Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Hjørring

Provins-Register—Forretninger

V — 1231

Se Fagregistret under

Hjørring tekn. kern. Laboratorium ved Carl Bulow Jt 385 & 585 ................................ Hjørring Træskoforretning, Akts. f 286 . Holm Johs. f 20......................................... Holm Søren (Værktøjsmagasinet) § 92 . . Holmen Chr., Akts. fl 90 & 490 ............. Ilolt J Sørensen f 635 & 644................... Hotel Hafnia f 436.................................... Hotel Skandinavien fl 2 &371, Stats f 12 Hovaldt Th. & Chr. Morild f 672 ........... Ilvidegaard Mølle, N C Nielsen f 526. . . Hæstrup II f 26........................................ Iloier Emil f 148...................................... IIøirii s P fl 3 1 0 ........................................ Højer F f 322............................................ Hørliick Hans (Løveapotek) | 9 .............. Høyrnp Nielsen f 2 1 ................................. lisager Brødr. Johs. & Chr. f 465........... Iversen II P f 724 ................................... Iversen I C | 492 ................................... Forretningsnavn og Adresse Jacobsen A f 682 ...................................... Jacobsen C fl 112...................................... Jacobsen J P | 5 ............................................... Jacobsen Otto f 129, 224, 580 & 581, Stats f 7................................................... Jacobsen Thorv. J) 897 .............................. Jacobsen Ths. f) 207 ................................. Jakobsen’s Anna Højskolehjem fl 358. . . Jakobsen Jens J) 497 ................................. Jensen Andr. fl 23...................................... Jensen Andreas f 407................................ Jensen Anthon fl 107................................ Jensen Axel f 482...................................... Jensen B fl 823 ................... ..................... Jensen Carl f 133 & 563........................... Jensen Carl f 917..................................... Jensen Chr. f 614................ ..................... Jensen Chr. J) 697 ...................................... Jensen Chr. P fl 271 . . ._........................ Jensen Dagmar g 680................................ Jensen Fr. Trælidl. f 113 Jensen Henning § 1001............................. Jensen Holger f) 12................................... Jensen I M ................................................. Jensen I P | 438....................................... Jensen Jacob Chr. fl 146........................... Jensen Jens f 238...................................... Jensen Jens Chr. f 892........................... * Jensen J L | 284 . . . ............................... Jonsen Johannnes f 108 ........................... Jensen Johan P f 966 ........................ Jensen J P f 986 ................................ JENSEN & KJÆRSGAARD, AKTS. f 669 & 769 ................................................ Jensen L C f 907...................................... Jensen Marius & Co. f 464 ...................... Jensen N Chr. f 166................................ Jensen Niels f 685...................................... Jensen Oskar f 472................................... Jensen P f 317......................................... Jensen Peter f 337 ................................... Jensen Søren f 307 ................................... Jensen Søren f 806 ................................... Jensen Søren M f 40................................ Jensen Thomas f 8 1 1 ................................. Jensen’s Valdemar Eftf. f 735................. Jensen Victor f 181................................... Jespersen Chr. f 790 ................................ Jnlil Johannes f 775................................... Jørgensen Chr. f 7 6 ................................ Jørgensen M f 320 ................................... Jørgensen Sigfred f 535 ........................... Kaas II f 489 ........................................... Kiosk Adam, A Christensen f 110........... Kirketerp-Møller & Jonas f 13................ Kjerstrup E f) 372...................................... Kjær’s Mads Eftf. f 226........................... Kjærsgaard A f 329.................................... Klokager Mølle, Jens Pedersen f 233. , . Knudsen C § 394 ...................................... Koch Peter g 677 ...................................... Kontantforretningen Det hvide Hus ved Jo­ hannes Pedersen g 240 & 552 ................ Kontantforretningen Det rode Hus ved Ma­ rinus Madsen fl 355 ................................ Korsgades Konditori ved Knud Petersen f 327 . . . . .............................................. Kragh Henning & Co. g 65...................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Engelsk Beklædningsmagasin, Georg Krag- lund f 370................................................. HerreckviperingsMl. Engelund A § 587 .................................... Murermestre Espersen Axel § 244 .............................. ... Agentur- og Kommissionsf. Fabrikkernes Udsalg ved Einar Larsen Ud- styrsforr. |) 360 ....................................... Isenkræmmere Farve- & Tapethuset ved Anton Christensen f 861............. ................. ( ^ Tapcthand1ere Flensborg Lager ved Caja K loclif 139 . . Trikotagehandlere Flensted U |1 287 ................................... Snedkere, Møbeludsalg Forenede Klædefabrikker,De,ved MNielsen- Bech | 34 & 95 Postkonto 7389 .............. Klædefabr., Cheviot Forenede Olie Kompagni, Det, Akts. f 924 .Benziudepoter, Petroleum Forenede Teglværker, De, Akts. i 523 . . • {Teglværker, Bygningsart., a ( Tagstensfabr. Forsikringsforeningen for Uheld paa Heste og Kvæg i HjorringAmt ogKjærHerred|44 Kreaturforsikring Frederiksen N |1 794 ................................. Træsko, Fabr. og en gr. Frederiksen P J) 282..................................Murermestre Uarnst ^ å! 124...................................... Sadelmagere Urods Julius f 527...................................... Blikkenslagere Grøndahl Albert......................................... Flytteekspeditioner

Kemiske Fabrikker Træskofabr. Købmænd Isenkræmmere (Kolonial, Sydfrugter en ( gros, Vinduesglas en gros (Korn, Cement, Foderstof- ( fer, Gødning, Kul Hoteller Hoteller Malermestre Møller Konditorier Manufakturhdl. Agentur- og Kommissions!'. Tømrermestre Apoteker Sagførere, Incasso Malermestre Snedkere, Møbelfabr. (Købmænd, Foderstoffer, ( Jern Kolonial en gros Malermestre .Pølsefabrikker Hoteller Arkitekter Murermestre Gartnere Gørt.lere Købmænd

Hansen C II f 6 1 9 ................ Hansen Clir. Jl 780 ................... Hansson Carl’f 524................... Hassing Arthur f 268................ Heerfordt Otto D 1000 (3 Lin.)

