Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V -

1205

Provins-Register—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Christensen II P § 113............................ Crome & Goldschmidt’s Fabr.’s Uds., Willi. Friis |} 5 7 ................................................. Ehrbahn Carl § 1 2 1 ................................ Ehrbahn II § 250...................................... Ehrbahn PI L § 155................................... Eksprestrykkeriet ved II Christensen & E Iversen |J 285........................................... Eliasen "Willi. |l 5................... .. Frederiksborg Amts Avis § 3 7 . 1 1 ! . . . Frederiksen Tli. § 165............................... Frederiksværk Jill Compagni § 4 6 ........... Frederiksværk Uerrcudstyrsmagasin, M Andersen § 6 5 ........................................ Frederiksværk Maskinforretning &Maskin­ værksted ved E Moe § 95 & 195........... Frederiksværk Materialhdl. ved Carl Han­ sen §1 26 Postkonto 6708 Frederiksværk Mur- & Matcrialcforrct- ning ved Poul Larsen §1 140................... Frederiksværk og Omegns Folkeblad §1 285 Frederiksværk Savværk, Mikael Andersen § 249......................................................... Frederiksværk Transportkoinpagni §} 266 . Frederiksværk Trælasthandel ved L Hal­ lager §) 6 ................................................. Graversen Ernst § 7 3 .............................. Griittner G § 267 Postkonto 280.............. Hansen C ................................................... Hansen II § 171........................................ Hansen H § 191.......................................... Hansen II JSTic. § 103................................. Hansen P § 157......................................... Heegaard Anker, Akts. § 44 & 300 . . . . Heintz A ................................................... Iloltegaard Jens § 83................................. Hotel „Arresø** § 8 & 207 ...................... Hotel Frederiksværk § 2 ........................ Hærens Krudtværk § 32 Postkonto 8891 Irma § 3 5 ................................................. Jensen Albert § 1 3 ................................... Jensen Axel § 138...................................... JensenKarl E §) 189...................................... Jensen Marius §1 181.................................. Jensen O§ 282............................................ Jensen Ole § 119...................................... Jensen P § 154........................................ Jensen P Vilh. § 1 4 6 .............................. Jernbanehotellet § 253............................... Jernbanekiosken ved W Hansen § 148 . . Johansen Otto . ......................................... Jørgensen Johanne § 7 0 ........................... Knudsen Hans § 84 & 174......................... Krumhardt Axel § 7 ................................ Larsen Aug.................................................. Larsen Axel § 117.................................... Larsen L...................................................... Larsen L § 255 ......................................... Lieberkind Poul § 17................................ Lund Jørgen Landsretssagf. § 236........... Lakke S P & Søn § 286........................... Meier R J | 172........................................ Mortensen M § 39...................................... Mølleris W H Eftf., Ejnar Jensen § 86 . , Morck Vilh. § 1 2 0 ................................... Nielsen Carl § 114................................... Nielsen C Clir. § 7 2 ................................. Nielsen M § 233......................................... Nordsjællands Sooial-Demokvat § 47. . . . Olsen’s II L Eftf., St. Jensen § 3 . . . . . Pedersen J O §) 145.................................... Pensionatet Adserbo §1 94........................ Petersen’s Oscar Kost- og Kealskolo § 182 Petersen Th. § 112.................................... Poulsen P § 204......................................... Raaschou-Nielsen Olaf § 150 Postkt. 5968 Rasmussen Frida........................................ Reitzel Johan § 49 ................ Schmidt Chr. § 31 . ......................... . Siggaard M § 61 . Simonsen Poul gj 129 ’ ' Sjøgren’s Hotel. Sparekassen for Frederiksværk og Omegn §1 40 & 98 Postkonto 5050 ...................... Sørensen N P § 101................ Sørensen Th. § 6 2 .................................... Tollerup Chr. L ....................................... Tvermose C A § 68................................... WesselTh.&Vett.Akts.ved IAndersen§ 107 Winther Fritz § 202 ................................. Winther Oscar § 271................................ Ørbæk L P § 7 1 ......................................

Gilleleje

G i lle le je , (Dejet ved Gilbjerghoved; Gil, Kløft) (Soborg Gillelojo Kommune, Froderiksborg Amt)

Se Fagregistret under Snedkere Manufakturhdl. Herreekviperingshdl. Bagere Bagere Bogtrykkeriet- Købmænd Aviser Gartnere Autotnohilkørsel Hcrreekviperingshdl. Smede, Landbrugsmask.

Politimester, se u. Hillerød. Sognepr.rst: E E A Steeuviukcl- Svendsen, Soborg pr. Firhoj. Sogneraadsforinand: Gaardejer Hans Hansen, Dragstrup pr. Fir- Uøj § 15. Vandværket (Interessentskab), anl. 1912. Vejer, Mnaler og Vrager: Stati­ onsforst. P O Bacher.

Afstand fra Khhvn. pr. Jernbane: 2*/4 Time. Dominer, se u. Helsinge. Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse, Filial af. Kontor­ tid : Fred. H -1 2 1!^ Gasværket (kommunalt), anl. 1913. Havnedybde: 3,! m. Indbyggerantal: 1921:1,434(1906: 1061). Kommunekontoret, aab. Tirad, og Fred. 2-4 § 146.

