Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavo

IV — 663

Beie— Bend

Beier Henry Skibsfører N-Frihavnsg. 64 M Beinthin H Mekaniker (Beinthin & Co.) MaglegaardsAllé 14 Søborg fl Søb.627 - & Co. mek.Værkst. Dronningensg. 66 E | Cent. 9183 Beisheim IC Urtekr. Dr. Abildgaards Allé 3 3 | N 2075 Beiter J L Gross. Duev. 1143El Beitzel Willy Bogholder Nygaardsv. 261gE] - Johnna Danselærerinde Værnedamsv. 113 # Y 849x - C C Fabrikant Callisensv. 2 1 Hell. ® Hell. 1688y - Chr. Musiker Pianostemmer Livjægerg. 253 m « 0 308 - Carl Symaskinefabr. Nørrebrog. 80 El H N 2421y - Carl jun. Symaskinefabr. Gothersg. 28 El ®Palæl892x Bp.Værnedamsv.l33f|V849x Bek N S Tømrerm. GI. Kirkev. 5, 7 Kastrup D Kastrup 431 Bekker [Se endv. Becher, Becker] - Holger Anlægsgartner Havearkitekt Lyngbyv. 267 Hell. - A C Disponent Ved Kløvermarken 12 3 [S) - Georg Fabrikant Beringgaardsv. 11 Hvid­ ovre Valby J Hvidovre 143 - Carla Frue Amagerbrog 811[H f) Am.6917 - E Frøken Jordemoder Ø-Farimagsg. 75 2 H) $ 0 1613 - P Bendtsen Maskinkonstruktør GI. Kon- gev. 135 A 2 3 D V 1338v - Johan Bekker Slagterm. Blaagaardsg. 7 Bl fl Cent.7549 & 14782 Bp. Frederiks- borgv. 75 ID D Cent. 3092 Bekker-Nielsen H Dekorationsmaler Kløver- bladsg. 45 Valby D Vb. 1431 y Bekkevold Carl Købmand L I Brandes Allé 413 Beklædningsmagasinet Blaagaard ved An- dreasPetersen Blaagaardsg.38 O § N1155 - Sterling ved Viggo Nielsen Amagerbrog. 122 m f Am. 202 Belgisk Import Comp. Hdl. m. fotogr. Art. N-Voldg. 21 m | Cent. 2473 & By 1069y Postkonto 562 - Skandinavisk Import Akts. Vognmagerg. 2 m D Cent. 14571 & 14572 Belin V Repræsentant Gunløgsg. 54 1 [s] Bell Charles Ingeniør Automobilreparatør Holger DanskesV. 32 El ® Cent. 14233 Bp. Carolinev. 28 Hell. Belle Fleur, Akts., Vesterbrog.50 3 f)V4935 Bellevue Hotel Studiestr. 18 E $! Cent. 919 - Kiosk, WErichsenStrandv. Klpbg. J) Ordr. 2540 - Strandhotel Strandv. 338 Klpbg. ® Ordr. 2499 & Ordr. 2500 Belling GBlomsterhdl.Efteraarsv.5 Charlottl. Bello-Akts., Kong. Nyt. 24 B |) Cent. 10862 Belschner V Ledningsinspektør u. Magist. Estersv. 24s Hell. D Hell. 29x Belstrup Th. Andersen Frue Ny Kronprin- sesseg. 252B f! Palæ 1102 x - F V Kontrolør u. Rodeforv. Nansensg. 864 B HBy 626v - L C Materialist (Chr. V Mende & Co.) Nansensg. 864 B Beltoft L & C Kommunelærerinder Kong Georgs V. 22 El D Gh. 1736x - 0 Korrespondent Fuglevangsv. 10 s 3 f) N Belysningsvæsenet Kontorer Vognmagerg. 8 B | Cent. 7290 se Afd. II Real-Register Belønnings- ogSpareforeningen for faste Hus- medhjælpere i Kbhvn. og Omegn, Kontor Malmøg. 5 i $ 0 5931 se Afd. II Real- Register Bencard Thora Enke e. Direktør Malmøg. 4 2 i | 0 5316 - F Gross.Malmøg.4 2 M fl 05316 Bencke [Se endv.Behncke, Behnke, Båhncke] - ’s Carl Eftf., G Gregersen Drejerm. Go­ thersg. 133 B f By 3329 - Petrea Forrétningsf. Løgstørg. 284 SUf) 0 4736y - Alvilda Frøken GI. Kongev. 140 Hh.33 - Vald. Gross. Anemonev. 35 Gjentofte fl Gjent. 211

