Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 651

Arne—Asmu

Arnesen-Kail H Oberstløjtn. R.DM. Sønderborgg. I 4 IH £| 0 2807x Arnet Georg Repræsentant Boyesg. I 4 IS ® V 3363 Arnfort-Olsen SørenSkiltefabr.(Knabrostræ- des Skiltefabrik) Nybrog. 30s B JlBy59 Arngrimsen EMalerm.Fredcrikssundsv.33 IH I Tg. 1078y Arnheim Felix Gross. Rigensg. 5 4 B - 1 Repræsentant Badstuestr. 4 1 B Arnhof ’s Edvard Eftf. kgl. Hof-Eddikebryg- geri Selvg. 30 B J| Cent. 853 Postkonto 1798 - Edvard Rentier Cort Adelers G. I 1 B Arnholdt A Ekspeditionssekr. Weysesg.19® £l Ryv. 427 - Louis Prokurist Aaboulevard 39 3 E ® N 4591y Arnholtz Viggo Afdelingschef Pr.-Løjtn. Au- straliev. 16s ^ J) Ryv. 2215x - H P Murerm. Panumsv. 22 Valby ® Vb. 1551 Arnhøj L C H Distriktsformand St. Pauls G. 72 B f Palæ 1672y Arnild H Kampmann Gross. Helgolandsg.10 4 E U V2795x - F A Kampmann Hattemager Svanholmsv. V- E | V 5141v - Carl Kampmann Organist Bjørnsonsv. 43 Valby | Vb. 1304 Arningbo E .TRepræsentant Godthaabsv.287 Brh. Arnisan Co. ved Mørup-Petersen & Sonne- Hansen Vodroffsv. 40 E H Cent. 6877 Postkonto 792 Arnkiel H M Viceinspektør L I Brandes Allé 5 3 E $ N 4090y Arnkilde C ProprietærEjendomshdl. Fre- deriksbergg. 25 B D Cent. 13188 Arnly 27 Andersen Frue Klkollektrice Gim- les Allé 12 [g] H Am. 424 y Arno Oil Company, The, Akts., Bulowsv. 34 E « Cent. 8796 Arnola H Fabrikant (Elektron) Solv. 2 2 IE fl Gh. 3106x Arnoldi Oluf & Helge Galanterihdl. Nørre- brog. 166 |H og Erik Bøghs Allé 2 Søborg « Søb. 398 J E MVærkfører st. Strandstr. 173 B Arnsfelt M Drejer Forretningsf. Solitudev. 5 A 2 SI HN1751y Arnskov R Bogtrykker Adelg. 16 B ® Palæ 246 Bp. Markv. 11 Brh. ff Gh. 15y - V V Postkontrolør N-Voldg. 464B - Laurits Th. Vicekonsul Fuldm. i Udenrm. R. GI. Kongev. 15 A 1 E D V 9593y Arnsted E A Ingeniør Cand. polyt. Falkoner­ allé 564Hl || 27290 - H P Murerm. Gulvbeklædningsforr. Falkonerallé 664 E fl N 290 Arnstrøm H Bog- & Papirhdl. Godthaabsv. 404 Vanl. |) Damsø 776 Bp. Bangsbov. 53s Vanl. - Jørgen Fuldm. v. Kbhvns Byret Cand. jur. Kirsteinsg. 22 El $ 0 35 - Ellen Kommunelærerinde Kirsteinsg. 2 2 E) Arnt Arno Automobilkøreskole Smalleg. 41 E Bp. Vodroffslund 2 1 E f V 7557 - J V A Bankfuldm. Borups Allé 20 3 IH ff Tg. 2452x - Carl Malerm. Humlebækg. 12 E 11 Tg. 1581v * - S Malerm. Korsg. 602 IH Arntz [Se endv. Arentz] - Olaf Assist. Danmarksg. 5 2 E - H V fh. Distriktslæge R. Strandv. 138 C 3 Hell. ®Hell. 2349y - ThyraEnke e. KontorchefPuggaardsg. 6 8E & By 767 y A Gross. (Anton Petersen & Henius) GI. Kongev. 1501E D V 4821 - Sophus fh. Læge R. Kastelsv.271 M fiØ 95 - Ingeborg Lærerinde Kastelsv. 5 1 Ei ® 0 455v - Anna Frue Parfumehdl. Eskildsg. 18 B ff V 8240 - Erling Sekretær Strandb.oulevard 64 SS |) 0 5154

