Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Herning- Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Cementvarefabrikken „Vestjylland1*ved LM Ottesen & I’ Arnoldsen 4 75................... Centralhotellet 4 409................................ Christensen Cathrine jj 87........................ Christensen Hans D 384........................... Christensen Herman |1 405........................ Christensen II I jg 302............................. Christensen M f 220 ................................ Christensen Niels Peter ICO . . . . . . . Christensen & Pedersen f 305 ............... • Christensen Peter |l 74.............................. Christensen & Povlsen § 4 2 ................... Christiansen Clir. TI & Søn f 657........... Christiansen M. Th. 4 303 ......................... Clausen Th. 4 5 5 8 .................................... Clemmensen Jens Lund § 226 . CO-OPERATIVE WHOLESALE SOCIETY LTD., HERNING SVINESLAGTERI Di­ rektør A Madsen fl 59 & 104, Stats |l 14 Postkonto 0320 Telegramadr. „Slagteriet1* Crome &Goldschmidt’s Uds., A Schou § 13 Dalgaard N A | 377 ................................ Dalgaard Vilhelm |l 58.............................. Damgaard I M | 503................................. Danske Benzin Compagni, Det, Akts. f 27 & 327 .............................................. Danske Cigar- & Tobaksfabrikker, De, Akts. $ 398 Postkonto 7802 ............................. DEJGAARD O R | 1................ ................ Dreyer K f 57 6 ......................................... Dynesen’s Hans Automobil- & Motorcykle- import f 180........................................... Eksprestrykkeriet i Herning, Akts. f 621 Elkjær Andr. J D 152................................ Elkjær C J f 432 ...................................... Elkjær M f l l l ...................................... Elming C A (Løve Apotek) f 22............. Engelbredt A C f 4 7 ................................ Engelbredt Valdemar Træhdl. f 610 Engelsk Boklædningsmagasin ved Tage Nielsen D 164.......................................... Erichsen’s Henrik Boghandel f 48........... Eriksen Einar............................................ Eriksen J P f) 452 ................................... Fabrikken Astra ved Uhrskov & Israelsen f 6 4 ......................................................... Fischer Aage |l 608 ................................... Fischer’s II Maskinstrikkeri...................... Forenede midtjydske Teglværker, De, Akts. S 166........................................................ Frederiksen R Instrumentmager f 177 . . Frølund 1 f 581........................................ Gammelby Jens f 123.............................. Gjerulff Chr. f 151................................ .. Glem C Hansen J) 647 ........................ • Green’s Rammeindustri 4 153 Postkonto 7093............................................................ Gregerscns Hotel 4 600 & 617................ Grimstrup I f 302 .................................... Gullev V f 34 Postkonto 9193................ Gundestrup N £l 298 ................................. Gylding-Sørenscn D 440.............................. Hald Jensen J f 481................................ HAMMERUM HERREDS SPARE- OG LAANEEASSE f 10 Kontort. 10*/*—12*/2 og 2 1 / 2 —5. Oprettet 1868 ......................... Hansen Fr. P | 660 ................................. Hansen Hans P Konservator 4 335........... Hansen Johan f 225 ................................. Hansen J P | 353 _ ...................... Hansen L B | 344 . ] . ' . . ........... Hansen N g) 592 . Hansen N K J 38 Hansen O lm. | 586. BAKTS !V4 18ANDER trælasthandel , ' ; ' ‘ ' ‘ ' Hebsgaard’s S Trikotagefabrik 4 414 ’ ’ ’ Heich Georg 4 441................... Herbek Peter 4 488...................... Herning Afholdshotel 4 321...................... Herning animalske Fodermelsfabrik ved P Rostgaard 4 167...................................... HERNING ANNONCEBUREAU, Jensen & Jensen 4 565 ........................................... Herning Auto Central ved Hans Peter Nielsen 4 495........................................... HERNING AVIS f 63 & 563...................... Herning Brødfabrik, Akts. 4 162.............. Provins-Register—Forretninger Hansen S Clir. J1 340 Hansen Th. | 470 . .

