Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register lor Kjøbenhavn

Bech—Bech

IV — 661

BeckHans fh. Balletmester v. d.kgl.TeaterR. DM. N-Søgade 49 1 B | By 4444 - Hugo Bankfuldm. Strandg. 27B4B | Am. 6706 - Alex Cand, polit. Kronprinsesse Sofies V. 22 s U - H G Cand mag. Classensg. 14t|øl|D 02794x - N C Cand. theol. Lærer Falkonerallé 672El | Gh. 466 v - Geoi g Direktør Svalev. 19Hell. - Julius Ekspeditionschef Fuglegaardsv. 28 Gjentofte | Gjent. 730 - A elektr. Install. ToftegaardsAllé l 2 Valby | Vb. 374y - B Enkee. Kommunelærer Svinget 1 s H - Esther Saxtorph Enkefrue Nørrebrog. 583 Hl | N 529x - Johanne Enkefrue Kirsteinsg. 4 3 El | 0 4800v - K Enke e. Vognmand Ny Toldbodg. 273 B £ Palæ 3925 Enkefrue st. Kongensg. 1033Bl | Palæ 2874 - Margarethe Enke e. Gross. Willemoesg. 463El | 0 297 - HN Forpagter Ullerup st. Magleby | Magle 39 - Søster Maria Frøken Korsg. 641Hl - Kai Fuldm. i Landmandsb. Dr. Priemes V. 4 4 El - Carl Gas-&Vandm. Overmontør Strind- bergsv.22 Valby | Vb. 554 x - Emil Gross. Dronninggaards Allé 32 Holte - Hans Gross. V-Voldg. 102 El | By 3232 Bp. N-Søgade 49 1 Kl | By 4444 - Hans Gross. R. Bredg. 25 C IS] |Falæ3041 Bp. Vitus Berings Allé 12 Klpbg. | Ordr. 810 - Hans jun. Gross. Jægersborg Allé 26Char- lottl. | Ordr. 33 - Holger Gross. Direktør f. Chr. Møller, Akts. Kontor & Fabrik Amalieg. 49 E31 Cent. 687 Bp. Upsalag. 20s El | 0 2S05x - Beck & Jørgensen Gross. Farvehdl. Nørreg. 13 B | Cent. 1979 & 1980 Telegramadr. „Laktixer" Fritz Jørgensen Privatbopæl Kirkevej 32 Charlottl. | Ordr. 8 Prokurist Oscar Jørgensen Frølichsv. 38 Charlottl. | Ordr. 1919 Repræsentanter: Georg Hansen Kastaniev. 1 Rungsted | Rungsted 335 Laur.Thulin Vesterfælled Møllev. 5SEl | V 8741 G Christiansen Eigaardsv. 22 Charlottl. - Philip Gross. (Desinfector’s kem. Fabrik) Dannebrogsg. I 4 El | V 8999 - R Gross. Valdemarsg. 41 El | V 4615 - Axel Hdlsrejsende Forhaabningsh. Allé 17 Ds ElJ V 8388 - Vilhelm Havearkitekt Anlægsgartner Fælledv. 232Hl - Gustav Ingeniør Halls Allé 5 2 El | V 514x - Ove Inspektør St. Knuds V. 301® | V 9905 - A C Kammerass. Hoffurer DM. R. Ama­ lienborg Christian V III’s Palæ B | Palæ 567 v - Ellen kgl. Kammersangerinde M I & A. Vesterbrog. 1254El | V 802y - A Kapt. R. Aaboulevard 253El | N 1286x - MFrue Klkollektrice Sorgenfriv. 13 Lyngby - L Kommunelærerinde Gammeltoftsg. 85 QB3 | By 3137 - Dagmar Konfektureforr. Vesterbrog.ll5El | V1292 - L A Kontorbestyrer Oehlenschlægersg.153 - Chr. F Kunstmaler Overg. o. V. 964 Kl | Am. 6005y . - Paul Lærer Dronningensv. 11 El - Signe Malerinde Vesselsg. 5 3 Hl | N1844v - Frederik Murerm. Kirkegaardsv. 10 2 ® J Am. 770 - Johs. Organist og Kantor v.St. Andreas Kirke Fælledv. 232El | N 1461 y