Arntzen [Se endv. Ahrentzen, Areutzen] - O Arkitekt Chrstholms Slotsallé 16 Klpbg. H Ordr. 1094 -Anna Enke e. Højesteretssagf. Amalieg. 39 B - Christine Enke e. Direktør Nygaardsv. 671 M I! Ryv. 2598 - Emil Gross. Fredh. Kan. 164B 3! By 7799 - Ulf Herrelingerihdl. Amagerbrog. 168 (S] H Am. 3895 Bp Mortonsv. 9 Lyngby - Asb. Ingeniør Cand. polyt. 27-Farimagsg. 55 1 B f Cent. 14157 - Else Kommunelærerinde N-Farimagsg. 5 5 'B - W T fh. Kontorchef Vendersg. 242B J) By 3067 - Leif Læge Jagtv. 2071 |) Ryv. 827x - Torben Overretssagf. Palæg. 7 H | Cent. 3933 Arnull EmestFTræner Enghavev. Enghave­ lyst Klpbg. ||Ordr. 440 - F G Træner Ordrupv. 147s Chailottl. |) Ordr. 2398 - W Træner Ordrupv. 421Charlottl. D Ordr. 859 Arnung Jens P Murerm. Skellet9 ValbyffVb. 3914 Bp. Kronprinsensv. 31 El D Gh. 2084 ArnvangMarius Prokurist JesperBrochmands G. 132 IH1275355 Arnvig H N A Skoleinsp. Sekretær i Barnets Hus Liselundsv. Kommuneskolen Brh. H Bella 36 Arnvild Aage Gross. 27yAdelg. 4 B f By 8127 Arnø Th. Skibsmægler Sortedamsdoss. 89 s IH flØ 1414v - Christian Skomagerm. St. Jakobs G. 5 El Aroma, Akts., Cigarhdl. Vodroffsv. 39 E ® V 4895 Aromatic, Akts., Cigarhdl. Vesterbrog. 3 E J By 5084x Aronsson Erland Sadelmagerm. Ordrup Jagtv. 81 Charlottl. J) Ordr. 237 Arp E F elektr. Install.Strandlodsv. IH - OE elektr.Install. Nørrebrog. 152A4 IH - Emma Frøken Frederiksborgg. 5 1 B ff By 4116 - C H Tømrerm. 27-Frihavnsg. 49* IH ff 0 1240 x - Viggo Urmager 27-Frihavnsg. 22sEl ff 0803 Postkonto 3056 Arp-Niel 8 en Niels Edv. Arkitekt GI. Kongev. 135A E f) V 2326y Bp. Madvigs Allé 8 4E ff V4003 Arthury H Gross. J M Thieles V. 9 1 E ff N 3115v Artilleriet se Afd. II Real-Register Artvig Svend Buntmager Ø-Farimagsg. 95 IH ff 0 5415 Bp. N-Frihavnsg. 205 IH ff 0 1820x Arup Mathilde Enkefrue Boyesg. 340 | Eva 769x - Henning Landsretssagf. Tordenskjoldsg. 11 B | Cent. 11557 & 10577Bp. Boyesg.3 5 E | v 2080v - Astrid Lærerinde Sortedamsdoss. 271IH ff N3246x - Erik Prof. v. Univ. Dr. phil. MDS. Ta­ gensv. Studentergaarden IH ff N 5903 Arvé A Enke e. Direktør Hellerupv. 46 Hell. ff Hell. 1560y - Hedvig Enke e. Direktør Serridslevv. 6 S El | 0 1721 v ArvedsenR Frøken Kassererske Falkonerallé 1083 E ff N 118v - Fr. Musiker Prags Boulevardl2 4 H0ff Am. 3979 - A Restauratør Amalieg.45 B ||Cent.l0643 - & Hansen Snedkerm. Aaboulevard 29 B ff N1437y - Nicolai Snedkerm. Korsg. 243 IHff N2184y Arvesen Charles Billedhugger Hollænder­ dybet l 5 m . - V E Tømrerm. Degnemoseallé 60 Brh. ff Bella 394 - HansViolinistKildevældsg.18^ f|Ryv.65y Arvidsson Greta Frøken N-Fasanv. 1758 E Arvig Karl Postassist. Ved Linden 9 5 m ff Am. 5908

