Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn FæIlesrepræsentationenDendanskeHandels­ stands, Forretningsudvalgets Kontor: Bør­ sens Sekretariat ffi Cent. 5313seAfd. II Real-Register. Fængselshjælpens KontorKong.Nyt.80pg.22 E ffi Cent. 8678 & 10678, Provins43 Konto­ rerne er aabne for Ekspedition fra 9-10y2 Postkonto 331 FængselshjælpensKontor-AssistanceKong. Nyt.8 0pg. A® E |)Cent. 5700 Aaben 8-5 - F æ n g s e l s h j æ l p e n s K o n t o r - A s - 8 is t a nc e Kong. Nyt. 8 Opg: A®Effi Cent. 5700 Fængselsselskaber se Emnelisten paa de gule Blade u. Foreninger: B 10 Fængselsselskabernes Kontor Kompagnistr. 2s i | Cent. 1810 (1—3) se Afd. II Real- Register Fængselsvæsenets Direktorat Tøjhusg. 5 bag Rigsarkivet E |}Cent. 650 se Afd. II Real- Register u. Justitsministeriet Fængslet paa Nytorv 21 se Afd. II Real-Re­ gister u. Fængsler. Fænøe Erling Gross. Silkeborgg. 26s M - Aage Kasserer Ved Kløvermarken 105(H - Chr. Prokurist Colbjørnsensg. 94 El ffi V 1723x Færch M Frue Bestyrerinde Sølvg. 1012E ffi By 790y - R Cigar-&Tobaksfabr.Nyhavn 67E® Cent. 10511 - Hans Direktør Vesterbrog. 361IS ffi Eva 741 - Magdalene Enke e. Fabrikant Østbaneg. 72É ffi 0 2189x - Erik Fabrikbestyrer Løgstørg. 9* El ffi 0 4766 x - Kisse Frue Danasv. (Vodroffspl.) 12® El ffi V 4622 - Marie Frøken GI. Kongev. 902El ffi V 2390y Færge OttoTapetserer &Dekoratør Aaboule- vard 42 El ffi N 1556 Færgeman Joh. Snedkerm. Stefansg. 7 Q 2 Tg.2418 Bp.Hermodsg. 14 E | Tg.l034y Færøske Hvalfangerselskab, Det, Akts., Børsen E ffi Cent. 12804 & 12805 Fæster [Se endv. Fester] - K Driftsbestyrer Torveg. 132 E -M S Entreprenør (Fæster & Rasmussen) Stubbevangen 19 Brh. ffi Bella 674 - & Rasmussen EntreprenørerStubbevangen 19 Brh. ffi Bella 674 - M Frøken Ø-Farimagsg. 303IH ffi 0 2140x - S P Isenkr. Smalleg. 39 1111} Gh. 226x - Jens Prokurist Lyngbyv.70* El ffi Ryv.694y - H S Tømrerm. Stubbevangen 19 Brh. Fødevarecentralen ved Konsul Dethlef Thomsen Overg. n.V. 33B E ffi Cent. 5212 Følger E Dyrlæge St. Thomas Allé 121El | V 8443 - AFP rof. v. Landbohøjsk. Dyrlæge R. Slotsv. 25 Charlottl. ffi Ordr. 1087 Følsgaard C Barto Agenturforr. Gross. Hjør- ringg. 17 Hl - L C Bandagist Odenseg. 1313 ffi 0 1818 - H Gross. GI. Kongev. 11 El ffi Cent. 12883 Bp. Hesseløg. 293 gø ffi Ryv. 152y Fønix [Se endv. Phønix] - Teatret Frdbg. Allé 90 El D Cent. 3998 se Afd. II Real Register u. Teatre Fønss T E Bogtrykker Boyesg. 7SEl - Laura Enke e. Adjunkt Hejrev.42i Q2 - te O Frue N-Voldg. 704E J By 5486y - Inge Frue Livjægerg. 211 m - EdeleHofjægermesterindeMalmøg.64 El ffi 0 6341 - Carl Husejer Restauratør Kronborgg.202H3 ffi Tg. 2783v - Axel Ingeniør Korsørg. 36s 3 ffi 0 6401 - L Kapt. Isafjordsg. 33É0 ffi Am. 6836 - Aage Operasanger Amagerbrog.43 [S] ffi Am. I509y - Johs. Operasanger Storchsv. 7 HI D Gh. 4176 - Johanne Frøken SkolebestyrerindeMagle- kildev. 133 El | V 1312v

