Kraks Vejviser 1929 personregister

Dron—Duur

IV — 739 Due Amalie Enke e. Sagfører V-Voldg. 901 B - Marie Enkefrue Classcnsg. 39e 1 1 0 1992v - Viggo Forretningsbestyrer Asminderødg. 21El |! Tg. 2136y - Kai Forretningsf. Vardeg. 2SH - A M Hansen Frøken Sofiev. 161B - A Ross Fyrskibsfører N-Voldg. 161E J By 1869y - A J Gross. Udbyg. I2 E Jl N 4097y - Chr. J Gross. Amaliev. 232B $} Cent. 143 - H Chr. Gross. Agenturforr. Jernbaneg. 4 B J Cent. 8372 & By 7916 - O P Hansen Husejer Sofiev. 161 E - K Hørkr. Saxog. 54 B J) V 4063 - Steen Ingeniør Assist. v. Statsb. Cand. polyt. Dalsgaardsv. 17s Charlottl. J) Ordr. 2794 - Carl Isenkr. Ferskenv. 14 Brh. J) Gh. 3045 - Maria Kommunelærerinde Gammeltoftsg. 103E D By 455v - Anna Enkefrue Kontorist Grundtvigsv. 344B - Holger mek. InstrumentmagerGl.Kongev. 114 B * V 5585 y Bp. Malthe Bruuns V.32 El J) Gh. 5065y - Thorvald Landmand St. Knuds V. 35 B - Rudolph Prokurist Gaasebæksv. 19 Valby | Vb. 809 - Svend Prokurist N-Frihavnsg. 142H 2962y - Th. Restauratør Ryesg. 1 El J) N 467 Bp. St. Hans G. 102 El - LauritsSkiltefabr.Kultorvetl3E JlBy3686 Bp. Fiolstr. 33 E S By 2090 v - J C Urtekr. (Frdbg. Kolonialforsyning) Falkonerallé 73 B2El - C A Værkfører v. Orlogsv. DM. Kroko- dilleg. 7 E ^ Palæ87y Dueholm A C Bagerm. Kronborgg. 12E£lTg. 1012x - Niels Ingeniør Bianco Lunos Allé 121B D V 1030 X - N K Kordegn Diakon Svanemøllev. 4 f Ryv. 1270 - JMVognmandVestervang 13 Valby J) Vb. 1055 Duelund B K Bogholder Langøg. 52 gjj - Harry Direktør Sigridsv. 3 Hell. - Johan Fabrikant (J F Dessauer & Co.’s Eftf.) Carl Johans G. I 1i | 0 395u - P B Fabrikant (Dansk Ramme & Lampet Fabrik) Stenderupg. 101B J) V 5510v - Wilh.G ross. (Pelsvare &Konfektionsmaga­ sinet) Strandv. 140B1Hell. DHell. 1338y - Emil Malerm. TaarbækStrandv. 51 Klpbg. - Julius Maskinmester Stenderupg. 101 B - Vilh. Pantelaaner Nørrebrog. 182A El ® Tg. 1091y - ’s Johan Eftf., Clausen&Momme Papirhdl. Ny Østcrg. 7 i | Cent. 6256 & 11256 - Thor Repræsentant Torbenfeldtv. 24 Brh. Duer CII Gross. Griinersv.3 Holte ® Holte 903 - Viktor Ingeniør Backersv. 22GU - Hans Urtekr. St. Markus Allé 6 B J N 2573x Bp. Esbem Snares G. 23 B Dueskov C Gross. Udbyg. 152 E$lCent. 6541 Dufour V Malerm. Peder Skrams G. 124E ' By 7(542 ophus Revisor Heibergsg. 143E ® By 7438 Dufwa E W IngeniørSvanev.lG'E DTg .4142 Duhn Malvine Enke e. Skibsfører Lyong. 72 É ^ Am. 2(J80x - Adolf Skibsfører Amager Boulevard 128A2 (H I) Am. 2485 - K P Snedkerm. Marienborg Allé 31 Sø­ borg | Søb. 154 Dujardin Johannes Arkitekt Haraldsg. 71 E i Tg. 1268 - Andrea Assist. u. Kbhvns Amt Niels W Gades G. 12 13 - Th. Assist. u. Magist. Amagerbrog. 673 [g] - Viggo Hatteforr. Værnedamsv. 11 B ® V 1911x Bp. St. Jørgens Allé 24® | V2530y - Ch. Kordegn v.Vor Frelsers Kirke Cand. phil. Dronningensg. 733 E J) Am. 4419

