Kraks Vejviser 1929 personregister

IV — 788

Grov—Grim

Person-Register for Kjøbenhavn

Grove Peter Kmh.Kommaiidør K. DM.Øster- brog. 841 M D 0 6312 - Axel V Kaptajnløjtn. Gernersg.2 E J) Pa­ la; 2050x - G V I Kunstmalerinde Dantes PI. 334 3 Grove-Rasmussen Ida Enke e. Apoteker Gothersg. 1091E fl By 23y - K L Lærer Cand. theol.Havsgaardsv. 16 Hell. | Hell. 2180 - P K Overingeniør Cand.polyt.st. Kon- gensg. 462E D Palæ 3116 - GBRodemester Lyngbakker. Holte J)Næ- rum82x Grovemann Christiane Enkefrue Østerbrog. 1A4 [ø] Grovermann Leo fh. CentralbestyrerBispe- bjergv. 64s El Grubb J Antikvarboghdl. Nørreg. 47 1 | Byl602y Bp. J P E Hartmanns Allé 31 Valby - M Cand.pharm. & phil. (H Struer’s kern. Laboratorium) Carl Feilbergs V. 9 E £) Gh. 2396 - E FrøkenKunstmalerindeTulipang.Dragør Grubbe F I Kommunelærerinde Kronprin- sensv. 43 E - J H ps. Toldkasserer R. Kronprinsensv. 43 E fa Gh. 4192 Grubbe-Gregersen Svend Kontorchef iFinm. Kmjkr. Cand.jur. Thorvaldscnsv. 4;i [V] J) V 7065 Grubbeholm P F Gross. Guldbergs PI. 161[SO $ N 3776v Grube S Gross. Hellerupv. 52Hh.IIell. |)Hell. 1990 - G Tapetserer (I P Hanson’s Eftf.) Kur- landsg. 42 [S] Grubert F W Direktør Englandsv. 29 [S] $ Am.280y - PII Direktør Vangehusv. 3 19 J) Ryv. 338 - IIA Fabrikant Peder Lykkes V. 36 [S] | Am. 2919 - P H Køkkcnudstyrsforr. Strandv. 9 gjjjj fa Ryv. 2228 - ’sHASønner, Akts., Metalvarefabr. Frank- rigsg. 40 ID fa Cent. 2273,2276 & 2296 Grubin Bernhard Skrædderm. Raadmandsg. 23s E Grue Elisabeth Frue Hellerupv. 842Hell. ® Hell. 1680 - Alf. Gross. (Grue & Co.) Vodroffsv. 134 13 $ V5215y - & Co. Gross Hellerupv. 3 Hell. fa Hell. 3106 - Mads Sognepræst v. Annas Kirke Jagtv. 87« Tg. 1008(9-10) - F Skibsinsp. R. Johannev. 16 Charlottl. D Ordr. 745 Gruelund Georg Adjunkt Cand. mag. Hoff- meyersv. 12 Vanl. fa Damsø 1376 Grugni Franc. Gross. Frilageret E |} Palæ 3808 Bp. Hovmarksv. OCharlotti. JJOrdr. 1197 Grubl Max Antikvitetshdl. Borgerg. 37 E N $B y2337y GrumV Fuldm. GI. Kongev. 12113 J) V4035 - Holger Gross. Kronprinsensg. 8 É | By 3700 Bp. Amager Boulevard 1324 (S) $ Am. 1573y - Otto Kommunelærer Løjtn. Jagtv. 1193 E | Tg. 1802x - Emil TJrtekr. Helgolandsg. 21 3 £) Cent. 2867 Bp. Halmt. 1023 fa V 5029y Grum-Schwensen V Snedkerm. Carl Johans G. 14 11 f 0 219 Grumme R Fuldm. v. Ki hvns Byret Cand. j ur. Tesch Allé 4 Holte $} Holte 952 Grumstad A II Forvalter Classensg. 41« II $ 0 lu3v Grumstrup - Vi Ih. Grum Stru p Gross. Amagert. 6 E HiCent. 568B& 13 198Telegramadr.„Engros- vilhelm“ Bp. Bakkegaard Birkerød |J Birkerød 224 - H B Snedkerm. st. Kongensg. 55 E fa Palæ 1535y - S M Tømrerm. R. Bengtasv. 3 Hell. ® Hell. 126

