danasv.(Vodroffspl.)2123 - C O Postassist. Næstved g. 83SS - Georg Postassist. Mynstersv. 7BS 3 ff V 7004 - Arthur Postkontrolør Livjægerg. 313(ø) - L Pr.-Løjtn. Solvg. 40 E - Ad.Produktforr. Carolinev. 14 [L]ffTg.3084 Bp. Genforeningspi. 422Brh. ff Gh. 2901 - Einar Prof. Forfatter R. DM. Kronprin- sesseg. 183 E ff Palæ 1478 - TTProfessorinde Amager fælledv. 28' Hl ff Am. 3498x - M Prof. v. Landbohøjsk., Dr. Abildgaards Allé 14* 3 ff N4970y - Viggo Prou Dr. med. K.DM. V-Boulevard 34 IS J) By 3764 Konsultation i Nervesyg­ domme (Mand., Tirsd., Torsd. og Lord. 12»/2-lV 2) og I. Strandv. 18 Hell. ff Hell. 764 (Onsd. og Fred. 121 2-1'/?)- - Anna Prokurist Ø-Søgade 944 M ' - Christian Prokurist Finscnsv. 62* E ff Gh. 341Iv - Fr. .Prokurist Svend Gonges V. 12 Brh. $ Bella 178 - Johs. Prokurist Pælledv. 254 INI$ N 331 - K Feldbeck Prokurist Adilsv. 2* EJ ff Gh. 154ly - L Prokurist Jomsborgsv. 35* Hell. ff Hell. 2825 x - M Prokurist Falstersv. 6* [F ff Gh. 3P50x - O Prokurist Heinesg. 3* El ff”Tg. 1915 - Olga Borrc Prokurist St. Jakobs G. 18s M - Poul ProkuristS-Boulevardl2723ffV925v - A E Proviantmester i Flaaden Hareg.33E ff Palæ 524y - L T I Radioforhdl. (Almecano) Falkoner­ allé 54- E - F Frøken Rammeforr. Niels Hemmingsens G. 10 E ff By 2471y - A P Redaktør GI. Kongev. 762S ff Cent. 14830 - Ernst Redaktør Skottcrupg. 94 El ff Tg. 2102 - Peter Redaktør Jagtv. 192 00 ff Tg. 1711x

Made with FlippingBook Ebook Creator