Trikotagelidl. Købmænd Herreekviperingslidl. Guldsmede Furage en gros, Land­ brugsmaskiner, IIø og Halm, Bindegarn en gros, Kul, Kartofler en gros Maskinfabr., Jernstøberier, Vindmotorer Smede Købmænd Buntmagere Købmænd Møller Modeforr. Snedkere Hoteller Brandforsikringsselsk. Svineslagterier, Pølsefabr., I Destruktionsanst., Fedt, Fedevarer, Slagterier, Le- „ verpostej Automobilforhdl. Bogtrykkerier Cementvarer rMaskinsnedk., Skibsbyg­ ningsmat., Vognfabrika­ tionsart., Liste- og Rund- stokkefabr., Savv., Byg­ ningsart., Indhegn. og Ind- - hegningsmat. Vaskerier Art. f. Vinhandlere Handelsundervisning Hoteller Jern, Bygningsart. Automobilkarosserifabr. Lervarefabr. Læderhandlere Margarinefabrikker Materialister og Farvehdl, Mineralvandsfabr. Bagere Papir en gros Revisorer Kaffebrænderier Skilte Skomagere (Udgaar i Aalborg) Stenhuggerier Banker, Incasso Ejondomshdl. Fjerrensning Farverier Halmvarer, Art. f. Jern­ støberier, Flaskehylstre,

Heidemann A F jun. f 61 ...........................j Heidemann Chr. f 1013 ........................ Henriksen Alfred § C1 1 ........................... Henriksen L § 7........................................ Henriksen Tb. f 75 . . . . ......................... Hestkjær Mølle ved Søren Jensen fl 221 . Hjorth A D 610 ........................................ Hjorth Karl f 610...................................... Hjørring Afholds-ilotel f 227 . . . . . . . . HjørringAmt og Kjær Herreds Brandforsik­ ring D 250................................................. HJØRRING AMTS ANDELS-SVINESLAG- ( TERI | 87, Stats f 8, Privat |1 182, } Postkonto 6367, Telegramadr. „Catarina". 1 Code 5th Edition A. B. C..........................\ Hjørring Automobil-Lager, C M Thomsen | 126......................................................... Hjørring Bogtrykkeri vedTh.Mortensenf302 Hjørring Cementstøberi f 2 3 ................... * I Hjørring Damp- Save- og Høvleværk § 30 < Hjørring Diskontobank, Akts. § Eksp. 18, 618 & Direkt. 248. Telegramadr. „Diskon- tobanken“ . Kontortid 10-1 og 3-5. Oprettet 1855. .............................................. • •• Hjørring Ejendomskontor, Johs. Soierup D 778 . . . . ........... ..................................... Hjørring Fjerronseri, Chr. Lauritzen &Co. ved G Kralund | 27 & 96 . . . . . . . . . Hjørring Garderobefarveri. Kemisk Tøj­ rensnings-Anstalt. Chr. Ørum f 429.^ •; • Hjøring Halmvarefabrik ved Otto Heer­ fordt § 1O00 (3 L in .)............................ Hjørring Handelsskole............................... Hjørring Højskolehjem f 900 ................... HJØRRING JERN- & STAALFORRET- NING, AKTS. | 312...................................... Hjørring Karosserifabrik, L Brincken f 738 Hjørring Lervarefabrik ved N P Christensen | 443 ............... Hjørring Læderhan'del ved Chr. M Hansen & Søn | 143 . . . . HJØRRING MARGARINEFABRIK ved Pe­ ter Jørgensen f 541.................... Hjørring Matenalhdl., L Lauritzen ’f 70. .’ Hjørring Mineralvandsfabrik, Otto Thomsen | 164........................................................ Hjørring ny Hjemmebageri, Christiane’ Olsen f 690 ............................................. Hjørring Papirlnger v. V Kraglund f 522 Hjørring Revisionskontor ved Aksel Niel­ sen D 746 ................ ................................ Hjørring Sirocco-Kaffcristeri, Chr. M Ber- thelsen f 134.......................................... Hjørring Skiltefabrik, N P Dahl f 530 . . Hjørring Skotojsma^asin, Akts. f 233. . . Hjørring Social-Demokrat f 251.............. Hjørring Sten- & Billedhuggeri ved Peter Villefrance f 779...................................... Hjørring Dampvaskeri, Hjalmar Østerlund S) 835.........................................................

Cykler en gros Farvehandlere Smede

Arkitekter Købmænd Skræddere Vogntabr. og -forhdl. Urmagere Købmænd Modeforretninger Gartnere Købmænd Buntmagere Bagere Tømrermestre Murermestre Cykleudsalg Smede Skræddere Drejere Assuranceforr. Jern, Art. f. Smede Cykleudsalg

IMejerianl. og Mejerimask.,

Manufakturhdl. Manufakturhdl-

Konditorier Maskinfabr.

Made with FlippingBook HTML5