Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 720

Clau—Clem

Claussen Holger Urtekr. Nyelandsv. 21 2 ® Gh. 6519 Clayton R Direktør Taffelbays Allé 4 Hell. J] Hell. 2222 Cleaver Dina Enkefrue Gothersg. 1493B $ By 1492 x Clémen Max Revisor u. Magist. Gustav Jo- hannsens V l s Vanl. $ Damso 1138 Clemens Axel .JKontorchef Godthaabsv. 161 2 $ Gh. 2006 - Emily Frue Kunstvæverske N-Søgade 7S E ® By 741y Clemens-Nielsen II J Kommunelærer Bud­ ding« Hoved". 22 Budding« D Søb. 945 Clemensen Karl V Bogholder Fælledv. Pass. 12' E ® N 1969u - A V Disponent Roskildev. 152 Valby - Charb's Forretningsf. Holger Danskes V. 351 2 $ Gh. 3214x - Knud Gross. (Hagen & Clemensen) Ø-Farimagsg. 64 E ® 0 1769v - Mary Overassist.u.Magist. Chr.d.9.G.83B - P Prokurist Chr. d. 9. G. 83B $ By 945y Clement Erik Foersom ArkitektVodrofFslimd 4S. 2 Jf V 361y - Ebba Enkefrue Valby Langg. 2102Valby - Gorm Kasserer Steenstrups Allé l i 2 2 ® N2271v - G F Kunstmaler MA. Hollænderv. 42 2 | V 2868x - Ohr. Emil Sagfører Norreg. 36 B J) Cent. 3820 Bp. Viggo Rothes V. 32A Charlottl. ® Hell. 834 Clément - D L C l é m e n t ’ 8 Ef tf , , Henry Ander­ sen Bogbinderm. Silke.g. J33B J)Cent.3396 - Eniilii' Frøken N-Sideallé 2:i E - Ad. Ingeniør Ceresv. 2 ( 3 | V 4660 Clementsen Niels K Bankfuldm. Cand. jur. Amagerfælledv. 254E ® Am. 3825 - Anna Elisabeth Frøken Vendersg. 162 B ® By 4688 -U H Fuldm. iNationalb. Kjøbmagerg. 493 E f By 3871 Clemmensen Rich. Afdelingschef Julius Bioms G. 183 1E |) Tg. 3627x - Andreas Arkitekt MA. R. Tingskiftev. 4 Hell. | Hell. 365 - Mogens Arkitekt MA. Ny Vesterg. 131E J) By 6695 - Emil Billedskærer (Christoffersen & Clem­ mensen) Valborg Allé 343Valby|)Vb.565y - Povl Dekorationsmaler Blegdamsv. 106 B3E - E elektr. Install. (O Liebing & Co) Eng- havev. 244 2 2 $! Sydhavn 123v - Anna Enke e. Murerm. Jagtv. 1272 (D - Annette Enke e. Gross. Søtoften 33 Gjen­ tofte J] Gjent. 1099 - S Frue Henrik Steffens V. 312 ® Eva 734 - C Frøken Kirkev.13 Charlottl. »Ordr.1833 - V V C C Ingeniør Ægirsg. 294El - Jørgen Jnkassator Annebergv. 41Brh. - CA JournalistCand. phil. R. Rosenborgg.25 B | Cent. 9181 - Carl Henrik Journalist Cand. phil. Ahlc- feldtsg. 264B |l} By 7826 - JuelKalfehdl. Skinderg. l i | Cent. 2069 Bp. Abildgaardsg. 24 E - Niels Konditor Gunlogsg. 511E - Augusta Thej11 Frue Kunstmalerinde Ny Vesterg. 131B fl By 2580y - CleinmenKunstmaler Vodroffs Tværg.152 - A Lokomotivfører Landskronag. 231iS - Gerda Frue LottorikollektriceGuldbergsg. 512E | N 2832v - A Malerm. Ingerslevsg. 192 2 D V 708u - F M Malerm. Artilleriv. 54s E i Am. 1702y - O Mekaniker Soliev. 20 2 D N 4197x Bp. Soficv. 2222 - Hugo Overassist. u. Magist. Æblestien 3® E I Am. 3771y - A S Restauratrice S-Boulevard 10 2 $ V 4469 Bp. Enghavepi. 712 J) Eva727y - ’s C Enke Restauratrice Kongelunden st. Magleby D Magle 24 - H 0 Revisor Hvidkildev. 601Brh. - CB Skibsfører Ejderstedg. 612 |) V 5631x