Person-Register for Kjøbenhavn

Dujardin Einar Læge Østerg. 31 E H Cent. 14730 (Tirsd. & Fred.3-5) Bp.Falkonerallé 571 M HGh. 471y (10-11, Torsd. till. 6-7) Duka, Akts., Frederikssundsv. 72 E § Tg. 2316 Dumreicher CarlUnderbibliotekar Asmussens Allé23 B { V 5387 x Duna ved H O Lange Frihavnen Gitterv. løj D Cent. 1826 Dunbar Donald Fabrikbestyrer st. Kongensg. 40 H 3E Duncan Volmer Kontorene!' Søllerødg. 211E Duncker W L Fuldm. u. Magist. Dosseringen 142El | N 1314v Dunker HCNBogholder DM. M f D R. Norsv. 4SB Dunlop Rubber Co., A k ts., Cykle- & AutomobilringeVennemindev. 30i3,$Cent. 5008,9986 te 10508 Postkonto 21592 Tele­ gramadr.„Dunlop“ DuophoneRecords (Danmark) Akts. N-Voldg, 25 E J Cent. 2484 Duplex Trykkeriet Frederiksborgg. 5 E $ Cent. 3583 Postgiro Konto Nr. 124 Duplikerings- ogMaskinskrivnings-Centralen _ H N Weiss V-Voldg. 11 B f Cent.4234 Dupoht Alfred fh.Bagerm.HusejerØresundsv. 602El $ Am. 6224x - J Barber & Frisør (Les trois) Vesterbrog. 35 A 3B D V 5344v - O Fabrikant Horsekildev. 24V alby - Frantz Forretningsf. N-Søgade 9B3E ® By 4338 - J Frue Herluf Trolles G. 81E l! By 20 x - J L Gross.Østerbrog.504H ® 0 6287 - J L & Co. Akts., Gross. Ny Vesterg. 7B E 8 Cent. 9047 & 14798 W Hotelmægler Jarmersg. 2 B | Cent. 11208 &274 Bp. Kærsangerv. l s Brh. I! Tg. 3517 - C'Jfh.KaffehdI. SøborgHovedg.l 29 Søborg - I J Kapelmester Ved Sønderport 35E) |j Am. 5563x - Kama Frøken Konfekturefabr. st. Kon­ gensg. 85 E J Palæ 1275 y Bp. Kastelsv. 255H - A ELærerinde St. Kjelds G. 124S ® Ryv. 2131v - N Malerm. Saxog.21 B Bp. SkjalmHvides G. 162B § V 2026 x - F Manufakturhdl. Nygade 7 E ® Cent. 4840Bp. Ved Klosteret l s |g |j Ryv.2150y - J Postassist. Fuglegaardsv. 31 Gjentofte ® Gjent. 1026 - Einer Toldklarerer Tønderg. 124B - J O B Trafikkontrolør v.Statsb.Ingeborgv. 4 Charlottl. $) Ordr. 1525 - A fh. Tømrerm. Sortedamsdoss. 59F2Hl ® N 2602 u Dupont-Rasmussen S A Købmand Taarbæk Strandv. 59 Klpbg. Durafour TheophileSkomagerm. HC Ørsteds V. 14A B | V 9125y Duralumin, Nordiske Afdeling, Isidor Meyer st. Kongensg. 67 E |)Cent.l956 Durban A Frue GI. Kongev. 234B Durée ved A O Hansen Pelsvarehdl. Frede­ riksborgg. 20 E § By 603 Duresfon M Enkefrue Emilieg.91B |1V1575 - Albert Trafikkontrolør v. Statsb.Lykkesh. Allé 294 B | V 7104 Duseberg Helga Kommunelærerinde Ho- witzv. 121 El Dustless Olieimport, S Chr.Ilshøi Nørrebrog. 56 E J) Cent. 1455 & 4655 Duthie A K Gross. Agenturforr. N-Voldg.251 E ® Cent. 2484 Postkonto 3368 Duun C AJ Bureauchef Gothersg. 163E fl Palæ 1353y Duurloo S P Cand. jur. Fuldm. i Udenrm. Ny Østerg. 234E |) By 6447 - Francis Al. Direktør Ingeniør (Matilex) Ø-Farimagsg. 69 Bs M J) 0 1747y - AEnke e. Læge Vibenshusg. 4S® | Ryv. 173 . - Maria Enke e. Læge Valby Langg. 15 V a lb y f Vb. 57 x

