Kraks Vejviser 1929 personregister

Fred—Frem

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 769

Frederiksen S Prokurist Niels Finsens Allé 29 Søborg - Viggo Prokurist Translatør Jagtv. 1793 l i f Ryv. 26B0 y - B Proviantmester i Flaaden Lyneborgg. I 1 0 - Aage Repræsentant Odenseg. 16 Cs Hl ||0 2995x - Axel Repræsentant Lyngbyv. 384 l i D Ryv. 2764 - C Repræsentant Ny Carlsbergv. 3833 - Chr. Repræsentant Gunløgsg'. 461 [S] JAm. 2727y - Fr. Repræsentant Peter Rangs V. 932 Van! ffi Damsø 943 - H Repræsentant Stevnsg. 182El |)N4036u - H C Repræsentant Haraldsg. 904IB - J C Repræsentant Gunløgsg. 82 [S] - K J Repræsentant N-Fasanv. 1042E ® Gh. 2771 - N J Repræsentant Fredensg. 13s E - V Repræsentant Kompagnistr. 3210 JIBy 7329 - Carl Restauratør GI. Kongev. 80 13J)Cent. 14439 - Emil Fr. Restauratør Holmegaardsv. 42 Charlott!. - Hans Restauratør Nanscnsg. 57 0 J) By 4157 Bp. Blegdamsv.2 E - Johanne Restauratrice Hauserpl. 16 0 ffl Cent. 4442 - Johanne Restauratrice Havneg. 5110 ffl By 7751 - Otto Restauratør Adelg. 101 ØJ)Palæ2807 - P Restauratør Vandkunsten 8 0 J By3846 - Thorvald Restauratør Kong. Nyt. 19 0 Jl Cent. 4459 & 4460 - C O Revisor Toi'tegaards Allé 214 Valby J Vb. 1863y - F Revisor Glænøg. 223i§ J) Ryv. 1147x - C Sadelmagerm. Stationsv.8 Holte J Holte 173 - HVSadelmagerm. Landskronag. 74 H Bp. Skovbov. 20 Klpbg. D Hjortekjær 40y - J P Sadelmager & Tapetserer Lyngbyv. 36 S J Ryv. 1298 x Bp. Lyngbyv. 4 É1 - A Sagfører Lyngby Hovedg. 9 Lyngby D Lyngby 324 Bp. Rustenborgv. 6 Lyngby - F S Skibsfører Willemoesg. 8710 - Chr. Skrædderm. Lyngby Hovedg. 50 Lyngby $ Lyngby 215 - F G Skrædderm. Nyelandsv.88 E Ji Gh. 3193 y - H A Skrædderm. Kingosg. 13 3 |)V6560y - Waldemar Skrædderm. Bille Branes V. 64 13 | N 4078 x - Alice Skuespillerinde Amagerbrog. 74[S] ft Am. 4222 - Elisabeth Skuespillerinde Kochsv. 11* 13 J) V 5795y - T Skuespiller Ny Østerg. 243Ø fB yl787x - W A Skuespillerinde Toldbodg. I l 10 - Thomas Slagterm. Eskildsg. 371 3 J V1037y - E Ellegaard Smedem. Gasværksv. 1413 å V 6756 x E Smedem. Absalonsg. 39 3 Jl V 139x Bp. Absalonsg. 4023 - O Smedem. Vesterbrog. 38 3 £) V 942y - P C Smedem. (Vesterbros Beslagsmedie) Istedg. 27 3 f V2712 - TEB Smedem. Gas-&Vandm.Ravnsborgg. 16B E DN 2350y Bp. Ravnsb. Tværg.l2E - Adolf Snedkerm. Virumv. 30 Lyngby j " Lyngby 254 - C Snedkerm. C V E Knuths V. 2 Hell. f Hell.267 - F CSnedkerm. Baldersg.6EJJTg.1104 Bp. Nørrebrog. 122 E JJ Cent. 14453 - Fr. Snedkerm. JuliusBloms G. 29 E ||Tg. 805x Bp. Hørsholmsg. 18 C2E - Hans Snedkerm. Einar Christiansens V. 6 Holte D Holte 289 - Joh. Snedkerm. J M Thieles V.3B23 J) N 2942y - Niels Snedkerm. Drejøg. 11 ISJ)Ryv.l595x - Kristian Stabsintendant Chef f. Materiel- intendanturen R. DM. Rigensg. 11 0 - F P Stabsserg.DM. Elmeg. 241 n ] Jl N731y 49