Clausen C Skomagerm. Nansensg. 36 B f|By 6990 Bp. Jagtv. I4EB - Chr. Skomagerm. Wildersg. 48 B $ Am. 3452y - Peter Skomagerm. Griffenfeldtsg. 56 E J) N 1670 Bp. Otto Mallings G. 3;! f§] |l Ryv. 2618y - Vald. Skomagerm. Eskildsg. 7 2 ® V 8664 - Victor Skomagerm. ValbyLangg. 29Valby 1 Vb. 905 -M A Skotøjsfabr. Niels Pinsens Allé 48 Søborg $ Søb. 692 - Brødr. Smedem. Baldersg. 12 EE - F C G Smedem. (Brødr. Clausen) Baldersg. 121EE - P N Smedem. Frederik.sv.-47 &49s E1 - R C L Smedem. Baldersg. 12 EE - G Snedkcrm. Borgerg. 120 B $ Palæ 1721y - Th. Spejlbelægger Brcdg. 32 B ® Palæ 739y Bp. Rialtov. 51E $ Am. 4735 x - Agnes Frøken SproglærerindeSolitudev.l1 E I) N 3598u - H Chr. Styrmand Herlufsholmv. 31 Vanl. JE) Damsø 1161 - J Stævningsmand DM. Bodilsg. l e 2 - B V Søløj tn. Hesscløg. 31213 - Erik Tandlæge Dr. phiI.Frodericiag.16sB J) Palæ 138 - Rigmor rrandlæge Dr. chir. dont. V-Boule- vard 13° 2 £} By 6385 - Agnete Tandtekniker Finsensv. 7312 $ Gh. (»916 - O L Teatermaler Fiskerg. 9SE - Ellen Tolegrafassist. Hollænderv. 23;12 - A Toldklarerer Langelandsv. 5132 - Viggo Trikotagehdl. Ilolrnbladsg. 81E JJ Am. 2645y Bp. Badensg. 35’ EJl1Am.4029y - ’s II Trælasthdl. Haraldsg. 8 2 $) Cent. 7 325 & 7345 - Qvintus Trælasthdl. (HClausen’s Trælast­ hdl.) Falstersv. 212 $ Gh. 3109x - H Tømmerhdl. (II Clansen’s Trælasthdl.) Haraldsg. 8 1E - A Tomrerm. (Kbhvns Garagebyggeri) Emdrup Engv. 20 Emdrup J) Søb. 856 - II V Tømrerm. Jægersborgv. 24 Lyngby I> Lyngby 7 - Alfred Urtekr. Brogade 12 B U Am.4676x Bp. Strandg. 19s B - Carl Urtekr. Toftegaards Allé 10 Valby $ Vb. 43y - Emil Urtekr. Løvstr. 14 B f! By 3214 - Hans Urtekr. Njalsg. 651E - Julius Urtekr. Rantzausg. 38 E I) Cent. 7484 Bp. Kong Georgs V.25 2®Gh. 762y Clausen-Bagge Louise Kommunelærerinde Forhaabningsh. Allé 17 E3 2 J) V 565x - IIG fh. Overrctssagf.Brogaardsv. 36 Gjen­ tofte Clausen-Jensen Peder KommunelærerVejrøg. 73 m D Ryv. 1217v Clauson-Kaas GA Direktør Ritmester Klam- penborgv. Hvidegaard Klpbg. JlGjent. 358 - Christian Ingeniør Repræsentant Aggers- borgg. 10* m S 0 5008 - K A C Ingeniør Willemoesg. 121El - FW Kapt. Callisensv. 40 Hell.llHell.1767 - O A O F v. Ih. Skibsfører Dyrehavev. 43 Klpbg. 1 Ordr. 1165 Claussen [Se endv. Clausen] - Villiam, Akts., Agentur- &Kommissions- forr. V-Vold g. 91 2 1 Cent, 14095 - Poul Apoteksvisitator Cand. pharm. I E OhIsens G. 53 E 1 0 5411 - A Brinok Fabrikant (Nordisk kemisk La­ boratorium Hvidkildev. 381Brh. - Sophus Forfatter Kunstmaler Chr. Win­ thers V. 5 2 Bp. Smalleg.2A42 JjGh.1302 - Louise Frue Vesterbrog. 2D12 j§ Cent. 12675 & 12676 - Herluf B Fuldm. Arendalsg.33E® 03925x - Sophus Fuldm. Vardeg. 171E 1 0 6466 - Villiam Gross. Nøjsomhedsv.53® $!03124v - N Hjelte Overinsp. Cand.polyt.Pasteursv. 2 » Cent. 651 - A FensionatRaadhuspl.l4B2®Cent.l3441 - A V & Co.’s Eftf. S Koed Sørensen & Vm. Olsen Stukkaturfabr. Holteg. 6,8 (E D Tg. 690 Postkonto 21142