Dronningmølle Teglværker, Akts., Kontor 0-1. Torv 8 B | Cent. 1087 Drost & Rye Petersen Blikkenslagerne G-as­ te Vandm. Ileimdalsg. G E J) Tg. 2244 & Tg. 735v - Emil Direktør Y-Boulevard 383B J5 By 7575 Sommer Villa „Drost" Vedbæk f Vedbæk 186 - Augusta Enke e. Maskinfabr. Prinsesse Alexandrines Allé 16 Charlottl. Il Ordr. 2478 - Ella Enke e. Direktør Smidstrupgaard Vedbæk j|l Vedbæk 283 - Vibeke Frøken GI. Kongev.952Bjl)V2055u - H Flindt Gross. Bredg. 701E J) hemme­ ligt Nr. - Th: Gross. Konsul Onsgaardsv. 35 Hell. ® Hell. 304 - Th. D r o s t & Co., Akt s. , Gross. Kul- imp. Frederiksbergg. 25 E £1Cent. 6036 m. Omstill. t. samti. Aid. Postkonto 902 Tele­ gramadr. „Kuldrost" - Oskar Ingeniør (Drost & Rye Petersen) Eivindsv. 24 Charlottl. jp Ordr. 1595 D ru bi n,Fab ri k f o r T r y k f a r v e r , Akts., Ottiliav.22,24ValbyJlCent.9090& Vb.1790 Postkonto 2990 Drucker - H J D r u c k e r & S ø n Gross.Pelsvarefa- brik Frihavnen Manufakturhuset HlJjlCent. 8379 & 13079 Telegramadr. „Drucker" Grundlagt 1847 - Holger Gross. (H J Drucker & Søn) Toldbodv.72E f Cent.. 11718 - Robert Gross. Østbaneg. 191H J) 0 49 - P E Læge Dr. med. Reservelæge Bleg- damsv. Rigshosp. i |N 5580 (Mand., Onsd. teFred. 1 72 - 272 ) Druen Max Hansen Vinhdl. Vesterbrog. 136 S | V 4852 Drumm Rudolf Bogbinderm. Pilestr. 40 E D By 4041 Bp. Western! 44 B J) V 2645x Driickhammer C F Manufakturhdl. (Poul Holm) Holger Danskes V. 863E J) Gh. 5021y Dræby & Co. Broderihdl.en gros Skinderg.41 E | By 5388x - Chr. Maskiningeniør Ulrik Birchs Allé 20 Hl S Am. 5147 Dræger C Vaffelfabr. Drogdensg. 6 (D Bp. Holmbladsg. 611H J) Am. 4170 Drøhse E Brasen Enkefrue Finsensv. 124 Vanl. § Damsø 412 - Bertha BrasenModehdl. N-Søgade 373E - C GBrasen Modehdl. Blaagaardsg. 2 El f! N 830 Bp. N-Søgade 373E - Carl Vinhdl. Frm. Kompagnistr. 20 E D Cent. 5875 Duason Jon Cand. polit. Vesterbrog.l83sB Dubied Eduard & Cie (Pierre Chevrolet) st. Kannikestr. 14 E J) By 7869 Duborg Jes Broe Sekretær Cand. polit. Aar- huspl. 42i l f 0 5791 Duch JacobineForstanderindeCarl Bernhards V.15A1B J) Eva 204y - Henrik Gross. Agenturforr. Hoved vagtsg. 4* E |} By-7599 Duchwaider P Aage Overassist. u. Magist. Vigerslev Allé Valby Gasværk Valby Duckert Marie Enkepastorinde Kirsteinsg. 9Ji | 0 1933x - Axel Gross. Bornekonfektionshdl. Havneg. 47 E § Cent. 4739 Postkonto 3323 Duckert-Søebye Axel Fabrikant (N I Hj ordt’s Eftf.) Gothersg. 2G1 E Jj Cent.2169 - DitlevKonfektionshdl.(DeUngesMagasin) Borgev. 41 Lyngby f) Lyngby 237 Dudahl Richard Bogholder Hildursg. 15 13 - Axel Repræsentant Nørrebrog. 401IS DuderstadtJ C Modehdlinde N-Farimagsg. 84 E Due N V Adjunkt Cand. mag. Turesensg. 65 E fB y2 640 v - Johs. JBagerm. GI. Kjøge Landev. 256 Hvidovre Valby §j Hvidovre 125 - Chr. Iversen Bogholder Sundholmsv. 471 m $ Am. 454 x - Erling Cand. pharra. Grundtvigsv. 344E J) V 5455v

Made with FlippingBook Ebook Creator