Arvig Louis Repræsentant H CAndersens G. 5 A s B | By 5695v Arvin H Jensen Hdlsgartner Islevbrovøj Islev Husum U Islebro 40 - G J Skoleinsp. Cand. mag. Emil Chr. Hansens V. 4 E Jl Gh. 2201 Asaa Niels Skrædderm. Vinkelv. 4 B | N 6196 Bp. Langelandsv. 501E Asakofsky Emil Fuldm. Allég. 143B | V 1354x Asbjørn Peter Møbelhdl. (P A Nielsen & Co.) Odenseg. 3 4 IHH 05972 - Georg Tekn. Ass. u. Mag. Willemoesg. 47s IH f 0 6760 Asbo Einar Kordegn Naboløs 2 2 B J|By779y Asca-Lys ved Axel Jørgensen St. Peder Str. 34,36 B ® Cent. 13967 Asche Carl Dr. jur. St. Markus PI. 82 E J|N 3576 Aschehoug H & Co.,DanskForlag ved Martin Creutz & Co. Forlagsboghdl. Krystalg. 16 B H Cent. 5717 & 10784 Aschengreen Johan Bagerm. Amagerbrog. 74 B » Am. 353 ■ A v Skibsmægler Amagerbrog. 55' (s] ff Am. 5204 Aschlund Ketty Sproglærerinde Østerbrog. 643El | 0 338y A s e a , E l e k t r i c i t e t s A k t i e s e l - s k a b e t Bredg.45 B |Cent.9396&9399 Stats D 151 Telegramadr. „Asea“ Asernikow M Kasketmager Meinungsg. 14 IH n N 5817 Bp. Fælledv. 15 A 3 B Asfalt - K j ø b e n h a v n s A s f a l t k o m p a g n i , A k ts ., Kontor og Fabrik Fredh. Havnev. E ^ Cent. 1383& 11383 Telegramadr. „Asfaltkompagni“ Asia, Gerda Mannheimer, Te-ogKonfekture- forr. st. Kongensg. l 4 B ® Cent. 8370 & 11933 Asiatisk The Compagni, Akts.,Kompagnistr. 322B f Cent. 4990 Postkonto 3278 Asiatiske Baltiske Handelshus, Det, ved Ole Heye Kjøbmagerg.67,69 B H Cent.12738 Asinoffski S Skrædderm. (Herre Magasinet Duplo) H C Andersens G. 7 1 B £ By797x Asisoff Kasar Kunstmaler Moseskrænten 23 Søborg Askegaard H Kommunelærer Trekronerg. 13 Valby « V b . 1576 AskelundN Overassist. Amagerbrog. 782El Askfelt H O Postassist. Folkvarsv. 10 4 E JD Gh. 8583y Askgaard Ejnar Bogholder N-Fasanv. 74® ® - Malte Læge Ole Suhrs G. 83 B Askholm S Glassliber (Winnich & Askholm) Fensmarkg. 63s [H ffi N 328x Askøe Aage Ingeniør Cand. polyt. K M Klau- sens G. 261E Aslev Georg Bogholder Ingemannsv. 26B B « N 3303y A8lund E C Gross. Valdemarsg. 37 1 B ® V 6410v Asmild Viggo Kobbertrykker Aaboulevard 9 0 SE S N 1596x - Aage Kontorchef Allég. 293E - WMdemar Skomagerm. Aaboulevard 9CE I N1596x Asmund Ellen Enke e. Kommunelæge Livjæ- gerg. 204 El f 0 7805 Asmus Adolph Gross. fh. Konsul Kanslerg. 63 El | 0 5635 & 0 4562y - Asta Translatrice Kanslerg. 6 3El ®04562y Asmussen F Arkitekt Mynstersv. 93 B 1! V 8796 Postkonto 1588 - Heinrich Automobilreparatør Vesterfæl- ledv. 902 E® V 2111v - Oluf Bogholder Bakkegaardsallé 14s E - P Disponent Amager Boulevard 1234 B J Am. 2731 y - Emjlie Enkefrue Skydebaneg. I 8 E - Emma Enkefrue Annettev. 10 Charlottl. H Ordr. 981 - Jensine Enke e. Departementschef Chr. Winthers V. 15 B - Johanne EnkefrueKanslerg.78IHJ|03723y - M Enke e. Gross. VibenshusgÆ 1 ® ®Ryv. 297x

Made with FlippingBook Ebook Creator