Forretningsnavn og Adresse Andersen Albert § 12................................ Andersen & Ferdinandsen’s Baadebyggeri § 128.......................................................... Andersen Laurits § 121............................ Andersen Peter § 105.............................. Andreasen Peter § 6 0 .............................. Autoværkstedet Gili. § 3 6 ........................ Bentzen Aa. II § 63 ................................. Cementvarofabriken Gilleleje v. Herman Hansen § 35.............................................. Christensen Carl § 8 ................................. Christensen Christen § 134...................... Christensen & Larsen § 179..................... Christiansen Reinhard & Svend Svendsen

Se Fagregistret under Købmænd Baadcbyggerier Murermestre Tømrermestre Murermestre Automobilreparation Købmænd Cementvarer Tømrermestre Gas- og Vandmestre Møbeludsalg

Bygningsartikler Aviser 2 Savværker Automobilkørsel 2

Trælast- og Tømmerhdl. Skibsproviantoringsforr. Trikotagehdl. Urmagere Murermestre

Skræddere Købmænd Snedkere Jernstøberier Bødkere Manufakturhdl. Hoteller Hoteller Krudt Smørhandlere Boghandlere Bryggerier

§ 5 8 .............................................................Tømrermestre Fiskerøgeriet „Bornholm** v. Hans Hansen& Co. § 100..................................... .. Fiskesalgsforeningen Gilleleje § 125 & 126 Fisk en gros Franck Carl § 142...................... Trikotagehdl. Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse Sparekasser Gilbjerghoved Badepensionat § 45........... Bade-ogSommerpensionater Gilleleje Badehotel § 13 & 148................{^otcUc® S°mmerhoteller’ Gilleleje Bryggeri § 18............................ Bryggerier Gilleleje Kro § 1 4 .................................... Hoteller Gilieleje'Missionshotel ogSømandshjem §29 Hoteller Gilleleje Modeforretning, Johanne Chri­ stensen ...................................................... Modeforretninger Gilleleje Tapet- og Favvehdl. ved Karles Stegler...................................................... Tapethdl., Farvehdl. Hansen Anders § 133................................. Murermestre Hansen Chr. & Carl Jørgensen.................. Malermestre Hansen Hans Chr. § 15........................... Moller Irma § 118.............................. .................. Smørhandlere Jacobsen Th. § 3............................................ Manufakturhdl.. Jensen Chr. G § 19................................... Købmænd Jensen Chr. Saabye § 138........................ Malermestre Jensen Julius § 4 1 ................................... Fiskehandlere Jensen S § 127........................................... Smede Jensen Th. § 103 Postkonto 6549..............Trikotagehdl. Jespersen’s Ejner Boghdl. § 62 & 185 (Boghandlere, Fotografiske Postkonto 9037 ........................................ } Art. 2 Jorgensen’s Konditori § 115...................... Konditorier Kretzschmar G § 112 .................................... Malermestre Larsen II § 87 Postkonto 7837................ Urmagere Larsen Jacob § 68 ......................................Bagere Larsen Laurits I’apirhdl. § 154 Lassen Fritz § 123................................. Sadelmagere Lund Robert § 26..................................... Fiskehandlere Lønholdt Charles § 186........................... Boghandlere Madsen N Nygaard § 24........................... Bagere Møller Julius § 2 0 ..................................... Gartnere Nees C § 5 7 ............................................... Købmænd Nielsen A G § 176 Postkonto 8226 . . . . Gas- og Vandmestre Nielsen Jul. § 5 6 ...................................... Smede Nielsen Laurits § 7 1 ................. .. Tømrermestre Nielsen Neienhardt §175........................ Snedkere Nielsen N P § 144...................................... Skomagere Nordsjællands Bank, Akts. § 3 . . . . . . . Banker, Incasso Olsen David & Son .................................... Skomagere Pedersen F Chr. § 52............................... Malermestre Pedersen Lauritz § 2 &38........................ Købmænd 11 s. <70 (Bade- og Sonimcrpen- Pension Bellevuc § 32 ............................. { sionater ,, . „ ... (Bade- og Sommerpen- l en810n lla,t' ..............................................i sionater Pension Kattegat § 132............................. Sommerpensio- Pension Strandbohus § 129....................... j B*de- ,°S Sommcvpeu- ® ( sionater Pension Østmolen § 124............................(Bade- og Sonnnerpensio- I nater Fisk en gros, Røgerier

Sadelmagere Murermestre Vognfabr. og -forbdl. Fiskelidl. Automobilkarosserifabr. Malermestre Hoteller Kiosker Snedkere Modeforretninger Gartnere Apoteker Skomagere Bagoro Giarmestre Smede Manufakturhdl. Sagførere, Incasso Urmagere Tapetserere Købmænd Blikkenslagere Skibsprovianteringsforr. Blikkenslagere Tømrermestre Mekanikere,Automobileep. Aviser Malermestre Tømrermestre Bade■-og-Sommerpensionat. Kostskoler Gartnere Bagere Isenkræmmere Modeforretninger Murermestre Herreekviporingshdl. Trikotagehdl. Købmænd Hoteller Sparekasser Manufakturhdl. Bagere

Skomagere Skomagere Manufakturhdl. Tømrermestre . Tømrermestre

(Cykleudsalg, Automobil- V rep., Autemobilforlidl.

Bade- og Somnierpen- sionatør Sadelmagere Tømrermestre Urmagere Badeartikler . Gartnere

Pensionat Gilbjcrghus § 33...................... PetersenEmil § 16...................................... Petersen Johan & Chr. Nielsen § 122. ' Petersen N M § 36...............................* Rasmussen E K § 173 Postkonto 8766 ! Rasmussen Marius i 89..............................

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Made with FlippingBook HTML5