Frederiksen Chr. Støbegodsforr. Oliebladsg.5 0 | Am. 5225 Bp. Woltersg. 33 0 - A Iroken SygeplejerskeKlkollektriceBol- bergsg. 1230 fi By 1625x - AageTandlæge Raadhuspl.7533 1! By6039 - F A Tandlæge Vodroffsv. 533 - P W Tapetserer Edlev. 71Hell. - F Tegner Taarnby Villaby Th. Jensens Allé 4 Kastrup - H A P Toldkontrolør Halmt. 54 3 JJV3534 •H P Translatør Bispeengen 152E - Chr. Jul. Tømrerm. Studsgaardsg. 22s gjj] - FO Tømrerm. Toftegaards Allé 52Valby® Vb. 1917 -N C Tømrerm. Frdbg. Allé 3633 - CUrmager Paa Bjerget 301E - F Urmager Willemoesg. 2820 Jl 0 5821 - H O Urtekr. Drogdensg. 2 l | Am. 339y - Knud Urtekr. Sølvg. 102 0 D By 3786 & By 104y Bp. Willemoesg.754Hl J} 0 4527x - Martin Urtekr. GI. Kalkbrænderiv. 19 Hl Cent. 2992 K Urtekr. Pileallé 17 A E) J V 1589y - Th. Urtekr. Valby Langg. 68 Valby « Vb. 555 - [Vaskerier se Afd. V II Fag-Register] - J & Co. Vatfabr.l. Kannikestr. 3 0 8 Cent. 5848 - Ove Vejassist. Ahlefeldtsg. 2840 ffl By 240x - Knud Vinduespolerer Frederikssundsv. 62 E $ Tg. 234x - FCVognfabr. HC Ørsteds V. 47 3JN7821 Bp. Genforeningspi. 512Brh. J Gh. 4599 - ’s Jac.Eftf., J PPetcrsenVognfabr.Dronn. Tværg. 42 0 DPalæ 693 y - H Vognmandsforr.Læssøesg. 22 E $ Cent. 3010 - Knud Vognmandsforr. Dannebrogsg. 2 3 | Cent. 10160 -N N Vognmand Dalgas Boulevard 1232 ED | Gh. 3935y - Th., O Nielsen & O Hansen Vognmænd Aarhusg. 112 Hl J) Cent. 11142 - [Vognmænd se Afd. V II Fag-Register] - E Vulkaniseringsanst. N-Fasanv. 99 1É Jl Gh. 2913 - P C J Værkfører v. Orlogsv. Parkv.6Holte D Holte 114 - H Chr. Værkmester v. Statsb. Forchham- mersv. 1413 § N 1453y Frederiksgaard, Akts., Ejendomsselsk. Studiestr. 16 0 j| Cent. 15851 FrederiksholmsAuto-Central ved Johan Jen­ sen Sydhavnsg. 1 3 J Sydhavn 150 - Kirke, Præst, Kordegnekontor m. m. se Afd. II Real-Register - Frederi kshoImsTegl-ogKalkværker, Akts., Kontor Vesterbrog.123 JCent.282 - Trælasthandel, Akts., Enghavev. 231 3 n Cent. 10931 & 10934 Frederiks Hospitals Apotek Bredg. 73 0 ffl Cent. 4245 Frederikskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. II Real-Register Frederikson F C Kancellir. Fuldm. S-Fa- sanv. 952Valby Fredérikssundsvejs Farvehandel ved C Poul­ sen Frederikssundsv. 146 Brh. Jl Bella 279 - Ligkistemag.vedJE RasmussenFrederiks­ sundsv. 50 E - Materialhdl. ved MUrich Frederikssundsv. 13 E J ) Tg. 91 Fredholm C M Gross. Købmand Jægersborg A llé36 Charlott! J) Ordr. 28 & 1102 - Wald. Gross.Svanholmsv. 102 3 JJV7766 - L P H Mejeriéjer Peter Bangs V. 49s El Jl Gh. 2596 Fredriksson Joh. Skomagerm.Ægirsg.53s E 1 Tg. 1750y Fredskilde O C Assist. Vanløse Byvej 301 Van! J Damsø 386 - G Overassist. Livøg. I l 3S - E Chr. Regnskabsf. i Dir. f. Sygekassev. Vanløse Byvej 301Van! J Damsø 635 - P C Værkfører Bissensg. 18 3 ffl V 180ly Fredskov K Bogbinderm. Dronn. Tværg. 7 A. 0 J Palæ 435y. Bp. Amagerbrog. 9610