IV — 775

Fæli—Gaer

Fønss H Skomagerm. Falstersv. 12 111ffi Gh. 661xBp.Kong Georgs V.682IB ffiGh.3627x - Olaf Skuespiller St. KnudsV. 26 El | V 8837 - Karen Basse StiftsdameV-Boulevard ffi By 268u - Povel Universitetsinspektør Tagensv. Studentergaarden IH ffi N 5902 - Willum græskVicekonsul Nyvej 32 El ffi V 812v Fønsskov J P Skomagerm. V-Allé 23 Valby ffi Vb. 1872x Førring J H Repræsentant Aalekistev. 155 Vanl. Førslev C C J Kapt. i Flyvekorpset Chef I. FlyveskolenKløvermarksv.FlyvepladsenE Førster Charles Afdelingschef Østerbrog. 21s 13 ffi 0 6413 - Olga Frue Korsethdl. (Korsetmag. Lizet) Østerbrog. 21s 13 - C Murerm. Egehøjv. 11 Charlottl. $1Ordr. 1189 - Anna Sæbehdl. Jagtv. 43 HD Førsterling K G elektr. Install. (V Nielsen & Førsterling) Flensborgg. 411El ffi V 5392y - Wentzel Hesteslagter Frederikssundsv. 26B El ffi Tg. 394 Bp. Vibev. 14 H3 f) Tg. 1385 - J W Tapetserer (J P B Holm & Søn’s Eftf.) Sommerstedg. 21El Gaardbo Christian Hjemmebageri Rem- brandts Allé 37 (U f) Am. 5454 Gaarde K M Korrespondent S-Boulevard 53* El J V 8702 Gaardsted A Kommunelærer Sophus Bau- ditz V. 29 Charlottl. - A S Kommunelærerinde Vognmandsmar­ ken 163Hl ffi Ryv. 2616y Gaarn B Wøllner Organist Overg. n. V. 393 E | Am. 6247v - Hugo Undervisningsleder Cort Adelers G. 102 E J) By 5310x Gaarsøe B Pantelaaner Bjelkes Allé 54 El ffi Tg. 1382x Gaaser Vilhelm Musiker Møllegaardsv. 10s IS f Ryv. 2833 Gabe Jørgen Disponent Solbakkev.391Gjent. - Martha Enke e. Ingeniør (Dansk Ace­ tylen Gasværk) Monradsv. 13 [0 ffi Gh. 30 - M & M E Frøkner Platanv. 241El ffiV711x - Sv. Gross. Monradsv. 13 IB ffi Gh. 30 - 1 Fr. Skibsfører Helleruplunds Allé 4 Hell. $ Hell. 434 x Gabel-Jørgensen C C A Pr.-Løjtn. Svinget l 1 [3 D Am. 1693u Gaber C Blomsterfabr. Valkendorfsg. 5 E ffi By 2187x Gabrielsen Gerda Frøken Holbergsg. lO^ffi By 4427 - C J Maskinmester Reberbaneg. 121[S] |J Am. 3872x - Jens Restauratør Holbergsg. 15 E - Jens Restauratør Holbergsg. 101E - Holger Skuespiller Sølvg. 34* E ffi Palæ 1860 - C Urtekr. Utterslevv. 8 El ffi Tg. 2263y Gabs A Jensen Driftsbestyrer Mariendalsv. 443 m ffi Gh. 1728 - J Frimærkehdl. 1. Kannikestr. 4 E |! By 5794x Bp. Aadalsv. 1 Brh. - Carl Gross. Vekselerer Nørrebrog. 632El S N 691 Harald Arkitekt Nybrog.264E ffiBy7400 - Johannes Arkitekt Sigridsv. I2 Hell. ffi Hell. 465 y - Aage Assist. Mynstersv. 143El ffiEva 1215 - Frederik Boghdl.R.(GEC Gad)N-Søgade 25 A 3 E ffi By 4356 - G EC Gad Boghdl.Frm.Vimmelskaftet32 E ffi Cent.558,758&12295 Postkonto Nr.55 - ’s Lorents Bog- & Papirhdl. Valby Langg. 44A Valby ffi Vb. 118 Postkonto 3450 - L S Bog-og Papirhdl. (Lorents Gad’s Bog- & Papirhdl.) Toftegaards Allé 93Valby ffi Vb. 129x