BechCamillaEnke e. Fuldm.PrinsesseMaries Allé 33El f Y 5903 v - D Enkefrue Ribeg. 33ES|j 0 2067 y - P E Enkefrue Strandboulevard 33SS J) 0 3724 - Johanne Enke e. Skuespiller Fredericiag. 123 m | Palæ2644x - M Enke e. Gaardejer Valby Langg. 128 Valby f Vb. 1680 - Marie Charlotte Enke e. Gross. Gustav Adolfs G. G3 m g 0 507y - M D Enkefrue .Niels Ebbesens V. 171El I Eva 977 - Olga Enkefrue Carl Johans G. I4El | 0 1027x - Carl Fiskehdl. GI. Strand 50 IH | Cent. 10753 Bp. Brogade 102 IB - E Fiskehdl. Torveg. I 1IB JDAm. 4730u - N Forpagterllvidovrf g. 32HvidovreValby J) Hvidovre 111 - Lilli Forstørrolsesanst. Baggesensg. 19 IH | N 539y - D K Frue N-Farimagsg. 31s IB - Emilie Frue SteenBlichers V. 23E | Gh. 1864y - Iris Frue Genforeningspi. 421Brh. | Gh. 6640 - Mariane Frue Studiestr. 214El | By 839x - AFrøken VitusBerings Allé 4 Klpbg. | Ordr. 884 - J & M E Frøkner H C Ørsteds V. 143El | V 6813 y - Jørgen Fuldm. i Finansm. Cand. mag. Frederiksg. 91B | Cent. 2618 - A Furagehdl. Vesterbrog. 181 El | Cent. 2583 Bp. Engtoftev. 4S PØD V 8854 - H Generalkonsulinde Jagtv. 1014El | Tg. 2129x - Chr. Nielsen Giarm. GI. Mønt 392IB | By 5434 x - Harald Gross. (Harald Bech & Co.) Parkv. 22 Klpbg. |! Ordr. 877 - Ha r a l d Bech & Co. Gross. Nørreg. 7 El | Cent. 5524 & 5525 Telegramadr. „Harald- bechu - M I , Akts., Gross. Vognmagerg. 2IBJJCent. 4107 & 13368Postkonto 4283 - Th. Gross. Holbergsg. 43 IBJ|By 1404x - Marius Guldsmed Ø-Farimagsg. 12 El | 0 73 Bp. Eckersbergsg. 51El | 0 1846y - P Hdlsgartner Kettev. Hvidovre Valby |) Hvidovre 150 - Georg Hdlsrejsende S-Boulevard 374El | V 2092v - J P Ingeniør Colbj ørnser sg. 32s El - Johannes Journalist Forfatter Albaniensg. v m - N Kasserer u. Rodeforv. Østerbrog. 1221[Øl - P Frøken Klkollektrice Bartholinsg. 5S IB - E Dons Klaviaturfabr. Blaagaardsg. 36 El D N 4416x Bp. Birkeg. 191El - Constance Frue Konfekturehdl. Jægers­ borg Allé 33 Charlottl. | Ordr. 1423 Bp. Ole Bruuns V. 4 Charlottl. | Ordr. 2303 - Emil Kontorchef Fjords Allé 53El | N 2969v - Holger Kontorchef Kastelsv. 234El D 0 5260 - 1 Orla Kreaturkomm. Syndergaardsg. Flæskehallen El ffl By 4479Bp. Østerrigsg. 31H|) Am. 425 y - Albert Købmand Apollov. 4Vanl. |Damsø 1182 - Axel Læge Colbjørnsensg. 13 El f V 4078 (lOVi-U1/*, 6-7, dog ikke Fredagskonsul­ tation) - V A Læge V-Boulevard 445El - Jenny Lærerinde Classensg. 621El | 0 1167 u - Carl Malerm. Dybbølsg. 351El - H Dons Malerm. Læssøesg. 124El | N 428 x - Preben Murerm. Nørrebrog.l242El |N157 - Bodil Frue Musiklærerinde Molbechsv. 84 Valby | Vb. 484 - Karl Overretssagf. Amagerbrog. 41° [S] | Cent. 6177 & 14477 Bp. Amager­ brog. 661 El | Am. 501 Sommeibp. Villa „Ora“ Dragør | Dragør 105