Clausen J P Kommunelærerinde Østerbro." 85 1El D 0 4788 y - Gunnar Kontorchef u.Magist. Sortedamsg. 9* IN) - Kai A Kontorchef Strandboulevard 62E f! 0 0666 - S A T Kontorchef Maagov. 132Brh. - J Korpsofficiant Amagerboulevard 10 [S] - Aage Korrespondent Holkenderv. 19_42 ■ A B Kunstdrejer Nørrebro". 17Mbl [N] - O L Kunstdrejer Vesterbro". 20 [2 £l V2552x Ep. Vcsterfælledv. 154 IS | V 5218x - MHC Kunstvæverske Grundtvigsv.l4B32 - ThyraKunstvæverskeForhaabningsh.Allé 172S - Chr. KøbmandSohakkev.4 HolteJflloltelB - S C O fh. Købmand Halls Allé 93 S | V 1951y - Chr. Kørelærer Frederikssundsv. 108A4 IB D Tg. 3127 - Hans E Kørelærer II C Jensens V. 10' [B fi Tg. 3902 - H V fh. Lektor Mag. art.K.Søndermarksv. 8 Valby $ Vb. 510 y - Einar Linierer Pilestr.19-25 E ® Cent.5015 - Herman Lokomotivmester Trommesalen 4 2 D By 5621x - Anna Læge Reservelage Dr. mod. Bleg- damsv. Rigshosp. E - Georg Læge Taarbæk Strandv. 110 Klpbg. s Bell. 10 - Hans Mag. scient. Smalleg. 4GA3 2 ® Gh. I82«x - CE Malerm. (Larsen &Clausen) Elmeg.191 ESI D N 1542 v - N Malerm. Elmeg. 12A E - Børge Manul'akturhdl. Rantzausg. 23 E $ N 2953 y Bp. Badensg. 351[S] - OMøller Maskinmester St. Knuds V. 10s 2 | V 6472y - Anker Murerm. Søtoften 41 Gjentofte - A T Murerm. Islevhusv. 79 Husum - Axel Menthdl. Pilestr. G6 E - T N E Oberstløjtn. i Fodf. R.Strandv.1982 Hell. - Louis Organist Kantor Eliasg. 32E | Am. 5569 - Ida Frøken Overassist. v. KTAS.Bergtho- rasg.475 E |1Am. 61v - S Å Overassist. Strandboulevard 1513E - Hugo fh. kgl. Overberider R. Christians­ borg B H By 2798v - Jens Beter Overmaskinmester Aarhusg. 32 i | 0 2051y - C A Pantelaaner Kingosg. 1 2 f| V 7445 - Clausen & Stuc kenber g Papir-&Pro- tokolforr. Amagert.l5B DCent. 1478&5378 - V E Th. Papirhdl. (Clausen & Stucken­ berg) Niels Juels G. 153 B f! By 221x - J P Pianostemmer Krusaag. 4S2 D V 1827v - Hans Prokurist Genuav. 19 E $! Am.2928 - Holger Prokurist Holmegaardsv. 41 Charlott! $] Ordr. 2G11 - Johs.ProprietærM L.Postadr.RigsdagenB - Johan Præst v. Kbhvns Valgmenighed R. Kronprinsensg. 24 B DBy 2256y - C Radiomekaniker Sankelmarksg. 17 2 ® Eva 917 - C C Redaktør Rigsdagsstenograf Havneg. 13 B f Cent. 4121 - H Regnskabsf. Krokodille". 31B - E Repræsentant Brobergsg. 142B 1) Cent. 11167 - E C Repræsentant Krusemynteg. 21B - GRepræsentantEnghavev.0742 J)V6849u - LRepræsentant Lyngby v.413§3J)Ryv.l49y - Valdemar Repræsentant Strandboulevard 792 i | 0 4264y - V J Revisor Ravnsb. Tværg. 74E - H J A fg. Rodemester Jagtv. 189213 - A Sekretær Krathusv. 16 Charlottl. fl Ordr. 1152 - Andr. Skibsfører Overøg. 401 ÉH D Ryv. 1947y - Kamma Skolebestyrerinde H CØrsteds V. 732 2 D N 1672y

Made with FlippingBook Ebook Creator