BenckeHolger Maskinmester Løgstørg.381IH - Emil Revisor Gjentofteg. 54 Gjentofte f) Gjent. 471 - JG Skibsfører Rolighedsv.1833 Jj)N1723y - Elisabeth Tællerske i Nationalb. Niels Juels G. 7 4 B - A Vinhdl. (Peter Buch’s Vinhandel) Hel- lerupgaardv. 10 Hell. D Hell. 571 Benda Erik Afdelingschef Prinsesse Maries Allé 3 3 3 D V 5903y Bendahl Carl fh. Fuldm. H C Ørsteds V. 37B 3 3 D N 862y - Anker Violinist Ragnag. 61 H J) Ryv. 1637 - Hj. R Violoncellist Grilfenfeldtsg. 583 El,® N 5809 Bender Christian Forretningsf. Taasingeg. 664 m - Betty Frøken Odenseg. 12s ® fl 0 1284 x - Thorv. SkiferdækkerBlikkenslagerm.Gas- & Vandm. Kastruplundsg. 18 Kastrup Bendix Anthon Arkitekt N-Farimagsg. 613 B f By 8064 - E A & Co. Dampskibs- & Befragtnings­ agenter Amalieg. 28 B f Cent. 4342&4544 - Emmy Direktør Nordkrog 24 Hell. ®Hell. ø 29 x - Wanda Enkefrue (A H Bendix’s Eftf.) Stockholmspl. 3 2 ® f 0 6124 - Ebba Frue Livjægerg. 233® f 0 2956y - I Frue Sortedamsg. 154El f N 1246 x - Erik A Generalkonsul (E A Bendix & Co.) Bergensg. 3 2 ® J) 0 322 - Aage H Gross. Strandboulevard 621® f 0 2461x - ’s A H Eftf. Gross. Frilageret Amalieg. B f Palæ 1213 - B r ø d r . Be nd i x Gross. GI. Torv 18 B f Cent. 1050,3950,10350 & 13550 Post­ konto 2747 - Geo. S Gross. (Brødr. Bendix) Grønningen - M Gross. Nordkrog 24 Hell.® Hell. 629x - Otto Malerm. Linnésg. 26 B f Cent. 5413 (7-9,12-D/a) Bp. Østerbrog. 54 E 2 Él ® 0 3022 - MB en d ixManufakturhdl. Frm. Østerg. 16 B f Cent. 2399 Postkonto 3580 - Karen Stampe FrueMusiklærerinde Forch- hammersv. 2443 f N 7151 - Dagmar Professorinde Pianistinde Kron- prinsensv. 6 El f Gh. 2065 - Thora Professorinde Saxog. I 2 3 f V3697 - Hugo Repræsentant Ingolfs Allé 25 [H fl Am. 2481 - Ove Repræsentant Ribeg. 62 1 | 0 6704 - Karl Restauratør Toldbodv. Esplanade- Pavillon B f Cent. 381 & Palæ 763 - A B Sekretær GI. Torv 18 E f By 7921 - Grete Skuespillerinde Borups Allé 251 Es Brh. fl Gh. 5084y - & Co., Akt«., Symaskinefabr. Vesterbrog.l 3 f Cent. 3855 - Hans Tegner Gl.Strand 524 B f By 1986v - H J Tømrerm. Frøslevv. 10 RødovreValby Bendixen Brødr. Agenturforr. Gross. Pilestr. 12 B f Cent. 11165 - L Arkitekt Mariendalsv. 98 El f Gh. 676 - L & C J Klein Arkitekter Amagert. 2 B S Cent. 1790 C Arkitekt Dronn. Tværg. 252B - A P Bog- & Papirhdl. Valby Langg. 136 Valby f Vb. 1848 - H Bogholder Henrik Steffens V. 62 3 f V 7846 - Hakon Cand. jur. Kongedybet 11 4 (Hl - Harry Cand. jur. Kjøbmagerg. 63,65 B - C H Dommerfuldm. Øresundsv. 403IH - H K DyHæge Biilowsv. 13 3 - Ellen Enke e. Bogholder Esromg. 10 3 E f Tg. 3245v - Emma Enke e. Sagfører Skinderg. 272B - E Forvalter N-Frihavnsg.20 4 i | 0 4919y - L Frue Østerbrog. 841® f 0 2826 - Erna Galanterihdl. Nørrebrog. 15 El f N 102 y - Fr. Gross. Agenturforr. Holbergsg. 15s B f By 225 y - Johanne Frue Gross. Østerbrog. 841® f 0 5452