V — 1225

Herning Cementvarefalirik, G Nørgaard & Nielsen 4 476........................................... Herning Dagblad 4 161........................... Herning Fiske- & Vildthdl........................ Herning Folkeblad 4 15........................... Herning gi. Mølle, Kr. Kristiansen & Kr. Thomsen f 331........................................ HERNING HANDELS- OG LANDIIRUGS- BANK, AKTS. 4 65 & 365, Stats | 6 Kontortid 10-121/* og 3-5*/2, Telegramadr. „Handelsbank*1, Filial i Brande 4 90. . . Herning Hede- og Diskontobank, Akts. 4 5 Herning Højskolehjem 4 68................ Herning Jern- & Staalforretning ved S C Sørensen § 300 & 299 ............................ Herning Jernstøberi & Maskinfabrik ved P 11 Boli 4 326 ...................................... Herning Korn- og FodcrstolIorretning.Akts. f 19& 579 .............................................. Herning Laudbrugsmaskinliandcl, Akts. 4 438. ........................................................ Herning Lervarefabr. v. HK Nielsen 4 319 Herning Linnedvarefabrik ved C J Kilds- gaard 4 5 1 2 ............................................. Herning Lysbade- og Massageanstalt 4 594 Herning Malervare- og Tapethandel ved Otto Jensen 4 234 ............................................ Herning Margarinefabrik, HJørgenscn 4 453 Herning Maskinfabrik ved Østergaard & Højfeldt f 66........................................... Herning Maskinsnedkeri og Listefabrik ved N Overgaard 4 297.................................... Herning Materialhdl., J Gjeding Thisted451 Herning Mejerima,skinforretning ved S Holst-Sørenscn §j 167 & 667 ................... Herning mekaniske Væveri, Akts. 4 577 Herning Mineralvandsfabrik,ABahnert457 Herning Mosegaards Tørvefabrik, Woge „Nielsen 4 650 ......................................... Herning Musikhus, N Koph. Nielsen 4 376 Herning ny Bogtrykkeri ved Th.Boye J) 198 Herning ny Højskolehjem, E MKlausen 4 92 Herning ny Kontantforretning, Peter Roust 4 497 ......................................................... Herning ny Uldspinderi ved Adolf Locht 4 154......................................................... Herning Ostclager ved N Jørgensen 4 461 Herning Produktforretning ved Brødr. Han­ sen 4 426.................................................. Herning Skotøjsfabrik ved Aagaard Jensen 4 98........................................................... Herning Social-Deinokrat 4 205................ Herning Stenhuggeri, Pedersen & Nielsen Herning Tidende........................................ Herning Trikotagefabrik ved Chr. Stefansen 4 605......................................................... HERNINGTRÆLASTHANDEL, AKTS. 4 14 & 614........................................................ Herning Venstreblad 4 477 ...................... Hotel Eyde 4 2 & 73, Stats 4 15............ Hotel Herning 4 21.................................... Hoyrnp Jobs. Ovcrretssagf......................... Importforretningen Frem ved N C Nielsen 4 466 ....................................................... Israelsen Jobs. | 64................................... Iversen Marius 4 130................................. Iversen S 4 60............................................ Jacobsen Cecilie 4 435 .............................. Jacobsen J 4 54 Grundlagt 1865 ........... Jacobsen J Chr. 4 442............................... Jacobsen J M . .......................................... Jacobsen Munk 4 26................................. Jedicli Adolf................................................ Jedich J Th. 4 1°8 ................................... Jensen Alfred 4 480 ................................ Jensen Axel 4 250 & 69........................... Jensen Carl 4 518..................................... Jensen C L 4 509....................................... Jensen Elias C & Co. 4 493..................... Jensen J II 4 632...................................... Jensen Joh. 4 593 . . ................................. Jensen Johs. 4 534.................................... Jensen J T | 458 ...................................... Jensen Karl 4 318..................................... Jensen M 4 541........................................... Jensen N C 4 507...................................... Jensen N O 4 532 ................................... Jensen Otto C 4 256 ................................ Jensen P 4 237 ......................................... Forretningsnavn og Adresse Jensen Th. Møller 4 580 Postkonto 5870 Jensen W 4 211

