Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Fredericia

Provins-Regisler—Forretninger

1200

V Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Nordisk Import-Forretning |l 276.............. Norvang Henrik Landsretssagf.D 850 . . . Nørgaard J J) 634....................................... Olesen J |j 106........................................... Olsen A J) 642............................................ Olsen I) D 130 Postkonto 5031 ................. Olsen H F B | 615.................................... Omega ved P Olsen f) 743......................... Ottesen M § 327 ...................................... Ottesen R | 21......................................... Ottosen Søstrene A E & I | 1039 ........... Ougaard & Jensen Jl 332........................... Ousen Alfr. JJ146....................................... Pallesen M f 887 ....................................... Pallesen PM J$ 4 L ................................. Pedersen Alfr. Jl 277................................. Pedersen Alfred J) 1062 ........................... Pedersen H ................................................. Pedersen Johs. & Villi. fl 954................ .. Pedersen N P Papirhdl. fl 1007 Pedersen R f 770 ...................................... Pedersen Søren J) 355................................ Pedersen Th. | 926 ................................... Petersen B (Indeh. Carl E Petersen) £l 153 Gruudi. 1857 ........................................... Petersen C D 40 & 576 ........................... Petersen E f 844 ...................................... Petersen Ezra f 260.................................. Petersen .Tens Peter f 733........................ Petersen J M § 757................................... Petersen Johanne J) 792............................. Petersen J5li. & Søn § 405...................... Petersen & Madsen f .1028........................ Petersen Marius Materialhdl. § 70 Petersen Nicolaj f 148.............................. Petersen P Th. f 108................................ Petersen Rasmus f 297............................. Petersen Søren Jl 330 .............................. Petersen William O Jl 857........................ Petersen V M f 798 ................................. Poulsen Olaf f 376 ................................... Rasmussen E, Fredericia Maskin- &elektro- mekaniske Fabrikker, Akts. g 259 & 559, Stats g 16................................................... Rasmussen Ejnar g 1026........................... Rasmussen J g 36...................................... Rasmussen Jens g 536 .............................. Rasmussen Laurits M g 354..................... Rasmussen Marie g 942 ........................... Rasmussen Ove Falckenham g 971........... Ravn M C g 1049...................................... Resting Johan g 23 & 823......................... Roesener I I ................................................ Schausen-Petersen M g 2 3 1 ...................... Schmidt J P jun.’s Cigar-og Tobaksfabrik­ ker, Akts. g 9 ......................................... Schmidt Niels g 513................................ Schmidt P K g 880 ................... ................ Scbou C g 501........................................... Schou Karl g 225....................................... Scliultz CA................................................. Schumacher Johan g 364.............................. Schytt L H & Søn g 222.........................’ Schaffor Poul Landsretssagf. g 421 & 429 Simonsen O J g 49................................. Simonsen Simon g 507 .............................. Singer Co. Symaskine Akts........................ Skandinavisk Ilanseatisk Handelsselskab, Akts. g 481.............................................. Skov S g 625.............................................. Snitker Adolph (Akseltorvs Apotek) g 289 Spang’s P Cand. pharm. Materialhdl. ved Chr. Hansen g 180 Spetzler Alois g 280 ................................ Spetzler-Hansen g 305 .............................. Spindler’s Glasindustri g 9 5 ................... Standard Monsterforretning ved Richard Gatzwiller Rasmussen g 5 1 .................... Stein Alfred g 401................................... Stoustrup P g 221............. .................. , Strunge Alfr. g 860................................... Svendborg Eddikefabriker g 9 6 .............. Synkesen’s H M Maskinfabrik & tekniske Forretning g 1 7 7 ................ .................. Sæbemagasinet ved Cathrine Sørensen g 453 Sønderskov L g 517................................. Sønderskov M g 446 ................................ Sørensen C F V g 577.............................. Sørensen M Chr. g 9 9 .............................. Sørensen S P g 933.................................... Sørensen Søren M g 5 8 ........................... Sørensen Tb. g 847 ................................... Thiellesen & Johansen g 189................... Thomsen’s Hans Sølvvarefabrik, Akts. g925