Bendixen Kristian Gross. (Brødr. Bendixen) Gothersg 1333B f By 7628 - LGross. Frm.Frihavnen Manufakturhuset ® f Cent. 1344 - Ove Gross. (Bendixen & Lindhard) Hen- ningsens Allé 10 Hell. f Hell. 2299 - Peter Gross. (Brødr. Bendixen) Amager Boulevard 1332 [s] f Am. 5165 - Thomas Gross. Herrekonfektion Amagert. 11 1 | Cent. 12311 & 12436 Bp. Kilde- gaardsv. 27 Hell. f Gjent. 777 - Ole fh. Inspektør Løjtn. R. Irisv. 4 Brh. f Bella 314 -EmmyFrueKommunelærerindeIrisv.4Brh. - H Korrespondent Nørrebrog. 108 A s El - Oda Korsetsystue Nørrebrog. 108ASEI - Edv. Kursusbestyrer Kjøbmagerg. 63, 65 B f By 3383 - S Malerm. Dybbølsg. 234 3 f V 5677 x - & Lindhard Motorcykleforr. Hofleverandør Nygaardsv. 42 g § f Cent. 13580 & Ryv.1213 - Carl J Repræsentant Samfunds Allé 274 El f Gh. 4378 - H Røgeriejer (J Petersen’s Røgeri) Nørre­ brog. 43® El f Cent. 4218 -N Bendixen Tømrerm. Frederikssundsv* 190 Brh. fB e lla 123 Bendixsen A Bogholder Saxog. 14s 3 - Carl Ben d i x s en ’s C i g a r f a b r i k Bri- gadev. 47 (H f Cent. 6805 & 195 Postkonto 1771 - Carl Cigar- & Tobaksfabr. Konsul (Carl Bendixsen’s Cigarfabrik) Slotsholmsg. 163 El f By 2759 Sommerbp. Edlev. 9 Hell. f HeU. 284 - Lauritz Entreprenør Arnesv. 6 Brh. f Bella 184 - Erik Fabrikant (Carl Bendixsen's Cigar­ fabrik) Anker Heegaards G. 2 1 3 ® By , 4269 - H H Kapt. i Art. R.Hornemansg. 1A 3 S - M Konsulinde Edlev. 9 Hell. fl Hell. 284 - & Co. Vinhdl. Frederiksborgg.20 B J) Cent. 1541 & 1551 Postkonto 2097 Bendorff Anni Aandedræts-, Sang- & Tale­ lærerinde Lyngby Torv 7 3 Lyngby Bendsen [Se endv. Bentsen] - A Kaifehdl. 0 verødv. 3 Holte fl Holte 962 - CFC Kapt. Assist. i Udskrivningsv. Kam- masv. 22 3 | V 1871 y - J E Kapt. R. Reventlowsg. 20 3 3 |}V 8049 - F Johan Kurvemager (F J Bendsen&Søn) Baunevangen 40 Brh. - F J & Søn Kurvemagere Prins Jørgens G 14A El ||N 4279 - Johan Pr.-Løjtn. Saxhøjv. 31 Vanl. ® Damsø 1307 - C Smedem. Frederiksborgv. 131E f! Tg. 1458 - E VSmedem. Rolighedsv. 5 3 f N 3829 Bendt Karl Urtekr. Dannebrogsg. 54 1 3 - ’s Karl Eftf.. Akts., Urtekr. Odenseg. 12s M U 0 24 Bendtner Aage Gross. Cigarhdl. Bredg. 8 B H Palæ 1619 Bp. Skjoldsg. 9S® f 0 54 Bendtsen [Se endv.Bentsen,Bentzen,Benzen] - Carl Chr. Akkumulatorværkst. Eriksg.73 f Eva 978 - H fh. Amtsforvalter R. Raadhuspl. 14A43 - Kr. Bogholder Hostrupsv. 3 2 3 fl N 2561y - J Cand phil. Kommunelærer Amagerbrog. 120 2 IHf Am. 3793y - Alma Enkefrue Carl Bernhards V. 7S 3 ffl V 6313x - Ellen Frue fotogr. Art. Gammeltoftsg. 8 S m f By 5756 u - Dagmar Frue Laurids Skaus G. 9 2 El JDN 1412u - M&P Frøkner Skovgaardsg. 15s ® - H Fuldm. Overg. o. V. 302B - Sofus Gross. Galanterihdl. Jakob Danne- færds V. 1323 f) N 7905 - Svend Gross. Translatør Holsteinsg. 57s® ® 0 1834x - B B Ingeniør Cand polyt. Borgerbo 7 2 [H f) Am. 6564y - H Ingeniør Cand. polyt. GI. Kongev. 1004 3 i V1018V

Made with FlippingBook Ebook Creator