Fredskov Vald. Koncertsanger Peter Bangs V. 544 m J Gh. 354x Fredsted A Fabrikant (C R Evers & Co.) N-Fasanv. 101 El J Cent. 8239 - & Co. Gross. Kaife en gros &Brænderi Far- verg.80 JCent.5704 & 12039 Postkonto 45 - Valdemar Gross. (Fredsted & Co.) Nord­ krog 26 Hell. J H el! 1939 - M Rentier Østerbrog. 12421 J 0 5771 Freeman Carl Redaktør Rebekkav.431Hell.J Hell. 3319x Fregerslev Søren Repræsentant Chr. Ri- chardts V. 9S 3 | N 3558x Frehse F Arkitekt Nørrebrog. 1854E J Tg. 1085x - Hedvig Enke e. Prokurist Jagtv. 1472E J Tg. 2123y Freiesleben AEnke e. Gross. Ordrup Jagtv. 611Charlott! - Ingeborg Frue Carl Plougs V.543 JV 7278 - A T Gross. Frederiksborgg. 482 0 - Axel, Akts., Gross. Herrekonfektion Ve­ sterbrog. 5 B 3 | Cent. 15221 - J Gross. Reventlowsg. 12 3 J Cent. 7542 Bp. Vestmannag. 52 [s] - Erik Kapt. i Fodf. Frdbg. Slot E! - MargretheKommunelærerindc Nyelandsv. 414 m J Gh. 753y - Paul Musiklærer Fælled v. 132E J N 5709 - Carl Oberst Kmjkr. K. DM.Forchham- mersv. 423 J N 804u - E V Oberstinde Peter Bangs V. 8 El - Ernst v. Pr.-Løjtn. i Livg. Kmjkr. Kirsten Piils V. 10 Charlott! |) Ordr. 2600 - Fr. fh. Proprietær Kapt. Nyvej 1713 J V 817y - A J Restauratør Blaagaardsg. 23 A 2E Freilev Kay Broderihd! Søborg Hovedg. 13 Seborg - Holger Isenkr. Vesterbrog. 121 3 J) Cent. 14905 Bp. Hollænderv. 214 3 J V 8739 - P A Overretssagf. Frederiksbergg. 1 0 J) Cent. 240 & 260 Bp. Strandv. 183* Hell. 1 H el! 830 - P A Ølhd! kg! HofleverandørFredh.Kan. 20 0 JCent.279 & By 6879 FreimannJ J Kunstmaler Broholms Allé 6 Charlott! ffl Ordr. 149 Freinsilber MBuntmager Griffenfeldtsg.252 i | N 2646v Freitag [Se endv. Freytagl - ’s Jul., f h. k g ! Mundkok, Charcuterie & Paalægsforr.st.Kongensg.36 0 JCent.1877 - SiegfrideDelikatessehdl. fh.kg! Mundkok Ju! Freitag’s,Charcuterie & Paalægsforr. Skjoldsg. 7130 J 0 1877 - Marie Enkefrue Vagtelv. 641E - ’s fh. kg! Mundkok Køkken Eftf., Mazanti Petersen Bredg. 66 0 J Cent.9616&15112 - Richard Præst Hans Bogbinders Allé 2 0 Freja Chokoladefabr. Holger Danskes V.102 IB J Cent. 8762 & Gh. 116 Postkonto 109 - Magasinet ved O H Lindh Værnedamsg.2 3 ffl Eva 1102 Frejr - Fr ej r Danske Landbrugeres Andels- Se Iskab Fredh. Kan. 4 0 J Cent. 3615 Telegramadr. ,,Frejrhandel“ - Forsikrings-Aktieselskabet,Vesterbrog. 53 3 J Cent. 2825 Postkonto 4190 FreksenCW Proviantmester i Flaaden Olfert Fischers G. 2410 J Palæ 293 x Fre!lesvigMGross.Fuglegaardsv.l9Gjentofte J Gjent. 491 , Frelsens Hær’s - Bogtrykkeri Tønderg. 8 3 J V 3780 - Brændeforr. Ørnev. 29 E ® Cent. 3048 & 5814 - Brændeforr. Tingv. 54 JC 6754&Am. 1822 - EkspreskompagniSaxog.83J V852 - F re ls ens Hæ r’s Hande l sdepa r t emen t Frdbg. Allé 9 3 J Cent. 10192 Omstilling til Skrædderiet Postkonto 2471 - Herberge for Mænd Saxog. 8 3 J V 8824 Frelsers Kirke, Præster, Kordegnekontor , m. m., se Afd. II Real-Register Fremmedsprog-Trykkeriet Athene ved A l­ bert Hansen & Co. Svanemosegaardsv. 4 3 J N lOOSx

49

Made with FlippingBook Ebook Creator