Se Fagregistret under Fyldepenne, Imp. og Forlull. Sagførere Bagere Bagere Skomagere Elektr. Lysinstall. Skræddere Cykleudsalg Blikkenslagere { Bogtrykkerier, Bogbindere Protokoller Købmænd llerreekviperingshdl. Købmænd Bagere

Jensen J P § 220 ...................................... Jensen P g 484........................................... Jensen P C g 781..............................’ . . Jensen P Hestbek g 162.......................... Jensen S g 338............................................ Jensen Salomon g 217.............................. Jensen Th. g 3 2 5 ...................................... Jensen Tli. g 525......................................... Jensen Yald................................................. Jepsen Y & L Møller g 6 9 1 ................... Jernbanehotellet g 5 5 .............................. Jespersen J g 196.................................■ Joohumsen A P g 946................................ Johansen F & Søn g 523 ......................... Jydsk Varebørs ved J CSøndergård g 485 Jørgensen Carl g 375............. ' ................. Jørgensen li P g 626 ................................ Jørgensen Marinus g 708........................... Kingod Oluf g 209.................................... Kiosken ved Ludvig Larsen g 978 ........... Kirkeby Chr. g 360................................... Kloch Christian g 105.............................. .Knudsen M g 966 ...................................... Knudsen Th. g 145 & 545 ......................... Kontantforretningen VedThoodor Kolilg202 Kristensen Viggo g 6 9 ............................ Lady Magasinet ved Carl Petersen g 390 LANDMANDSBANKEN g 400, Stats g 21 Postkonto 5609.......................................... Larsen Anton g 830................................... Larsen L g 183......................................... Larsen L J g 556 ...................................... Larscn’s N P Stolefabrik g 695 ............. Larsen S M g 693..................................... Larsen Th. g 624 ...................................... Lauritsen Kirstine g 705........................... Lauritzen Carl g 126................................ Lauritzen J g 537...................................... Laursen C Skou g 1029............................. Leonhardt A L g 246 .............................. Liborius Alfred g 538................................ LOEHRS CFABRIKER (Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts.) g 96 & 596, Statsg30 Talgsmelteriet g 455 Postkonto 6347 Telegramndr. „Loehrs“ . ................. LOEKll C W, AKTS. g 66 Telegramadr. „Loehr“ Grundlagt 1853 ......................... Loelirs Kulimport, Akts. g 888 (2Lin.) Telegramadr. „Kulloehr"........................... London Magasinet ved Jørgen Jasper g 274 Lorentzen & Co. g 919.............................. Lorentzen F g 963 .................................... Lorentzen N g 521.................................... Lund Georg g 396...................................... Lundholdt & Jensen g 928 ....................... Lørup D Overgaard gi 962 ........................ Madsen Chr. g 640 .................................... Madsen lians II g 1027............................. Madsen Henry g 825 ................................. Madsen L g 692 ........................................ Madsen N g 208 ...................................... Manufaktur-Kontauten v.Chr.Petersou g321 Matliisen Ingeborg ................................... Mecklcnborg A g 476 ............................... Meier M ..................................................... Mcilhy N .11 g 6 1 8 ................................... Messen ved Annæus Christensen g 102. . Mikkelsen & Carstensen g 921................. Moltrup Jobs. g 341................................. Mortensen I C g 236............................ •• Mortensen Julius g 87 & 464, Dampskibs- eksp. 92 Telegramadr. „Mortensen". . . . Musikhuset, E Jensen g 605 ................... Møller Brødr. g 226 & 723 ...................... Moller Emil g 362 ..................................... Moller H g 702 .................................* •• Moller’8 Hotel g 314................................. Moller ........................................................ Moller M g 171 .................................... Moller N P g 173...................................... Moller Svend g 159.................................... Nielsen Brødr. E & V g 311................... Nielsen Hans g 438 Postkonto 7342 . . . . Nielsen Holger g 566 .............................. Nielsen J Chr. | 716................................ Nielsen Leo g 779 Nielsen Martin, Akts. ’ f 114, ‘ Stats ’g 11 Nielsen N g 128. . . . . . . . Nielsen Poul g 5 9 0 . . . . Nielsen Rasmus g 265 ..........." ] Nielsen S g 867.............. Nielsen S P g 530................ Nielsen Søgaard & Lauritzen g 927 . Nielsen Soren g 563 ................................ Nielsen Valdemar E g 72 ........................ Niss C g 272 ............................................. Forretningsnavn og Adresse