Se Fagregistret under

Cementvarer Aviser Fiskehdl. Aviser, Bogtrykkerier Møller

Tagstensfabrikker Hoteller

Skomagere Købmænd Købmænd

(Blikkenslagere, Gas- og \ Vandmestre, Ccntral- ( varmeanlæg Smede Købmænd (Maskinsnedkerier og'Savv., | Butiksinventar Cykler en gros Elektr. Lysinstall. Murermestre Gartnere Svineslagterier Manufakturhdl. Købmænd Manufakturhdl. Maskiuforhdl. Benzin en gros (Tobakker og Cigarer ( (Kbhvn.) Sagførere, Incasso Tapethandlere Automobilforhdl. Bogtrykkerier Gartnere, Blomsterhdl. Tobakker og Cigarer Gartnere Apoteker Blikkenslagere Herreekviperingshdl. ) Boghandlere, Fotografiske Art. 2 Metaltraadvarefabr, Trikotagefabr. Kemiske Fabrikker Bagere Trikotagefabr. Teglværker Pianoforlnll. Manufakturhdl. Agentur-og Kommissionsf. Giarmestre (Stenhuggerier, Gravmonu- I menter (Rammefabrikker, Liste- < og Rundstokkefabr., ( Rammelister, Guldlister Hoteller Maskinforhandlere Arkitekter Bagere Manufaktur en gros Skræddere Sparekasser Smede Naturaliehdl., Fugleudstop. Musikhdl. Møbelfabrikker Blikkenslagere Malermestre (Købmænd, Støbegods, Ko- ( lonial £n gros Gartnere (Trælast- og Tømmerhdl., ( Kul, Støbegods, Byg- ( ningsart. Modeforretninger Malermestre Trikotagefabrikker Malermestre Købmænd Hoteller Destruktionsanstalter Annoncebureauer Automobi Reparation Aviser Brødfabrikker Købmænd Kobmænd

Banker Banker, Incasso Hoteller Jern Jernstøberier, Maskiufabr. ( Korn, Møller, Foderstoffer, Mel en gros Maskinforhdl. Lervarefabrikker (Linnedvarer, Danielinned, < Fabr. og en gr., Manu- ( fakturvaror en gr. Badeanstalter Farvehdl., Tapethdl. Margarinefabr. Maskinfabrikker Maskinsnedkerier og Savv. (Mejerirekvisitter og -art., (MejerianlægogMejeri mask. Væverier,Bomuldsvæverier Mineralvande Torv Musikhdl, Pianoforlnll. Bogtrykkerier Hoteller Manufakturhdl. Uldspinderier Ostefahr. .og Oste en gr. { Jern, gi., en gr., Klude en gr. Skotøjsfabrikker Aviser Stenhuggerier Aviser (Holstebro) Trikotagefabr. Trælast- og Tømmerhdl. Aviser Købmænd Købmænd Agentnr-og Kommissionsf. Broderihdl. Boghandlere Snedkere Snedkere Agentur- og Kommissionsf. { Isenkræmmere, Isenkram en gros Købmænd Trikotagefabr. Trikotagefabr. Købmænd Urmagere Konditorier Hoteller Hoteller Sagførere Papir en gros

Bagere Smede Smede Skræddere Møbeludsalg Bagere Urmagere Bødkere

(Bygningsart., Gulvfliser, \ Vægfliser, Drivremme- ( imp. og -forhdl. Malermestre (Cykler en gros.Vaabenhdl., 1 Sports- ogJagtrekvisitter, 1 Symaskineuds., Cykleuds., ( Barnevognsuds. Konditorier

Made with FlippingBook HTML5