Grundahl A Cyklehdl. Lyngby Hovedg. 61 Lyngby f Lyngby 177 - E Forvalter Hesseløg. 183 g D Ryv. 170 - P Fuldm. Rørholmsg. 152E fa Byl635y - Lauritz I G j - oss . Vesterbrog. 62 A 13 ® Cent. 5815 Postkonto 2498 - J T Repræsentant Østerbrog. 1264D - Th. Skr;edderm. Asylg. B l l | By 1930 x Bp. Prinsesse Christines V. I 1[Sj - J Hansen Tapetserer & Dekoratør West.- end 33 3 f V5454u Bp. Western! 3 2 '3 Grunddal JKommunelærerSigbritsAllé 15 [S] J Am. 1144x Grundejerbladet Admiralg. 25 E J) Cent. 330 Grundejeres Glasforsikrings-Akts., De for­ enede, Joh. L Madsen, V-Voldg. 10 Hel- merhus 3 D Cent. 48 Grundejerforening Admiralg.25 E JICent.330 &331 se Kjøbenhavns Grundejerforening Grundejerforeninger, se Afd.IIReal-Register G r u n d e j e r f o r s i k r i n g , Alm., Akts. V-Voldg. 100 3 fa Cent. 4358 & 4359 Grundejernes Hypotekforening Amagert. 24 E fa Cent. 2386 Grundsøe Chr. Tapetsere;- Valdemarsg. 77‘ 3 | V 6376x Grundtmann A fh. Artillerimester DM. Olfert Fischers G. 1.4 E - Andr. Sagfører Nørreg. 20 E JJCent. 1830 & 4483 Bp. Søhorg Hovedg. 67 Sø­ borg fa Søb.74 - Th. Trafikkontrolør v. Statsb. Classensg. 421 M Grundtvig.) Assurandør Ved Grænsen64Vanl. - S E Cand. jur. Cort Adelers G. 104E - Stener E Lommer v. Frdbg. Birks 2. Afd. R. Allég. 8 B21 1 V 6399y - Martin Forvalter jøresundsv. 16A4E - Elisabeth Frøken Akasiav. 4 tfl | V 2130 - G r u n d t v i g * s Hus Studiestr. 38 E JJCent. 7741,7742 & 12763 Mødesalene fa Cent. 11141 - O J F Intendant i Flaaden Sundvænget34 Charlottl. | Hell. 3l76y - E Klkollektrice Enkefrue Blegdamsv.80!H fa 0 2738x - M & C Lærerinder N-P'arimagsg. 722 E D By 2545x - Thora Professorindø Cort Adelers G. 104E $ By 253x - L Prokurist Madvigs Allé 14 3 J) V54l4v - N F S Prokurist Ved Amagerport 101(s] ||Am.821v - AV Repræsentant Godthaabsv. 364E - Knud Repræsentant Allég. 25 C4E - Alf. Underkasserer Dr. Pricmes V. 71 3 n V 794y Grundtvig-Larsen H Vicevært Istedg. 6423 Grunert Agnete Koncertsangerinde Linnésg. 144E D By 6171 - Dagny Frue Operasangerinde H C Ørsteds V. 20° 3 | V 9705 - Carl Overlæge i Flaaden R. HCØrstedsV. 20« 3 D V 9705 Grunnet NielsW Cand.theol.Stenderupg.l43 - Fr. Fabrikant (Cykleforr. Dansk Victor) Ahlefeldtsg. 312E J) By 434u - N P Redaktør Godthaabsv. 32 B4 E ® Gh. 4456 Grunnet-Jepsen Emilie Kommunelærerinde Mariendalsv. 34 A s E J) Gh. 1596y Gruno P A G LotterikollektørGrønneg.381E Grunth - G r u n t h & P e t e r s e n Assurandører GI. Kongev. 96 3 $) Cent. 6260 & 6240 Statsanstalten for Livsforsikring Det kgl. octr. alm. Brandass.-Comp. Postgiro Konto Nr. 837 Kontortid 9-61/, - Elise Enkefrue Tictgensg. 6633j3}V2687y - Julie Forstanderinde Nørrebrog. 180A1rE] | Tg. 1105 - EinilF Gross. (Kbhvns Smergel fabrik) * Svalev. 19s Hell fa Hel!. 3444 - Ludvig Gross. (Dansk-Butiks-Montering) Strandboulevard 62s M - Kai Kunsthdl. Indeh. af Frm. V Winkel & Magnussen’s Kunsthandel Højbropi. 7 E D Cent. 9602 & 5168 Bp. Caroline Ama­ lie V. 67 Lyngby ® Lyngby 628