Bagere Bødkere Købmænd Boghandlere Murermestre Blikkenslagere Tømrermestre Gartner«; Cykleudsalg Malermestre Hoteller

|Arkitekter, Sbagterianl., ( Meje.rianl. og Mejerimask. Murermestre Snedkere Møbeludsalg

Købmænd Købmænd Arkitekter Skræddere Malermestre Murermestre Købmænd Købmænd Manufakturhdl. Gartnere Snedkere Fiskebnndiere Bagere Snedkere Modeforretninger Snedkere Automobilforhdl. Købmænd Bagere Købmænd Murermestre Murermestre Skotojsfabr. Købmænd

Skomagere Købmænd Købmænd Konditorier Kiosker Gartnere Boghandlere Gartnere Købmænd

Manufakturhdl. Isenkræmmere Modeforretninger Banker, Incasso Brænde llerreekviperingshdl. Tømrermestre Stolefabrikker Malermestre Smede Trikotagehdl. Købmænd Murermestre HerreekviperingskdI. Giarmestre

Gartnere I Sæbefabr., Oliemøller,Talg, Fernis, Art. f. Vaskerier, Konsistensfedt, Vaske­ pulver ( Saltraff. og -imp., Byg- < ningsart.. Mejerirekvisit- ( ter, Kalkværker, Kalk,br. { Kul, Kulimportører, Koks og Cinders Herreekvipcringshdl. lægetøj en gros Købmænd Snedkere Bagere Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Snedkere, Bedcmænd Bogbindere Buntmagere Maskinsnedkerier og Savv. Smede

(Elektr. Lysinstallation, < Elektr. Kraftanlæg, ( Elektr. Belysningsanl. Bogtrykkerier Købmænd Urmagere llerreekviperingshdl. Broderihdl. Trikotagehdl. 'femrermestre Isenkræmmere Farvehandlere Bagere { Tobakker og Cigarer, Cigarfabrikker Guldsmede Cykleudsalg Sæbeudsalg Købmænd Kurvemagere Tobakker og Cigarer { Kranse, kunstige, Art. for Gartnere -Sagførere, Incasso Agentur-og Kommissionsf. Trikotagehdl. Sym askineuds. (Kbbvn.) Affentur- og K omm issiousl'. Bagere A poteker Guldsmede, Urmagere Trikotagehdl. 1Glannestre, Glasslibning, < Glasmaleri, Glasmosaik, V Glasmontrer,Glasbøjerier Mønstre

Manufakturhdl Manufakturhdl. Entreprenører Malermestre Skomagere Manufakturhdl. Tømrermestre

Købmænd, Isenkræmmere Elektr. Lysinstall. { Mæglere, Dampskibseksp., Speditører Musikinstrumenter Maskinfabr. Købmænd Bogbindere Hoteller

Malermestre Kobbersmede Tømrermestre Gartnere Tømrermestre Købmænd Malermestre Manufakturhdl. Købmænd

Tømrermestre Cykler en gros Børstevarer en gros Eddike Maskinfabrikker Sæbeudsalg Tobakker og Cigarer Trikotagehdl. Købmænd Murermestre Murermestre Købmænd . Cykleudsalg Sagførere Sølvvarefabrikker

Fisk en gros Murermestre Tømrermestre Fisk en gros, Røgerier Skotøjsfabrikker Bagere Murermestre Købmænd Moller Flytteekspeditiouer

Made with FlippingBook HTML5