Gad Sigurd Boghdl. Jægersborg Allé 374 Charlottl. - E S R Cigarfabr. Mølle Allé 142Valby - Urban Direktør Forfatter Dronn. Tværg. 40 E ffi Palæ 127 - Aage Dommer v. Frdbg. Birks 3 Afd. R. DM. Lindev. 23El ffiCent. 11250 - Johanne Enke e. Gross. Havneg. 453 E ffi By 128x - Holger Godsekspeditør v. Statsb. Læs- søesg. 44 IH ffi N 3621y - A l f r ed Gad Gross. St. Annæ PI.3 E ffi Cent. 9010 & 14270 - Th. fh. Gross. Havneg. 453E ffi By 128x - Th. Clausen Gross. Agenturforr. Pilealle 51s IB ffi V 5303x - Edv.Aingeniør Hovgaardsg. 9113 ffi 06835 - FFrueKlkollektrice Bianco Lunos Allé 5 Hh.s E ffi V5062v - HenryKommandørkapt. R. DM. Kastelsv 93 13 ffi 0 7923 - D C L KommunelærerindeRavnsb.Tværg. 43 IH - Eleonora KoncertsangerindeHavneg.515E ffi By 892x - Gudrun Frue Koncertsangerinde Sang­ lærerinde Margrethev.5 Hell. ffiHell.l908x - Svend Konsul R. Howitzv.44IB ffiGh.2121 - Mogens KunstmalerHavneg. 515E ffi By 892x - Carl Lektor Mag. art. Livjægerg. 19313 ffi 0 1375x - Oluf Læge Allég. 811IB ffi Gh. 463 (10-11) - Jenny O Lærerinde Blaagaardsg. 414 IH ffi N 4007y - Marie Lærerinde Blaagaardsg. 414IH ffi N 4007y - Andrea Frøken Mag.art.Nøjsomhedsv.9'13 f ø 1062y age Pastor emer. Kong Georgs V. 44 IB ffi Gh. 2361 - P G Sekretær Cand. polit. Borgervænget 84* fgj] - ETranslatrice Pileallé 51s El ffi V 5308x Gadbert L Prokurist Adelg. 162E GaddGeorgThureKommandør Kastelsv. 5413 Gade Felix fh. Afdelingsbestyrer i Sparek. R. Jernbanev. 27C Lyngby ffi Lyngby 636 - Hans Direktør Strandv. 1853Hell. - AM Enke e.KammermusikusUraniav.l5EI - Marie Enkefrue PederSkrams G. I l 2E ffi By 876y - K S Frugthdl. Østbaneg. 5 El ffi Cent. 6323 - Knud Gravør Blaagaardsg. 16 A2 IH ffi N 842 x - A Gross.(Gade & Co.) Frdbg. A llé 13A3El ffi V 8765 - & Co. Gross. Cyklehdl. Krystalg. 24 Effi Cent. 5662 & By 2285x - Aage Ingeniør Cand.polyt. Forchham- mersv. 281El - Jacob KomponistMusikdir. Stoltenbergsg. 95 IB - FON Medicinalrevisor Cand. pharm. Taa- singeg. 362S ffi Ryv. 2686 - & W arny Musikforlag Musikbureau Østerg. 82 E ||By 8806 - Harald Møbelfabr. Blaagaardsg. 23 IB ffi Cent. 11239 & 11148 Postkonto 4577 Bp. Vangedev. 167 Søborg ffi Søb. 11 - Johanna Organist Strandboulevard 29313 | 0 3797 -M M Rentrice Sortedamsdoss. 65C4 13 ffi N 222u * Lili Frue Violinistinde Overbyes Allé 10 Valby ffi Vb. 1801 Gadeberg Valdemar AutomobillakereriAabou- levard 5 El ffi N 4735y Bp.Sandbjergg.DH3 ffi Tg. 3139y - P Otsen Konfektionshdl. (K. A. K. Kon­ fektions Atelier) N-Frihavnsg. 711@1 ffi 0 3242u Gadsbøll Peder Tegner Vimmelskaftet 47 E || By 1269v Bp. Taasingeg. 31s S Gaastrup Jens Gymnastik-&Danselærer Fiol- str. 13 E ffi By 1760y Gaertner Rob. Plisséforr. (Chrsthvns Plissé- Anstalt) Brigadev. 513 13 ffi Am. 3467y

Made with FlippingBook Ebook Creator