Grunth Poul Prof. v. LandbohøjskolenR. Hortensiav. .18 3 Jl V 7030 - Marie E Frue Tandlæge Ved Banen 7 Gjentofte $ Gjent. 448 Grupp A C Cand. pharm. Vesterbroir. 7743 - Viggo Fuldm. Sigcrstedg. I l2 3 ||V9671y Grussendorff Charlotte FrøkenNordreAllél4 Valby - Kurt Repræsentant NordreAllé 14 Valby GrutTorbenGeneralmajorKinh.Generalin.sp.: Ingeniørtropperne K. DM. Brvghusg. 2 E |l Cent. 16118 Gruyére, Akts., Oste- &Hørkramhdl. Vester­ brog. 99 3 D V 3444 Gry Agnes, Akts. Herreekviplull. st. Ivon- gensg. 5 E J) Palæ 1285x - Alfr. Herreekviphdl. Nørrebrog. 18 B Si fa N 1980x Bp. Classensg. 17 B3H! I 0 4883y - Alfred, Akts., Herreekviphdl. Østerbrog. 58 m § 0 l826x Grymer P Klkollektør Lykkesh. Allé 2 A2 3 fa V 5189x Griinllerman Cand.phil. ps. Lærer Niels .Juels G. 84 E fa Cent. 13124 - Emma Frue Svanemøllev. 36 ÉS - Rachel Frue Linnésg. 282E f) By 1609x -Ford. Gross. Skotøjshdl. Dosseringen 443 IN] fa N 5215 og B'riiageret E - Hugo Gross (Hugo Griin & Co.) Svane­ møllev. 30 ES jp Ryv. 2715 - Hugo Grii n&Co. Gross. llaadhuspl. 15 31) Cent. 9918,9919 & 9920 Postkonto 3535 Telegramadr. ,,Perlgriin“ - Ivar Gross. (Brdr. Griin) Peder Skvams G. 222 E D By 3207 - Laurits Gross. (Ilugo Griin & CoJØst- baneg. 32 IH j$ 0 2110 - Max Gross.(Brødr.Gi'Un)NielsJuel.sG.84E J) Cent. 13124 - Brdr. Hatte en gros Vesterbrog. Kbhvns. Hovedbanegaard 3 $ Cent.. 12340 & By 4021 Postkonto 2250 - Carl Ingeniør Smalleg. 411[F| - E r n s t Griin Skotøjshdl. Nørrebrog. 84 IN) f Cent. 5231 GriinbåumPhilipM Gross. Vimmelskaftet 34- E D Cent. 9540 & 1181« Bp. Østerbrog. 1524 'O; D 0 3397x - David Lektor Cand. mag. Frdbg. Allé 50- 3 f v 4211 - II Skomagcrm. (Skotøjsmag. Gyldenhus) Amagerbrog. 674[S] - M Slcotøjsreparatør Englandsv. 8 (S] Bp. Grækenlandsv. 22 (S] Griindahl H F Kakkelovnsrensning Smedeg. 4s i | N 5795 Grimer Gustava&P’ranciska FrøknerRahiieks Allé 1633 D V2940x - J & Mi Frøkner Sortedamsdoss. 254E ® N 2146x - Nonny Hofjægermesterinde V-Boulevar l 52 3 - F Højesteretssagf. Thorvaldsensv. 5 3 ® Cent. 3688 (11-2) - Thor Jægermester V-Boulevard 52 3 - Fr. Kmjkr. Forstander Intendant R. O. - drupv. 30 Charlottl. |l Ordr. 1056 - Gustav Kmjkr. Ingeniør V-Boulev. 523 - Marie fh. ViceforstanderindeStenosg.243 ffi V 9322v - Aletta Pb-øken fh. Viceinspektrice Nørre­ brog. 173 [SOD N 25y Griiner-Nielsen II Arkivar Organist Ved Klo­ steret l 4 ^ J) Ryv. 2149 x Grunewald Cosmas Disponent Værnedamsv. 2013 D V 7884 Griinfeld Marie Professorinde Stenosg. 94 3 $ V 9029 v - P Sekretær Turesensg. 27 Bs E - R Sognepræst f. Hans Egedes Sogn Vardeg. 14 H | 0 6235 (10-11 undtrOnsd., Fred. till. 5-7) Griinwald Anker Landsretssagf. Nørreg. 6 E Jl Cent. 3453 & 3454 Bp. Chr. Winthers V. II Lyngby J) Lyngby 484 - Chr.Overretssagf. Fredh. Kan. 16' E ® Cent,2813 & 9613 Bp.Kochsv.233 | V4036

Made with FlippingBook Ebook Creator