Bech H Prokurist Jernbane Allé 652Vank - C Repræsentant Svend Trøsts V. 4ASEl | V 524Ox - Eduard Repræsentant N-Frihavnsg. 733El | 0 7973 - Holger Repræsentant Bevtoftcg. 22El - Peter Repræsentant Clausholmv. 24 Vanl. | Damsø 881 - Holger Sekretær i Udenrm. Arendalsg. I 1 El | 0 5986 - William Skindhdl. Tingv. 14 [S] - Bertrand Snedkerm. (V C Bech & Søn) Læssøesg. I l 1El - V C & Søn Snedkerm. Læssøesg. 11 El | Cent. 3096 - J Tandlæge Carl Lunds G. 282[S] | Am. 5674 - Alfr. fh. Toldforv. R. Fred. d. 6. Allé 33El | Gh. 3070y - Jul. Toldklarerer Svendborgg. 163El - E Tømmerhdl. Vigerslev Allé 664Valby | Vb. 1320 - E, Akts., Tømmerhdl.Gl. Kjøge Landev.ll Valby | Eb. 966 - Vilh.Universitetsbetj.St. Peder Str. 5 IB | By 5188y - Erik IJniversitetsfuldm. Lykkesh.Allé 2C 3 El | V 9715 - Henry Urtekr. Holmbladsg. 25 [U | Am. 1311y Bp. Geislersg. 30 IH - Julius Værkfører Carl Bernhards V. 4 3 El | V 1887v - Ludvig Værkmester Rahbeks Allé 361El | V 6789 y Bech-Bruun H Fuldm. Cand. j ur. Nj elandsv. 693 m | Gh. 4490 - J Gross. (Dansk Kartonfabrik) N-Voldg. 21* M | By 2616v Bech-Helge8en H S Skrædderm. (Skrædder- forr. Helge) Roaisv. I l 2 El | Gh. 4837 Bech-Holm IP RestauratorDyrehaven Kilde­ øen Klpbg. | Ordr. 824 & Ordr. 2764 Bech-Larsen K K R Assist. v. Univ. Cand. pharm. Gammeltoftsg. 4 2 IB | By 593y Bech-Olsen M Direktør Reventlowsg.10 El Bech-PetersenFred. Arkivar N-Voldg. 344[B | By 2927y - Oda Hovedkasserer IE Olsens G. 63 El Becher [Se endv. Becker, Bekker] - H T Assist. u. Magist. Sverrigsv. 6 Lyng­ by | Hjortekjær51 - J Chr. Gross. Stockholmsg. 37 El | Cent. 664 Bp. Upsalag. 26* El | 0 5620 - Thorvald Gross. Læssøesg.5 4 Hl | Cent. 12124 - A M Guldsmed Frederiksborgg. 48 El | By 1413 y Bp. Holsteinsg. 561El - Axel Hovedbogholder Lundeskovsv. 31 Hell. | Hell. 2456 - Chr. Lagerchef Studsgaardsg. 321S I Ry v. 2433y - H F Murerm. Vennemindev. 512 jsEl - 1 Provstinde Lyngby Hovedg. 49 Lyngby - Vilhelm Repræsentant Blegdamsv.40 A 3E) Bechgaard H C Cand. polyt Ingeniør Dron- ninggaards Allé 4 A Holte - E Frue Kirsten Piils V. 33 Charlottl. | Ordr. 2376 - Carl Gross. Viggo Rothes V. 31 Charlottl. | Hell. 1898 - Carl Købmand Bergensg. 3SEl | 0 5218 - Hans fb. Købmand R. DronninggaardsAllé 4 A Holte | Holte 549 - D Professorinde Norasv. 18 Charlottl. BechlundLAMVærkfører Højlandsvangen 13 Brh. Bechmann [Se endv. Beckman, Beckmann] - H G Dommer i de internationale Domstole R. Heilsmindev. 4 Charlottl. | Ordr. 144 - E H Pianostemmer Griffenfeldtsg. 302 Hl | N 2484v Bechshøft C Direktør Hambros Allé 23 Hell. | hemmeligt Nr. - HairietFrueStrandv.l40A2Hell.J)heml.Nr. - A Ingeniør Direktør Cand. polyt. Kristi- ansv. 34 Charlottl. f hemmeligt Kr. Beck [Se endv. Bech] - Arthur Afdelingschef Nørreg. 39 2 El - Sven Arkitekt N-Søgade 49 1 Bl | By 4444

Made with FlippingBook Ebook Creator